Předsydstwo skonstituowane

štwórtk, 09. apryla 2015
artikl hódnoćić
(1 )

Hłownej zhromadźiznje stej nimo. Nastork­ župneje „hłowneje“ w Budy­šinje tworješe zakład wobzamknjenja na „hłownej“ w Haslowje tydźenjej po tym­. Nětko słuša wša kedźbnosć zaso nadawkam župneho dźěłoweho plana.

Budyšin (kl/SN). Nowe předsydstwo župy „Jan Arnošt Smoler“ je so na swojim wčerawšim posedźenju w Budyskim Serbskim domje skonstituowało. Gremijej přisłuša sydom wosobow.

Na prěnim wuradźowanju w nowej zesta­wje wuhódnoćichu swoju župnu hłownu w Budyšinje kaž tež hłownu zhromadźiznu Domowiny w Haslowje. Wot Budyskeje župy iniciěrowanemu wobzamknjenju za pawšalne spěchowanje župow běštej so Kamjenska a Wojerowska přizamknyłoj. Zhromadne stejišćo su tak na hłownej zhromadźiznje třěšneho zwjazka přednjesli, a delegaća je wobzamknychu. Žadanje wo pawšalne spěchowanje župow po­srědkowachu po tym čłonam rady Załožby za serbski lud.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND