Krótkopowěsće (21.02.22)

Montag, 21. Februar 2022 geschrieben von:

Dźeń maćeršćiny

Drježdźany. Składnostnje dźensnišeho dnja maćeršćiny hódnoći sakska ministerka za kulturu Barbara Klepsch (CDU) přinošk serbšćiny ke kulturnej mnohotnosći we Łužicy. „Lětstotki wobohaćatej serbska rěč a kultura Łužicu. Wonej skićitej wulku wjelorakosć literatury, wuměłstwa, hudźby a wědomosće. Dwurěčnosć w regionje mamy zachować a hódnoćić“, ministerka rjekny a skedźbni na tomu słužacu kampanju „Sorbisch? Na klar.“

Incidenca dale přiběra

Budyšin/Zhorjelc. 674 dalšich natyknjenjow z koronawirusom poda Budyski wokrjes pjatk, Zhorjelski zwěsći 481, jedne z nich z omikronwariantu. Aktualniše ličby hač do redakciskeho kónca hišće njepředležachu. Incidenca w hornjołužiskimaj wokrjesomaj dale stupa: za Budyski podawa Roberta Kochowy institut dźensa 1 413,0 a za Zhorjelski 1 072,0.

Saněruja stare jamy

Krótkopowěsće (18.02.22)

Freitag, 18. Februar 2022 geschrieben von:

Nowi čłonojo přirady

Berlin. Parlamentariska přirada Załožby za serbski lud ma wot wčerawšeho rjad nowych čłonow. Tak powołachu zapósłancy Němskeho zwjazkoweho sejma w Berlinje Simonu Koß za SPD a dr. Christianu Schenderlein za CDU do přirady. Jako jeju zastupjerjow pomjenowachu Silviju Lehmann a Knuta Abrahama. ­Parlamentariska přirada radu Załožby za serbski lud poradźuje.

Nowosć ze załožby

Budyšin. Wot wčerawšeho ma Załožba za serbski lud w swojim online-wobchodźe pod noty serbskich ludowych a popularnych spěwow za dujerjow. Poskitk wobsahuje partitury 14 pěsnjow we wobdźěłanju za wšelake dujerske instrumenty a bijadła. Zajimcy móža sej pak kompletny pakćik za 12,95 eurow pak kóždu pěseń jednotliwje za 2,95 eurow kupić.

Incidenca lochce zwyšena

Budyšin/Zhorjelc. Incidencne hódnoty za Budyski a Zhorjelski wokrjes dale, ale jeno snadnje, stupaja. Roberta Kochowy institut poda za dźensa hódnotu 1 261,4 za Budyski a 1 074,4 za Zhorjelski wokrjes. Jeničce wčera zwěsćichu w Budyskim wokrjesu 987 dalšich infekcijow z koronawirusom, w Zhorjelskim 612.

Krótkopowěsće (17.02.22)

Donnerstag, 17. Februar 2022 geschrieben von:

Widejo bórze přistupne

Budyšin. Serbska popowa opera „Carpe noctem – Njeskónčna nóc“ předleži jako widejo. Kaž skupina Trio a kumple informuje, stej zwukowa a widejowa produkcija zakónčenej. Njedźelu wot 20 hodź. skupina widejo kaž tež jednotliwe hudźbne wideja na swojim YouTube-kanalu wozjewi. Planowane je pěsnje wot nalěća tež na dalšich portalach poskićić.

Incidenca zaso stupa

Budyšin/Zhorjelc. Roberta Kochowy institut je za Budyski a Zhorjelski wo­krjes dźensa zaso stupace incidencne hódnoty zwěsćił. Za Budyski wučinja incidenca 1 238,2, za Zhorjelski 1 062,8. Dohromady 1 351 nowoinfekcijow z koronawirusom zličichu wčera w Budyskim wokrjesu, Zhorjelc podawa za wčera 914 natyknjenjow, wosom z nich z omi­kronwariantu.

K wikam z nowej knihu

Krótkopowěsće (16.02.22)

Mittwoch, 16. Februar 2022 geschrieben von:

Ralf Bursy njeboh

Berlin. W starobje 66 lět je póndźelu hudźbnik a producent Ralf „Bummi“ Bursy po ćežkej chorosći zemrěł. Berlinjan bě w 1980tych ­lětach z hitami kaž „Feuer im Eis“ wuspěšny. Wuměłc bě ­Serbam jara přichi­leny a je njeličomne pěsnje za Serbski rozhłós produkował a spěwał. Z Měr­ćinom Weclichom je wón wusko hromadźe dźěłał. Hudźił je ­„Bummi“ Bursy ­tež na wjesnym swjedźenju w Sernjanach a Brětni.

Wuwiće rozdźělne

Budyšin/Zhorjelc. Incidencna hódnota koronawirusa so po Roberta Kochowym instituće we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc rozdźělnje wuwiwa. Mjeztym zo je w Budyskim na 1 039,6 spadnyła, je wona w Zhorjelskim na 983,8 lochce postupiła. Budyski wokrjes wozjewi wčera 657 nowych infekcijow a dwaj smjertnej padaj, Zhorjelski 585 natyknjenjow, pjeć z nich z omikronwariantu.

Z wobrazom počesća Sokołow

Krótkopowěsće (15.02.22)

Dienstag, 15. Februar 2022 geschrieben von:

Incidenca lochce spaduje

Budyšin/Zhorjelc. Wot pjatka hač do wčerawšeje póndźele su we wokrjesomaj Budyšin (960) a Zhorjelc (813) cyłkownje 1 773 dalšich natyknjenjow z koronu zličili, w Zhorjelskim 14 omikronwarianty. Přiwšěm je incidenca we woběmaj wo­krjesomaj lochce spadnyła. Tak podawa Roberta Kochowy institut dźensa za Budyšin hódnotu 1235,2 (-154,4) a za Zhorjelc 951,5 (-216,3).

Digitalna biblioteka

Budyšin. Portal delnjoserbskeje rěče Serbskeho instituta (SI) je wo poskitk bohatši. Wot kónca januara móža zajimcy pod prěnju wersiju digitalneje delnjoserbskeje biblioteki wužiwać. Wona wopřijima mjez druhim swobodnje přistupne digitalizowane wudaća staršich ćišćanych delnjoserbskich tekstow. Wo wužiwanju a dalšich wobsahach nowostki informuje SI zajutřišim, štwórtk, na online-prezentaciji.

Studowacych prjedy zapřijeć

Krótkopowěsće (14.02.22)

Montag, 14. Februar 2022 geschrieben von:

Dźeń a wjace natyknjenjow

Budyšin/Zhorjelc. Incidency we wo­krjesomaj Budyšin (1389,6) a Zhorjelc (1167,8) bližitej so po Roberta Kochowym instituće němskemu přerězkej. Kraj­noradnej zarjadaj informowaštej pjatk – aktualniše ličby hač do redakciskeho kónca njepředležachu – wo 663 nowoinfekcijach a smjertnymaj padomaj w Budyšinje a wo 521 natyknjenjach a jednym smjertnym padźe w Zhorjelcu.

„Lětni hit“ w nowym šaće

Budyšin/Choćebuz. Łužiske popowe duwo Doro Farkašec a Jordan Henson je remix swojeho hita „This style“, zhotowjeneho wot wuměłca KVEN, na You­Tu­be wozjewiło. Dotal bu widejo něhdźe 1 500 króć wotwołane. Z originalnym spěwom bě so duwo za němske předkoło lětušeho wubědźowanja European Song Contest požadało, jury pak namjet naposledk njewobkedźbowaše.

Matura w dwěmaj wersijomaj

Krótkopowěsće (11.02.22)

Freitag, 11. Februar 2022 geschrieben von:

Jan Clausen předsyda wuběrka

Budyšin. Z Janom Clausenom nawjeduje wuběrk Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny za prawniske a politiske naležnosće dalši młody čłowjek. Wuběrkownicy su jemu wčera na konstituowacym posedźenju gremija zamołwity nadawk dowěrili. 20lětny w Lipsku prawnistwo studuje a přisłuša zwjazkowemu předsydstwu z mandatom župy „Michał Hórnik“ Kamjenc.

Znowa wyša incidenca

Budyšin. Stupacu incidencu je Roberta Kochowy institut dźensa za Budyski wokrjes z hódnotu 1 156,3 a za Zhorjelski z 1 048,9 wozjewił. Porno tomu su natyknjenja z koronawirusom zaso spadowali. Wo 801 infekciji a jednym smjertnym padźe je wokrjes Budyšin wčera informował, wo 719 natyknjenjach a třoch ze­mrětych pacientach wokrjes Zhorjelc.

Druhe koło „hackathona“

Krótkopowěsće (10.02.22)

Donnerstag, 10. Februar 2022 geschrieben von:

Lipšćanske knižne wiki njebudu

Lipsk. Třeći króć po 2020 a 2021 su w času wot 17. do 20. měrca planowane Lipšćanske knižne wiki přičin pandemije dla wotprajili. „Mnohe wotprajenja wustajerjow minjene dny su k tomu wjedli, zo njemóžemy hižo wočakowanu kwalitu a wobsahowu šěrokosć wikow za publikum zaručić“, rěka ze stron zarjadowarjow. Přichodne Lipšćanske knižne wiki maja so 23. do 26. měrca 2023 wotměć.

Rozrost natyknjenjow

Budyšin. Krótko do zymskich prózdnin natyknjenja z koronawirusom spochi přiběraja. Budyski wokrjes přizjewi wčera 1 485 nowych padow a dalšeju zemrěteju pacientow. Incidenca rozrosće tu po Roberta Kochowym instituće dźensa na 1 069,4, w Zhorjelskim wokrjesu na 955,5. Tam rozprawjachu wčera wo 891 infekcijach w běhu 24 hodźin.

Delnjoserbšćinu bóle nałožować

Krótkopowěsće (09.02.22)

Mittwoch, 09. Februar 2022 geschrieben von:

Žane jutrowne wiki w Budyšinje

Budyšin. Tež lětsa wupadnu jutrowne wiki w Budyskim Serbskim domje. To je předsydstwo Spěchowanskeho kruha za serbsku ludowu kulturu wobzamknyło. Za to pak poskićeja 12./13. měrca w Budyskej Serbskej kulturnej informaciji dźěłarničku za debjenje jejkow. Za 69. wubědźowanje wo najrjeńše serbske jutrowne jejko móža dorosćeni swoje kolekcije hač do 4. měrca pola Domowiny w Budyšinje wotedać.

Incidenca zaso nad tysac

Budyšin. Z hódnotu 1 005 je incidenca w Budyskim wokrjesu po Roberta Kochowym instituće dźensa nahladnje stupała. Za wokrjes Zhorjelc mjenowaše RKI 807. Wokrjes Budyšin informowaše wčera wo 320 natyknjenjach z koronawirusom ­a znowa dwěmaj smjertnymaj padomaj. Wokrjes Zhorjelc je 416 infekcijow a jednoho zemrěteho pacienta wozjewił.

Pjenjezy za hońtwu

Krótkopowěsće (08.02.22)

Dienstag, 08. Februar 2022 geschrieben von:

Nowe dźěło zahajili

Choćebuz. W zwisku ze strukturnej změnu je dźensa jědnaće sobudźěłaćerjow koncerna Łužiska energija a milinarnje (LEAG) nowe dźěło pola Němskeje železnicy w Choćebuzu zahajiło. Přichodnje maja woni spěšniki ICE hladać, na čož so tuchwilu wukubłuja. LEAG a Němska železnica chcetej nastupajo personalne planowanje wušo hromadźe dźěłać.

Incidenca dźensa woteběrała

Budyšin. Incidenca je po Roberta Kochowym instituće dźensa w Budyskim wokrjesu na hódnotu 724,1 a w Zhorjelskim na 771,5 woteběrała. Wokrjesaj stej wčera wo sumje natyknjenjow z koronawirusom wot minjeneho pjatka informowałoj. W Zhorjelskim wokrjesu bě to 751 infekcijow, w Budyskim 663. Tam mějachu dalšej smjertnej padaj. W chorowni hladaja 94 na koronu schorjenych.

Mało apotekow so přizjewiło

Anzeige