štwórtk, 20 septembera 2018 14:00

Dopomnjenka čłonam ZSW

Budyšin. Jutře, 21. septembra, přewjedźe Zwjazk serbskich wuměłcow swoju hłownu zhromadźiznu w Budyskej Röhrscheidtowej bašće. Započatk je we 18 hodź. Nimo rozprawy wo dźěławosći ZSW ma so tež změna wustawkow schwalić, zo bychu prawniskim předpisam powšitkownowužitnosće wotpowědowali.

Strowotna studnja w fokusu

Budyšin. Budyšenjo a dalši zajimcy su jutře wot 14 do 16 hodź. do konferenc­neje rumnosće kubłanskeje agentury na Otta Nagelowej na rozmołwne koło přeprošeni. Ze zamołwitymi politiki a zarjadnistwom města a dalšimi chcedźa wo temje „zetkanišća, młodźina a wěstota“ w měšćanskim dźělu diskutować.

Klankodźiwadło na dwórnišću

Kulow. 30 lět hrajetaj Heiner a Esmeralda Frank klankodźiwadło, a to klasisce z wulkimi drjewjanymi klankami. Přichodnu wutoru, 25. septembra, mó­žemy jeju z hru „Grüffelo“ w 17 hodź. ­na Kulowskim Starym dwórnišću dožiwić.

Do kina (20.09.18)

Pokiwy (19.09.18)

Protyka (14.09.18)

Pokiwy (14.09.18)

pjatk, 14 septembera 2018 14:00

Pjatk 14. do 16.9.   Wjesny swjedźeń we Wotrowje

   41. błótowski swjedźeń w Lubinje

   Oldtimerowy swjedźeń w Załomju

   Kónc tydźenja za žarowace swójby w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Pjatk 14.9. 14:00 Wulět do wjelčeho regiona – zetkanje we wjelčej bróžni na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  18:30 Wohnjowoborne wubědźowanja na teritoriju zarjad­niskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe we Wotrowje

  19:00 Molerka Wiebke Herrmann z Drježdźan wotewrje we Wojerowskim wobydlerskim centrumje nowu wustajeńcu swojich wobrazow

  19:00 Perspektiwy strowotniskeho zastaranja – informaciske zarjadowanje w Kamjenskej měšćanskej dźěłarni na Hasy Rosy Luxemburg 13

  20:00 Kabaret „Mjez seksom a 60“ w Kamjenskim měšćanskim dźiwadle

  20:00 Kabaretny wječor „Kak móža poprjančki žiwjenje wuchować“ z dr. Carstenom Lekutatom w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 15. a 16.9.   25. jěchanski a skakanski turněr w Hórkach

   Dźeń młodźiny biskopstwa Drježdźany-Mišno we Wechselburgu

   Nazymske wiki we Łazu

   Płachtakowanski camp za dźěći a młodostnych při Bjerwałdskim jězoru

Sobotu 15.9.   Hłowna zhromadźizna Serbskeho młodźinskeho towarstwa Pawk

Protyka (07.09.18)

Protyka (31.08.18)

Protyka (24.08.18)

Protyka (17.08.18)

štwórtk, 20 septembera 2018 14:00

20.9.–26.9.2018 Budyski filmowy palast: Ballon: srj 20:00 Pettersson und Findus: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) a 16:15 | nj 12:45 | nj 12:30 Klassentreffen 1.0: wšědnje 14:15 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:45 | pj 22:00 | so 22:30 Predator w 3 D: wšědnje 20:15 (nimo pó a srj) | pj a so 22:30 Meg w 3 D: pj 22:30 Gundermann: wšědnje 18:00 (nimo nj a pó) | štw, so, wu a srj 17:00 Das schönste Mädchen der Welt: wšědnje 16:00 (nimo nj a pó) a 18:00 (nimo pj a srj) | nj 15:00 Christopher Robin: nj 12:45 Hotel Transsilvanien: štw, pj, so a wu 14:00 Hotel Transsilvanien w 3 D: nj 12:30 Mamma Mia: pj a srj 18:00 The Equalizer 2: so 22:00 Das Haus der geheimnisvollen Uhren: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj), 17:00 a 19:30 (nimo srj) | srj 20:15 Meine teuflisch gute Freundin: nj 12:45 The Nun: wšědnje 20:30 (nimo nj a pó) | pó 20:15 | nj 19:30 | pj a so 22:30

Kino-ekstra: Die brillante Mademoiselle Neïla: pó 17:15 a 20:15 | nj 17:15

Wojerowski CineMotion:

Do kina (13.09.18)

Do kina (06.09.18)

Do kina (30.08.18)

Do kina (23.08.18)

pjatk, 14 septembera 2018 14:00

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Serbski narodny muzej?

11:45 Konferenca wo strukturnej změnje we Łužicy

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo swjedźenju Domowinskeje skupiny w Groźišću

13:00 Konferenca wo strukturnej změnje we Łužicy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (07.09.18)

Rozhłós (31.08.18)

Rozhłós (24.08.18)

Rozhłós (17.08.18)

pjatk, 31 awgusta 2018 14:00
Budyšin (SN). Na spočatku koparskeje hry regionalneje ligi Biskopicy – Budissa Budyšin je wospjet k antiserbskim pa­rolam dóšło. 33lětny tak mjenowany nawoda Biskopičanskeho fanoweho bloka namołwješe swojich přiwisnikow, nadawać Budyskim přihladowarjam wjackróć ranjace wudmo „Sorbenschweine“. Po­licija podawk z kameru dokumentowaše a zwěsći personalije škaraka. Mjeztym so tež statny škit z podawkom zaběra. To je jedna z temow septemberskeho maga­cina Wuhladko, kotrež telewizijny sćelak MDR jutře, 1. septembra, w 11.45 hodź. wusyła. Nimo toho wěnuja so redakto­ro­jo festiwalej Nukstock, kotryž bě minjeny kónc tydźenja z dohromady 750 wopy­towarjemi znowa wulki wuspěch.

Pola swjateho wótca

Wopyt pola Frizow

Žórło Smječkecy

Čiła diskusija

pjatk, 14 septembera 2018 14:00
Spočatk pytanych słowow je wupokazany. 1 poet, 2 nic wysočina, 3 elektriski prud, 4 drasta Japančanki, 5 stolica Filipinow, 6 skoro, bjezmała, 7 ćišćany produkt, 8 reja, 9 nic podołhojte

Z traktorom, kotryž jako „mobil zboža“ z wodu citaty wo zbožu ...

Křižowka (07.09.18)

Wobnowjene jěchanišćo Wojerowskeje młodźinskeje farmy z nowym ...

Křižowka (31.08.18)

nawěšk

nowostki LND