Budyšin (SN/CoR). Dzěći Serbskeje pě­stowarnje a Serbskeju zakładneju šulow z Budyšina a Worklec su swoje wobrazy hižo molowali, dźensa su šulerjo z Ralbic do Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła přijěli a jutře a zajutřišim přijědu hišće z Pančic-Kukowa, Radworja a Budyskeho katolskeho dźěćaceho domu, zo bychu swój přinošk k wulkemu molowanskemu projektej „Wokno do přichoda“ přidali.

Fasada NSLDź sta so z wulkej kolažu wobrazow, w kotrejž dźěći pokazaja, kajki sej swět a přichod předstajeja. Štóž je w minjenych tydźenjach wokna dźi­­­wa­dła wobkedźbował, je widźał, zo so tu něšto hiba. Spočatnje bě dźiwadło zašlahane: Wulki čornoběły bager a pusćina. Tydźeń po tydźenju so tónle wobraz změni a wulke pisane molowanki dźěći narunaja symbol zničenja łužiskeje krajiny.

dale čitać…
srj., 16. oktobera 2019

Zajimcam serbsku literaturu zbližić, to běše wotpohlad čitanskeho wječorka wčera w Lipšćanskim Domje literatury, na kotryž bě Sakska literarna rada přeprosyła. W moderaciji Róže Domašcyneje su Jurij Koch, studentka Hańžka Wjeselic, Měrćin Wjenk a Měrana Cušcyna swoje tworjenje publikumej předstajili. Čitanje měło pokaz­ka być na dźensa nastawacu prozu a lyriku dwurěčnych spisowaćelow we Łužicy. Zdobom chcychu zarjadowarjo na te wašnje knježacy klišej „jejkamolowaceje a w drasće rejowaceje mjeńšiny“ zmjechčić. Něhdźe 30 ludźi – čłonojo Sorabije, přećeljo Serbow a dalši zajimcy – čitanja skedźbliwje sćěhowaše. Foto: Kateryna Pikalová

srj., 16. oktobera 2019

Po suwerenym wonkownym dobyću pola TSV Niederoderwitz čakachu Worklečanscy wolejbulisća hižo njesćerpnje na prěni domjacy hrajny dźeń we wobwodnej lize.Za Worklecy zasadźeni: Marko Brězan, Jan Bětnar, Clemens a Ludwig Eckert, Stefan Gedik, Jurij Lipič, Marcel Rjelka, Józef Šnajder, Matti Šěn, Rene Šuster, Daniel Wałda a Stepha WjeńkaViktoria Worklecy – TSV Kundraćicy 3:0 (25:22, 25:15, 25:16)

srj., 16. oktobera 2019

Zahubny taifun je sej w Japanskej znajmjeńša 74 smjertnych woporow žadał, wjace hač 200 ludźi so zranichu. Njewšědnje sylny orkan „Hagibis“ bě minjeny kónc tydźenja ze zliwkami nad krajom cychnował. Wosebje potrjecheny je sewjerowuchodny dźěl kraja. Ludźo běchu tam hižo 2011 z woporom zemjerženja a tsunamija z tysacami mortwymi. Foto: dpa/Taketo Oishi

srj., 16. oktobera 2019

Předstaja dwurěčnu čitankuRakecy. Na premjeru z wudawaćelom Markom Grojlichom a jeho nowej dwurěčnej čitanku „A srjedźa Kaponica – Mittendrin der Hahneberg“ přeprošuja Ludowe nakładnistwo Domowina, Rakečanska bjesada a Domowinska skupina Komorow/Trupin/Rakecy wšitkich zajimcow pjatk, 18. oktobra, do Rakečanskeje farskeje bróžnje. Wot 15.30 hodź. poskićeja tam kofej a tykanc, w 16 hodź. nowu publikaciju předstaja. Po čitanju móža sej hosćo knihu na městnje kupić a sej ju wot wudawaćela signować dać.Předpředań zahajenaMalešecy. Župa „Jan Arnošt Smoler“ Budyšin a Załožba za serbski lud přeprošatej zhromadnje 2. nowembra na nazymski koncert do Malešanskeho hosćenca „Wódny muž“. Program wuhotuja Serbski folklorny ansambl Wudwor kaž tež skupinje Přezpólni a Brankatschki. Zastupne lisćiki předawaja wot wčerawšeho w předpředani za wosom eurow w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji, pola Hendrichec w Barće kaž tež w kupnicy Bärbel’s Einkaufseck w Malešecach.Na wulki bal ...

srj., 16. oktobera 2019

Štó a što tči za serbskimi projektami, kotrež buchu we wobłuku wubědźo­wanja Sakskeho fondsa „Čiń sobu!“ myto­wane? W lětušim serialu Serbskich Nowin chcemy je předstajić.Hač spěwna skupina Wólbernosće, w kotrejž hižo nimale 25 lět hromadźe skut­kujetaj, hač skupina Přezpólni, kotruž wón nawjeduje abo chór Lipa, kotryž wona nawjeduje – Jadwiga Kaulfürstowa a jeje mandźelski Fabian staj hižo lěta dołho kruta instanca na polu spěwneho hibanja w Serbach. Nětko dźěłataj hromadźe na nowym projekće, kotryž njeje w prěnim rjedźe na připosłucharjow wusměrjeny, ale na spěwarjow. „Stare serbske ludowe spěwy online“ je titul a program projekta, kotryž fond „Čiń sobu!­“ z 5 000 eurami spěchuje.„Jara so nad projektom wjeselu. Hižo za šulski čas sym so za stare ludowe pěsnje­ zajimował, to je mój konik. Lěta dołho sym wo tym sonił, je wobdźěłać. Je super wěcka, zo móžemoj to nětko zhromadnje z Jadwigu zwoprawdźić“, so dr. Fabian Kaulfürst wjeseli. ...

srj., 16. oktobera 2019

Łužiske jabłuka ze Skanec pola Malešec su zakład za financielnu pomoc studentam po cyłej NěmskejJadriwe a wótrosłódke słodźi łužiske na­li­kowe jabłuko. Wot srjedź 18. lět­stot­ka je w Hornjej Łužicy znajemy. „Druži­na je typiska łužiska“, měni farar a zahrodnik Christoph Schuster, kiž wobho­spo­darja jabłukowu bróžnju w Ska­necach (Cannewitz) pola Budyšina. Ze studentami He­lenu, Ju­lianom a Jonasom žněješe wón tele dny 700 kilogramow družiny. Płody předźěła sakska manufaktura w Kor­zymju (Kirschau) na palenc. Ně­hdźe 150 blešow w hódnoće 4 500 eurow to lětsa budu. Christoph Schuster chce hotowy wudźěłk ewan­gelskemu studentskemu zjednoćenstwu w sewjernorynskim Villigstće pola Schwerte přewostajić, hdźež je předwidźane palenc klětu na swjatkownym zetka­nju pře­da­wać. Wu­nošk chcedźa potom direktnje za nowe stipendije za wulce wobdarjenych po cy­łej Němskej nałožować.

srj., 16. oktobera 2019

Delnjoserbska rěčna šula w swětle jubilejow 175 lět ludowa uniwersita a sto lět zakonskeho rjadowanja za NěmskuLětsa spominaše Šula za delnjoserbsku rěč a kulturu kónc swojeho nalětnjeho tydźenskeho kursa delnjoserbšćiny ze swjedźenskim zarjadowanjom na wotewrjenje delnjoserbskeje ludoweje wysokeje šule 20. žnjenca 1954.Zapřijeće „Volkshochschule“ (VHS) je po hornjoserbskim słowniku ludowa uniwersita. Znajemy 1949 w Chrósće załoženu Serbsku ludowu uniwersitu a z lěta 1951 pospyt załožić delnjoserbsku ludowu uniwersitu. Delnjoserbske słowniki wužiwaja wopřijeće ludowa wysoka šula. Prěnje kubłanišća za dorosćenych pak nastachu wo wjele prjedy.Danska myslStoćiny ludowych uniwersitow su němske, ale česć přisteji Danam ze staršim jubilejom: Woni wunamakachu tajke kubłanišća za dorosćenych před 175 lětami. Pohladnjemy na tamny započatk. W lěće 1844 załožena Heim-Volkshochschule bu zarjadowana za wjesny lud a bě wužitna naprawa w času hišće njerjadowaneho šulstwa. Předewzaće je wuspěšne: Hižo ...

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND