Krótkopowěsće (02.12.20)

Mittwoch, 02. Dezember 2020 geschrieben von:

Wulka ličba zemrětych

Budyšin. 25 smjertnych padow w zwisku z koronu w běhu 24 hodźin zličichu wčera we wo­krjesomaj Budyšin a Zhorjelc. Cyłkownu ličbu w Sakskej podachu z 45. W Budyskim wokrjesu zwěsćichu 132 nowych natyknjenjow, w Zhorjelskim 192. Kaž Budyski krajnoradny zarjad dale zdźěli, je pomoc Zwjazkoweje wobory w hladarnjach starych, tak w Kulowje, Chrósćicach a Łazu, zakónčena.

Iniciatiwa nětko towarstwo

Radwor. Na digitalnej zhromadźiznje załoži 15 staršich wčera towarstwo Staršiska iniciatiwa Radwor. Přichodnej dwě lěće nawjedujetaj je Katrin Suchec-Dźisławkowa a Wito Bejmak. Zaměr je podpěra kubłanišćam w Radworskej gmejnje při zawěsćenju serbskorěčneho a do přichoda wusměrjeneho kubłanja. Towarstwo přihotuje tež přistup k Budyskej župje „Jan Arnošt Smoler“.

Połdigitalne posedźenje

Krótkopowěsće (01.12.20)

Dienstag, 01. Dezember 2020 geschrieben von:

Skupina neonacijow zakazana

Berlin. Z „Wolfsbrigade 44“ je zwjazkowy minister nutřkowneho Horst See­hofer (CSU) znowa zjednoćenstwo neonacijow zakazał, kaž jeho ministerstwo informuje. Při raciji dźensa rano w Mecklenburgsko-Předpomorskej, Sewjeroryn­sko-­Westfalskej a Hessenskej su zastojnicy pola jědnaće čłonow brigady brónje našli. Zeskupnjenje je zdobom pod mjenom „Sturmbrigade 44“ znate.

Pjenjezy za nowe tramwajki

Budyšin. Jednohłósnje su radźićeljo zaměroweho wobchadneho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON) wčera w Budyšinje wobzamknyli, zo ma město Zhorjelc spěchowanje za tramwajki dóstać. Wosom nowych jězdźidłow chcedźa tam kupić. Cyłkownje ma město nad Nysu za to lětsa a klětu dohromady 240 000 eurow dóstać.

Přezmjeznu cwólbu rozbili

Krótkopowěsće (30.11.20)

Montag, 30. November 2020 geschrieben von:

„Zusowy campus“ njebudźe

Wojerecy. Na přibrjohu Šibojskeho jězora njebudźe w blišim času uniwersita „Zusowy campus“ nastać. To wuchadźa z rozmołwow noweho Wojerowskeho wyšeho měšćanasty Torstena Rubana-Zeha (SPD) ze zastupjerjemi Drježdźanskeje techniskeje uniwersity a sakskeho knježerstwa. Přičina je, zo njeje kubłanišćo ze srědkow zakonja k zesylnjenju strukturow spěchujomna.

Hudźbne šule zaso wotewrjene

Budyšin. Z wučbu za jednotliwca móža hudźbne šule w Sakskej wot jutřišeho zaso skutkować. Kulturna ministerka Barbara Klepsch (CDU) bě so we wobłuku předźěłanja sakskeho škitneho postajenja korony dla za to zasadźiła. Tež w Budyskej wokrjesnej hudźbnej šuli přizjewja so wučerjo pola staršich, kaž jeje nawodnica Charlotte Garnys rjekny. Na to hakle zestaja hodźinski plan.

Sakske myta wupisane

Krótkopowěsće (27.11.20)

Freitag, 27. November 2020 geschrieben von:

Kapacity nimale wučerpane

Budyšin. Socialne zarjadnišćo klóštra Marijineje hwězdy je jara wot natyknjenjow z koronawirusom potrjechene. ­Na to skedźbni wčera krajnoradny zarjad. W gmejnje Pančicy-Kukow je 59 schorjenych, w Chróšćanskej samo 63. Wčera su w Budyskim wokrjesu 217 nowych infekcijow a dźewjeć smjertnych padow zwěsćili. Kapacity za koronapacientow tudyšich chorownjow su skoro wučerpane.

Filmy jako streamigowy poskitk

Choćebuz. Filmowe předstajenja 30. filmoweho festiwala Choćebuz njemóža so wot 8. hač do 13. decembra w hrajnišćach wotměć. Aktualnje podlěšenych naprawow Zwjazka a krajow přećiwo koronje dla njejsu tež kina přistupne. Na­jebać to budźe 150 filmow w dobje wot 8. hač do 31. decembra 2020 jako streamingowy poskitk na stronje filmfestivalcottbus.de wotwołajomny.

Wuwiće zawróćene

Krótkopowěsće (26.11.20)

Donnerstag, 26. November 2020 geschrieben von:

MSPI jutře w parlamenće

Berlin. Zwjazkowy sejm zaběra so na swojim jutřišim posedźenju z namjetomaj CDU/CSU a SPD kaž tež Zelenych nastupajo Europsku wobydlersku iniciatiwu „Minory SafePack“ (MSPI). Předmjet steji prěni raz na dnjowym porjedźe, wo nim maja zapósłancy direktnje wothłosować. Koaliciskej frakciji namołwitej knježerstwo namjety MSPI, dalokož Europska komisija je sćěhuje, bórze pruwowować. Zeleni žadaja sej, zo so knježerstwo za zaměry MSPI zasudźuje.

Połnej staciji korony dla

Budyšin. Z 260 nowymi koronainfekcijemi wostanje niwow w Budyskim wo­krjesu wysoki. Kaž krajnoradny zarjad wčera zdźěli, su aktualnje 2 199 schorjenych (+77), z nich 128 (+1) w klinice lěkuja, a dalšej smjertnej padaj. Wobě korona-staciji Budyskeje chorownje stej runje tak połnej kaž tamniša intensiwna stacija, hdźež maja dźesać korona-łožow, Serbski rozhłós dźensa rano rozprawješe.

Zawodny zakaz płaći

Krótkopowěsće (25.11.20)

Mittwoch, 25. November 2020 geschrieben von:

Próstwu wo pomoc stajili

Budyšin. Budyski wo­krjes pomha Marje-Marćinemu bydlenskemu zhromadźenstwu w Pančicach-Kukowje a Budyskemu domej Słónčny dwór dohladowanje pod přiwótřenymi wuměnjenjemi korony zaručić a prócuje so k tomu wo podpěru zwjazkoweje wobory. Wčera bě we wokrjesu 142 nowoinfekcijow z koronawirusom, dwaj pacientaj staj zemrěłoj. Wot aktualnje 2 122 (-16) schorjenych lěkuja 127 (+7) w klinikach.

Ze zhromadnym předewzaćom

Choćebuz/Janšojce. Připrawa za energetiske zwužitkowanje zarunanskich paliwow ma w industrijnišću Janšojskeje milinarnje nastać. K tomu stej LEAG a firma Veolia zhromadne přede­wzaće EVA Jänschwalde GmbH & Co. wutworiłoj, kaž energijowy koncern wčera zdźěli. Na nowej zhromadnej towaršnosći ze sy­dłom w Choćebuzu staj wobaj partneraj po połsta procentach wobdźělenej.

Ćahi we wuběžku spěšniše

Krótkopowěsće (24.11.20)

Dienstag, 24. November 2020 geschrieben von:

Myto do Njebjelčic

Drježdźany. Njebjelčansku firmu WeDa Metall GmbH su z Předewzaćelskim mytom 2020 wuchodoněmskeho zwjazka lutowarnjow wuznamjenili. Wona je přikład za mnohich, kotřiž běchu po wudyrjenju koronapandemije spěšnje jednali, zwjazk dźensa zdźěli. Předewzaće bě w nalěću započało wobswět njepoćežowace a lědma hladanja potrěbne desinfekciske sudobjo na wikach poskićeć.

Hladarnja jara potrjechena

Budyšin. Wot koronapandemije jara potrjechena je hladarnja we Łazu. Kaž Budyski krajnoradny zarjad wčera zdźěli, su tam 51 wot 62 wobydlerjow pozitiwnje testowali, 23 nich měješe za krótki čas sylne symptomy. Wobydlerka je wumrěła, pjeć je w chorowni. Dwanaće pacientow do kliniki njepřepołoža; móža jich po rozsudźe přisłušneho lěkarja w hladarni hojić. We wokrjesu bě wčera 15 nowoinfekcijow a sydom smjertnych padow.

Twarske prawo wukazane

Krótkopowěsće (23.11.20)

Montag, 23. November 2020 geschrieben von:

Tróšku mjenje nowoinfekcijow

Budyšin. 391 nowych koronainfekcijow su wot minjeneho pjatka hač do wčerawšeho w Budyskim wokrjesu zwěsćili. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, je 2 130 schorjenych (+20), z kotrychž 107 (+13) stacionarnje lěkuja. W klinikach wokrjesa je 165 koronapacientow z wjacorych wo­krjesow, 29 z nich na intensiwnej staciji. W Zhorjelskim wokrjesu bě w samsnym času 361 dalšich natyknjenjow.

Na swoje dźěło skedźbniła

Budyšin. Z dwurěčnym nawěškom pod hesłom „Domizna je pola nas doma“ je Domowina sobotu we wosom lokalnych wudaćach tydźenika Wochenkurier w serbskim sydlenskim rumje Hornjeje a Delnjeje Łužicy na swoje dźěło za serbskosć jako tudyšu jónkrótnosć skedźbniła. Zdobom pokaza na swoju internetnu stronu a tam na trojorěčne wosebite wudaće „Naša Domowina“.

Prěnja hodowna amnestija

Krótkopowěsće (20.11.20)

Freitag, 20. November 2020 geschrieben von:

Wčera mjenje infekcijow

Budyšin. 82 wčera zwěsćenych konorainfekcijow w Budyskim wo­krjesu steji w zwisku z pokutnym dnjom. Srjedu njejsu žane testy přewjedli, kaž krajnoradny zarjad zdźěli. Dalšich 167 wosobow je wustrowjenych. Aktualnje je 2 081 schorjenych (-85), z nich 89 (+1) w klinice lěkuja. W Zhorjelskim wokrjesu zwěsćichu wčera 61 nowonatyknjenjow a pjeć smjertnych padow.

Stasipodłožki do archiwa

Berlin. Podłožki bywšeje statneje bjezstrašnosće NDR (stasi) přeńdu do zwjazkoweho archiwa. To je zwjazkowy sejm wčera wobzamknył. Tež přichodnje pak maja akty wobydlerjam, medijam a wědomostnikam přistupnje wostać. CDU/CSU, SPD, FPD a Zeleni hłosowachu za zhromadny naćisk zakonja. Lěwica so hłosa wzda, AfD bě přećiwo tomu.

Hač do kónca lěta wšo wotprajene

Krótkopowěsće (19.11.20)

Donnerstag, 19. November 2020 geschrieben von:

Rekordna ličba infekcijow

Budyšin. Dotal najwjetšu ličbu 300 natyknjenjow z koronawirusom w běhu jednoho dnja wozjewichu wčera w Budyskim wokrjesu. Štyrjo dalši pacienća su w zwisku z koronu zemrěli. Aktualnje schorjenych je 2 133 (+57), w chorowni lěkuja 88 z nich (+11). Wot wčerawšeho płaći wudospołnjene powšitkowne korona-postajenje. Tak maš sej w zachodnym wobłuku wobchodow a na jich parkowanišćach nós a hubu zakryć.

Hotuja so na wulki jubilej

Slepo. Za dwě lěće zhladuja Slepjenjo na 750 lět wobstaća swojeje wsy. Hižo nětko tam towarstwa jubilejne lěto planuja. Swjedźenje chcedźa na wjacorych dnjach w běhu lěta přewjedować. Planowane je mjez druhim tohorunja wotměć tradicionalny mjezynarodny festiwal dudakow. K róčnicy chcedźa wudać wosebitu knihu wo stawiznach gmejny z fotami serbskich kwasow we wosadźe.

NDRska tramwajka dale jězdźi

Anzeige