pjatk, 07. meje 2021
Budyska wokrjesna hudźbna šula je w minjenych lětach prawidłownje zjawne koncerty wuhotowała, kaž na přikład we wobłuku staroměšćanskeho swjedźenja na našim foće. Jutře, sobotu, změja zajimcy wot 13 hodź. składnosć, na wirtuelnym dnju wote­wrjenych duri pod so wobšěrnje wo poskitkach kubłanišća wobhonić. Foto: Margitta Luttner

pjatk, 07. meje 2021

Pjatk 7.5. 19:00 Dźakna Boža mša wohnjowych wobornikow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Róžeń­čanskej putniskej cyrkwi

Sobotu 8.5. 10:00 Online-wuradźowanje Serbskeho sejma

  9:00 Spominanje na 76. róčnicu wuswobodźenja přez so­wjetske wójsko; na wjacorych městnach w Kamjencu

  9:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeho wosadneho zwjazka w Hodźiju

Njedźelu 9.5. 17:00 Mejski nyšpor z kulturnym wobrubjenjom w Róžeń­čanskej putniskej cyrkwi

Srjedu 12.5. 19:00 Filmowy a diskusijny wječor pod hesłom „Trstenjak­ na płachće“. Dokumentarny film „Tripty­chon“ w Budyskim Serbskim muzeju

Sobotu 15.5. 19:00 Mejski nyšpor dekanatneje młodźiny w Róžeńće

Njedźelu 16.5.   Mjezynarodny dźeń muzejow mjez druhim ze zarja­dowanjemi w Budyskim Serbskim muzeju

  8:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach

  11:00 Serbski ludowy ansambl předstaji interaktiwnu hudźbnu bajku „Překlepana liška“ pod

štwórtk, 29. oktobera 2020

29.10. – 4.11.2020

Budyski filmowy palast:

Yakari – Der Kinofilm: štw, pj a so 15:15 | štw, pj, so a nj 17:30 | nj 14:00 Blumhouse´s Der Hexenclub: štw, pj, so a nj 15:15 a 17:15 | štw, pj a so 20:15 Zombie – Dawn of the Dead: pj a so 20:00 Die Kameliendame (balet): nj 16:00 Greenland: pj, so a nj 14:30 a 17:15| štw, pj a so 20:00 | štw 17:00 Mein Liebhaber, der Esel & Ich: štw, pj, so a nj 17:00 | štw, pj a so 19:45 The Mortuary – Jeder Tod hat eine Ge­schich­te: štw, pj a so 19:30 The Beach House: štw, pj a so 20:00 Drachen­reiter: štw, pj, so a nj 15:00 a 17:15 Jim Knopf und die Wilde 13: štw, pj, so a nj 14:30 | pj, so a nj 17:00 | štw 16:00 Die Boonies – Eine bärenstarke Zeitreise: štw, pj, so a nj14:45 Ooops! 2 – Land in Sicht: štw, pj, so a nj 15:00 Der geheime Garten: štw, pj, so a nj 15:15 a 17:30 | štw, pj a so 19:30 Mrs. Taylor’s Singing Club: štw, pj a so 17:30 Es ist zu deinem Besten: štw a so 20:00 Gott, du kannst ein Arsch sein!: pj 20:00 Peninsula: štw 20:00

Wojerowski CineMotion:

pjatk, 07. meje 2021

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Hudźba a postrowy k dnjej maćerje

11:45 Portret maćerje składnostnje swjedźenskeho dnja

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowal)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mj. dr. z přinoškomaj wo serbskich mužach, dopominacych so na swoje maćerje, a wo rěčnym entuziasće Wylemje Janhoeferu

13:00 Hudźba k dnjej maćerje

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

pjatk, 07. meje 2021
Hłowna tema mejskeho wudaća telewizijneho magacina MDR Wuhladko je aktualna wustajeńca Serbskeho instituta „Swoboda kiwa!“ w Budyskim Serbskim muzeju. Dalšej přinoškaj wěnuja serbskemu alpinistej Eliasej Bětce, kiž hotuje so na tři wjerški Pamirskich wjelhorin wyše 7 000 metrow, a „serbskemu při­rodowědnikej europskeho wuznama“ Michałej Rostokej. Nimo toho wuswětla reportaža wšědny dźeń w nadawku ­Domowiny skutkowacych motiwatorow za wutworjenje rěčnych rumow. Wuhladko pokazaja jutře, 8. meje, w 11.45 hodź. w telewiziji MDR a w 13.30 hodź. w telewiziji RBB, wospjetowanje na MDR slě­duje póndźelu, 10. meje, w 6.10 hodź.

pjatk, 07. meje 2021
Budyska wokrjesna hudźbna šula je w minjenych lětach prawidłownje zjawne koncerty wuhotowała, kaž na přikład we wobłuku staroměšćanskeho swjedźenja na našim foće. Jutře, sobotu, změja zajimcy wot 13 hodź. składnosć, na wirtuelnym dnju wote­wrjenych duri pod so wobšěrnje wo poskitkach kubłanišća wobhonić. Foto: Margitta Luttner

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND