Prošu zapodajće e-mailowu adresu za wužiwarske konto. Tam pósćelemy wam wobrućenski kluč. Ručež kluč předleži, móžeće nowe klučowe hesło za wužiwarske konto postajić.

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND