pjatk, 08. nowembera 2019

Dalekubłanje rěčnikow

Chrósćicy. Na Chróšćanskej farje přewjedu jutře, sobotu, wot 9 hodź. dale­kubłanje za wšěch, kotřiž w Serbskim rozhłosu nabožne słowo k dnjej rěča. Tak wotměja rěčne zwučowanja z logopedku, zwučowanja z mikrofonom kaž tež dźěło na tekstach, při čimž póńdźe wo spisanje, jadriwosć, žórła a dalše.

Kak štomy wurězować

Bjedrichecy. Štóž chce nawuknyć, kak ma štomy prawje wurězować, ma k tomu jutře wot 9 do 12 hodź. w Bjedrichečanskej (Friedersdorf) přirodoškitnej staciji přiležnosć. Lothar Halke z Nišćanskeho zahrodnistwa zajimcam w seminarje rozkładźe a pokaza, kotre profesionalne wurězowanske techniki su móžne.

Ze Serbskej reju rejwać

Njebjelčicy. Na Njebjelčanskej gmejnskej žurli wotměje so jutře wot 16 hodź. „dźeń rejwanskeje lipy“. Po přednošku prof. Andreasa Zehnsdorfa z Lipska wo tradiciji rejwanskeje lipy w srjedźnej Němskej, po diskusiji a kofejpiću chcedźa tam wot 17.30 hodź. zhromadnje rejwać. Skupina Serbska reja pokaza zajimcam wšelke serbske ludowe reje. Štóž chce, móže sej rady instrument sobu přinjesć a ze skupinu sobu hudźić.

pjatk, 08. nowembera 2019

Pjatk 8. do 10.11.   4. němsko-čěske jazzowe zetkanje we Wojerecach

Pjatk 8.11. 19:30 Budyski jewišćowy bal 2019 na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

  19:30 Staršiski wječork k 4. fachowemu dnjej 2plus w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 9.11. 9:00 4. fachowy dźeń 2plus w Chróšćanskej „Jednoće“

  11:00 Hubertusowy nyšpor z wujěchanjom Kulow­skeho jěchanskeho towarstwa w Koćinje

  13:00 Dźěłarnička Serbskeho ewangelskeho towarstwa a Serbskeho wosadneho zwjazka na temu „Serbske­ wosadne dźěło – kak dale?“ na Budyskej Michał­skej farje

  14:00 Spominanske zarjadowanje na podawki 9. nowembra 1989 pod hesłom „Wěra, lubosć, rewo­lucija“ z předstajenjom šulerskeho dźiwadła „Změna w rjadowniskej stwě“

  15:00 11. přaza na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:00 Ekumeniska nutrnosć a rozmołwa z časowymi swědkami składnostnje 30. róčnicy powalenja murje; w Kamjenskej Haninej cyrkwi

  19:30 Budyski jewišćowy bal 2019 na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 10.11.   Wulke mjezynarodne rańše piwko w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  9:30 Dwurěčne kermušne kemše z Božim wotkazanjom w Rakecach

štwórtk, 07. nowembera 2019

7.11. – 13.11.2019 Budyski filmowy palast:

Maleficent: wšědnje 16:45 (nimo pó) a 19:30 (nimo srj) Der König der Löwen­: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) Shaun das Schaf: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:30 A Toy Story: nj 12:15 Angry Birds 2: nj 12:30 Joker: wšědnje 17:00 a 19:30 (nimo pó a srj) | pj a so 22:15 Last Christmas: srj 19:45 a 20:15 ES: Kapitel 2: pj, so 22:00 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj), 17:15 a 20:00 | pj a so 22:45 | srj 19:30

Kino-ekstra: Leid und Herrlichkeit: pó 17:15 a 20:15

pjatk, 08. nowembera 2019

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo zarjadowanju rejwanskeje lipy w Njebjelčicach

11:20 30 lět po powalenju murje

11:45 Wo fachowym dnju 2plus w Chrósćicach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 29. filmowym festiwalu w Choćebuzu

13:00 1989 murja padnyła

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym gratulacije

pjatk, 01. nowembera 2019

Budyšin (SN). Hač do kónca lěta 2020 wobswětla towarstwo Societas Amicuum Liberec z wjacorymi partnerami, kaž z Towarstwom přećelow Serbow a Do­mo­winu, serbske stawizny a kulturu w Čěskej. Wuchadźišćo akcije je 70. róčnica zało­ženja Liberecskeje wotnožki Serb­ske­ho gymnazija. Wo tym rozprawjeja jutře, 2. nowembra, we Wuhladku, kotrež wusyła telewizija MDR w 11.45 hodź.

Dalša tema nowemberskeho magacina rěka: „Štó pojědźe na europeadu?“ Pod hesłom „Murja před 30 lětami pad­ny­ła“ praša so Wuhladko Serbow, kak su woni historiski dźeń 9. nowembra před třiceći lětami we Łužicy abo samo w Berlinje dožiwili.

pjatk, 08. nowembera 2019
1 počas, 2 pječwo, 3 zeger, 4 ruska stolica, 5 drohotny płat, 6 swjaty dźeń Židow, 7 nic teorija, 8 wón drjewo­ wobdźěłuje, 9 ludowje: rěč bjez wobsaha, zmysła

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND