Sport (17.01.20)

pjatk, 17. januara 2020 spisane wot:

Kónctydźenski wolejbul

Prěnje wolejbulowe mustwo Viktorije Worklecy změje swoju prěnju dypkowu partiju lěta 2020 w Habrachćicach (Ebers­bach), a to jutře, sobotu, wot 14 hodź. Tam hraje wone jako druhi tabulki pře­ćiwo šestemu, mustwu TSV Kundraćicy. Prěnju partiju doma běchu Worklečenjo srjedź oktobra z 3:0 jasnje dobyli. Su tuž we wróćohrě jasny faworit. Dalše hry:

18.01. 14:00 Schönbachske VV –

  HZ Pančicy-Worklecy II (žony, w Lubiju)

25.01. 14:00 Viktoria Worklecy –

  MSV Budyšin 04 III (ž)

25.01. 14:00 Viktoria Worklecy –

  Módro-běłe Wojerecy II

Koparske přihoty na 2. połseriju

Hotuja so na nowu sezonu

štwórtk, 16. januara 2020 spisane wot:

Zamołwići Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka su w Hlinowcu hrajnu dobu wólno­časneje ligi w lěće 2019 wuhódno­ćili a so zdobom na nowu přihotowali. 17 sportowcam rozłoži nawoda stafle Siegmund Heidrich wuslědki minjeneje sezony. Na wulkim polu stachu so Kulowscy koparjo z mištrom, w pokalu pak dyr­bjachu so woni HZ Rakecam/Šćeńcy kłonić­. W stafli za małe hrajnišćo wubědźowachu so tři mustwa. Cyłk z Łutow wopo­kaza so jako najwuspěšniši. Tutu ligu­ chcedźa tež lětsa dale wjesć a wabja za to mu­stwa z teritorija Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka.

Negatiwnje hódnoćił je Heidrich wulku­ ko­picu přesunjenych hrow. Tak dyrbjachu mustwa na kóncu sezony jendźel­ske tydźenje zapołožić, zo bychu sezonu dypkownje zakónčili. Tež ličba žołtych kartow je w běhu zašłych lět rozrost­ła. Přitomni pak běchu sej pře­zjedni, zo njejsu hry njefairne. Mustwa zasadźeja wukubłanych sudnikow, kotřiž konformnje sudźa a foule tež chłostaja.

Wuslědki (16.01.20)

štwórtk, 16. januara 2020 spisane wot:

Tabulki dorosta Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka

młodźina F, wokrjesna liga-stafla 1

1. ST 1896 Wulka Dubrawa 9 8 :0  25

2. Zeleno-běli Bukecy 9 8 :1  24

3. FSV Budissa Budyšin 9 7 :1  22

4. ST Horni kraj Sprjewja 9 6 :3  18

5. Motor Kumwałd 9 5 :4  15

6. TSV Wóspork/Hrodźišćo 9 4 :5  12

7. ST Horni kraj Sprjewja II 9 3 :6  9

8. HZ TSV 1859 Wjernarjecy/FV Concordia Sohland 9 2 :7  6

9. Zeleno-běli Bukecy II  9 1 :8  3

10. ST 1922 Radwor II 9 0 :9  0

młodźina F, wokrjesna liga-stafla 2

1. ST Huska 8 7 :1  21

1. Póst Germania Budyšin 8 7 :1  21

3. ST Huska II 8 6 :2  18

4. FSV Budissa Budyšin II 8 5 :4  13

5. TSV Połčnica 1920 8 4 :5  10

6. TSV 90 Wjazońca 8 3 :5  9

7. Biskopičanske KT 08 8 2 :5  7

7. SG Frankenthal 8 2 :5  7

9. Postup Großharthau 8 0 :8  0

młodźina F, wokrjesna liga-stafla 3

1. TSV Połčnica 1920 9 9 :0  27

2. SC 1911 Großröhrsdorf  9 8 :2  22

3. HZ FV Ottendorf-Okrilla II/Hermsdorfske ST 9 7 :3  19

4. Lomnitzer SV 9 6 :4  16

5. ST Kinspork/Łužnica 9 5 :5  13

6. SG Großnaundorf 9 4 :6  10

7. ST Kinspork/Łužnica II 9 3 :6  9

8. Liegau-Augustusbad II 9 4 :7  8

9. FV Ottendorf-Okrilla 05 9 3 :8  5

10. Arnsdorfske KT 9 1 :9  1

młodźina F, wokrjesna liga-stafla 4

1. Jednota Kamjenc 9 9 :1  25

2. Hlinowski SC 9 9 :2  23

3. FSV Bretnig-Hauswalde 9 8 :2  22

4. Sokoł Ralbicy/Hórki 9 5 :4  15

4. SJ Chrósćicy 9 5 :4  15

6. SV Bischheim-Häslich 9 3 :6  8

6. ST Marijina hwězda 9 3 :6  8

8. SJ Njebjelčicy 9 3 :8  5

9. HZ Natwar Němske Pazlicy/ST Běła/Cunnersdorf 9 2 :8  4

9. TSV Połčnica II 9 2 :8  4

młodźina F, wokrjesna liga-stafla 5

1. ST Lubuš 9 9 :0  27

Wokrjesne koparske mišterstwa Ü 35

srjeda, 15. januara 2020 spisane wot:
Wojerecy (jh/SN). Halowe wokrjesne mišterstwa starobneje skupiny Ü 35 wotměje Zapadołužiski koparski zwjazk (WFV) 26. januara wot 14 hodź. w sportowni Powołanskošulskeho centruma Konrada Zusy Wojerecy. Rakečenjo, zakitowar titula­, so přizjewili njejsu, za to pak LSV Hory, HZ Hórnikečanski jězor/Ćisk, Sokoł­ Ralbicy/Hórki, HZ Lok Wojerecy, Módro­-běli Kulow, Wojerowski FC (Natwar a Jednota) a ST Porchow. Hrać budu w dwěmaj skupinomaj, kóžda hra ma dźesać mjeńšin trać. W běhu turněra chcedźa zamołwići WFV prěnje pokalne koło wólnočasneje ligi wulosować.

Přewjedu wjacore turněry w „Slaviji“

srjeda, 15. januara 2020 spisane wot:

Radwor (jh/SN). Sportowe towarstwo 1922 Radwor zarjaduje wot pjatka, 31. januara, do njedźele, 2. februara, wjacore halowe koparske turněry za dorost. Posledni dźeń januara budźe w hali „Slavia“ wot 19 do 23 hodź. turněr młodźiny B. Sobotu hraja wot 9 do 13 hodź. cyłki młodźiny F, wot 14 do 18 hodź. mustwa młodźiny C a wot 19 do 23 hodź. mło­dźina A. Njedźelu budu wurisanja wot 9 do 13 hodź. z turněrom młodźiny E a wot 14 do 19 hodź. młodźiny D.

Připrajili su dotal mjez druhim cyłki SJ 1981 Chrósćicy, FSV Budissy Budyšin a z Hornjeho kraja.

Serbscy šulerjo při wysokim saku wuspěšni

srjeda, 15. januara 2020 spisane wot:

W prěnim šulskim tydźenju po hodownych prózdninach wotmě so w Rych­bachu pola Lubija regionalne finale šuler­skeho wubědźowanja „Młodźina trenuje za olympiju“ we wolejbulu. Nimo­ gymnaziastow starobneje klasy II z Niskeje a Žitawy wobdźělištej so tež dwě serbskej hólčej mustwje. Wonej běštej z Worklečanskeje wyšeje šule a ze Serbskeho gymnazija Budyšin. Mjez holcami móžachu so tež wolejbulistki Budyskeho Serbskeho gymnazija za wubědźowanje kwalifikować.

Holcy mějachu chětro sylnych přećiwnikow. Při­wšěm wone derje wustupowachu. Tak zawěsćichu sej z jednej dobytej hru třeće městno a tak bronzowu medalju.

Wokrjesna klasa wuchodneje Sakskeje – po prěnjej połseriji

1. Schönbachske VV 8 23 : 6 21

2. VV Žitawa 09 II 7 21 : 5 19

3. VV Žitawa 09 III 7 15 : 12 11

4. Módro-běłe Wojerecy II  7 11 : 13 10

5. MSV Budyšin 04 III  7 10 : 12 9

6. HZ Pančicy-Worklecy II  6 9 : 11 8

7. Viktoria Worklecy 7 3 : 18 3

8. Nysa Wolejs II 7 0 : 21 0


Wobwodna liga wuchodneje Sakskeje – po prěnjej połseriji

1. Doprědka Rózbork  8 24 : 8 21

2. HZ Pančicy-Worklecy 8 22 : 8 20

3. JTVG Koblicy 8 20 : 11 17

4. TSV Kundraćicy  8 16 : 13 14

5. OSC Lubij 8 16 : 14 12

6. Ochranowske wolejfantki 8 13 : 16 9

7. ST Kupoj-Nowa Łuka  8 12 : 18 9

8. Nysa Wolejs  8 6 : 21 4

9. MSV Budyšin 04 II 8 3 : 23 2


Hižo nalěto 2019 bě Hrajnemu zjednoćenstwu Pančicy-Worklecy hoberske naprašowanje za aktiwne hraće njeskónčnu mustwowu lisćinu wobradźiło, zo njebě trenarskej dwójce Danieli Kralec a Stephanej Mühlej hižo móžno, kóždu wolejbulistku prawidłownje zasadźić. A dyrbjachu mustwo do dweju dźělić. Wužadanje tuž znowa bě zamołwitosće postajić a přewzać a zhromadnje hrajne nazhonjenja zběrać – a to jako jedyn team w dwěmaj mustwomaj. Cyłkaj dale hromadźe trenujetej a matej při tym wjele wjesela.

Wobwodna liga wuchodneje Sakskeje – HZ Pančicy-Worklecy

Swójski piwowy cup dobyli

wutora, 14. januara 2020 spisane wot:

Na tradicionalny piwowy cup minjenu sobotu w Kulowje běchu sej stari knježa DJK Módro-běłych Kulow cyłkownje šěsć koparskich mustwow přeprosyli. Dwě stajištej hosćićeljo sami. Hrali su w dwěmaj staflomaj, a to stajnje dwanaće mjeńšin. Prěni a druhi stafle kwa­lifi­kowaštej so za połfinale, kotrež wotměchu po zwučenym modusu přez křiž.

W stafli A přesadźi so suwerenje prěnje Kulowske zastupnistwo ze sydom dyp­kami. Tu hrajachu wosebje nazhonići hrajerjo kaž Torsten Bulang abo Thomas Herold. Druhe městno wobsadźichu hrajerjo z Kumwałda, woni běchu tydźeń prjedy turněr we Wojerecach dobyli. Třeća­ sta so Jednota z Wojerec před nowačkom z Němskich Pazlic.

W stafli B hrajachu mjez druhim So­kol­jo z Ralbic. Woni startowachu z po­raž­ku 0:1 přećiwo rezerwje Módro-běłych z Kulowa. W druhej hrě přećiwo Großröhrsdorfej běchu tuž nuzowani dobyć, ale tež ju z 1:3 zasłužbnje přěhrachu. Přećiwo zakitowarjej pokala a staflowemu dobyćerjej z Weixdorfa sydaše dalša poražka. Druhe městno w stafli B zawěsći sej Kulow II z dobyćom 2:1 přećiwo Groß­röhrsdorfej.

Dźakownje přiwza druhe zastupnistwo Hrajneho zjednoćenstwa Pančicy-Worklecy sobotu tydźenja na swojim třećim domjacym hrajnym dnju nowe trikoty. Tino Standfuß, jednaćel Großröhrsdorfskeje firmy elastic belts, je młodym wolejbulistkam přepoda. Dale překwapi wón kompletne hrajne zjednoćenstwo z elastiskimi paskami, z kotrymiž móža we wobłuku treninga efektiwnje zwučować. Foto: Tereza Wićazowa

18 koparkow z 18 mustwow

wutora, 14. januara 2020 spisane wot:
Prěni tydźeń januara bě krajna trenarka holcow U 12 Franka Schmidt w nadawku Sakskeho koparskeho zwjazka 18 koparkow z 18 sportowych towarstwow do tre­ningoweho lěhwa w Rabenbergu přeprosyła. Mjez nimi bě tež Lawinia Frenclec (w zadnim rynku druha wotlěwa) wot Sokoła Ralbicy/Hórki. Holcy maja přichodnje w krajnych wubran­kach hrać, Lawinia chce so pozdźišo tež rady do Serbskeje koparskeje wu­bran­ki holcow­ a žonow zarjadować. Foto: Franka Schmidt

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND