Policija (01.07.22)

Freitag, 01. Juli 2022 geschrieben von:

Tykanc podhladny był

Njedźichow. Po tym zo běštej alkohol piłoj a tykanc jědłoj, dyrbještej so předwčerawšim 18lětnej holcy z Njedźichowa strowotniskich problemow dla do chorownje dowjezć dać. Policisća mějachu podhlad a na městnje slědźachu, hač bě snano něchtó wopojne jědy do tykanca měšał. A woprawdźe namakachu woni slědy konopje a zawěsćichu tohorunja zbytki tykanca. Tón nětko w laborje dale přepytuja.

Policija (30.06.22)

Donnerstag, 30. Juni 2022 geschrieben von:

Njeznaći muža wobšudźili

Delni Wujězd. Muž je so předwčerawšim w Delnim Wujězdźe z woporom wobšudnikow stał. 64lětny dósta přez WhatsApp powěsć, zo ma jeho syn nowe šmóratko. Zo by je wužiwać móhł, pak trjeba nimale 2 000 eurow. Tule sumu sej wón nětko wot nana wuprosy. Delnjowujězdźan pjenjezy na nižozemske konto přepokaza. Bórze na to muž wot swojeho woprawdźiteho syna zhoni, zo jednaše so wo wobšudnistwo.

Policija (29.06.22)

Mittwoch, 29. Juni 2022 geschrieben von:

Rubježnika lepili

Běła Woda. 45lětny muž chcyše předwčerawšim w Běłej Wodźe kupnicu wurubić. Při kasy wućahny wón na pistolu podobny nastroj a sobudźěłaćerce hrožeše. Žona so wustróži a njereagowaše. Na to muž z awtom ćekny. Dźakowano dobreho wopisowanja swědkow wuhladachu jeho pozdźišo při hraničnym přechodźe w Mužakowje a jeho zajachu. Dalšich rubježnych deliktow dla předležeše přećiwo 45lětnemu hižo přikaz zajeća.

Policija (28.06.22)

Dienstag, 28. Juni 2022 geschrieben von:

Tři delikty naraz

Budyšin. Nimale wšitko wopak činił je 43lětny wodźer nakładneho awta, kotrehož zadźeržachu policisća předwčerawšim připołdnju na awtodróze A 4 mjez Budyšinom a Słonej Boršću. Wón bě z Lkw-jom njedźelu po puću, hačrunjež za to dowolnosć njeměł. Nimo toho ­běchu spinadła jězdźidła skóncowane. A skónčnje so wukopa, zo měješe wodźer 1,94 promilow alkohola w kreji.

Policija (27.06.22)

Montag, 27. Juni 2022 geschrieben von:

Pokradnjeny Lkw namakali

Wojerecy. Běłe nakładne awto typa MAN su njeznaći w nocy na minjeny štwórtk z twarnišća při Čornym Halštrowje na Spalowskej dróze we Wojerecach pokradnyli. Jězdźidło bě 40 000 eurow hódne. Něšto hodźin pozdźišo wuhlada woby­dler Lkw z Lubijskim čisłom we Łutach a informowaše policiju. Z jězdźidła pobrachowaše jeničce nastroj za registrowanje awtodróhoweho popłatka. Po zwěsćenju slědow Lkw wobsedźerjej wróćichu.

Policija (24.06.22)

Freitag, 24. Juni 2022 geschrieben von:

Hižo připołdnju wopity

Budyšin. Swojeho njewěsteho wašnja jězdźenja dla a dokelž na chódniku jědźeše je předwčerawšim 35lětny kolesowar policistam na Budyskej Allendowej dróze napadnył. Při kontroli muža so wukopa, zo měješe wón 2,32 promilow alkohola w kreji, a to krótko po připołdnju. Wón změje so nětko pjanosće w nadróžnym wobchadźe dla zamołwić.

Policija (23.06.22)

Donnerstag, 23. Juni 2022 geschrieben von:

Nowe wašnje wobšudnikow

Radeberg. Z woporom po wšěm zdaću noweho wašnja wobšudnikow je so minjenu póndźelu 47lětny muž w Radebergu stał. Wón chcyše internetnje na eBay sportowy nastroj předać. Pozdatny zajimc poskitk přiwza a namjetowaše wěste zapłaćenje. Za to připósła wón 47lětnemu wotpowědny formular. Tón na ničo złe njemysleše a při wupjelnjenju ­formulara mjez druhim čisło swojeje kreditneje kartki zapisa. Pozdźišo wón swój konto přepruwowa a zwěsći, zo bě něchtó šěsć razow pjenjezy w cyłkownym wobjimje wjacorych tysac eurow wotzběhnył. Policija pad přepytuje.

Policija (22.06.22)

Mittwoch, 22. Juni 2022 geschrieben von:

Rubježnu trójku wuslědźili

Hamor. Akribiske přepytowanja Běłowodźanskeje kriminalneje słužby su policiju na slědy třoch paduchow wjedli. Skućićeljo w starobje 18, 20 a 34 lět su zamołwići za wjacore padustwa w zašłych lětach wokoło Hamora. Přećiwo nim přepytuja wosebje ćežkeho padustwa w ně­hdźe 25 padach. Minjene dny su jich ­bydlenja w Běłej Wodźe a Hamoru přepytali a dopokazy zawěsćili. Kaž w rozprawje Zhorjelskeje policajskeje direkcije dale ­rěka, wuslědźichu w braniborskim ­Derbnom wjetši padušny skład třoch podhladnych. Tam namakachu najwšelakoriše mašiny a samo twarsku amplu. Nětko dyrbi policija zwěsćić, kotra ru­bizna z kotreho padustwa pochadźa.

Policija (21.06.22)

Dienstag, 21. Juni 2022 geschrieben von:

Wandalojo w zwěrjencu zachadźeli

Biskopicy. Škodu něhdźe tysac eurow načinichu njeznaći, kotřiž běchu so w nocy na njedźelu do Biskopičanskeho zwěrjenca zadobyli a tam bjez rozuma kóncowali. Tak rozbichu štyri škleńčane kašćiki za wšelake družiny myšow. Najskerje wužiwachu za to wjetše kwětkace sudobjo, kotrež pozdźišo do hata ćisnychu. Dale zadobychu so do tak mjeno­waneje zeleneje rjadowniskeje rumnosće w zadnim dźělu zwěrjenca a rozbichu tam škleńcu dweju witrinow. Hač su skućićel­jo něšto pokradnyli njeje znate. Policija pyta nětko za swědkami, kotřiž su snano něšto wobkedźbowali.

Policija (20.06.22)

Montag, 20. Juni 2022 geschrieben von:

Prózdny tank dołh wotkrył

Budyšin. Zo je lěpje stajnje dosć bencina w tanku měć, předewšěm hdyž maš pola němskeje justicy dołh, wě nětko 25lětny Ukrainčan. Wón bě w nocy na njedźelu na awtodróze A 4 do směra na Zhorjelc po puću, jako jemu pola Budyšina bencin wuńdźe. Tuž so wón pěši k přichodnej tankowni nastaji. Z połnym kanistrom so nawróćiwši jeho hižo wobsadka awtodróhoweho policajskeho rewěra wočakowaše. Zastojnikam bě Nissan bjez šofera na kromje awtodróhi napadnył. Kontrola młodeho muža wunjese, zo wón němskej justicy sudniskeho wusuda dla hišće 720 eurow dołžeše. Hakle po tym, zo bě žadanu sumu zapłaćił, smědźeše 25lětny dale jěć.

Anzeige