Wuslědki (18.04.16)

póndźela, 18. apryla 2016 spisane wot:

Regionalna koparska liga

Halberstadt – Berlinski AK 0:6 (0:1)

BFC Dynamo – Nordhausen 1:1 (1:0)

FC Viktoria – Luckenwalde 3:3 (2:3)

Jena – Hertha BSC II3:5 (1:2)

Auerbach – Budissa Budyšin 1:1 (0:0)

Meuselwitz – Rathenow 0:3 (0:1)

Zwickau – RB Lipsk II 2:1 (2:1)

1. Zwickau 28 60  : 22 61

2. Berlinski AK 27 52  : 17 58

3. Nordhausen 28 50  : 31 52

4. Neugersdorf 28 45  : 33 50

5. Jena 28 36  : 22 49

6. BFC Dynamo 28 55  : 41 46

7. Babelsberg 03 28 41  : 24 43

8. Hertha BSC II 28 46  : 50 43

9. Auerbach 27 42  : 35 37

10. Neustrelitz 28 37  : 39 35

11. Schönberg 28 35  : 40 35

12. FC Viktoria 28 41  : 49 34

13. Budissa Budyšin 28 39  : 36 33

14. RB Lipsk II 28 40  : 42 32

15. Meuselwitz 28 29  : 51 30

16. Halberstadt 28 32  : 65 20

17. Luckenwalde 28 23  : 72 17

18. Rathenow 28 23  : 57 13

Sport (15.04.16)

pjatk, 15. apryla 2016 spisane wot:

Stara koparska garda so zetka

Koparjo stareje gardy Sportoweje jednotki Hórki kaž tež koparjo Serbskeje koparskeje wubranki z lěta 1965 su pjatk, 22. apryla, wot wječora w šesćich do Worklec do tamnišeho hosćenca prošeni. Na bjesadnym wječorku smědźa so tež fanojo a dalši zajimcy wobdźělić. Přidatne informacije dóstanjeće pola Józefa Šwona w Budyšinje.

Wotewrjenje zeleneje sezony

Njedźelu, 17. apryla, wotewru Kulowscy konjacy sportowcy zaso zelenu sezonu. Wot dopołdnja w 10 hodź. přewjedu woni na tamnišm jěchanišću cyłkownje šěsć wubědźowanjow, prěni raz tež wurisanje za jěcharki a jěcharjow staroby nad 40 lětami. Zastup budźe darmotny.

Koparske pokalne hry

16.04. 15:00 Wachau II

 – Großnaundorf

16.04. 15:00 Großröhrsdorf

 – Motor Kumwałd

17.04. 15:00 Marijina hwězda – Chrósćicy

17.04. 15:00 Ralbicy/Hórki – Wjelećin

Koparske dypkowe hry

16.04. 12:00 FC Łužnica II – Chrósćicy II

17.04. 14:00 Radwor II – Wjelećin II

17.04. 15:00 Kulow – Ramnow

17.04. 15:00 Kubšicy – Malešecy

17.04. 15:00 Haselbachtal – Njebjelčicy

Turněr w SŠZC

Sobotu wuhraja w Budyšinje w sportowej hali Serbskeho šulskeho a zetkawanskeho centruma unihokejowy turněr. Tutón zahaji so w 10.30 hodź.

Prawa wotmołwa na derbyjowu plajtu

štwórtk, 14. apryla 2016 spisane wot:

SJ Njebjelčicy

– ST Großharthau 4:0 (3:0)

Zestawa domjacych: Matješk – Kral, Deleńk, Pawlik (16. Dubaw), Šołta, Hanuza, Cyž (80. Čornak), Hrjehor, Hommel, Haška, Hoelzel (58. Janca)

Po bolostnej poražce tydźenja w susodnym derbyju w Němskich Pazlicach je so mustwo trenarjow Detlefa Panica a Handrija Krawčika mócnje stopnjowało. Wot wšeho spočatka běchu Njebjelčanscy hrajerjo chětro hibićiwi na hrajnišću, połni energije a z dobrej bojownosću w partiji. Přeco zaso startowaše Njebjelčan cyłk strašne nadběhi a stłóči přećiwnika daloko do swójskeje połojcy. W 17. min. přeběža Jurij Haška na lěwej stronje a połoži bul wróćo. Wottam docpě Tadej Cyž z niskej třělwu nawjedowanje k 1:0. Mjeńšinu po tym přesadźi so Haška znowa před přećiwniskej klětku. Jeho před wrota zběhnjeny bul zhłójčkowa Pawoł Hrjehor přez wrotarja k 2:0 do syće. Prjed hač so poł hodźiny miny, wobdari so Jurij Haška sam za swój dobry wukon a docpě po rjanym soloběhu z niskej třělwu nětko wšo rozsudne 3:0 (27.). Do změny zjewichu so Njebjelčenjo z dalšimi rjanymi nadběhami před hóstnej klětku.

Wuslědki (14.04.16)

štwórtk, 14. apryla 2016 spisane wot:

Wokrjesna koparska liga, stafla III

Großröhrsdorf II – Hlinowc 4:1 (2:0)

Großdrebnitz – Wóslink/Ska. 2:1 (0:0)

Njebjelčicy – Großharthau 4:0 (3:0)

Haselbachtal – Němske Pazlicy 1:4 (1:2)

1. Ottendorf/Liegau 18 44  : 17 44

2. Frankenthal 18 54  : 27 43

3. Großnaundorf 19 54  : 29 36

4. Arnsdorf 19 46  : 22 35

5. Marijina hwězda 19 64  : 38 33

6. Großröhrsdorf II 20 38  : 27 33

7. Sepicy 18 53  : 42 31

8. Njebjelčicy 18 37  : 28 28

9. Haselbachtal 19 43  : 48 26

10. Němske Pazlicy 18 26  : 38 21

11. Hlinowc 18 28  : 45 16

12. Großdrebnitz 19 19  : 73 10

13. Wóslink/Skaskow 20 23  : 58 8

14. Großharthau 17 17  : 54 8

Wokrjesna koparska liga, stafla I

Hnašecy II – Radwor1:4 (0:1)

Póst Budyšin II – Porchow 1:4 (0:1)

Załom – ST Budyšin0:2 (0:0)

Hodźij – Wóspork3:0 (1:0)

Mały Wjelkow – Wjernarjecy 1:3 (0:2)

1. ST Budyšin 20 61  : 26 50

2. HZ Budestecy 21 63  : 35 43

3. Malešecy 20 58  : 33 43

4. Kubšicy 19 42  : 22 35

5. Załom 20 52  : 26 34

6. Radwor 21 51  : 26 33

7. Wjazońca  21 45  : 49 31

8. Porchow 21 48  : 57 26

Njewšědny to wukónc druheho hrajneho dnja wučerskeje volleyballoweje ligi Budyskeho wokrjesa w Lubiju. Kombinowany cyłk 5. SŠ-eks/Melanchthonowy gymnazij Budyšin přesadźi so w načolnej partiji přećiwo kolegam Serbskeho gymnazija Budyšin dwójce z 25:23, ale w druhej sadźbje z dwělomnym rozsudom sudnika.

Team Handrija Šewca (naprawo) doby sobotu we Worklečanskej ćěłozwučowarni 8. koparski turněr rjemjeslnikow a podpěraćelow ST Viktorije Worklecy. Tu přepodawa wjesnjanosta Franc Brusk (CDU), kapitanej Šewcec elektrofirmy, Renejej Zyndźe, dobyćerske wopismo. Wobdźělili su so štyri cyłki. Foto: Clemens Šmit

20. volleyballowa sezona zakónčena

wutora, 12. apryla 2016 spisane wot:
K poslednjemu hrajnemu dnjej bě An­drzej Michaluk mustwa we wokrjesnej klasy stafla sewjer powitał. Na kóncu hrow 20. volleyballowych wokrjesnych mišterstwow w stafli sewjer přewzaštaj Torsten Kilz, předsyda sportoweho zwjazka Łužiska jězorina, a Andrzej Michaluk, 20 lět staflowy nawoda, mytowanje. Andrzej Michaluk přitomnym sportowcam zdźěli, zo wukonja hišće dalše lěto funkciju stafloweho nawody a po tym zamołwitosć do młódšich rukow da. 20. mišterstwo doby cyłk SC Wojerecy před volleyballowymi přećelemi třećeho mustwa Módro-běłych Wojerecy a cyłkom OSSV Kamjenc. Na pozicijach 4 do 7 sćěhowachu ST Kupoj/Nowa Łuka III, ST Viktoria Worklecy II, Volleyballowi přećeljo Módro-běłych Wojerecy IV a Volleyballowi přećeljo Módro-běłych Wojerecy V. Finalna hra mjez dobyćerjom stafle sewjer a dobyćerjom stafle wuchod budźe lětsa w Budyšinje. Termin a městnosć so sčasom wozjewitej. Werner Müller

Křesćan Bejmak hru rozsudźił

wutora, 12. apryla 2016 spisane wot:

Sokoł Ralbicy/Hórki II

– FSV Šćeńca 1956 6:1 (1:1)

Zestawa Sokoła: Cyž – Bogusz, Měškank (60. Krawc), Zynda, Matka, Rawš (46. Kurjat), Młynk, Čornak, Jakubaš, Bejmak, Kobalc

Přećiwo poslednjemu tabulki chcychu Sokoljo wězo dobyć a tak wotstawk powjetšić. Zestawa mustwa běše so znowa změniła. Z Młynkom, Rawšom, Bejmakom a nazhonitym Jakubašom mějachu pak Ralbičenjo dosć dobrych ofensiwnych hrajerjow. Z napřećiwnym wětřikom měješe hosćićel najprjedy swoju lubu nuzu a dyrbješe samo přećiwniske wrota přijimować. W hrajnym natwarje so bul zhubi a nastatu dźěru w škiće hosćo zymnokrejnje wužichu (12.). Wotmołwa pak njeda dołho na so čakać. Młynk posłuži z krasnej přihrawku Bejmaka, kotryž přeběža a nisko k 1:1 přetwori (17.). Dalše wrota wón zapasy, jako chcyše na Jakubaša wothrać, tola to běše wopačny rozsud. Z dobreje pozicije dyrbješe njesebičnje sam wotzamknyć (39.). Jakubaš drje docpě krótko do połčasa rjane wrota z pjatu, tola pobóčna sudniča spózna nimohru.

Sprawne dźělenje dypkow

wutora, 12. apryla 2016 spisane wot:

SV Hnašecy/Dobruša

– Sokoł Ralbicy/Hórki 1:1 (1:0)

Zestawa hosći: Gloxyn – Matka, S. Bjeńš, B. Bjeńš, Korjeńk, Šewc, Wałda (46. Lulak), Šołta, Bejmak, Domaška, G. Kurjat (71. M. Kurjat)

Wonkownu hru dobyli

póndźela, 11. apryla 2016 spisane wot:

ST Módró-běli Njeswačidło

– Sokoł Ralbicy/Hórki II 0:1 (0:1)

Zestawa hosći: Cyž – M. Matka, Bjeńš, Bogusz, Kobalc, Zynda, Krawc, Čornak, Šrajer, Šwejda, J. Matka

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND