Najebać problemy z wodu kwalita karpow tež lětsa jara dobra

Rakecy (SN/BŠe). Haty wobhospodarjeć je hladajo na suchotu a mało wody jara wulke wužadanje. Minjenej lěće móžachu hatarjo staw wody hišće někak wurunać, połoženje pak so dale a bóle přiwótřa. „Na někotrych blakach je mjeztym jara ćežko wodźizny wobhospodarjeć“, rozłoži jednaćel krajneho rybar- skeho zwjazka Andreas Stummer minjenu sobotu na zahajenju lětušeje sakskeje karpoweje sezony. Wjele rybow z hatow su tuž hižo nuzowje wułójili, tež Karsten Ringpfeil ze Stróže pola Rakec. Wot dźensnišeho pak wěnuje so wón regularnym žnjam. Horce wjedro wšak runjewon optimalne njeje, ale kaž Stróžan měni, dyrbi so kóždy na to nastajić.

Suchota wujewja hišće dalši problem. Je-li woda w hatach jara niłka, maja so rubježne ptaki, kaž kormorany, čaple abo mórske worjoły, lóšo ryby popadnyć. Straty su dźeń a wjetše a njehodźa so zdźěla hižo wurunać. Woblubowanych rybow, kaž su to šćuki a liny, budźe lětsa skerje mjenje.

weiterlesen...
Do., 17. September 2020

Budyšin (SN/CoR). Na swojim prěnim wopyće w Serbskim instituće je sakski minister za wědomosć Sebastian Gemkow (CDU) wčera dohlad do jeho dźěławosće dóstał. Informowali su jeho mjez druhim wo digitalizaciji serbskeho kulturneho herbstwa, wo naprawach k dokumentaciji a spěchowanju serbšćiny kaž tež wo angažemenće instituta w procesu strukturneje změny. Nimo toho prezentowachu jemu aktualny dźěłowy staw wuwića serbskeje předčitanskeje funkcije za internetne strony. Tónle projekt financuje Swobodny stat Sakska za lěće 2019/2020 ze srědkow za inkluziju z něhdźe 240 000 eurami.

Do., 17. September 2020

HZ Wojerowski FC II / Wětnica-Hola – SJ Njebjelčicy 2:1 (0:1)Zestawa hosći: Wićaz – Hölzel, Pawlik, Šołta, O. Domš, Haška, Čornak (72. Reinelt), Ričel (62. Mikławšk), Korjeńk, Ma­laškin (72. F. Domš)

Do., 17. September 2020

Zwjazkowy prezident Frank-Walter Steinmeier je dźensa zhromadnje ze swojej žonu Elku Büdenbender na lětanišću w sewjero-italskim Mailandźe přizemił. Ze swojim wopytom chcył wón signal solidarity z Italskej sadźić, kotraž bě spočatnje wot koronapandemije wosebje potrjechena. W tym zwisku bě mjez Němskej a Italskej k njedorozumjenjam dóšło. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Do., 17. September 2020

W Jaworje (na foće), Swinjarni a Kanecach kładu roły za pitnu wodu do zemje. Do kónca nowembra maja dźěła wotzamknjene być, tak zo tam potom w kóždej domjacnosći pitna woda z honačow poběži. Pančičansko-Kukowski wjesnjanosta Markus Kreuz (CDU) praji, zo je gmejna za to wot Sakskeje spěchowanske srědki dóstała. Nětko so nadźijeja, zo so tež Časecy, Hłupońca, Žuricy a Kašecy syći bórze přizamknu. Foto: Feliks Haza

Do., 17. September 2020

Hamor (dpa/SN). Hamorska milinarnja ma so stać ze stejnišćom za karbonowe niće. Wotpowědne wozjewjenje wotpohlada su hórniske předewzaće LEAG, sakske ministerstwo za regionalne wuwiće kaž tež wjacore wědomostne zarjadnišća wčera podpisali. Po słowach ministra Thomasa Schmidta (CDU) „so za Hamorske stejnišćo nětko puć do noweje industrijneje doby wotwěra“.W Hamorje chcedźa přichodnje projekt „InnoCarbEnergy“ zwoprawdźić. Tu dźe wo to wuwić lochkotwarske struktury, kotrež hodźa so mjez druhim w mobilnych nałožowanjach za awtomobilo- a łódźotwar kaž tež za lětarstwo a swětnišćowe lětarstwo zasadźić. W prěnim kroku je předwidźane, natwarić pilotowu liniju zhotowjenja karbonowych nićow, zo móža nowe zhotowjenske technologije testować. „Hižo dźensa móžemy z kombinaciju materialijow, wosebje z karbonowymi nićemi, bytostne lěpšiny wahi wot 30 do 50 procentow porno klasiskim twarskim dźělam docpěć, kotrež su jeničce z aluminija abo wocla“, rjekny Lothar Kroll, nawoda instituta za strukturny loc ...

Do., 17. September 2020

17.09. – 23.09.2020Budyski filmowy palast:Ooops! 2 – Land in Sicht: nj 14:30 Jonas Kaufmann: Mein Wien: nj 17:00 Die Rückkehr der Wölfe: so 15:00 | pj a wu 17:30 Love Sarah – Liebe ist ­die wichtigste Zutat: wšědnje 17:30 a 20:00 (nimo pj a pó) 972 Breakdowns – Auf dem Landweg nach New York: pj, nj a srj 19:45 Faking Bullshit: wšědnje 17:30 (nimo pj, nj a wu) a 19:45 After Truth: wšědnje 17:15 a 19:45 (nimo pj, nj a srj) | so a nj 14:30 | pj, nj a srj 20:00 Tenet: wšědnje 16:30, 19:00 a 19:30 | so a nj 14:30 Follow Me: pj a pó 20:00 Die Boonies – Eine bärenstarke Zeitreise: wšědnje 16:45 | so a nj 14:15 Max und die Wilde 7: so a nj 15:00 I Still Believe: štw, so, pó a srj 17:00 | štw, so, pó a wu 20:00 New Mutants: wšědnje 17:30 a 19:45 The Climb: pj, nj a wu 17:00 Onward: Keine halben Sachen: so 14:30 Lassie – Eine abenteuerliche ­Reise: nj 14:30 ­Takeover – Voll Vertauscht: so 14.30 BTS: Break the ­Silence – The Movie: nj 14:30 Hello Again – Ein Tag für immer: wšědnje 17:00 a 19: ...

Anzeige