Widźał, słyšał, napisał (06.03.17)

póndźela, 06. měrca 2017 spisane wot:

Awtorka dźensa

Halena Jancyna

Što činić, hdyž tak prawje njeběži? Swarjeć móžeš wjele, inowatiwne ideje pak nimaš. Podpěru tež njedóstanješ. W tójšto sportowych towarstwach wuchodneje Sakskeje zdawna wjac wšo tak derje njefunguje. Na jednej stronje pobrachuja angažowani čłonojo, kotřiž so dźěła njeboja. Na tamnej stronje pjenjezy prědku a zady njedosahaja.

Podobna je situacija w Sportowym towarstwje Marijina hwězda. Wone dyrbješe loni přinošk zwyšić, a to wo 20 procentow, zo by budget za lěto 2017 dosahał. Tež Sokoł­ Ralbicy/Hórki wo zwyšenju rozmysluje – rěč je tam samo wo wjac hač 20 procentach.

nawěšk

  • 25. měrca 2017 wotmě so na Wojerowskej žurli Wuchodosakskeje lutowarnje 18.  hłowna a zdobom wólbna zhromadźizna Domowiny. Tule namakaće někotre worbrazowe impresije ze zhromadźizny. Fota: SN/Maćij Bulank
Am 25. März 2017 fand auf dem Saal der Ostsäc