Prošu zapodajće za waše wužiwarske konto podatu e-mailowu adresu. Wužiwarske mjeno wam na podatu e-mailowu adresu pósćelemy.

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND