Policija (22.06.18)

pjatk, 22. junija 2018 spisane wot:

Alkoholizowany po puću był

Budyšin. Zo je policija tež rano zahe po puću, wě nětko 63lětny wodźer woso­boweho awta w Budyšinje. Wčera krótko do 5 hodź. zadźeržachu jeho zastojnicy na Schäfferowej. Při kontroli z alkomatom zwěsćichu, zo měješe muž 1,1 promil ­alkohola w kreji. Na to přewodźachu jeho k wotedaću kreje. Dalšu jězbu jemu zakazachu a jeho jězbnu dowolnosć na městnje sćazachu.

Policija (21.06.18)

štwórtk, 21. junija 2018 spisane wot:

Nakładne awto přećežke było

Čorny Hodler. Zastojnicy wobchadneje kontrolneje słužby přepruwowachu za­wčerawšim popołdnju na Čornohodlerskim přemysłownišću nakładne awto a jeho 73lětneho šofera. Na jeho jězdźi­dle běchu metalowe wotpadki nakładowane, wón pak njeměješe žanežkuli papjery za to. Dokelž so Lkw chětro přezhibowaše, dyrbješe šofer na wahu zajěć. Tam so wukopa, zo bě nakładne awto nimale 800 kilogramow přećežke, potajkim wjace hač 20 procentow. Dale jěć wone tak njesmědźeše.

Policija (20.06.18)

srjeda, 20. junija 2018 spisane wot:

Hłupeho žorta dla so zranił

Budyšin. Před Budyskim NSLDź je za­wčerawšim njeznaty silwesterski praskotak do šachta při tamnišej studni ćisnył. W tym wokomiku pak bě runje dźěłaćer w něhdźe tři metry hłubokim šachće. Při rozbuchnjenju praskotaka poćerpje 53- lětny šok a so we wuchu zrani. Kaž policija pozdźišo zwěsći, jednaše so wo čěski praskotak z mjenom „La bomba“. Nětko spytaja zwěsćić, štó je sej tajki hłupy žort dowolił.

Policija (19.06.18)

wutora, 19. junija 2018 spisane wot:

Při kupanju na swój wačok kedźbować

Bórk. Wospjet dyrbi so policija z padustwom při Šibojskim jězoru zaběrać. 47lětna žona je sej tam zawčerawšim popołdnju dojěła, zo by so kupała, a je swoju tobołu na přibrjoze wotpołožiła. Jako so wona z wody wróći, bě toboła fuk a z njej drasta a 550 eurow drohi časnik. Swědk bě muža wobkedźbował, kiž so z kolesom do směra na Wojerecy zminy. Dokładniše informacije k njemu pak bohužel žane njepředleža.

Policija (18.06.18)

póndźela, 18. junija 2018 spisane wot:

Pomoc na městnje njebyła

Łuty. Zo je sobotu wječor 69lětna žona we Łutach policiju wo pomoc wołała, drje sej wona prawje přemysliła njebě. Rentnarka informowaše, zo cuze jězdźi­dło na jeje priwatnym parkowanskim městnje steji. Na městnje policisća skónčnje zwěsćichu, zo žona prawje nima, dokelž jedna so wo zjawne městno. W tym wokomiku wšak šoferka hižo cyle strózba njebě. Pola njeje naměrichu mjenujcy 1,54 promilow alkohola w kreji, tak dyrbješe swoje pa­pjery najprjedy raz wotedać.

Policija (15.06.18)

pjatk, 15. junija 2018 spisane wot:

Podhladny pakćik w bance

Wojerecy. Dokelž je wčera popołdnju njeznaty muž w bance na Wojerowskim Lipjecskim naměsće pakćik wotstajił a so zminył, zawołachu tam policiju. Na to su banku a susodne wobchody ewakuowali. Specialisća policije pakćik přepytowachu a zwěsćichu, zo jedna so wo atrapu bomby. Za mužom, kiž bě ju wotstajił, nětko pytaja.

Policija (14.06.18)

štwórtk, 14. junija 2018 spisane wot:

Tankownju nadpadnył

Wojerecy. Wšo druhe hač měrny dźěłowy dźeń mějachu zawčerawšim sobudźěłaćerjo tankownje na kromje Wojerec při zwjazkowej dróze B 97. Krótko do 13 hodź. zastupi tam maskěrowany muž, hrožeše personalej z pistoli podobnym nastrojom a rubi na te wašnje něhdźe 450 eurow. Dalši pospyt, hišće wjace pjenjez z kasy wzać, so njeporadźi. Tuž so skućićel ze swojej rubiznu na žonjacym kolesu do směra na twaršćiznowe wikowanišćo zhubi. Z widejonahrawanja tankownje dósta policija prěnje wažne pokiwy na identitu rubježnika. Kriminalna policija je přepytowanja zahajiła a sćěhuje nětko konkretny podhlad na skućićela, kotrehož hižo znaja.

Policija (13.06.18)

srjeda, 13. junija 2018 spisane wot:

Dobroćiwosć znjewužiwał

Kinspork. Z woporom dobroćiwosće sta so zawčerawšim připołdnju 84lětny muž w Kinsporku. Na parkowanišću před kupnicu prošeše jeho njeznaty, hač móhł jemu pjenjezy měnjeć. Jako rentnar na to za drobnymi pjenjezami pytaše, wuća­hny jemu cuzy w starobje 40 do 50 lět něhdźe 80 eurow z móšnje. Starcej je to hakle pozdźišo napadnyło. W tym zwisku policija hišće raz na to skedźbnja, zo měli předewšěm starši ludźo kedźbliwi być, hdyž jich něchtó prosy jemu pje­njezy měnjeć. Strowa njedowěra móže w tajkich padach pomocliwa być.

Policija (12.06.18)

wutora, 12. junija 2018 spisane wot:

Lětadło nuzowje přizemić dyrbjało

Sulšecy. Jako lećeše ultralochke lětadło minjenu sobotu připołdnju z Kamjenca do Rózborka, jeho motor nadobo wupadny. 62lětny pilot zahaji tuž nuzowe přizemjenje a sadźi mašinu pola Sulšec do žitnišća. Při tym přeprěči wón pólny puć, na čož so kolesa lětadła wotłamachu a pilot so zrani. Wuchowanske jězdźidło dowjeze jeho do chorownje. Skóncowane lětadło su najprjedy raz za dalše přepytowanja sćazali. Kelko škody je při njewšědnej akciji nastało, njeje hišće znate.

Policija (11.06.18)

póndźela, 11. junija 2018 spisane wot:

Specialne jězdźidło fuk

Zhorjelc. Wosebje ćežke transporty přewodźace jězdźidło su njeznaći sobotu popołdnju w Zhorjelcu pokradnyli. Napadnje žołte wobarbjene awto typa Renault ma hódnotu něhdźe 70 000 eurow. Za specialnym jězdźidłom nětko mjezynarodnje pytaja.

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND