Rozhłós (07.08.20)

pjatk, 07. awgusta 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja, hudźbu a aktualnymi podawkami

11:20 Dowolowe pokiwy

11:45 Dowolowe hity našich słowjanskich susodow

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći a aktualny magacin, spočatk noweho šulskeho lěta w Braniborskej

13:00 Dyrdomdej małeho błudnika

13:40 Nabožne wusyłanje

­(Manfred Hermaš)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (31.07.20)

pjatk, 31. julija 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a pokiwami

11:20 Stawizny z Worklec a wokoliny z hudźbu a rozmołwy ze zajimawymi wobydlerjemi

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, aktualny magacin z powěsćemi a wohroženy pólny žurk

12:50 Wuměnkar-komponist Ulrich Pogoda a jeho plany

13:00 Koncert po hudźbnych přećach připosłucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (24.07.20)

pjatk, 24. julija 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń

11:20 Přewodźamy Witaj-dźěći – w dźesatym lěće

11:45 Wo wustajeńcy Towarstwa Cyri­la a Metoda k 600. róčnicy Bratstwa swjateho Bosćana

12:00  Nabožne wusyłanje

(Clemens Hrjehor)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, aktualny maga­cin z powěsćemi a nowa brošura Domowiny

13:00 Małe ludy w Transkarpatskej

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (17.07.20)

pjatk, 17. julija 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi

11:20 „Zelena radosć“ – nowa čitanka Jana Krala z Boranec

11:45 Projektny chór spěwarki Walburgi Wałdźic

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z předstajenjom powołanja skałarja

13:00 Narodne mjeńšiny w Transkarpaciskej

13:40 Nabožne wusyłanje

 (farar Cyril Pjech)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća 

Rozhłós (10.07.20)

pjatk, 10. julija 2020 spisane wot:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez dru­him­ z powěsćemi tydźenja

11.20 Portretowe wusyłanje: Micha­e­la Dźisławkowa

12:00 Nabožne wusyłanje

 (farar Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z postrowom za dźěći, powěsćemi a aktualnymi přinoškami

13:00 Tematiske wusyłanje: Narodne mjeńšiny w Transkarpaciskej

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (03.07.20)

pjatk, 03. julija 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Wukubłanje w času korony zakónčić

11:45 Serbski muzej w času korony

12:00 Nabožne wusyłanje

(superintendent Jan Malink)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi a rozprawu wo situaciji na polach wokoło Hochozy

13:00 Tematiske wusyłanje „Lětnja hudźba“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (26.06.20)

pjatk, 26. junija 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Farar Daniel Dzikiewicz so rozžohnuje

11:45 Naša hudźba wšudźe a přeco

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi tydźenja, z kolumnu „Tak ja to widźu“ a wo młodym wuměnkarju

13:00 Tematiske wusyłanje „Moderna technika na našich wsach“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (19.06.20)

pjatk, 19. junija 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Fête de la musique

11:25 Serbska klasiska hudźba

12:00 Nabožne wusyłanje (Daniel Dzi­kiewicz)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim: Helmut Hupac 70 lět

13:00 „Lěśe, lěśe, jański cas“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (12.06.20)

pjatk, 12. junija 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

10:00 Kemše z Ewangelskeho cyrk­win­skeho dnja we Wojerecach

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Pućowanje po łužiskej jězorinje

12:00 Live z cyrkwinskeho dnja we Wojerecach

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim serbske kemše z cyrkwinskeho dnja we Wojerecach

13:00 Nowa serbska literatura

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

po tym Zbožopřeća

Rozhłós (05.06.20)

pjatk, 05. junija 2020 spisane wot:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Zjeće seriala „Mój projekt za čas korony“

11:45  Rozmołwa z lawreatku Myta Zejlerja Chrystu Meškankowej

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wučbje serbšćiny na zakładnych šulach

13:00 Knot – dźiwje zwěrjo lěta

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym Zbožopřeća

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND