štwórtk, 26 apryla 2018 14:00

26.04.2018 – 02.05.2018 Budyski fil­mowy palast: Sherlock Gnomes: wu 15:00 Early Man: wšědnje 14:15 (nimo srj), 16:00 a 18:00 | nj a wu 12:15 Avengers w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo srj), 16:15, 17:45 (nimo srj) a 19:30 | srj 18:00 | pj, so a nj 21:00 A Quiet Place: wšědnje 20:00 Peter Hase: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | pó 15:00 | srj 16:00 Der Sex Pakt: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a nj 22:30 Fünf Freunde: nj a wu 12:30 Pacific Rim: pj, so a nj 22:00 Unsere Erde 2: nj a wu 12:00 Heilstätten: so 22:30 Midnight Sun: štw, so a wu 17:00 Ready Player One: pj, so a nj 21:45 Fifty Shades of Grey: pj a srj 17:00 Jim Knopf: pó 13:34 | štw, pj, so a nj 14:45 Die kleine Hexe: nj a wu 12:15

Kino-ekstra: The Florida Project: nj 17:00 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Avengers w 3 D: wšědnje 14:30, 16:45 a 20:00 | pj, so, nj a pó 22:00 Avengers: wšědnje 16:30 (nimo srj) a 19:30 (nimo srj) | srj 17:00 a 19:55 Early Man: wšědnje 14:25 (nimo srj) a 17:30 | so, nj, pó a wu 12:30 | srj 16:00 Met: Cendrillon: so 19:00 Sherlock Gnomes w 3 D: wu 14:45 Unsere Erde 2: srj 17:30 Ghost Stories: pj, so, nj a pó 22:30 A Quiet Place: wšědnje 20:15 (nimo so) | pj, so, nj a pó 22:30 Der Sex Pakt: wšědnje 19:45 Ready Player One: wšědnje 17:25 (nimo srj) Jim Knopf: wšědnje 15:10 Peter Hase: wšědnje 14:45 (nimo wu) | so, nj, pó a wu 12:45 Fünf Freunde: so, nj, pó a wu 12:15 Heilstätten: pj, so, nj a pó 23:00 Die kleine Hexe: so, nj, pó a wu 12:15

Pokiwy (20.04.18)

Skulptura na karu podobneho nastroja, kotryž mjenuja „Schiebock“, ...

Křižowka (20.04.18)

Protyka (20.04.18)

pjatk, 20 apryla 2018 14:00

Pjatk 20. do 22.4.   Měrowy swjedźeń we Wóstrowcu

  19:00 Přednošk Hansa-Jürgena Schrötera wo Janu Šadowicu­ w Kamjenskej Lessingowej bibliotece

  19:30 Zhromadźizna Hońtwjerskeho drustwa Ralbicy w tamnišim sportowym domje

Sobotu 21.4. 10:00 Diakonska swjećizna Pětra Mróza w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  10:00 Rozmołwne koło w Budyskej Röhrscheidtowej bašće wo mobilizowanju serbskeho žiwjenja w narańšich kónčinach wokrjesa

  10:30 Na slědach wjelkow – přednošk na Rěčičanskim Erlichtec dworje, po tym ekskursija

  14:30 Zetkanje „Na Šusterec ławce“ na Trjebinskim statoku­ Hanza Šustera

  19:30 Smochčanske jewišćo: „Wozjewjenja z tworjeneje srjedźizny“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 22.4. 9:30 Konfirmaciske kemše w Njeswačanskej cyrkwi

  10:00 Zahajenje „zeleneje sezony“ na Kulowskim jěchanišću­

  14:00 Nyšpor ze žohnowanjom motorskich w Ralbicach

Póndźelu 23.4.   Swětowy dźeń knihi

  17:00 Casting NSLDź za lětnje dźiwadło

  17:00 Zjawne zetkanje Iniciatiwy Serbski sejm a Rady starostow w Njebjelčicach

Wutoru 24.4. 10:00 Interaktiwna hudźbna bajka „Překlepana liška“ w Tšupčanskej cyrkwi

Protyka (13.04.18)

Protyka (06.04.18)

Protyka (29.03.18)

Protyka (23.03.18)

štwórtk, 26 apryla 2018 14:00

26.04.2018 – 02.05.2018 Budyski fil­mowy palast: Sherlock Gnomes: wu 15:00 Early Man: wšědnje 14:15 (nimo srj), 16:00 a 18:00 | nj a wu 12:15 Avengers w 3 D: wšědnje 14:30 (nimo srj), 16:15, 17:45 (nimo srj) a 19:30 | srj 18:00 | pj, so a nj 21:00 A Quiet Place: wšědnje 20:00 Peter Hase: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | pó 15:00 | srj 16:00 Der Sex Pakt: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj a nj 22:30 Fünf Freunde: nj a wu 12:30 Pacific Rim: pj, so a nj 22:00 Unsere Erde 2: nj a wu 12:00 Heilstätten: so 22:30 Midnight Sun: štw, so a wu 17:00 Ready Player One: pj, so a nj 21:45 Fifty Shades of Grey: pj a srj 17:00 Jim Knopf: pó 13:34 | štw, pj, so a nj 14:45 Die kleine Hexe: nj a wu 12:15

Kino-ekstra: The Florida Project: nj 17:00 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion: Avengers w 3 D: wšědnje 14:30, 16:45 a 20:00 | pj, so, nj a pó 22:00 Avengers: wšědnje 16:30 (nimo srj) a 19:30 (nimo srj) | srj 17:00 a 19:55 Early Man: wšědnje 14:25 (nimo srj) a 17:30 | so, nj, pó a wu 12:30 | srj 16:00 Met: Cendrillon: so 19:00 Sherlock Gnomes w 3 D: wu 14:45 Unsere Erde 2: srj 17:30 Ghost Stories: pj, so, nj a pó 22:30 A Quiet Place: wšědnje 20:15 (nimo so) | pj, so, nj a pó 22:30 Der Sex Pakt: wšědnje 19:45 Ready Player One: wšědnje 17:25 (nimo srj) Jim Knopf: wšědnje 15:10 Peter Hase: wšědnje 14:45 (nimo wu) | so, nj, pó a wu 12:45 Fünf Freunde: so, nj, pó a wu 12:15 Heilstätten: pj, so, nj a pó 23:00 Die kleine Hexe: so, nj, pó a wu 12:15

Do kina (19.04.18)

Do kina (12.04.18)

Do kina (05.04.18)

Do kina (29.03.18)

pjatk, 20 apryla 2018 14:00

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo mobilizowanju serbskeje rěče

11:20 Reportaža: biobur Toni Rebiš w Kanecach

11:45 Wo podawkach we Wostrowcu

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim wukubłanju na Choćebuskim OSZ

13:00 Serbske baje

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (13.04.18)

Rozhłós (06.04.18)

Rozhłós (29.03.18)

Rozhłós (23.03.18)

pjatk, 20 apryla 2018 14:00
Choćebuz (SN/mwe). Serbja njeswjeća jutry jenož jako křesćanski swjedźeń. Woni pěstuja tež nałožki z prastarych časow, zo njebychu so pozabyłe. Redaktorojo delnjoserbskeho magacina Łužyca běchu z kameru po puću a jutrowne tradicije zapopadnychu. Tak zapala w Braniborskej přeco časćišo jutrowny woheń. Za Serbow je to přiležnosć, swoju rěč a kulturu pěstować. Tak tež při daledawanju technikow jejkadebjenja wot jedneje generacije k druhej. A nic naposledk je jedyn z najwoblubowanišich jutrownych nałožkow tež w Błótach jutrowne spěwanje. Žony podadźa so při schadźenju słónca spěwajo dom wot domu. Wo tym wjace jutře, 21. apryla, w 13.05. hodź., w telewizijnym sćelaku RBB.

Digitalna wučbnica

Na wopyće w Žylowje

Projekt Witaj 20 lět

Sakska a Serbja

pjatk, 20 apryla 2018 14:00
Skulptura na karu podobneho nastroja, kotryž mjenuja „Schiebock“, pyši wot srjedy kružny wobchad na kromje Biskopic. Daloko widźeć je wopon města. Twórbu stej metalotwarski zawod Max Aicher z Biskopic a wuměłstwowa kowarnja Aurin ze Schönbrunna zhotowiłoj a městu dariłoj. Foto: Steffen Unger

Křižowka (20.04.18)

W klubowni Choćebuskeho Serbskeho domu předstaji komponist Sebastian ...

Křižowka (13.04.18)

Nicole Eichhorn, městna nawodnica wurywanjow, dźerži dźělej ...

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

fueorg misain karten sorbisch

  • Mjeztym 5. dźěłarničku pod hesłom „Serbska narodna drasta“ je Kamjenska župa „Michał Hórnik“ 24. apryla na Chróšćanskej farje přewjedła. Tónraz wěnowachu so zhotowjenju a rjedźenju čěpcow a bantow. Předstajiła je dźěła něhdźe 20 zajimčam wěcywustojna

nowostki LND