pjatk, 18. oktobera 2019

Čitanje a nowa CD

Worklecy. Swój nowy, hakle njedawno wušły, zynkonošak „Poezija lubosće“ předstaji duwo Mlokawka sobotu, 19. oktobra, we Worklecach. Zhromadnje z či­tanjom serbskeje spisowaćelki a poetki Róže Domašcyneje předstajitaj z Worklec pochadźaca spěwarka Walburga Wał­dźic a gitarist Max Löb swoje nowe twór­by a to we wosebitym ambienće. Duwo Mlokawka koncertuje mjenujcy w čerwjenym salonje Worklečanskeho hrodu. Štóž nochcył to zapasć, njech je najpo­z­dźišo w 19 hodź. we Worklečanskim hrodź­e.

Na Krabatowy wudwor

Wulke Ždźary. Na prěni nazymski kon­cert­ w nowšim času přeprošuja sobotu, 19. oktobra, Krabatowy wjesny klub a Domizniske towarstwo Wulke Ždźary kaž tež Załožba za serbski lud na Wulko­ždźarowski Krabatowy wudwor. Hižo w 15 hodź. poskićeja kofej a tykanc. Koncert, kotryž wuhotuje spěwna skupina Wólbernosće, započnje so w 16 hodź.

Falkenberg w sprjewinym měsće

pjatk, 18. oktobera 2019

Pjatk 18. do 20.10.   Oktoberski swjedźeń w Rachlowje

Pjatk 18.10. 19:00 9. filmowy festiwal amaterow „7 mjeńšinow“ we Wo­jerowskej Kulturnej fabrice

Sobotu 19.10. 9:30 Wulke pokazkowe wudźenje při Wulkim Ballackec haće mjez Złyčinom (Litschen) a Šćeńcu (Steinitz)

  10:00 Jabłukowy swjedźeń w a wokoło Skanečanskeje (Cannewitz) jabłukoweje bróžnje

  16:00 Oktoberski swjedźeń w Nowosličanskej Dinerec kulturnej bróžni

  18:30 Wulki hrodowy bal z wustupom Serbskeho ludowe­ho ansambla na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

Njedźelu 20.10. 11:00 Swójbny akciski dźeń „A žrawc ma zuby“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  11:00 Nazymski swjedźeń ze swinjorězanjom, zmije­pušćenjom a kinom w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynjeo

  16:00 Nazymske baje ze wšeho swěta we Wojerowskim hrodźe

Póndźelu 21. do 25.10.   Šulerska medijowa akademija w Budyšinje

  9:30 Předstajenje klankodźiwadła „Kolebawki“ w Chróšćanskej pěstowarni „Chróšćan kołć“

  10:00 Předstajenje programa Serbskeho ludoweho ansam­bla „Maks a Moric“ w Budyskim SLA

štwórtk, 17. oktobera 2019

17.10. – 23.10.2019 Budyski filmowy palast:

Maleficent w 3D: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:30 Paw Patrol: nj 14:00 a 15:30 Gemini Man w 3 D: wšědnje 17:15 (nimo pó) Gemini Man wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a so 22:15 Der König der Löwen: wšědnje 14:30 (nimo nje a pó) | nj, wu a srj 12:30 Shaun das Schaf: wšědnje 15:00 a 17:15 | nj 12:00 | wu a srj 10:30 a 12:30 A Toy Story: wu a srj 10:00 | nj, wu a srj 12:30 Angry Birds 2: wšědnje 14:45 | wu a srj 10:15 Joker: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj a so 22:30 Gut gegen Nordwind: pj, so, wu a srj 19:30 Pets 2: wu a srj 10:30 Playmobil: nj, wu a srj 12:15 ES: Kapitel 2: štw, nj a pó 19:30 | pj a so 22:00

Kino-ekstra: Fishermans Friend: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Maleficent w 3D: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:45 | pj a so 22:40 Gemini Man: wšědnje 20:20 | pj a so 22:45 A Toy Story: wšědnje 13:45 (nimo nj) | nj 12:30 Angry Birds 2: wšědnje 12:40 Der König der Löwen: štw, so, nj a srj 13:15 Dora und die goldene Stadt: wšědnje 15:40 Die Addams Family nj 15:00 Everest – Ein Yeti will hoch hinaus: wšědnje 12:45 Fritzi – Eine Wendewundergeschichte: pj, pó a wu 13:30 Downton Abbey: wšědnje 17:50 (nimo srj) Ich war noch niemals in New York: wšědnje 14:50, 17:30 a 20:05 | pj a so 22:45 Joker: wšědnje 17:45 a 20:15 | pj a so 22:15 Late Night: srj 17:50 Shaun das Schaf: wšědnje 15:50 (nimo nj)

pjatk, 18. oktobera 2019

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Cyły tydźeń w holi – zjimanje tydźenskeje serije

11:45 Spožčenje Myta Ćišinskeho

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spožčenju Myta Ćišinskeho

13:00 Z hudźbu w rozmołwje: Marja Elikowska-Winklerowa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (farar Cyril Pjech)

po tym gratulacije

pjatk, 04. oktobera 2019
Budyšin. Swobodne dźěłowe městna w serbskich institucijach budu jedna tema přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Přichodne měsacy ma so tójšto dźěłowych městnow w serbskich institucijach znowa wobsadźić. Za někotre kaž za jednaćelstwo Ludoweho nakładnistwa Domowina maja požadarjow. Za druhe městna pak hižo dlěje podarmo zajimcow pytaja. Přińdźe přichodna změna generacijow w serbskich běrowach – abo wostanu někotre stólcy tola prózdne? Dale rozprawjeja wo nowym oratoriju „Hrodźišćo“ z pjera Měrćina Weclicha a Madleny Nasticcyneje a kak su so akterojo na njón přihotowali. Nimo toho póńdźe wo nowu wustajeńcu w Budyskim Serbskim muzeju „Sorbian Street Style“ a wo Křesćana Zahrodnika, kiž je nowy němski mišter w mnohostronskim jěchanju amaterow. 30lětny Chróšćan je w Hannoverje-Langenhagenje titul dobył.

pjatk, 18. oktobera 2019

Wodorunje: 3 nócny ptak, 5 rostlina łuki­, 6 z rušćiny: wólnočasna zahroda, 7 jědźernja studentow, 10 hara wo ničo, 13 hrajna klasa, 14 bur, 15 dźěl narodneje drasty

Padorunje: 1 wysoka rostlina, 2 něhdyši koparski wrotar Němskeje, 3 plahowar sadu, 4 pedagoga, 8 wodźaca skupina, 9 spočatk wubědźowanja, 11 přećiwo, 12 něhdy­ša wustajeńca w Markkleebergu

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND