Hižo wjacore króć je Chróšćanske wjesne towarstwo Domizna wubědźowanje wo najrjeńšu žnjowu krónu Sakskeje dobyło. Wčera zetka so znowa něhdźe dwaceći čłonow towarstwa w starej gmejnskej sydarni, zo bychu trěbne žita za krónu přitřihali a do małych snopow wjazali, tak zo móhli krónu potom nawić. Foto: Feliks Haza

pj., 12. awgusta 2022

We wobłuku rjadu Budyskeho towarstwa Dźěłań dźeń „Kleinkunstwerk“ je wčera rapperka MC Anka wječor serbskeho hiphopa prezentowała. Mjez druhim předstaji wona připosłucharjam w kopatej połnej dźěłarni zarjadowarja na Sukelnskej spěwaj „Blada“ a „Battle of Lusatia“, nastatej w zwisku z projektom „Serbsko-waliziske přećelstwo“, hakle krótko do wustupa dokónčenu nowostku „Nightmare“ jako jenički přinošk w jendźelskej rěči, delnjo- a hornjoserbšćinu wopřijimacu adapciju ludoweje pěsnje „Mój luby dom“ kaž tež titulej Kolektiwa Klanki „Mróčele“ a sebjeironisce jako „naš one-hit-wonder“ připowědźeny „Družki“. Foto: SN/Hanka Šěnec

pj., 12. awgusta 2022

Wobornicy so wubědźujaPo wubědźowanju w Sernjanach tydźenja změja hašerjo dobrowólnych wohnjowych woborow njedźelu dalše wurisanje, a to wot napoł dwěmaj w Smjerdźacej na tamnišim sportnišću. Za tydźeń steji we wubědźowanskim kalendrje potom wurisanje w Pěskecach. Běh wo měšćanski pokal města Kulow w Sulšecach bu na njedźelu 4. septembra přesunjeny. W Ralbicach kupluja, běhaja a pryskaja tohorunja spočatk septembra.14.08. 13.30 hodź. Smjerdźaca20.08. 17.00 hodź. Pěskecy04.09 14:00 hodź. Sulšecy –   měšćanski pokal09.09. 20.00 hodź. RalbicyŠlagrowa hra w ChrósćicachSerbska sudnica Lea Krječmarjec z Wulkeho Wjelkowa sudźi njedźelu prěnju dypkowu hru prěnjeho koparskeho mustwa SJ Chrósćicy w nowej hrajnej dobje. Budźe to zdobom wo­krjesny derby přećiwo prěnjemu mustwu Rakečanskeho sportoweho towarstwa.13.08. 13:00 FC Energija Choćebuz –  FSV 63 Luckenwalde13.08. 13:00 Budissa Budyšin –  SV Módro-běli Zorbau13.08. 15:00  FSV Wódrjeńca 02 –  Jednota Kamjenc14.08. 15:00 SJ Chrósćicy –  Rakeč ...

pj., 12. awgusta 2022

Leon Šołta ze Sulšec pola Kulowa je ­zahority kopar. Ze swojimi młodymi 17 lětami je mjeztym tójšto dožiwił a samo hižo z dorostowymi mustwami ze zwjazkoweje ligi mocy měrił. Són, z koparskim profijom so stać, žada sej pak wězo tež krutu disciplinu. Na sportowych gymnazijach w Drježdźanach, Magdeburgu a Choćebuzu je młody Serb nimo toho nawuknył, kak hodźi so šula a sport časowje zmištrować. ­Tučasnje hraje Leon Šołta za VFB 1921 Kśišow.Hižo jako dźěćo za bulom honił

pj., 12. awgusta 2022

Njeličomne mortwe ryby leža w niskej wodźe na brjoze Wódry. Rybjaca mrětwa ludźi podłu němsko-pólskeje pomjezneje rěki hižo dny dołho znjeměrnja. Po informacijach pólskeho wobswětoweho ministerstwa drje je žiwe slěbro z industrijneho zawoda katastrofu zawinowało. Za winikom nětko z wotmachom pytaja. Foto: dpa/Patrick Pleul

pj., 12. awgusta 2022

Filmy w biosferowym rezerwaćeStróža. Biosferowy rezerwat Hornjołužiska hola a haty a Budyske towarstwo Kamjentny dom přeprošatej we wobłuku rjadu „Lěćne kino w biosferowym rezerwaće“ dźensa, pjatk, na předstajenje dokumentacije „Die Wiese – Ein Paradies nebenan“ do stareje wowčernje na dworje Domu tysac hatow w Stróži. Hišće hač do 26. awgusta slědujetej stajnje pjatk w 20 hodź. paskaj „Willi und die Wunderkröte“ a „Das Pubertier“. Zastup při wječornej kasy płaći sydom eurow resp. potuńšeny štyri eura.18. Budyske lětanske dnyLětoń. Kónc tydźenja wuhotuje Lipšćanska agentura IDECON-team Eventmanagement 18. Budyske lětanske dny, po swójskim podaću „najwjetšu show toho razu w Sakskej“. Na arealu Budyskeho lětanišća budu historiske mašiny wustajane, nimo toho čakaja wulke čaporowe wiki a pisany program za dźěći na wopytowarjow. Zajimcy móža sej z kołolětami dźěl Łužicy wot horjeka wobhladać. Lětanišćo je zdarma přistupne, lěty su k rozdźělnym płaćiznam móžne.Bursa mineralijow ...

pj., 12. awgusta 2022

Tučasnje su wohnjowi wobornicy gmejny Pančicy-Kukow zaso při lěsnym wohenju w Sakskej Šwicy zasadźeni. Na wobrazu ­nalěwo je widźeć, kak wodu z Łobja do 24 kubiknych metrow wulkeho basenka klumpaja. Při tym dyrbja něhdźe 350 metrow wysokostneho rozdźěla přewinyć. Jako dwanata klumpowa stacija rozdźěleja wobornicy z Pančic-Kukowa přez tři hadźicy wodu, wosebje južnje „Großer Winterberg“ do směra na čěsku hranicu. Foto: Kai Hoge

pj., 12. awgusta 2022

Łužiska jězorina přeprošuje na dožiwjenja połnu nazymuZły Komorow (SN/BŠe). Łužiska jězorina njepřićahuje hosći jenož w lěću, ale tež w nazymje je kónčina zajimawy cil za wulěty. Wo tym swědči nowy internetny portal , na kotrymž dóstawaja zajimowani přehlad wo najwšelakorišich poskitkach. Portal zestajili su sobudźěłaćerjo turistiskeho zwjazka Łužiska jězorina. Předewšěm wěnuja so wšelakim přirodoškitnym arealam, kotrež su w kónčinje nastali. To wšak njeje samozrozumliwe, wšako je so krajina z pohórnistwoweje kónčiny přeměniła. Nětko móža sej wopytowarjo wuspěšnu metamorfozu wotkryć.

pj., 12. awgusta 2022

Cordula RatajczakowaKak móžemy pječa pačenu Budysku towaršnosć zaso zwjazać a „mazany“ image sprjewineho města změnić? Prašeni to, kotrejž nas hižo někotre lěta přewodźatej. Nětko spyta iniciatiwa Budyšin w zhromadnosći znowa problem rozrisać a přeprošuje pod hesłom „Lóšt na Budyšin“ na dialog.

pj., 12. awgusta 2022

Smjertne njezbožo pólskich putnikow w Chorwatskej šokowaceWaršawa. Tragiske wobchadne njezbožo pólskeho putniskeho busa po puću na hnadowne městno Medźugorje w Bosniskej-Hercegowinje je pólsku towaršnosć a wosebje wěriwych hłuboko šokowało. Minjenu sobotu rano bě na awtodróze njedaloko chorwatskeje stolicy Zagreba bus znjezbožił, při čimž je dwanaće ludźi žiwjenje přisadźiło. W jězdźidle bě cyłkownje 44 wosobow, mjez nimi třo duchowni a šěsć rjadniskich sotrow. Po prěnich informacijach chorwatskeje policije bě drje sej 72lětny šofer za wodźidłom wusnył, a tež wón je mjez smjertnymi woporami. Bus, kotryž bě dźesać lět stary a technisce w porjadku, je nabóčne wobhrodźenje přerazył a do betonowaneho přirowa prasnył. Mjeztym su wjacore kraje Pólskej swoje sobužarowanje wuprajili, jako prěnje Madźarska, USA a Ukraina.

nawěšk

nowostki LND