Prošu zapodajće e-mailowu adresu za wužiwarske konto. Tam pósćelemy wam wobrućenski kluč. Ručež kluč předleži, móžeće nowe klučowe hesło za wužiwarske konto postajić.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Hižo sedmy króć prošeštej Jasčan Florian Rynč a spěwna skupina PoŠtyrjoch sobotu, 9. decembra, na beneficny koncert do Jaseńcy a zajimcy běchu mnoholičbnje přišli. Program skićeše dobru měšeńcu mjez znatymi a nowymi pěsnjemi skupiny, w kotrejž skutku

nowostki LND