Budyšin (SN/CoR). Z dohromady pjatnaće premjerami, ze zajimawymi poskitkami w bohaće pjelnjenej protyce a z nowym chórowym nawodu startuje Serbski ludowy ansambl do noweje hrajneje doby. Prěni wjeršk čaka na hornjołužiski publikum hižo 2. a 3. septembra, hdyž předstaja balet, chór a orchester SLA na Jakubecec­ twjerdźiznje w Mortkowje druhi dyrdomdej trilogije wokoło króny serbskeho krala. Spektakl pod hołym njebjom je hižo 4 000 ludźi na Błótowskej nocy bajow dožiwiło.

„Lubowarjo folklory přińdu w přichodnej sezonje połnje na swoje kóšty“, přilubi intendantka SLA Diana Wagnerec wčera na nowinarskej konferency. Tak chcedźa z folklornej rewiju „Moja reja! Tanz. Freude“ něhdyšemu šefchoreografej SLA a wurjadnemu znajerjej słowjanskeje folklory Jurajej Kubánce programowy pomnik stajić. Delnjoserbska pre­mjera budźe 14. oktobra w Choćebuskim Piccolo-dźiwadle. Dźěći móža so zaso na „Bubon Bertu“ wjeselić.

dale čitać…
srj., 24. awgusta 2016

Wuznamna nadregionalna nowina Literarna Ukraina, nowina spisowaćelow Ukrainy, kotraž w Kijewje wuchadźa, je 21. julija na stronomaj 13 a 14 pod nadpismom „Prekrasna Lužica“ wobšěrny přinošk wo 38. swjedźenju serbskeje poezije kaž tež wo stawiznach a žiwjenju we Łužicy­ wozjewiła.

srj., 24. awgusta 2016

Do zakopa prěnjeje dypkoweje hry w krajnej klasy přećiwo mustwu Horni kraj Sprjewja bu škitar Bosćij Cyž za swoju stotu w trikoće prěnjeho mustwa SJ Chrósćicy počesćeny. Ze šěsć lětami bě wón w Chróšćanskej młodźinje F kopački šnórować započał. W starobnej klasy C přizamkny so z dalšimi přećelemi Sokołej Ralbicy/Hórki. Tam doby­ wón w lěće 2005 pod režiju trenarja Matijasa Šnaj­dera mišterstwo a pokal (C-młodźiny­).Jako­ 18lětny nawróći so zhromadnje z Fabianom Pöpelom do Chrósćic. Z prěnim mustwom a trenarjom Andreasom Schul­zu postupi w lěće 2012 do wokrjesneje wyšeje ligi.

srj., 24. awgusta 2016

W Braniborskej dale wulke wužadanjeNa wulkim jewišću je braniborski ministerski prezident Dietmar Woidke (SPD) hromadźe z dalšimi čestnymi hosćimi swjedźenski ćah na Festiwalu serbskeje kultury minjenu njedźelu w Janšojcach sćěhował. Axel Arlt je so z nim po tym rozmołwjał.Sće w tymle regionje doma. Kak wažny bě Wam dźensniši wopyt w Janšojcach?D. Woidke: Sym přeco jara rady w Janšojcach, hdźež je žiwjenje intaktne. Wjesnjenjo hromadźe dźerža a dźěłaja, podpěruja so wzajomnje a organizuja předewšěm tež krasne swjedźenje. Tule knježi wuběrna nalada. Zo bychu widźenjahódny ćah pokazali, su wobdźěleni tójšto prócy nałožowali. Serbstwo w Braniborskej je žiwe. To njeje jenož fasada za turizm. Tule bije serbska wutroba wosrjedź towaršnosće. To mje jara zwjesela.Je so Waš wid na serbstwo w Braniborskej snano změnił wot toho časa, zo sće ministerski prezident?

srj., 24. awgusta 2016

Ćežke wobchadne njezbožo je so dźensa dopołdnja na statnej dróze S 106 stało. Při wotbóčce do Słoneje Boršće chcyše wodźer paketoweho awta nalěwo wotbočić, njewobkedźbowaše pak předjězbu napřećo přijěduceho Seata. Při zražce so wobaj šoferaj zraništaj. Jeju dowjezechu do Budyskeje chorownje. Tež wohnjowi wobornicy běchu zasadźeni. Foto: Rocci Klein

srj., 24. awgusta 2016

Piwarnju Kocour (Kocor) je Varnsdorfski předewzaćel Josef Šusta lěta 2009 załožił. Nastała je wona w něhdyšej keramiskej fabrice, ale dospołnje zrekonstruowanej. Do njeje da nowy wobsedźer zatwarić unikatnje zmjeńšene piwarske připrawy, kotrež zmodernizowane hač do dźensnišeho dźěłaja.Ideju, piwarnju załožić, zrodźi Josef Šusta składnostnje wopyta w Harracho­vje, hdźež dyrbješe dožiwić, zo tam chětro słabe piwo warja. Přeprosy sej tuž wěcywustojneho słodenka (Mälzer) z Praskeho Pivovarskeho domu, zo by jeho a někotrych jeho ludźi wučił piwo warić. Wuknyli su tež wot słodenkow z Japanskeje a Ameriki, hromadźe dźěłali su tohorunja z Lubijskej piwarnju a přede­wšěm z firmu Pivo Praha.

srj., 24. awgusta 2016

Sakske knježerstwo chce sylnišo serbskich wučerjow we Łužicy wabić. Wotpowědny paket naprawow stej ministerka za kultus Brunhild Kurth (CDU) a ministerka za wědomosće dr. Eva­Maria Stange (SPD) wčera w Drježdźanach předstajiłoj.

nawěšk

 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultruy w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach
 • Festiwal serbskeje kultury w Janšojcach