Prošu zapodajće za waše wužiwarske konto podatu e-mailowu adresu. Wužiwarske mjeno wam na podatu e-mailowu adresu pósćelemy.

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND