pjatk, 12. julija 2024

Washington (dpa/SN). Nimale tydźeń po swojim zetkanju z ruskim prezidentom Wladimirom Putinom a bjezposrědnje po wjeršku Nato we Washingtonje je madźarski ministerski prezident Viktor Orban bywšeho prezidenta USA Donalda Trumpa wopytał. Orban je hižo dlěši čas w „měrowej misiji“ po puću. Wón chcył wójnu w Ukrainje na diplomatiskim puću skónčić. Nato wumjetuje jemu w tym zwisku ryzy populizm a „inscenaciju“.

Pomhaja Ukrainje hač k dobyću

Washington (dpa/SN). Statni a knježerstwowi šefojo čłonskich statow Nato su Ukrainje k zakónčenju swojeho wjerška podpěru hač k dobyću nad Ruskej připrajili. Podpěrować chcedźa Ukrainu při natwarje wójska, kotrež je kmane, rusku agresiju skónčić, tak rěka w kónčnej deklaraciji. Čłonske staty přilubja wojersku pomoc w hódnoće 40 miliardow eurow. Połoženje ukrainskeho wójska na fronće je tuchwilu komplikowane.

Ruske plany morjenja wotkryte

póndźela, 24. apryla 2023

Rom (B/SN) Zakónčace dokumenty wšěch sydom kontinentalnych konferencow k synodalnemu pućej su nětko zjawnje w interneće na stronje Němskeje biskopskeje konferency přistupne. Wobkedźbowali su so mjez druhim přinoški ze 40 europskich krajow z konserwatiwnymi a progresiwnymi pozicijemi pod hesłom „Jednota w mnohotnosći“.

Ortodoksne jutry

Kijew/Moskwa (B/SN). Jutry w ortodoksnych cyrkwjach běchu minjeny kónc tydźenja. Terminy wobliča so po julianskim abo gregorianskim kalendrje, 2025 swjećimy zrowastanjenje na samsnym dnju. Ukrainjenjo smědźachu hakle njedźelu wot ranja swjećić, dokelž njesmědźachu w nocy dom wopušćić. Ruska je jutrońčku bjez přestawki wójnu w Ukrainje dale wjedła.

Samowólnosć Chiny

Vatikan (B/SN). Knježerstwo w Pekingu je bjez wothłosowanja ze Swjatym stołom biskopa Shen Bina do Shanghaija přesadźiło, hačrunjež wobsteji wot lěta 2018 zrěčenje mjez Chinu a Vatikanom wo zasadźenju biskopow, zdźěli rěčnik Vatikana Matteo Bruni.

Přećiwo přiběracej běrokratiji

pjatk, 05. julija 2024

Bratislava (dpa/SN). Atentat na ministerskeho prezidenta Roberta Fica, z 15. meje, su w Słowakskej nětko jako teroristiski njeskutk zastopnjowali město jenož pospyta morjenja. To je generalny statny rěčnik Maroš Žilinka wčera wozjewił. Tak hrozy atentatnikej jastwo čas žiwjenja. Tež zjawne witanje njeskutka móže so z jastwom pochłostać.

Přećiwnik knježerstwa bě Fica po posedźenju kabineta w Handlovej z wjacorymi wutřělemi žiwjenjastrašnje zranił. Hnydom po njeskutku zajaty skućićel sedźi w přepytowanskej jatbje.

Fico je mjeztym chorownju wopušćił a chce hamtske nadawki bórze zaso wukonjeć. Ministerski prezident je opoziciju w kraju za atentat sobu zamołwitu sčinił.

pjatk, 29. apryla 2016

CDU žada sej plan za Łužicu

Podstupim (dpa/SN). Opoziciska CDU w braniborskim sejmje je krajne knje­žerstwo namołwiła, strukturnu změnu we Łužicy pjenježnje podpěrać. „Štož pobrachuje, je plan za Łužicu“, wobžarowaše hospodarskopolitiski rěčnik CDU, Dierk Homeyer wčera w aktualnej hodźinje parlamenta­. „Trjebamy spěšnu a njebě­rokratisku pomoc za předewzaća, kotrež so na nowe wobłuki zwaža.“ Přiwšěm je jasne, zo je brunica hišće dołho za spušćomne a zapłaćomne zastaranje ludźi z milinu trěbna, Homeyer rozłoži. Braniborske knježerstwo pak měło wotwidźomneho kónca zmilinjenja dla strukturnu změnu zahajić. „Dźe wo industrijny zakład wšeho kraja“, wón napominaše.

Ochranowske hesła zestajane

pjatk, 12. julija 2024

Gigantiski kwas přihotuja tuchwilu w indiskej metropoli Mumbai. Rozměry swjedźenja přirunuja mjeztym z kralowskimi wjerškami we Wulkej Britaniskej. Syn multimiliardara a dźowka wobsedźerja pharma-koncerna chcetaj so zmandźelić. Na wjacore dny trajacy swjedźeń wočakuja bywšeju britiskeju premierministrow Borisa Johnsona a Tonyja Blaira kaž tež filmowcow a dźiwadźelnikow. Policija je wjacore dróhi zawrěła.

Brónje, drogi a kradnjene kolesa namakała je policija w bydlenju 39lětneho w Šwikawje. Za powětrowki a trašawki njeměješe muž trěbne dokumenty. Nimo toho namakachu zastojnicy retle, nože, tesaki a machety. Policiju běchu informowali, zo składuje 39lětny brónje w swojim bydlenju. Při přepytowanju bydlenja namakachu tež crystal, marihuanu, ecstasy a kokain. W bydlenju nadeńdźechu wjacore kradnjene elektriske kolesa.

pjatk, 12. julija 2024
Naš awtor je jako referent Domowiny serbsku delegaciju na Europeadźe nawjedował.
Clemens Škoda

Jenož Europeada zamóže telko Serbow zwonka Łužicy přiwabić a to ze serbskimi spěwami, dobrej naladu a zwjazanosću. To słuša k nam, kaž gen! Dźakowano našemu livestreamej, zamóžachu fanojo Europeady hram serbskeju mustwow tež we Łužicy, w formje public viewing sćěhować. Dźak studijo Lucija-teamej wokoło Michała Cyža. Dźakowny sym tež serbskim redakcijam (NC, SN, RBB, MDR). Wšitcy běchu na městnje a su wažny stołp zahoritosće za Europeadu. Hižo 2008 je jich napjate rozprawnistwo – wosebje w MDR – škričku do domizny přenjesło. 2012 přez nich wšitcy wědźachu: Budźe wulka wěc. Stadiony so pukachu. Smy dźakowni, zo smy přez podpěru na politiskej runinje, spěchowanje Załožby za serbski lud, organizaciju Domowiny a podpěraćelow za Europeadu derje wuhotowani. Móžemy jězbu, přebywanje a tójšto dalšeho zmóžnjeć. Hrajerski niwow našeju mustwow je drje stupał – 7. městno žonow a 11. městno mužow pak pokaza, zo přisłušamy z tym skerje přerězkej. Za diskusiju wokoło zestawy Serbskeho mustwa mam zrozumjenje.

nowostki LND