wutora, 20 februara 2018 13:00

Wotewru fotowu přehladku

Budyšin. Fotowu wustajeńcu „Heimat – Domizna“ Andreasa Varnhorna wote­wru jutře we 18 hodź. w Budyskim Serbskim domje. Fotograf je předewšěm katolskich Serbow při wšelakich přiležnosćach, nałožkach a na swjedźenjach fotografował.

Kukawče twarić nawuknyć

Chrjebja-Nowa Wjes. Hesło prózdninskeho zarjadowanja Dołhoboršćanskeje přirodoškitneje stacije štwórtk, 22. februara wot 9 do 12 hodź. rěka. „Twarimy kukawče“. Starši z dźěćimi su na Ladušec statok w Chrjebi-Nowej Wsy přeprošeni. Přizjewjenja pod telefonowym čisłom 035893/50 85 71

Rejwanska skupina so předstaji

Wojerecy. We Wojerecach přeproša najstarše towarstwo susodskeje pomocy města jutře, srjedu, zajimcow do zetkawanišća „Zeleny haj“, a to na Hufelan­dowej 41. Wot 14 hodź. předstaji so tam rejwanska skupina, kotraž swjeći lětsa 20. róčnicu wobstaća.

„Zymske wjesela“ w muzeju

Budyšin. Pjatk, 23. februara, su dźěći w 14 hodź. do Budyskeho Serbskeho muzeja přeprošene. W programje „zymske wjesela“ pokazaja, kak běchu dźěći něhdy w sněze hejsowali.

Pokiwy (16.02.18)

Něhdźe 120 připosłucharjow je zawčerawšim na žurli Wojerowskeje ...

Křižowka (16.02.18)

Protyka (16.02.18)

pjatk, 16 februara 2018 13:00

Pjatk 16.2. 19:00 „Zymske hwězdy nad Budyšinom“ – zetkanje w Budyskej hwězdarni

Sobotu 17. do 19.2.  185. młodźinski zapust w Hochozy

  10:00 Dźěłarnička z Reginu Herrmann k zhotowjenju ručnych klankow w Budyskim Serbskim muzeju

  12:00 Zapust w Drjejcach

  12:30 Zapust w Popojcach

  13:00 Zapust w Njabožkojcach

  14:00 Zapust w Nowej Niwje

  16:00 Dźěćace kino w Chróšćanskej putniskej hospodźe

  19:30 Premjera inscenacije „Paradiz w dobrej stwě“ na hłownym jewišću NSLDź w Budyšinje

  19:45 Diapřednošk „Putnikować po Španiskej“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 18.2. 10:00 Wiki „Swjećić w regionje“ na žurli Wojerowskeje lutowarnje

  10:00 Serbsko-němske kemše we Wjerbnje

  10:30 Wodźenje k ličenskej technice we Wojerowskim Zusowym muzeju

  11:00 Njedźela za cyłu swójbu w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  12:00 Zapust w Škodowje

  13:00 Zapust w Žylowje a Hochozy

  14:00 Zapust w Gołbinje

  14:00 9. symjenjowa burswa w Chrjebi-Nowej Wsy

  16:00 Předstajenje komedije „Kurowa klinika ‚Wjesoła mysl‘“ lajskeje dźiwadłoweje skupiny Šunow­Konjecy pola Bizoldec w Haslowje

  18:00 Pasionski nyšpor w Budyskej Marje-Marćinej cyrkwi – na pišćelach hraje Fabian Kiupel

Protyka (09.02.18)

Protyka (02.02.18)

Protyka (26.01.18)

Protyka (19.01.18)

štwórtk, 15 februara 2018 13:00

15.2.2018 – 21.02.2018 Budyski fil­mowy palast: Black Panther w 3 D: wšědnje 14:30, 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 Disney Prinzessinen Wunschkino: nj 15:00 Wendy 2 – Freundschaft für immer: nj 16:30 Ferdinand – Geht STIERisch ab!: wu a srj 10:00 | nj, wu a srj 11:45 Fifty Shades of Grey – Befreite Lust: wšědnje 14:15 (nimo nj), 17:00 a 19:45 | pj a so 22:30 Die kleine Hexe: wšědnje 14:30 (nimo nj) a 16:00 | wu a srj 9:30 | nj, wu a srj 12:15 | nj 14:15 Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft: wšědnje 14:00 | wu a srj 9:30 Paddington 2: wu a srj 9:30 Dieses bescheuerte Herz: pj, so, pó a srj 18:15 Coco – Lebendiger als das Leben: nj, wu a srj 11:45 Insidious – The Last Key: pj a so 23:00 Hot Dog: štw, nj a wu 18:15 | pj a so 22:30 Wunder: wšědnje 20:30 Star Wars: Die letzten Jedi: nj 11:30 Jumanji – Willkommen im Dschungel: wu a srj 12:00 Maze Runner: wšědnje 16:30 (nimo nj a pó) a 19:30 (nimo pó)

Kino-ekstra: Lieber leben: pó 17:15 a 20:15 | nj 18:15

Do kina (08.02.18)

Do kina (01.02.18)

Do kina (25.01.18)

Do kina (18.01.18)

pjatk, 16 februara 2018 13:00

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo kulojtym blidźe wo serbskim Budyšinje

11:20 Zyma w serbskej hudźbje

11:45 Serbska premjera NSLDź

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo „hłownej“ Choćebuskeje Domowinskeje skupiny

13:00 Z hudźbu w rozmołwje:

dr. Fryco Libo

13:30 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (09.02.18)

Rozhłós (02.02.18)

Rozhłós (26.01.18)

Rozhłós (19.01.18)

pjatk, 02 februara 2018 13:00
Budyšin (SN). Kónc januara je nowe sakske knježerstwo swój stodnjowski plan do přichoda swobodneho stata před­stajiło. Z tym chce sej po dezolatnym wólbnym wuslědku nowu dowěru ludnosće zdobyć. Jewja so tež Serbja w nowym planje? A kak předstaja sej Domowina dalše zhromadne dźěło z Drježdźa­nami? 25. wulkeho róžka bě předsyda Domowiny Dawid Statnik z małej delegaciju Serbow z hosćom pola noweho mi­nisterskeho prezidenta Michaela Kretsch­mera (CDU) w statnej kencliji w Drježdźanach. Tomu, Nukničanskemu jolkaswjedźenjej a dalšim temam wěnuje so februarske Wuhladko jutře, 3. februara, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR.

Na slědach zapusta

70 lět Serbski gymnazij

W syći serbšćinu wuknu

Wo bywšej kupjeli

pjatk, 16 februara 2018 13:00
Něhdźe 120 připosłucharjow je zawčerawšim na žurli Wojerowskeje Kulturneje fabriki premjeru noweho programa wobydlerskeho chóra „Twarju wam spěw“ dožiwiło. Pod wuměłskim nawodom Andréja Bischofa spěwarjo koncert dźensa w 19 hodź. na samsnym­ městnje wospjetuja. Tež w běhu lěta móžemy jich dožiwić. Foto: Gernot Menzel

Křižowka (16.02.18)

Jutře a njedźelu w 14 hodź. su nory na wulki póstniski ćah w ...

Křižowka (09.02.18)

Wjerški 2018 w zelowym centrumje

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje
 • 312. róžowopóndźelny ćah w Kulowje

nowostki LND