Pjeć kandidatow za serbsku radu ze župy Delnja Łužica

pjatk, 10. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (HA/SN). W Domowinskich skupinach a gremijach župy Delnja Łužica běchu minjene tydźenje pjeć kandi­da­tow za nowu Radu za serbske nalež­no­sće Braniborskeje namjetowali. Župne předsydstwo je jich na wčerawšim posedźenju w Choćebuzu wobkrućiło. Do toho so woni předstajichu a podachu ćežišća dźěła, budu-li wuzwoleni. Su to zastupowacy jednaćel Domowiny Marcus Kóńcaŕ, społnomócnjeny za serbske prašenja wokrjesa Dubja-Błóta Dieter Freihof, čłon prezidija Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny William Janhoefer, regionalna rěčnica Domowiny Uta Henšelowa a młodźinski koordinator Helmut Matik.

13. apryla zakónči so wažna etapa w přihotach wólbow noweje braniborskeje serbskeje rady, kotrež budu 31. meje. Kóždy w Kraju Braniborskej bydlacy Serb móže sobu wolić. Hač do póndźele móža w susodnym kraju zapisane serbske towarstwa a zjednoćenstwa kandi­datow namjetować a mjena wólbnemu wuběrkej zapodać.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND