Pjeć kandidatow za serbsku radu ze župy Delnja Łužica

pjatk, 10. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (HA/SN). W Domowinskich skupinach a gremijach župy Delnja Łužica běchu minjene tydźenje pjeć kandi­da­tow za nowu Radu za serbske nalež­no­sće Braniborskeje namjetowali. Župne předsydstwo je jich na wčerawšim posedźenju w Choćebuzu wobkrućiło. Do toho so woni předstajichu a podachu ćežišća dźěła, budu-li wuzwoleni. Su to zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Kóńcaŕ, społnomócnjeny za serbske prašenja wokrjesa Dubja-Błóta Dieter Freihof, čłon prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny William Janhoefer, regionalna rěčnica Domowiny Uta Henšelowa a młodźinski koordinator Helmut Matik.

13. apryla zakónči so wažna etapa w přihotach wólbow noweje braniborskeje serbskeje rady, kotrež budu 31. meje. Kóždy w Kraju Braniborskej bydlacy Serb móže sobu wolić. Hač do póndźele móža w susodnym kraju zapisane serbske towarstwa a zjednoćenstwa kandi­datow namjetować a mjena wólbnemu wuběrkej zapodać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND