FSG Budyšin so z wicemištrom wokrjesa stał

štwórtk, 23. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )
W jubilejnej 25. sezonje zaručichu sej mixvolleyballisća Budyskeje FSG dźewjaty raz titul wokrjesneho wicemištra. Zady wotlěwa su to John Petrik, Angela Pohlowa, Ute Leuthold, Annette Urban, Michaela Mošowa; prědku wotlěwa Měrko Korjeńk , Steffen Alter, Peter Blümel a Gerald Urban. Foto: M. Korjeńk W jubilejnej 25. sezonje zaručichu sej mixvolleyballisća Budyskeje FSG dźewjaty raz titul wokrjesneho wicemištra. Zady wotlěwa su to John Petrik, Angela Pohlowa, Ute Leuthold, Annette Urban, Michaela Mošowa; prědku wotlěwa Měrko Korjeńk , Steffen Alter, Peter Blümel a Gerald Urban. Foto: M. Korjeńk

Kónčna tabulka hobbyjoweje ligi

 dypki  sadźby

MSV 04 Budyšin 16: 4  17 :8

FSG Budyšin 14: 6  15 :7

SZ Biskopicy 12: 8  14 :10

SZ Wjazońca 10:10  11 :10

Módro-běliWojerecy 6:14  8 :14

SJ Chrósćicy 2:18  3 :19


Chróšćenjo prěni raz

w mixvolleyballu pódla byli

Mixvolleyballisća Budyskeje FSG su 25. mišterstwo na hobbyjowej runinje 9. raz jako wokrjesny wicemišter skónčili. Dotalna bilanca minjenych 21 lět jara zwjesela. Nimo mjenowaneho wuspěcha bě FSG jědnaće króć wokrjesny mišter, jónu třeća a je dale najwuspěšniše mixvolleyballowe mustwo Budyskeho wokrjesa. Dwě wosebitostce pyšeštej jubilejnu sezonu: Prěni raz wobdźěli so měšane mustwo Sportoweje jednotki Chrósćicy na dypkowych hrach Budyskeho wokrjesa, a nowozestajany cyłk MSV 04 Budyšin sta so po 14 lětach z wokrjesnym mištrom.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND