pjatk, 03. decembera 2021

Hodowny swing za dobry skutk

Budyšin. Budyske serwisowe kluby Lions, Leos, Rotary a Soroptimist kaž tež towarstwo Kamjentny dom wuhotuja jutře­, sobotu, beneficny koncert „Swingin’ Santa“. Młodostni ze Sakskeje a Pólskeje su za njón wjacore mjezynarodne hodowne spěwy, aranžowane w stilu swinga a jazza, nahrawali. Stream započnje so w 15 hodź. pod . Pjenježne dary zběraja ­lětsa z pomocu telefoniskeje hotline 0 35 91 / 5 31 99 67. Dochody chcedźa serwisowe kluby powšitkownowužitnym iniciatiwam a akcijam přewostajić.

Do hód dlěje nakupować

Pančicy-Kukow. Klóšterski wobchod w Pančicach-Kukowje rozšěri po wšitkich adwentnych sobotach swoje wotewrjenske časy. Zajimcy móža tam potom stajnje wot 10 do 16 hodź. nakupować. Přistup pak maja po prawidle 2-G jeničce šćěpjeni a wustrowjeni.×÷

Informuja wo hrajkach

pjatk, 03. decembera 2021

Sobotu  4.12. 9:30 2. digitalizaciska konferenca Załožba za serbski lud, online pod

  16:00 Pišćelowy nyšpor w swětle swěčkow w cyrkwi swj. Pětra w Budyšinje – Chróstawski organist Hans Christian Martin hraje twórby mj. dr. Dietricha Buxtehudy a Johanna Sebastiana Bacha

Njedźelu  5.12. 9:00  Livestream ze serbskeje Božeje mšě na  Youtube- kanalu Chróšćanskeje wosady

  10:30 Ewangelske kemše z hudźbu w Budyskej cyrkwi    swj. Pětra z Marie Hänsel (sopran) a Michaelom     Vetterom (pišćele)

  15:00 Spěwanje adwentskich pěsnjow w Budyskej cyrkwi swj. Pětra ze sopranistku Sabinu Kowollik a organistom Michaelom Vetterom

  16:30 Spěwanje adwentskich pěsnjow w Budyskej cyrk- wi swj. Pětra ze sopranistku Sabinu Kowollik a or -         ganistom Michaelom Vetterom

Póndźelu  6.12. 17:00 13. posedźenje Budyskeho wokrjesneho sejmika w „Krónje“ na Kamjentnej hasy 

  18:00 Posedźenje gmejnskeje rady Hamor

Wutoru  7.12. 18:00 Posedźenje gmejnskeje rady Łaz

  19:00 Posedźenje gmejnskeje rady Slepo

  20:15 Digitalny wječor rjadu Budyskeje žónskeje inicia-    tiwy „Žony na tym městnje“ (online)

Srjedu  8.12. 18:00  Serbski „žiwy adwent“ Rakečanskeje bjesady při farskej bróžni w Rakecach

pjatk, 03. decembera 2021

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi a pokiwami

11:20 Serbska digitalizacija 2.0 – Digitalizaciska konferenca Digiserb

11:45 Adwentne woknješko (2.)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z rozprawu wo posedźenju župy Delnja Łužica

13:00 Tematiske wusyłanje: Wosebite dny w hodowniku

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech )

po tym zbožopřeća

pjatk, 03. decembera 2021
Ćežišćo přichodneho telewizijneho magacina Wuhladko je aktualne połoženje w zwisku z koronawirusom. Serbske kónčiny su w Sakskej wot „štwórteje žołmy“ ćežko potrjechene. Samo někotre šule su zaso zawrjene, zjawne žiwjenje so dźeń a mjenje wotměwa. Wuhladko rozprawja wo tuchwilnym stawje a wo naprawach, kotrež so nětko zawjedu. Dalšej temje budźetej swjedźenskej koncertaj Serbskeho muskeho chóra Delany, wuhotowanej k 50. róčnicy załoženja cyłka, a spožčenje Zwjazkoweho zasłužboweho křiža Bjarnatej Cyžej. Nimo toho wěnuja so lětušej 147. schadźowance a nowej referentce Domowiny za naležnosće kubłanja a spěchowanje dorosta Katrin Suchec-Dźisławkowej. Telewizija MDR wusyła Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. Wo­spjetowani slědujetej póndźelu, 6. decembra, w 6.40 hodź. (MDR) a sobotu, 11. decembra, w 13.25 hodź. (RBB).

pjatk, 03. decembera 2021

Wodorunje: 2 dźěl zymskeje drasty, 5 čorny ptak, 6 typ němskich awtow, 7 lud, 10 wodźaca pčołka, 13 njetrjebane, 14 wobydler južneje Pólskeje, 15 sibirska rěka

Padorunje: 1 zběhadło, 2 nócny wotpočink, 3 typ čěskich awtow, 4 rubježne zwěrjo, 8 lubosć italsce, 9 grjekski pismik, 11 waha zapakowanja, 12 šulska žurla

nawěšk