pjatk, 25. septembera 2020

Wyšoklasowy wolejbul

Wolejbulistki z Worklec a Pančic pojědu jutře do Habrachćic a wuhraja tam zhromadnje z mustwomaj z Kundraćic a Ochranowa finale wo wobwodny pokal. Kónčne koło započnje so w 10 hodź., holcy a žony HZ Pančicy-Worklecy změja druhu hru dnja přećiwo TSV Kundraćicy a třeću hru dnja přećiwo Ochranowskim Wolejfantkam. W samsnym času, potajkim dopoł­dnja wot 10 hodź., hraje so wyšoklasowy wolejbul tež we Worklecach. Prěnje mustwo muži Viktorije Worklecy, načolnik sakskeje klasy, hraje wot 10 hodź. přećiwo hosćom z Łužnicy a wot 12.30 hodź. přećiwo Motor Mickten II.

Duelej při zelenymaj blidomaj

Blidotenisća z Konjec hraja dźensa wječor wot 19 hodź. doma w Konjecach přećiwo mustwu TTV SR Wojerecy. K štwórtemu 1. wokrjesneje ligi stafla I přijědźe třeći. Přichodny tydźeń srjedu hraja potom tež zaso Radworscy blidotenisća. Načolnik 2. wokrjesneje ligi stafla II nastupi wot 19 hodź. we Wulkej Dubrawje.

Běhać – kolesować – běhać

póndźela, 21. septembera 2020
Awtorka dźensa Halena Jancyna

Koronapandemija ma wuskutki na kóždy sport, tež na konjacy. Kaž sće hižo čitali, bě konjace sportowe towarstwo Při Klóšterskej wodźe njedawno jěchanski turněr na sportnišću w Hórkach přewjedło. Dołho njebě jasne, hač a jeli haj, pod kotrymi wuměnjenjemi je wubědźowanje móžne. Najprjedy njeběchu přihladowarjo dowoleni, pozdźišo jenož minimalna ličba, bychu-li turněr bjez hygienoweho koncepta přewjedli. Předsydstwo je so za tajki koncept a tuž za přihladowarjow a wjac dźěła rozsudźiło. Ale što dyrbi do koncepta, štó je zamołwity, kotre naprawy su trěbne, što maš přidatnje organizować a wobstarać? Wšo prašenja, na kotrež dyrbjachu zamołwići wotmołwić a wo kotrychž mějachu wuradźować. Přewjesć turněr rěkaše tuž tójšto koordinacije za cyłe towarstwo. Wulke wužadanje pak je so poradźiło.

štwórtk, 24. septembera 2020

Kopańca, wokrjesna liga, stafla II

1. ST Radwor 3 11 : 1 7

2. HZ Hórnikečanski jězor 3 10 : 3 7

3. Módro-běli Minakał 3 5 : 2 7

4. HZ Lubuš/Bluń 3 8 : 2 6

5. Traktor Malešecy 3 5 : 3 6

6. ST Hlinowc 3 7 : 4 5

7. ST 1896 Wulka Dubrawa 2 6 : 2 4

8. SJ Chrósćicy II 3 5 : 4 4

9. HZ Wojerowski FC II 2 4 : 5 3

10. HZ Rakecy II 2 3 : 6 3

11. ST Nadrózna Hrabowka 3 3 : 9 3

12. SJ Njebjelčicy 3 5 : 6 2

13. FSV Łuty 3 2 : 5 1

14.  HZ Wóslink/Skaskow/Kulow II

 3 3 : 7 0

15. ST Mały Wjelkow 3 1 : 19 0

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND