Rozhłós (23.09.22)

pjatk, 23. septembera 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Temastiske wusyłanje: „Praha za kulisami“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z kolumnu „Tak ja to widźu“

13:00 Tematiske wusyłanje: Koncert 1. serbskeje kulturneje brigady w Delnjoserbskim gymnaziju Choćebuz

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (16.09.22)

pjatk, 16. septembera 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 „Moja hudźba“ ze studijnym hosćom fararjom Geratom Wornarjom

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z předstajenjom knihi „Mój wokrjes“ a komentarom „Serbscy koparjo“

13:00 Tematiske wusyłanje: Dowolowe impresije z Bretonskeje

13:40 Nabožne wusyłanje

(Tobias Pawoł Jachmann)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (09.09.22)

pjatk, 09. septembera 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:10 Prapremjera „Mór a lubosć“

11:20 Reportaža: Pućowanje po Mon- golskej

11:45 Recensija: Kniha Měrćina Weclicha „Sonić – to tla z hrěchom njej‘“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin

13:00 Tematiske wusyłanje: Kruwy a mloko

13:40 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (02.09.22)

pjatk, 02. septembera 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 100 lět sport w Radworju

11:45 Kónctydźenske pokiwy

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „30 lět Serbski institut“ a z „Dowolowymi impresijemi z Bretonskeje“

13:00 Tematiske wusyłanje: Serbski kwas

13:40 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (26.08.22)

pjatk, 26. awgusta 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:30 Projekt TCM a gmejny Chrósćicy „Mór a lubosć“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Chrystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo mytowanju dobyćerjow wubědźowanja „Naša wjes ma přichod“

13:00 Tematiske wusyłanje: Wobrys žiwjenja Bernharda Natki

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (19.08.22)

pjatk, 19. awgusta 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 live z hornjołužiskich zawodow – zjimanje akcije

12:00 Nabožne wusyłanje

(kapłan Florian Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo projekće „Serbski tranzit“ a reportažu „30 lět Zarjad Picnjo“

13:00 1. dźěl: Muzikaliski wulět do klasiki, 2. dźěl: Skandinawiska

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (12.08.22)

pjatk, 12. awgusta 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 Rjadowniske zetkanje serbskich maturantow lěta 1959

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „Kulowskeju kokulow“ wo lětnim kursu za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta

13:00 Słuchohra: „Duch w pincy“

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (05.08.22)

pjatk, 05. awgusta 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 Witaj-dźěći přewodźane (12.)

11:45 Lěsny woheń w Sakskej Šwicy

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „30 lět zarjad Picnjo“ a reportažu wo pilotowym rěčnym projekće „Zorja“

13:00 Tematiske wusyłanje: Zajimawostki kołowokoło kóčkow

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (29.07.22)

pjatk, 29. julija 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 „Słuchać a dobyć!“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo woprašowanju „Łužiski monitor“ a julijskej kolumnu „Tak ja to widźu“

13:00 Tematiske wusyłanje: Muzikaliski wulět do klasiki

13:40 Nabožne wusyłanje

(Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (22.07.22)

pjatk, 22. julija 2022 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Historiske serbske hudźbne nahrawanja

11:45 Direktor Křesćan Korjenk so rozžohnuje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Pětr Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „Serbske žiwjenje w Drjenowje

13:00 Tematiske wusyłanje: „Tak kaž dźěd, tak tež wnuk“

13:40 Nutrnosć z Katharinu Köhlerowej a młodej wosadu Dešno

po tym zbožopřeća

nawěšk

nowostki LND