Zazběh dźěłarnički wuspěšny był

póndźela, 18. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Dźewjeć serbskich młodotnych je so pod nawodom Michała Cyža (naprawo) z kompjuterowym programom za wobdźěłanje wobrazow zeznajomiło.  Foto: Rejzka Wałdźic Dźewjeć serbskich młodotnych je so pod nawodom Michała Cyža (naprawo) z kompjuterowym programom za wobdźěłanje wobrazow zeznajomiło. Foto: Rejzka Wałdźic

Smječkecy (rw/SN/JaW). Dźewjeć młodostnych je so pjatk popołdnju pod nawodom šefa Sakskeho wukubłanskeho a wupruwowanskeho kanala SAEK Michała Cyža w Smječkečanskim młodźinskim klubje w dźěle z kompjuterowym programom Photoshop wukmaniło. Nimo zakładow wužiwanja nawuknychu wobdźělnicy pod hesłom „#lětaki a #nalěpki quick and crazy“ tež cyle praktiske a zajimawe móžnosće wužiwanja programa. „W lóštnej atmosferje w małym kruhu mějachu młodostni wot 14 lět składnosć nawuknyć, kak sej přichodnje lětak za swójsku party sami zestajeja abo kak hodźa so tróšku skažene wobrazy porjeńšić a sporjedźić“, rjekny kubłanska referentka Domowiny Rejzka Wałdźic.

Smječkečanski młodźinski klub su sej wotpohladnje jako zarjadowanišćo wupytali. „Kładu wažnosć na dobry zwisk k serbskim młodostnym a młodźinskim klubam. Dźiwam tuž na to, zo smy na serbskich wsach prezentni. Tónkróć pobychmy w Smječkecach, wšako maja tam zaso aktiwnu młodźinu“, rjekny Rejzka Wałdźic, kotraž je zhromadny projekt Domowiny a SAEK zorganizowała.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND