K 70. róčnicy znowazałoženja Domowiny

štwórtk, 07. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Serbski dom na Budyskich Lawskich hrjebjach bu w aprylu 1945 dospołnje zničeny. archiw Trudla Kuringowa Serbski dom na Budyskich Lawskich hrjebjach bu w aprylu 1945 dospołnje zničeny. archiw Trudla Kuringowa

10. meje 1945 třěšny zwjazk serbskich towarstwow w Chrósćicach wozrodźili

Lětsa je tomu 70 lět, zo bu Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow – po za­kazu přez nacionalsocialistow w Chrósćicach znowa załožena. Zapo­čatki jeje wozrodźenja pak sahaja do časa, jako we Łužicy hišće Druha swětowa wójna howrješe. To zetkawaše so horstka Serbow, zo by­ znowazałoženje narodneje organizacije přihotowała.

Zakaz serbskeho žiwjenja

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Knihownik Arnošt Simon dawaše za čas wójny Serbam zwonka Łužicy informacije.
dalši wobraz (2) Jan Měškank bě so tři měsacy w Nowym Łusču před Gestapo chował.
dalši wobraz (3) Dr. Jan Cyž bě hłowny iniciator znowazałoženja Domowiny po wójnje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND