Rozhłós (03.04.20)

pjatk, 03. apryla 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Boža mša z dekanom Witom Sćapanom

11:00 Łužica tutón tydźeń – powěsće tydźenja a aktualki

11:15 Dožiwjenja w Africe

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a aktualny magacin, mjez druhim nowosće wo koronawirusu

13:00 Tematiske wusyłanje „Hłosy ptačkow w nalěću“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (27.03.20)

pjatk, 27. měrca 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Kemše z fararjom Šćěpanom Delanom

11:00 Łužica tutón tydźeń – powěsće tydźenja a aktualki

11:20 Nadrobnosće wokoło korony

12:00 Nabožne wusyłanje

 (dr. Jens Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim nowosće wo połoženju koronawirusa dla

13:00 Tematiske wusyłanje „Moderna technika na našich wsach“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (20.03.20)

pjatk, 20. měrca 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

9:00 Kemše z fararjom Benom Jakubašom live z Radworja

11:00 Łužica tutón tydźeń – powěsće tydźenja a aktualki

11:20 Jan Michał Budar – prěnja serbska załožba

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim nowosće wo połoženju coronawirusa dla

13:00 Nekrolog Dieter Redo

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (13.03.20)

pjatk, 13. měrca 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20  Digitalny pakt – zwoprawdźenje na šulach

11:50 Finalne koło w dwójnej hłójčce

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym dźělu „Pod­stupimskich přinoškow“ k sorabistice

13:00 K 90. narodninam basnika a žurnalista Ericha Wojtowa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (06.03.20)

pjatk, 06. měrca 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo 29. wikach jutrownych jejkow w Budyšinje

11:20  Na slědach wjelka (reportaža)

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskej jazzowej spěwarce „Die Herrmann“ a wo Serbskim blidźe

13:00 Přinoški serbskeho literarneho wubědźowanja

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (28.02.20)

pjatk, 28. februara 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo Zwjazkowym předsydstwje Domowiny

11:20  Něhdy Němc – nětko horliwy Serb: Herbert Stiller

11:45 Wo koncerće Měrćina Weclicha „Klawěr – brewěr“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mj. dr. wo Serbskim blidźe we Wětošowje

13:00 Moderna technika na wsy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (21.02.20)

pjatk, 21. februara 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo modowej přehladce w Kamjentnym domje a wo žonjacych póstnicach w Kulowje

11:30  Póstniske žorty

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej zhromadźi­znje Choćebuskeje Domowinskeje skupiny

13:00 Prěni telefon na wsy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (14.02.20)

pjatk, 14. februara 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo kapičkowym wječorku w Njebjelčicach

11:20  Nowe hudźbne nahrawanja

11:45 Ćernje na puću do swobody – dopomnjenki dr. Jana Cyža

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi a wo zetkanju jutrownych spěwarkow

13:00 30 lět Zelena liga

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (07.02.20)

pjatk, 07. februara 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo koncerće „“ w Haslowje„

11:20 Twarscy wojacy w NDR

11:50 Premjera „Dołhož fenki běža“ w NSLDź

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wustajeńcy twórbow Fryca Latka w Choćebuzu

13:00 30 lět Zelena liga

13:40 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (31.01.20)

pjatk, 31. januara 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Ja a my – samotnosć, swójby, styki

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo zapusće w Janšojcach a wo wozrodźenju rěče

13:00 Tujawka (Turteltaube) – ptačk lěta

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND