REKLAMA – REKLAMA – REKLAMA

pjatk, 17. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

REKLAMA čěskim ludźom najbóle „ze šije wisa“ – ta w telewiziji, interneće kaž tohorunja­ z lětakami, stołkanymi do listowych kašćikow. Loni je přenasyćenje z njej hišće přibyło, předewšěm w socialnych syćach, internetnje a na wobrazowce. Tole zhoniš z wotpowědneho zwěsćowanja měnjenjow, kotrež bě w decembru marketingowa towaršnosć „Češa a reklama“ přewjedła. Přezměru wjele wabjenja je po sudźenju 82 procentow woprašowanych w priwatnej telewiziji NOVA, 75 proc. ma ju w priwatnym sćelaku PRIMA za přehnatu. Reklama w interneće wadźi 60 procentam ludźi, a w socialnych syćach 44 proc. Wabjenske lětaki w listowych kašćikach nochcyło 58 procentow woprašanych měć.

Ze spomnjenym woprašowanjom so zdobom wukopa, zo 72 procentow ludnosće reklamje njewěri – 21 proc. docyła nic a 51 proc. lědma. Dźewjećom z dźesać Čechow dźe „na čuwy“, zo su wusyłanja nastajnosći přetorhnjene. Reklamu za cigarety cyle zakazać by sej 37 proc. přało, mjeztym zo je piwo hladajcy tolerowane – wo reklamu za nje njerodźi jeničce wosom procentow.

wozjewjene w: Słowjanski wukraj
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Lětuši 12. mjezynarodny folklorny festwial "Łužica 2017" je zahajeny. Wčera so skupiny we wobłuku swjedźenskeho ćaha po Budyšinje kaž tež na zahajenskim programje předtsajichu. Tule namakaće někotre impresije wo zahajenju festiwala. Fota: SN/Maćij Bu