Trofeja steji nětko na lěto w Delanach

póndźela, 22. julija 2019 spisane wot:

W Njebjelčicach turněr ze štyrjomi serbskimi cyłkami wuhrali

SJ Njebjelčicy: Hahn, Matješk – Kral, Šołta, Haška, Hanuza, F. Domš, Plaettner, Korjeńk, Čornak, Mikławšk, Hrjehor, Göding, Ričel, O. Domš

ST Marijina Hwězda: Hejduška, Matik – Ch. Cyž, Selnak, Melnyk, R. Hawš, Šołta, Rab, Eldor, Pakoßnick, Wróbl, Pjetaš, Langer, Bělk, Šmidt, R. Cyž, Pešmann, O. Hawš, Čornak

SJ Chrósćicy: M. Cyž – Zahrodnik, Mark, Zynda, F. Cyž, Runt, B. Cyž, G. Zahrodnik, Špitank, Bogusz, Sentivan, Matješk, Henzl, Bina, M. Zahrodnik, Püschel

Sokoł Ralbicy/Hórki: Schöne – Lešawa, M. Matka, Janca, Kř. Matka, Šewc, Domaška, Wałda, Šołta, Bejmak, Wowčerk, Korjeńk,­ Rawš, Šiman, Kurjat, Kobalc, Budar

Ralbicy-Hórki supercup dobyli

póndźela, 22. julija 2019 spisane wot:
Prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki – tule ze Stanijom Šewcom (nalěwo) w scenje z hry přećiwo ST Marijina hwězda – je wčera wječor w Njebjelčicach 3. serbski supercup dobyło. Koparjo z Delan přesadźichu so w finalu přećiwo prěnjemu mustwu Sportoweje jednotki Njebjelčicy z 2:0. Małe finale doby cyłk Sportoweje jednotki­ Chrósćicy – tohorunja z 2:0 – přećiwo koparjam Sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy z Pančic-Kukowa. Wčerawše štyri duele w Njebjelčanskim sportowym­ arealu je něhdźe 400 přihladowarjow widźało. Wjace wo 3. serbskim supercupje­ čitajće we wobłuku sportoweho rozprawnistwa našeho wječornika na 3. stronje. Foto: Jörg Stephan

Awtor dźensa Tomaš Faska

Awto je za toho abo tamneho cyle prosće wobchadny srědk, z kotrymž přińdźeš poměrnje jednorje wot A do B. Mnohim pak je awto tež wosebity objekt, za kotryž so hori. Hač wosebje wupikany outfit abo wurjadna wukonliwosć motora, hač rafinowana elektronika abo njewšědny komfort wo­zy­dła – wšo to a wjace zbudźa mjez přećelemi awtomobila zajim a zahoritosć. A nochcu zaprěć, zo słušam tež hižo wot časa, w kotrymž započach so z awtami zaběrać, k lubowarjam dwu- a štyrikolesatych mašinow a korejtow.

Připad chce, zo směm so w tutej prawidłownej kolumnje runje dźensa jubilejej wěnować, z tutym metjejom wusko zwjazanym. Awtomobilowy sport zhladuje dźensa mjenujcy na 125. róčnicu wobstaća. Za tym chowa so historiski podawk 22. julija 1894 w Francoskej.

Na wonym dnju přewjedźechu prěnje awtomobilowe wujězdźowanje w sta­wi­znach čłowjestwa, a to wot Parisa do Rouena. Pariski žurnalist Pierre Giffard bě, z pomocu nowiny Le Petit Journal, tele­ premjerne wurisanje awtomobilow do žiwjenja zwołał.

Wuslědki (22.07.19)

póndźela, 22. julija 2019 spisane wot:

Tabulki dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka (WFV)

młodźina E, wokrjesna wyša liga

1. FSV Budissa Budyšin 16 123 : 34 45

2. Jednota Kamjenc  16 116 : 36 39

3. ST Kinspork/Łužnica 16 66 : 75 30

4. TSV Połčnica 1920  16 79 : 54 25

5. ST Liegau-Augustusbad 16 73 : 48 25

6. Módro-běli Kulow 16 69 : 65 21

7. FV Ottendorf-Okrilla 16 55 : 73 15

8. Biskopičanske KT 16 42 : 105 10

9. Wojerowski FC  16 23 : 156 4

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 1

1. ST Hnašecy-Dobruša II 10 105 : 13 30

2. HZ Traktor Malešecy/

Budissa 08 Budyšink 10 81 : 15 27

3. ST 1922 Radwor 10 88 : 34 24

4. Budissa Budyšin III 10 49 : 34 16

5. Módro-běli Minakał 10 34 : 65 15

6. HZ Bukecy/Kubšicy 10 36 : 54 12

7. ST Wulka Dubrawa  10 28 : 47 11

8. HZ Rakečanske KT II/

Módro-b. Njeswačidło  10 24 : 71 10

9. ST Bart 10 28 : 54 9

10. ST Hodźij 10 32 : 55 5

11. Wóspork/Hrodźišćo 10 12 : 75 3

młodźina E, wokrjesna liga, stafla 2

1. Horni kraj Sprjewja E1 10 110 : 18 30

2. TSV 1859 Wjernarjecy 10 106 : 14 27

3. ST Hnašecy-Dobruša 10 98 : 29 24

4. ST Huska 10 49 : 33 18

5. Póst Germ. Budyšin 10 47 : 41 18

6. FSV Budissa Budyšin II 10 52 : 64 15

7. TSV 90 Wjazońca 10 51 : 80 12

8. Motor Kumwałd 10 41 : 51 9

9. TSV Wjernarjecy II 10 36 : 58 9

Sport (19.07.19)

pjatk, 19. julija 2019 spisane wot:

Njedźelu na serbski supercup

Sportowa jednotka Njebjelčicy budźe njedźelu hosćićel 3. serbskeho supercupa – turněra ze štyrjomi serbskimi koparskimi mustwami. W 14.30 hodź. hraja w prěnim połfinalu ST Marijina hwězda – Sokoł Ralbicy/Hórki a wot 15.25 hodź. SJ Chrósćicy – SJ Njebjelčicy. Hra wo třeće městno započnje so něhdźe w 16.25 hodź., finale budźe wokoło 17.25 hodź. Kóždy duel je na 45 mjeńšinow postajeny.

Satkula póndźelu w Pančicach

Bičwolejbulowa tura Radija Satkula wuhraje póndźelu w Pančicach-Kukowje swój štwórty turněr. Cyłki zetkaja so w 17.45 hodź. a hraja wot 18 hodź. Dalše terminy: 29.7. Kulow, 5.8. Worklecy, 12.8. Konjecy a 19.8. Budyšin. Wulke fi­nale budźe 26.8. w Miłoćicach.

1. sakske e-sport mišterstwa

Statistika klóšterskich koparjow

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Po tym zo su koparjo z Pančic-Kukowa před lětom krok do wokrjesneje wyšeje ligi po relegaciskej hrě přećiwo cyłkej z Porchowa snadnje misnyli, rěkaše nowy­ cil před nowej hrajnej dobu 2018/2019: POSTUP! A to bě zhromadny zaměr hrajerjow, zamołwitych ST Marijineje hwězdy a trenarja Erwina Kleinmanna. Zaměr postupić su na skutkowne wašnje zwoprawdźili.

Jenož słaba faza w nalěću tworješe wuwzaće, hewak hrajachu Pančičanscy koparjo fantastisku sezonu a stachu so tři hrajne dny do kónca ze zasłužbnym wo­krjesnym mištrom.

Dypki: 23 dobyćow (18 z nich bjez přećiw­niskich wrotow), jedyn remis a štyri poražki wobradźichu postupnikej we 28 ligowych hrach 70 dypkow. Tež wrotowy poměr 87:18 (+ 69) bě we wo­krjesnej lize najlěpši, a to při třělenych a tež při­jimanych wrotach. Prěnja poł­se­rija bě z 39 dypkami wuběrna. Při třinaće wuspěchach dyrbješe mustwo ST Marijineje hwězdy jenož jednu poražku přijimać. W druhej połseriji nastachu potom tři plajty, jedyn remis, dźesać dobyćow a z tym 31 nahromadźenych dypkow.

Horliwy ćěłozwučowar počesćeny

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:
Choćebuskeho ćěłozwučowarja, trenarja a funkcionara Bernda Schädela su wčera z titulom „Čestnohamtski měsaca“ wuznamjenili. Šef braniborskeje statneje kenclije Martin Gorhold (SPD) je 63lětnemu wotpowědne čestne wopismo přepodał. Schädel­ hižo­ wjele lět swoju zahoritosć za ćěłozwučowanje młódšim sportowcam dale posrědkuje. W Braniborskej su mjeztym 134 „Čestnohamtskich měsaca“ po­česćili. Foto: Michael Helbig

Dorost FCE dwójce w zwjazkowej lize

štwórtk, 18. julija 2019 spisane wot:

Štož so mužam w třećej lize poradźiło njeje, to docpě dorost FC Energije Choćebuz. U 17 wostanje na dalše lěto w najwyšej dorostowej lize Němskeje a startuje tam do tře­ćeho lěta pospochi. A tež młodźinje A FCE je so po dołhej abstinency po do­byću 2:0 přećiwo FC Hansy Rostock zaso krok do zwjazkoweje ligi poradźił. Partiju wobkedźbował bě tež trenar muži Claus Dieter Wollitz. To bě wažne, wšako wopu­šćichu mjeztym wjacori koparjo prěnjeho mustwa FC Energiju. Tuž budźe Wollitz zawě­sće tójšto hrajerjow z U 19 do prěnjeho mustwa integrować dyrbjeć.

Foto: Georg Zielonkowski

Lea Krječmarjec je jako kapitanka pjeć lět wuspěšnje koparske holče mustwo Serbskeho gymnazija Budyšin (SGB) na wu­risanjach „Młodźina trenuje za olym­piju“ nawjedowała. Nětko sudźi w tutej bulosportowej družinje partije muži a žonow. Sportowy wučer Serbskeho gymnazija Budyšin Měrko Korjeńk je so z njej rozmołwjał.

Móžeš so prošu čitarjam sportoweje strony Serbskich Nowin předstajić?

L. Krječmarjec: Rěkam Lea Krječmarjec a bydlu we Wulkim Wjelkowje. Mam sotru a bratra. Sym 17 lět a póńdu wot awgusta do 12. lětnika Budyskeho Serbskeho gymnazija.

Što su twoje najlubše předmjety w šuli?

L. Krječmarjec: Wězo sport, potom němčina a biologija.

Sy jedna z najwuspěšnišich sportowčow na Serbskim gymnaziju Budyšin. Kak husto­ sy na Sakskich finalach pódla była a kelko medaljow sy dobyła?

Wysoke dobyće

srjeda, 17. julija 2019 spisane wot:
Krajny koparski ligist Jednota Kamjenc je swoju prěnju přihotowansku hru přećiwo wokrjesnemu wyšemu ligistej Módro-běłym z Kulowa z 12:1 dobył. Hižo do połčasa steješe 5:0 za chowancow trenarja Franka Ričela. Dalšu testowu partiju změje Jednota dźensa we 18.30 hodź. na trawniku w Kamjencu, potom přećiwo klasu wyše hrajacej FC Hornjej Łužicy Neugersdorf. Foto: Werner Müller

nawěšk

 • Jara awtentiske běchu poskićenja ansambla Zabava z Ruskeje.
 • Na zahajenju festiwala štwórtk w Budyskim NSLDź počesćichu přitomni Juraja Kubánku (3. wotprawa) z trójnej serbskej sławu.
 • Hosćo z Peruwa zbudźichu ze swojimi přewšo pisanymi kostimami tójšto zajima.
 • Pólski cyłk z Bolesławieca na štwórtkownym swjedźenskim ćahu k zahajenju festiwala "Łužica 2019" po Budyšinje
 • Algeričenjo na jewišću NSLDź
 • Rejwarjo z Boliwiskeje
 • XIII. mjezynarodny folklorny festiwal "Łužica 2019" je zahajeny. Tule namakaće impresije z prěnich wustupow wobdźělenych skupin. Tule předstajichu skupiny štwórtk dopołdnja w Němsko-Serbskim ludowym dźiwadle hižo raz dźěćom swoje poskićenja, na wobra
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudowor su zdobom hosćićeljo festiwala.
 • Rejwarki a rejwarjo z pólskeho Bolesławieca
 • Zajim zbudźi tež skupina ze Sewjerneje Makedonskeje
 • Dalši hosćićeljo łužiskeho mjezynarodneho festiwala: Serbska rejwanska skupina Smjerdźaca z hudźbnikami folklorneje skupiny Sprjewjan
 • Překwapjenka běchu mnohim wuměłcy z Peruwa.
 • Prěni raz spožčichu lětsa zarjadowarjo mjezynarodneho folklorneho festiwala wosebite myto a diplom za wurjadny wuměłski wukon. Jón dósta słowakski ansambl Bobańovci za swoju přirodnosć, awtentiskosć a originalitu.
 • Rejwarjo algeriskeho cyłka Couleurs d‘ Algerie
 • Boliwiscy rejwarjo a rejwarki w kostimach na jewišću
 • Boliwičenjo "in action"
 • Sobotu wječor běchu po Chrósćicach mnozy nadróžni muzikanća po puću.
 • Pólski młodźinski orchester z Leśnicy zahaji sobotny wječor na farskim dworje.
 • Tójšto ludźi zhromadźi so na programy na jewišću při gmejnskim zarjedźe ...
 • ... a wobhlada sej poskićenja skupin.
 • Na Koklic statoku předstajichu so tež čłonojo skupiny Wotała. Wšitcy z nich su bywši rejwarjo Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny.
 • Smjerdźečanscy rewjarjo na jewišću pola Koklic
 • Pohlad z jewišća na dwór Wjeselic statoka
 • Na Zahrodnikec-Grutekc statoku pokaza mjez druhim tež Slepjanski folklorny ansambl dźěle swojeho programa.
 • Tež Slepjanscy wuměłcy hižo zahe na dorost mysla.
 • Wšitcy sobuskutkowacy słowakskeho ansambla Bobańovci zamóža znajmjeńša jedyn instrument piskać, spěwać a rejwać.
 • Na Kralec statoku knježeše čiła atmosfera.
 • Schow před krótkim dešćom pytachu sej tež hosćo na Kilankec statoku pod wulkimi předešćnikami.
 • Pólscy hosćo z pokazku ze swojeho programa na Kilankec statoku
 • Wo tym, zo bě sej na lětuši festiwal sobotu a njedźelu do Chrósćic wjac hosći dojěło hač hewak, swědčachu kopate połne parkowanišća.
 • Kultura zwjazuje, kaž tule Smjerdźečanskej rejwarce a algeriskeho rejwarja.
 • Sčasami nimale přepjelnjeny bě Koklic statok.
 • Wudworscy při poslednich přihotach na sobotny wustup na farskim dworje.
 • Wudworscy na farskim dworje
 • Jewišćo při gmejnje bě stajnje derje wopytane.
 • Rjanolinki-rejwarki Smjerdźečanskeje rejwanskeje skupiny
 • Serbska reja je jewišću při gmejnje tójšto pasantow do rejki prosyła.
 • Lóze hólcy wječor na jewišću Zahrodnikec-Grutkec statoka
 • Kabaretna skupina Lózy hólcy pokazachu přitomnym we wobłuku programa "Chróšćan special" na Zahrodnikec-Grutkec statoku, zo njejsu w běhu lět ničo zabyli
 • Na Wjeselic statoku zahudźi skupina NIMO ...
 • ... band wokoło Brězanec bratrow Józefa a Jana.
 • Tež němska skupina Slapstickers pokaza, što zamóže.

nowostki LND