Bajkowy klasikar „Mały Muk“ na serbskim šulerskim jewišću

Budyšin (SN/bn). Serbske dźěćace dźiwadło Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła je wčera swoju nowu inscenaciju „Mały Muk“ prěni raz předstajiło. Młodźi hrajerjo su sej z adapciju bajki Wil­helma Hauffa sylny a dołho trajacy přiklesk přihladowarjow na nimale wupředatej wulkej žurli Budyskeho Dźiwadła na hrodźe zawěrno zasłužili.

Do premjery witaše zastupjerka in­tendanta za serbske dźiwadło Madleńka Šołćic přihladowarjow a wuzběhny: „Wo­se­bje dźakujemy so staršim, kotřiž dadźa swojim dźěćom na serbsku šulu chodźić a tam serbšćinu wuknyć. Dźensa wospjet dožiwjamy, z kajkim wjeselom holcy a hólcy zhromadnje dźiwadło hraja, wšojedne, hač su maćernorěčni abo hač su serbšćinu hakle w šuli nawuknyli. Za to wulku chwalbu!“

dale čitać…
štw., 21. měrca 2019

Nowy festiwal ma k tomu přinošować, zo budźe Łužica po słowach iniciatora Daniela Kühnela „po cyłym swěće widźomna“. Loni bě Zwjazk štyri miliony eurow za projekt přizwolił. Nětko su zarjadowarjo prěnje naprawy předstajili.Zhorjelc (dpa/SN). „Łužiski festiwal“ rěka nowy­ rjad zarjadowanjow, kotryž ma přichod­nje prawidłownje na wjacorych městnosćach region mjez Sprjewju a Nysu­ wuměłsce a kulturnje reprezentować. Prěnje tajke podawki budu zapřichodny kónc tydźenja koncert israel­skeho jazzoweho pianista Nitaija Hershkovitsa we Wojerowskej Łužiskej hali, wustup Zhorjelskeje Europskeje chóroweje akademije w Janskej cyrkwi w Ži­tawje a wopyt ruskeho wokalneho ansambla Intrada, kotryž so w Zhorjelskej Křižnej cyrkwi předstaji.

štw., 21. měrca 2019

ST Nadrózna Hrabowka– SJ Njebjelčicy 2:2 (1:2)Zestawa hosći: Hahn –D. Kral, Korjeńk, Hanuza, Hrjehor (61. S. Kral), Pawlik, Plaettner, Korjeńk, Gödig (46. Ričel), Čornak (61. Zeller), Lejnart, DomšNa Njebjelčanow čakaše we winowatostnej hrě w Nadróznej Hrabowce twjerde hrajnišćo a k tomu mustwo, kotrež­ kompaktnu a ćělnje robustnu kopańcu lubuje. Wobě wobstejnosći pak cho­wan­cam trenarja Handrija Krawčika tak prawje njetyjetej. Zaměr, partiju zahe na­­wjedować, pak so jim přiwšěm poradźi. Hižo w 4. min. docpě Handrij Korjeńk po spěšnej kombinaciji w srjedźnym po­lu­ a po přihrawce Olivera Domša 0:1. Wotnětka skićachu so hosćom dalše rumy za nad­běhi. Tak přewza Robert Lejnart w 13. min. centralnje bul a třěli jón wó­trje k 0:2 do wrotow. Hakle nětko tón tak prawje wotući. Wótry kop z bliskosće wotwobara Njebjelčanski wrotar Nico Hahn z prima reakciju k róžkej (16.). Ale pjeć mjeńšin pozdźišo bě wón bjez šansy, jako nadběhowar Tommy Wendt na 1:2 skrótši. W 35. min. posłuži William Plae ...

štw., 21. měrca 2019

Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier přebywa wot dźensnišeho na oficialnym wopyće w Chorwatskej. Dopołdnja je jeho­ statna prezidentka Kolinda Grabar-Kitarović w stolicy Zagrebje z wojerskej ceremoniju witała. Z njej a z dalšimi politikarjemi chce Steinmeier wo wuwiću Europskeje unije a wo róli Chorwatskeje w EU wuradźować. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

štw., 21. měrca 2019

Błobošojce (JoS/SN). Wona njeje jeno swjatnica, ale ma tež historiski wuznam. Katolska cyrkej swj. Józefa w Błobošojcach (Bloischdorf), wjesnym dźělu gmejny Feliksowy jězor, bu w 14. lětstotku, snano samo hižo prjedy natwarjana. Na kóždy pad wobsteji hač do dźensnišeho z cy­helow, błudźenkow a je najstarša wjesna cyrkej bywšeho wokrjesa Grodk. Nimo Błobošojc słušachu tež Bukow (Groß Buckow), Tšadow (Stradow), Jaseń (Jessen), Łojow (Groß Luja), Syjk (Graustein) a Lěšće (Hornow) ke Grodkowskej katolskej wosadźe. Za čas reformacije bu Boži dom ewangelski, po Třicećilětnej wójnje pak zaso katolski. Wjesnjenjo wšak wostachu dale ewangelscy, tak přirjadowachu jich ewangelskej wosadźe w Syjku. A slědo­wachu hišće dalše změny a struktury. Hakle wot lěta 2000 słuša wjesna cyrkwička do Grodkowskeje katolskeje wosady.

štw., 21. měrca 2019

Třo młodźi mužojo chcedźa mórsku delikatesu w bywšim chlěwje plahowaćČerstwa pacifiska, tak mjenowana běłonóžkata garnela wuběrnje słodźi. Njezadźiwa tuž, zo su garnele po cyłej Němskej po łososu (Lachs) najwoblubowaniša jědź z morja. Po tropiskich regionach swěta plahuja garnele we wulkich kumštnych hatach, štož ma sćěhi za čłowjeka a přirodu. Pod tymle pozadkom wuwiwaja inženjerojo tak mjenowane indoor-farmy, kotrež hodźa so hnydom blisko přetrjebarjow tež w zymnych kónčinach wobhospodarjeć. Mjeztym je po cyłej Europje wjele tajkich farmow, a wšitke zjednoća, zo dóstawaja swoje babyjowe garnele – shrimpsy – z plahowarnjow w USA. „Bórze pak měli­ tajke z Njebjelčic přińć“, wujasnja diplo­mowy inženjer za wodowe hospodarstwo Friedrich Tietze z Drježdźan. Zhromadnje z hospodarskim inženjerom Romanom Schwarzom a biotechnologu Felixom Kirstenom chce 35lětny w Nj­e­bjel­čicach firmu Suburban Seafood załožić.

štw., 21. měrca 2019

21.–27.3.2019 Budyski filmowy palast:­Die Goldfische: wšědnje 15:30 a 20:15 | štw, so, nj a wu 13:00 | pj a so 22:45 Free Solo: štw 20:00 Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks: wšědnje 15:45 | štw, so, nj a wu 13:45 Ostwind: wšědnje 18:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: nj 11:45 Drachenzähmen leicht gemacht: štw, so, pó a srj 17:45 Mia und der weiße Löwe: pj, nj a wu 17:45 Captain Marvel w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:45 (nimo štw) | štw, so, nj a wu 14:15 | pj a so 22:30 Escape Room: wšědnje 20:15 (nimo štw a pó) Hard Powder: pj a so 22:30 Chaos im Netz: nj 11:30 Der Junge muss an die frische Luft: nj 11:00Kino-ekstra: Die Frau des Nobelpreis­trägers: pó 20:15Wojerowski CineMotion:Diana Ross: Her life, love and legacy: wu 20:00 Head full of honey: wšědnje 17:30 (nimo srj) a 20:00 Captain Marvel: wšědnje 14.30, 17:00 a 19:45 | pj a so 22:20 Asterix und das Gehemnis des Zaubertranks: wšědnje 15:15 | pó, wu a srj 17:15 Ballon: srj 10:00 Escape room: pó a srj 19:50 | pj a so 22.40 Ost ...

štw., 21. měrca 2019

Wojerecy (aha/SN). W minjenymaj lětomaj je so jědnaće ludźi pjeć króć zetkało a wo zachowanju a prawym hotowanju narodneje drasty ewangelskich Serbowkow wokoło Wojerec wuradźowało. Skupina da sej mjeno Forum serbskeje narodneje drasty. Na jeho iniciatiwu stej społnomócnjena za serbske naležnosće Budyskeho krajnoradneho zarjada Regina Krawcowa a projektowa managerka Domowiny Sonja Hrjehorjowa na dźěłarničku hotowanja narodneje drasty wčera do Wojerowskeho Domowinskeho domu přeprosyłoj.

nawěšk

nowostki LND