ZSW literarne styki do Katowic wožiwił

srjeda, 29. apryla 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (AW/SN). Nowa społnomócnjena za serbske naležnosće Budyskeho wokrjesa Regina Krawcowa je so wčera předsydstwu Zwjazka serbskich wuměłcow předstajiła. „Chcu so zeznajomić z dźěławosću serbskich institucijow a towarstwow, zo bych w swojim nowym skutkowanju přehlad měła a wotpowědnje tež reagować móhła“, woni zwurazni. Předsydstwo zwjazka wuměłcow wupřa jej wuspěch w skutkowanje na dobro zhromadnosće Serbow a Němcow w Budyskim wokrjesu.

Přiwzało je předsydstwo ZSW wčera próstwu zhromadneho kandidata Lěwicy, SPD a wobydlerskeho zwjazka za wólby Budyskeho wyšeho měšćanosty Alexandera Ahrensa wo rozmołwu. Tak chcedźa jeho a wšěch dalšich zajimcow kónc meje na zjawny forum do wile Buchheim na Budyskej Hrodowskej přeprosyć.

wozjewjene w: Towarstwa
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND