pjatk, 26. februara 2021

Ze spodobnym akwarelom „Nalěćo pola Sušowa“ Błótowčana Wylema Šybarja (1887–1974) zahaja so měrcowske wu­daće Rozhlada. Na dalšich stronach dźe wosebje wo digitalizaciju w najšěršim zmysle. W zawodnym teksće rysuje Domenico Gruhn, kak je so pólska wikowanska platforma Allegro přećiwo eBay přesa­dźiła, kotre serbske poskitki na tym polu faluja a kak móhli serbski digitalny swět tworić, z kotrymž móže so kóždy identi­fikować. W rozmołwje dawa samostatny poradźowar za IT-procesy a zamołwity za nadźěłanje digitalneho koncepta za Załožbu za serbski lud Měrko Šenk dohlad do tuchwilneho stawa digitalizacije pola Serbow. Tak wón rozkładuje, kotre serbske poskitki na tym polu su k dispoziciji, kak jednotliwe institucije z nimi dźěłaja a hač je móžno wliw na wulke firmy wukonjeć, zo bychu serbske aspekty při digitalizaciji wobkedźbowali. Šenk zdobom měni, zo je digitalizacija wulka šansa za serbski lud a jeho rěč.

pjatk, 26. februara 2021

Sobotu 27.2. 17:00 Zapustowy stream w němskej rěči na Youtube

Njedźelu 28.2. 8:30 Kemše w livestreamje z Kulowa

  9:00 Kemše w livestreamje z Chrósćic

Póndźelu 1.3. 19:30 Měšćanska rada Kamjenc

Póndźelu 1.3. 19:30 Onlinowy ekumeniski póstny seminar Smochčanskeho kubłanišća swj. Bena na temu „Swoboda a zamołwitosć křesćanskeho čłowjeka. Kak móžemy zhromadnje žiwi być?“ z Thomasom Martolockom a Friedemannom Wenzelom

Pjatk 5.3. 17:00 Swójbne kino na stronje schadźowanka.de z filmom­ „Karla & Katrina“

Sobotu 6.3. 14:30 Wirtuelne serbske swójbne popołdnjo z wóskowanjom jejkow na stronje schadźowanka.de

Njedźelu 7.3. 8:30 Kemše w livestreamje z Kulowa

  9:00 Kemše w livestreamje z Chrósćic

štwórtk, 29. oktobera 2020

29.10. – 4.11.2020

Budyski filmowy palast:

Yakari – Der Kinofilm: štw, pj a so 15:15 | štw, pj, so a nj 17:30 | nj 14:00 Blumhouse´s Der Hexenclub: štw, pj, so a nj 15:15 a 17:15 | štw, pj a so 20:15 Zombie – Dawn of the Dead: pj a so 20:00 Die Kameliendame (balet): nj 16:00 Greenland: pj, so a nj 14:30 a 17:15| štw, pj a so 20:00 | štw 17:00 Mein Liebhaber, der Esel & Ich: štw, pj, so a nj 17:00 | štw, pj a so 19:45 The Mortuary – Jeder Tod hat eine Ge­schich­te: štw, pj a so 19:30 The Beach House: štw, pj a so 20:00 Drachen­reiter: štw, pj, so a nj 15:00 a 17:15 Jim Knopf und die Wilde 13: štw, pj, so a nj 14:30 | pj, so a nj 17:00 | štw 16:00 Die Boonies – Eine bärenstarke Zeitreise: štw, pj, so a nj14:45 Ooops! 2 – Land in Sicht: štw, pj, so a nj 15:00 Der geheime Garten: štw, pj, so a nj 15:15 a 17:30 | štw, pj a so 19:30 Mrs. Taylor’s Singing Club: štw, pj a so 17:30 Es ist zu deinem Besten: štw a so 20:00 Gott, du kannst ein Arsch sein!: pj 20:00 Peninsula: štw 20:00

Wojerowski CineMotion:

pjatk, 26. februara 2021

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Imunologa Marko Hančik powěda

11:45 Ze sudnistwa: Nadpady na serbskich młodostnych

12:00  Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo digitalnym zapusće w Hochozy

13:00 Tematiske wusyłanje: Pišćele jako instrument lěta

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

pjatk, 19. februara 2021

Delnjoserbski magacin Łužyca wusyła telewizijny sćelak RBB jutře, 20. februara, po zwučenym wašnju w 13.35 hodź. Ćežišćo tónraz budźe wjerch Hermann hrabja Pückler-Mužakowski. Składnostnje jeho 150. posmjertnin wěnuje so reportaža prašenju za poćahom mjez Pücklerom a Serbami. W rubrice „Namakanka“ přepytuja k tomu markantne, často pyramidu mjenowane rownišćo Pücklera. Je tónle tumulus wuraz gigantomanije abo naposledk snano tola šibałosće wjercha?

Dalši přinošk předstaji staršisku iniciatiwu Serbskeho swójbneho towarstwa „Gromaźe“. Franziska Albertowa, kotraž bě projekt sobu nastorčiła, organizuje z pomocu Europskeje uniwersity Viadrina w Frankfurće nad Wódru digitalnu wučbu za zakładnych šulerjow. Łužyca jej při tym přez ramjo hlada.

Tohorunja wo kubłanje dźe w rozprawje „Korona a wučba serbšćiny“. Telewiznicy su so mjez wučerkami a wučerjemi wobhonili, kak je so pandemija na jich dźěło wuskutkowała a kak z nowej situaciju wobchadźeja.

pjatk, 26. februara 2021

Ze spodobnym akwarelom „Nalěćo pola Sušowa“ Błótowčana Wylema Šybarja (1887–1974) zahaja so měrcowske wu­daće Rozhlada. Na dalšich stronach dźe wosebje wo digitalizaciju w najšěršim zmysle. W zawodnym teksće rysuje Domenico Gruhn, kak je so pólska wikowanska platforma Allegro přećiwo eBay přesa­dźiła, kotre serbske poskitki na tym polu faluja a kak móhli serbski digitalny swět tworić, z kotrymž móže so kóždy identi­fikować. W rozmołwje dawa samostatny poradźowar za IT-procesy a zamołwity za nadźěłanje digitalneho koncepta za Załožbu za serbski lud Měrko Šenk dohlad do tuchwilneho stawa digitalizacije pola Serbow. Tak wón rozkładuje, kotre serbske poskitki na tym polu su k dispoziciji, kak jednotliwe institucije z nimi dźěłaja a hač je móžno wliw na wulke firmy wukonjeć, zo bychu serbske aspekty při digitalizaciji wobkedźbowali. Šenk zdobom měni, zo je digitalizacija wulka šansa za serbski lud a jeho rěč.

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND