pjatk, 29. meje 2020

Ministerstwo za wědomosć a kulturu počesći angažowanu prócowarku

Drježdźany/Budyšin (SN/bn). Serbska publicistka, bibliotekarka a hudźbnica Chrysta Meškankowa dóstanje lětuše Myto Zejlerja za serbsku rěč. „Wutrobnje lawreatce gratuluju a wjeselu so, zo so z mytowanjom jeje čas žiwjenja trajacy angažement oficialnje hódnoći. Ze spožčenjom Myta Zejlerja za serbsku rěč zwoprawdźimy wospjet dźěl plana naprawow statneho knježerstwa k wožiwjenju a sylnjenju nałožowanja serbšćiny. Skutkowanje Chrysty Meškankoweje nazornje pokazuje, kak samozrozumliwje hodźi so serbšćina w kulturje a wědomosći, w cyrkwinskim žiwjenju a swójbje pěstować“, sakska ministerka za kulturu a turizm Barbara Klepsch (CDU) wuznamjenjenje wopodstatnja. Za mytowanje zamołwita jury wuzběhnje, zo Meškankowu „za jeje wobstajne a přikładne skutkowanje na dobro nałožowanja a dalewuwića serbskeje rěče a kultury“ wuznamjeni.

pjatk, 22. meje 2020
21. meje 1945 wječor zeńdźe so wjace hač dwaceći Budyskich Serbow w hosćencu „Zelena jědla“ na Hornčerskej na prěnju powójnsku Domowinsku zhromadźiznu, kotruž bě nachwilny předsyda dr. Jan Cyž zwołał. Wón rozłoži zaměr a móžnosće skutkowanja narodneje organizacije, kotruž bě sowjetska krajna komandantura Sakskeje 17. meje dowoliła. Próstwu za to bě 12. meje dr. Cyž na Budyskej komandanturje gardowemu kapitanej Kuzmjenkej přednjesł a wo zaměrach a wustawkach 1937 zakazaneje Domowiny informował. Kuzmjenko jemu praji, zo dyrbi krajna komandantura dźěławosći Domowiny přihłosować, dokelž je jeje skutkowanišćo wjetše hač Budyski wokrjes. Hižo 18. meje bě dr. Cyž w Chrósćicach na zhromadźiznje 30 přitomnym bywšim Domowinjanam zdźělił, zo móže zwjazk Serbow zaso dźěłać. Přitomni schwalichu serbskich naležnosćow dla list na Stalina, kotryž měješe na Čunkec statoku přebywacy sowjetski major do Moskwy sobu wzać. Kopija lista bu potom w Čěskej wozjewjena. 21. meje zapisa so hnydom dwaceći Serbow za čłonstwo Domowiny. Manfred Laduš

pjatk, 22. meje 2020

18. meje 1900 zemrě w Budyšinje wučer a spisowaćel Jan Bartko, kiž bě so 16. nowembra 1821 žiwnosćerskej swójbje w Drobach pola Minakała narodźił. Po wopyće Budyskeho krajnostawskeho wučerskeho seminara wučerješe w Delnjej Hórce, Chwaćicach a 33 lět w Nosaćicach, hdźež bě tež kantor. Zasadźeše so za čas byrgarsko-demokratiskeje rewolucije w Němskej 1848/1849 jara za towaršnostny postup a za narodne zajimy Serbow. Bě sobuawtor Wulkeje peticije Serbow, zapisowar Serbskeho burskeho towarstwa Radwor a 1847 sobuzałožićel Maćicy Serbskeje. 1898 bu jeje čestny čłon. Pod pseudonymom „Jan Šćipalca“ pisaše a pěsnješe doprědkarske přinoški a basnje za Tydźenske Nowiny a za Serbski Nowinkar, ko­trehož soburedaktor wón bě. Jako připó­znaty wučer spisa 1872 štyri króć nakładowanu a 48 lět wužiwanu „Prěnju čitanku za serbske šule“ a 59 lět wužiwane „Bibliske stawizny za serbsko-němske šule“ kaž tež knihu „Oberlin. Jeho žiwjenje a skutkowanje w Kamjenjodoli“, kěrluše, basnje a pře­łoži teksty Zejlerjoweho oratorija „Na­lěćo“ do němčiny.

Manfred Laduš

pjatk, 15. meje 2020

„Dešćik šnórki předźeše a zababi wjes a jeje statoki do šěreho wšědneho šlewjerja“ – takle strowješe błótowska wjeska Gójac 1950 Měrćina Nowaka-Njechorńskeho. A tak strowješe wona tež nas w juniju 2013 na nalětnim kolesowanju na jeho slědach. Lětsa w juniju, składnostnje 120. narodnin Njechorńskeho, chcychmy wuprawu wospjetować. Dokelž pak je swět skoro womjelknył, so tuž hišće raz dopominam.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND