Dźewjeć Sokołow na europeadu nominowanych

štwórtk, 28. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hnydom dźewjeć koparjow Sokoła Ralbicy/Hórki je nominowanych za Serbsku koparsku wubranku muži, kotraž pojědźe w juniju na 3. europeadu do Južneho Tirola. To zdźěli předsyda sportoweho towarstwa Dirk Šewc na wčerawšej hłownej zhromadźiznje w Ralbicach. Tale ličba je wjetšinu přitomnych pozitiwnje překwapiła.

Ralbicy (jh/SN). Zhromadźizna najwjetšeho sportoweho towarstwa w Delanach ze wšěmi zamołwitymi wotrjadow kopańca, volleyball, gymnastika a kehelowanje bě nuznje trěbna, dokelž bě spočatk lěta finacny zarjad ćišć na towarstwo wukonjał, žadajo sej rozprawu za lěto 2015. Dirk Šewc rysowaše aktiwity minjeneho lěta a skedźbni hišće raz na přewšo poradźenu jubilejnu sportowu wuměnu ze Sokolom Spálené Poříčí a na partnerske styki gmejny Ralbicy/ Róžant z městom Spálené Poříčí. Prěni raz móžeše Šewc volleyballistej Sokoła gratulować. Ingolf Rachel bě minjeny tydźeń D-licencu za sudnika wobstał. Rodźeny Šunowčan smě nětko jako prěni sportowc Sokoła Ralbicy/Hórki winowatostne volleyballowe hry hač do wobwodneje ligi sudźić.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND