Minjenej lěće wuspěšnej byłoj, ćeže přiwšěm su

srjeda, 01. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Pohlad na žurlu Haslowskeho Bizoldec hosćenca, hdźež wotmě so minjenu sobotu 17. hłowna zhromadźizna Domowiny. Na nje j wobdźěli so 95 delegatow z 18 župow a čłonskich towarstwow a tójšto hosći z cyłeje Łužicy.  Foto: SN/M. Bulank Pohlad na žurlu Haslowskeho Bizoldec hosćenca, hdźež wotmě so minjenu sobotu 17. hłowna zhromadźizna Domowiny. Na nje j wobdźěli so 95 delegatow z 18 župow a čłonskich towarstwow a tójšto hosći z cyłeje Łužicy. Foto: SN/M. Bulank
Třěšny zwjazk je kóždy čas k rozmołwje zwólniwy
Rozprawjamy wo 17. hłownej zhromadźiznje Domowiny 28. měrca 2015 w Haslowje

Domowina je so w zašłych 25 lětach pozi­tiwnje wuwiła. Tole je jedne ze zwěsćenjow jeje předsydy Dawida Statnika, kotrež sposrědkowa wón 95 delegatam na 17. hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka minjenu sobotu w Haslowje. W sydom hłownych dypkach rysowaše Statnik tak pozitiwne wuwiće a poda tež wuhlady do přichodneho skutkowanja zwjazka, kotrež měło po jeho słowach „w znamjenju šěrokeho dialoga stać“.

Kubłanje centralny wobsah

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND