K 70. róčnicy znowazałoženja Domowiny

štwórtk, 07. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )
Serbski dom na Budyskich Lawskich hrjebjach bu w aprylu 1945 dospołnje zničeny. archiw Trudla Kuringowa Serbski dom na Budyskich Lawskich hrjebjach bu w aprylu 1945 dospołnje zničeny. archiw Trudla Kuringowa

10. meje 1945 třěšny zwjazk serbskich towarstwow w Chrósćicach wozrodźili

Lětsa je tomu 70 lět, zo bu Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow – po za­kazu přez nacionalsocialistow w Chrósćicach znowa załožena. Zapo­čatki jeje wozrodźenja pak sahaja do časa, jako we Łužicy hišće Druha swětowa wójna howrješe. To zetkawaše so horstka Serbow, zo by­ znowazałoženje narodneje organizacije přihotowała.

Zakaz serbskeho žiwjenja

wozjewjene w: Towarstwa

Galerija

dalši wobraz (1) Knihownik Arnošt Simon dawaše za čas wójny Serbam zwonka Łužicy informacije.
dalši wobraz (2) Jan Měškank bě so tři měsacy w Nowym Łusču před Gestapo chował.
dalši wobraz (3) Dr. Jan Cyž bě hłowny iniciator znowazałoženja Domowiny po wójnje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND