wutora, 20. awgusta 2019

Módro-běli Kulow – ST Marijina hwězda 2:2 (1:1)

Tabulka wokrjesneje wyšeje ligi

1. Sokoł Ralbicy/Hórki 2 8 :1  6

2. Drohotka Ramnow 2 4 :0  6

3. TSV Połčnica 2 9 :6  6

4. LSV Hory 2 8 :6  6

5. Módro-běli Kulow 2 5 :3  4

6. Póst Germania Budyšin 2 5 :4  3

7. SG Großnaundorf 2 4 :3  3

8. ST Horni kraj-Sprjewja 2 6 :6  3

9. Natwar Němske Pazlicy 2 2 :3  3

10. Motor Kumwałd 2 3 :5  1

11. ST Kinspork/Łužnica 2 2 :4  1

12. ST Marijina hwězda 2 3 :7  1

13. TSV Wachau 1 2 :3  0

14. Wojerowski FC 2 8 :10  0

15. ST Hnašecy-Dobruša 1 2 :5  0

16. ST Porchow 2 0 :5  0


Zestawa domjacych: P. Korch – Žur, Hantschke, B. Korch, Koplanski (58. Popjela), Bulank, Kockert, Nicolaides, Bergmann, Zablocki, Maywald (77. Lohan)

Zestawa hosći: Hejduška – Wróbl (46. R. Cyž), Rab, Zelnak, R. Hawš, Šołta, Kurink, O. Hawš, Ch. Cyž, Eldor (77. Schmidt), Pakoßnick

póndźela, 19. awgusta 2019

Awtor dźensa

Tadej Cyž

Bul so zaso kula, a to we wšěch hrajnych klasach. Wosebje w prěnjej zwjazkowej lize wuhladamy wjele nowych trenarjow. Tak chce najmłódši nazwučowar Julian Nagelsmann w Lipsku pozitiwne wuwiće zašłych lět dale­ wjesć. Budźe zajimawe, hač móže ze swojim nowym cyłkom wulkich faworitow hnydom mjerzać. Lipšćenjo dźě chcedźa přiwisnikam tež raz jedyn titul prezentować móc. Toho abo tamneho doro­stoweho hrajerja chce Nagelsmann tohorunja integrować, štož je so jemu hižo w Hoffenheimje přeco zaso radźiło.

wutora, 20. awgusta 2019

Kopańca, wokrjesna wyša liga

Wachau – Hory2:3 (0:1)

Kumwałd – Kinspork/Łužnica 1:1 (0:1)

Horni kraj – Hnašecy-Dobruša 5:2 (2:2)

Ralbicy/Hórki – Porchow 3:0 (1:0)

Wojerowski FC – Połčnica 4:5 (2:3)

Großnaundorf – Póst Budyšin 3:1 (2:0)

Kulow – Marijina hwězda 2:2 (1:1)

Ramnow – Němske Pazlicy 2:0 (1:0)

wokrjesna liga, stafla 2

FC Wojerecy II – Hórnik. jězor 3:0 (1:0)

Malešecy – Njebjelčicy3:0 (1:0)

Wulka Dubr. – Nadr. Hrabowka 3:1 (2:1)

Lubuš/Bluń – Wóslink/Skaskow 4:0 (2:0)

Chrósćicy II – Rakecy II/Šćeńca 8:1 (5:1)

Łaz/Běły Chołmc – Hlinowc 1:3 (1:0)

Radwor – Haselbachtal 3:0 (1:0)

Łuty – Minakał3:2 (2:0)

1. ST Hlinowc 2 12 :1  6

2. HZ Lubuš/Bluń 2 9 :2  6

3. Traktor Malešecy 2 6 :3  4

4. ST Radwor 2 5 :2  4

5. ST Wulka Dubrawa 2 7 :5  4

6. HZ Łaz/Běły Chołmc 2 6 :5  3

7. HZ Wojerowski FC II 1 2 :1  3

8. SZ Wóslink/Skaskow 2 5 :6  3

9. SJ Chrósćicy II 2 8 :10  3

10. FSV Łuty 2 5 :7  3

11. HZ Hórnikečanski jězor 1 2 :2  1

12. SV Haselbachtal 2 4 :7  1

13. HZ Rakecy II/Šćeńca 2 4 :11  1

14. Módro-běli Minakał 2 4 :8  0

15. SJ Njebjelčicy 2 1 :5  0

16. ST Nadrózna Hrabowka 2 3 :8  0

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND