Rozhłós (15.11.19)

pjatk, 15. nowembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez dru­him­ wo wólbach princowskeho pora Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa a wo wulo­sowanju europeady

11:20 Spominanje na Hinca Roja

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo stawizniskim projekće Delnjoserbskeho gymnazija

13:00 Ducy po Slepjanskej kónčinje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym gratulacije

Rozhłós (08.11.19)

pjatk, 08. nowembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo zarjadowanju rejwanskeje lipy w Njebjelčicach

11:20 30 lět po powalenju murje

11:45 Wo fachowym dnju 2plus w Chrósćicach

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 29. filmowym festiwalu w Choćebuzu

13:00 1989 murja padnyła

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym gratulacije

Rozhłós (01.11.19)

pjatk, 01. nowembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja a live ze swjedźenja k 25lětnemu wobstaću dujerskeje kapały Horjany

11:20 Stawizny a stawiznički z hole

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim: 30 lět politiski přewrót

13:00 Ze žiwjenja serbskeje křesćanki: Portret Johany Pontoweje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym gratulacije

Rozhłós (30.10.19)

srjeda, 30. oktobera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Wo schadźowanju Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny

11:15 Měrliwa rewolucija

11:30 Oratorij „Nazyma“ (2. dźěl)

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym serwis a hudźba

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje, po tym serija „30 lět politiski přewrót“

13:00 25 lět spěchowanske towarstwo Serbska rěč w cyrkwi

13:40 Kalendrowe łopjeno

po tym  gratulacije

Rozhłós (25.10.19)

pjatk, 25. oktobera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim­ wo serbskim wječoru w Choćebuskim Gladhousu

11:20 Portret Marcel Brauman

11:45 Do hribow chodźić!

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo koncerće „SerbPop“

13:00 Akcija „Jo!Za Tebje“ – zetkanje serbskich institucijow

13:10 Portret Manfred Hermaš

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (18.10.19)

pjatk, 18. oktobera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow

11:20 Cyły tydźeń w holi – zjimanje tydźenskeje serije

11:45 Spožčenje Myta Ćišinskeho

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo spožčenju Myta Ćišinskeho

13:00 Z hudźbu w rozmołwje: Marja Elikowska-Winklerowa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (farar Cyril Pjech)

po tym gratulacije

Rozhłós (11.10.19)

pjatk, 11. oktobera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo nowej akciji „Cyły tydźeń w holi“

11:20 Pućowanje po přirodźe wot Budestec na Lubin

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Thomas Haenchen)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo jězbje konfirmandow ze serbskej dušepastyrku do Lipska

13:00 Čěska ludowa hudźba

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym gratulacije

Rozhłós (04.10.19)

pjatk, 04. oktobera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo měrliwej rewoluciji před 30 lětami a z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Duwo Mlokawka live w studiju

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo měrliwej rewoluciji před 30 lětami

13:00 Serbska rěč w swójbje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym gratulacije 

Rozhłós (27.09.19)

pjatk, 27. septembera 2019 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo hłownej zhromadźiznje CIOFF

11:20 Wurězki z oratorija „Nazyma“

11:45 Wo prapremjerje oratorija „Hrodźišćo“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z wuslěd­kami wólbow serbskeje rady a z prezentaciju „Pratyje 2020“

13:00 Małe ludy w Europje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym gratulacije 

Rozhłós (20.09.19)

pjatk, 20. septembera 2019 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – mjez druhim wo serbskich studentach w Praze

11:10 Live z Hórčanskeho jěchanskeho a skakanskeho turněra

11:30 70 lět 1. serbska kulturna brigada

12:00 Nabožne wusyłanje

(dr. Jens Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi tydźenja a rozprawa wo superkokoće w Mosće

13:00 Moderna technika na našich wsach: koleso

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym gratulacije

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND