Pančicy-Kukow (SN/JaW). Gmejna Pančicy-Kukow a Domowina chcetej w Muzej Ćišinskeho, kotryž je w Pančičansko-Kukowskej šuli zaměstnjeny, ponowić a zno­wa wuhotować. Wčera su sej wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) a zastupnicy Domowiny – přitomni běchu županka Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ Diana Wowčerjowa, předsyda Pančičansko-Kukowskeje Domowinskeje skupiny Pětr Korjeńk, projektna wobdźěłarka Trudla Kuringowa, regionalna rěčnica Domowiny za Kamjenski region Katharina Jurkowa a referent Domowiny za kulturu a wukraj Clemens Škoda – trěbne podpisane zrěčenje wuměnili. Wo tym informuje medijowy rěčnik třěšneho zwjazka Marcel Brauman.

dale čitać…
srj., 28. julija 2021

Wotrow (ŽU/SN). YOUCAT za dźěći bu wčera wjac hač 30 wobdźělnikam nabožneho tydźenja we Wotrowskej cyrkwi předstajeny. W tamnišej wosadźe bydlacy, jako wučer na Serbskim gymnaziju Budyšin mjez druhim předmjet nabožinu podawacy Měrko Pohonč bě knihu do hornjoserbšćiny přełožił. Tydźenja je wona w Ludowym nakładnistwje Domowina wušła. Lektorka LND Weronika Žurowa přepoda přełožerjej dokładowe eksemplary a dźakowaše so jemu za wšu nałoženu prócu a dokładnosć při přełožowanju a slědowacym wobdźěłanju.

srj., 28. julija 2021

Tokio (kh/SN). Na třećim wubědźowanskim dnju olympiskich hrow w Tokiju je němske mustwo prěnjej złotej medali dobyło. Ricarda Funk wubědźi sej tajku w kanuslalomje před Maialen Chourraut ze Španiskeje. Třeće městno wobsadźi ­faworitka Jessica Fox z Awstralskeje. Dalše złoto za Němsku je samsny dźeń k tomu přišło. Konjaca sportowča Isabell Werth swjećeše z němskim dresurowym mustwom znowa olympiske dobyće. Zhromadnje z Dorothee Schneider a Jessicu von Bredow-Werndl je sej 52lětna Werth złoto w mustwowej dresurje suwerenje zawěsćiła. To bě jeje sedma złota medalja na olympiskich hrach. Mustwowe slěbro dźěše na USA, bronza na Wulku Britanisku.

srj., 28. julija 2021

Po hrózbnym njezbožu w Leverkusenskej chemijowej fabrice wohnjowa wobora hišće za pjeć zhubjenymi pyta. Cyłu nóc su tam dźěłali a stajnje zaso woheń po rozbuchnjenjach hašeli. Zasadźenje ma tak dołho trać, doniž njeje wšitko wujasnjene. Něhdźe 360 wobornikow bě tam wčera po rozbuchu w tankowym składźe zasadźenych. Po dotalnych informacijach stej znajmjeńša dwě wosobje žiwjenje přisadźiłoj, 31 ludźi so zrani. Foto: dpa/Oliver Berg

srj., 28. julija 2021

Na wsy wobchod měć dźensniši dźeń wjace samozrozumliwe njeje. We wobłuku lětušeho lětnjeho seriala smy so na­ wsach rozhladowali, zo bychmy swojim čitarjam tón abo tamny wjesny wobchod předstajili.Před lětami pytachu w Njebjelčicach zajimca, kiž chcył wjesny wobchod přewzać. Na zbožo njeje dołho trało a pola wjesnjanosty Tomaša Čornaka (CDU) tajki wo durje klepaše. Wuměnjenje wobchod přewzać běše, zo stanje so tón předa­warnja biologisce plahowanych tworow a zdobom wjesne zetkanišćo. Spěšnje běchu­ sej wšitcy přezjedni, zo wotpowěduje tajki wotmysł předstawam gmejny, kotraž ma ekologiske a socialne wuwiće za wažne. Mjeztym je wobchod wosrjedź wsy z mjenom „Łužiska dworowa předawarnja“ ­daloko znaty. Mnozy kupcy pak mjenuja jón dale „wjesny wobchod“.

srj., 28. julija 2021

29.7.–4.8.2021 Budyski filmowy palast: Space Jam – A New Legacy: wšědnje 14:45 Die Croods – Alles auf Anfang: wšědnje 14:15 | wu a srj 10:15 | nj 12:45 Die Croods – Alles auf Anfang w 3 D: wšědnje 17:30 Godzilla vs. Kong w 3 D: wšědnje 1:45 (nimo srj) Godzilla vs. Kong: pj a so 22:20 100% Wolf: wu a srj 9:45 | nj12:15 Catweazle: wšědnje 19:30 (nimo srj) | wu a srj 10:15 | nj 12:30 A Quiet Place 2: wšědnje 20:15 | pj a so 23:00 Nobody: pj a so 22:15 Conjuring 3: Im Banne des Teufels: wšědnje 19:45 | pj a so 22:15 Yakari: wu a srj 10:15 | pj, nj, pó a wu 15:00 Malasana 32 – Haus des Bösen: pj a so 22:30 Der Spion: pj a so 22:15 Cash Truck: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj a so 22:30 Generation Beziehungsunfähig: wšědnje 17:45 a 20:15 Spirit – Frei und ungezähmt: wšědnje 15:00 a 17:15 | srj 10:30 | nj 12:30 Die Olchis – Willkommen in Schmuddelfing!: wšědnje 15:15 a 17:15 | wu a srj 9:45 | nj 12:00 Blackpink: srj 19:45 Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker: wšědnje 14:45 | wu a srj 10:15 ...

srj., 28. julija 2021

Marek Krawc rozprawja wo aktualnje rozjimanych temach w ČěskejPraha. Ryby móža so wot drogow, kaž je to crystal meth, wotwisne stać, to zwěsćichu čěscy wědomostnicy. Tele w susodnym kraju jako pervitín znate wopojadło produkuja a konsumuja tam we wulkich mnóstwach. Zbytki wopojnych jědow, lěkow a dalšich chemikalijow namakaja swój puć přez wopłokowanske připrawy do připrawjernjow wody a wottam do čěskich rěkow a rěčkow. Ryby a dalše wódne žiwochi su tajkim jědojtym maći­znam wustajene a wot nich počasu samo wotwisne, kaž studija Čěskeje agrarneje uniwersity wujewja. Wosebje pola pstruhow su biologojo mylenja w zadźerženju wobkedźbowali. Ryby njemóža ani porjadnje žrać ani so na njepřihódne wuměnjenja w swojim žiwjenskim rumje nastajić.

srj., 28. julija 2021

Nětko zaso, stajnje srjedu dopołdnja, chwataja žony we wuměnkarskej starobje po dołhej, korony dla napołoženej přestawce zaso do Smjerdźečanskeje LIPY­ na sportowu zaběru. Tam nańdźechu wšitko tak kaž do pandemije. Jeničce mjezwočo nazwučowarki běše nowe. Před nimi steješe z wjesołym posměwkom młoda nazwučowarka a jich přećelnje serbsce postrowi.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND