pjatk, 09 nowembera 2018 13:00

Dopominaja na hrózbny podawk

Smochćicy. Při pomniku Cyrila a Metoda pola Smochćic chcedźa jutře, so­botu, w 14 hodź. wopomnjenski kamjeń ze šty­rjomi taflemi poswjećić. Serbsce, němsce, jendźelsce a hebrejsce je na nich wopisane, kak běchu nacionalsocialisća kolonu židowskich žonow ze Słoneje Boršće do Miłkec honili. Jedna ze žonow je při tym žiwjenje přisadźiła. Po­swje­ćenskemu nyšporej přizamknje so swa­čina w Smochčanskim Domje biskopa Bena.

Brigada dwójce koncertuje

Slepo/Bukecy. W rjedźe lětušich nazymskich koncertow wotmějetej so dalšej jutře, sobotu, w 17 hodź. w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje a zajutřišim, njedźelu, w 16 hodź. w Bukecach. Wobaj wuhotuje 1. serbska kulturna brigada. Chór, muzikanća a rejwarjo předstaja pod nawodom Friedemanna Böhmy pisany program, wopřijacy spěwy wot Korle Awgusta Kocora hač k Beatlesam. W Bukecach poskića wot 15 hodź. kofej.

Pokaza cyklus wobrazow

Na finisaži wosebiteje wustajeńcy „Wo prěčenju rěkow – ...

Křižowka (09.11.18)

Protyka (09.11.18)

Rozhłós (09.11.18)

pjatk, 09 nowembera 2018 13:00

Pjatk 9.11. 18:00 Wopominanska straža při kopolaku Pawliny Krawcoweje we wobłuku 28. Choćebuskeho filmo­weho festiwala na Žandowskej hasy w Choćebu­zu

  18:00 Wotewrjenje fotoweje wustajeńcy Jana Zawadzkeho w Budyskim Kamjentnym domje

  18:00 Wotewrjenje wustajeńcy pawkow Wolfganga Kotise­ka w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (SKC)

  21:00 Ü30-party z kapału Jolly Jumper w Chróšćanskim Hórnikowym domje

Sobotu 10.11. 6:00 Safari po biosferowym rezerwaće Hornjołužiske hola a haty; zetkanje w Stróžanskim Domje tysac hatow

  9:00 Wodźenje po recyglingowej připrawje w Drobach

  14:00 Hornčerska dźěłarnička na Rěčičanskim Erlichtec dworje

  14:00 Přednošk prof. dr. Könitza (Uniwersita Lipsk) w Hodźijskim towarstwowym domje wo wuznamje městnych mjenow

  14:00 Poswjećenje wopomnjenskeho kamjenja při pom­niku swjateju Cyrila a Metoda k wopominanju na židowske wopory smjertneho pochoda ze Słoneje Boršće do Miłkec

  14:30 Serbske wosadne popołdnjo w Bukecach

  15:00 Přaza na Rownjanskim Njepilic statoku

  17:00 Nazymski koncert z chórom 1. serbskeje kulturneje brigady w Slepjanskim SKC

Protyka (02.11.18)

Protyka (26.10.18)

Protyka (19.10.18)

Protyka (12.10.18)

štwórtk, 08 nowembera 2018 13:00

8.11.–14.11.2018 Budyski filmowy palast:­ Phantastische Tierwesen 2: srj 14:30 Phantastische Tierwesen 2 w 3 D: srj 16:30 a 19:30 Coldplay: srj 20:00 25 km/h: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo pó a srj) Der Vorname: wšědnje 14.15 (nimo so a pó) a 19:00 Der Nussknacker: wšědnje 13:45 (nimo pó) Der Nussknacker w 3 D: wšědnje 15:45 (nimo srj) a 20:00 (nimo srj) | srj 16:30 | pj a so 23.15 Halloween: wšě­dnje 21:00 | pj a so 22:30 Johnny English­: wšědnje 18:00 (nimo srj) Die Unglaublichen 2: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) Pettersson und Findus: so 14:15 Klassentreffen 1.0: štw, pj, nj a wu 16:30 Ballon: so a pó 16:30 Smallfoot: nj 12:00 Hotel Transsilvanien: nj 11:45 Das schönste Mädchen der Welt: nj 12:15 The Nun: so 22:30 Venom: pj 22:30

Kino-ekstra: Don’t worry, Weglaufen geht nicht: nj 17:15 | pó 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

Do kina (01.11.18)

Do kina (25.10.18)

Do kina (18.10.18)

Do kina (11.10.18)

pjatk, 09 nowembera 2018 13:00

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ wo mjezynarodnym rańšim piwku w Kulowje

11:20 Wšědne njewšědnosće

11:45 Mjezynarodne rańše piwko w Kulowje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Choćebuskim filmowym festiwalu

13:00 Hudźba a humor k 11.11.

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Till Wojtow)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (02.11.18)

Rozhłós (26.10.18)

Rozhłós (19.10.18)

Rozhłós (12.10.18)

pjatk, 02 nowembera 2018 13:00
Budyšin. Spočatk septembra 2001 bě w telewiziji MDR prěni króć Wuhladko widźeć. Jutře, sobotu, w 11.45 hodź. wusyłaja 200. hornjoserbski telewizijny magacin. K jubilejej zhladuja na wjerški a kuriozity a pokazaja, što je so w běhu časa wšo změniło. Dale předstaja cho­reografa Juraja Kubánku k jeho 90. na­rod­ninam a rozprawjeja wo medijowej akademiji Serbskeho rozhłosa a SAEK. Wuhladko wospjetuje MDR póndźelu, 5. nowembra, w 6.10 hodź.

750 lět Wojerecy

Antiserbske parole

Pola swjateho wótca

Wopyt pola Frizow

pjatk, 09 nowembera 2018 13:00
Na finisaži wosebiteje wustajeńcy „Wo prěčenju rěkow – molerstwo a twórby na papjerje – Iris Brankačkowa“ w Muzeju Budyšin wužichu wopytowarjo njedźelu poslednju składnosć, sej přehladku w přitomnosći wuměłče wobhladać. Zdobom předstajištej Iris Brankačkowa a muzejownica Ophelia Hrjehorjowa katalog ekspozicije, kiž je wotnětka na předań. Foto: SN/Maćij Bulank

Křižowka (09.11.18)

Křižowka (02.11.18)

W nocy na njedźelu mamy swoje časniki zaso wo hodźinu wróćo ...

Křižowka (26.10.18)

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND