Myta za angažement młodostnych

štwórtk, 07. decembera 2023 spisane wot:

Wot lěta 2021 hižo spožča KiJU lětnje myto za angažement młodźiny w Budyskim wokrjesu. Z nim chce towarstwo angažement młodostnych připóznać a zjawnosć z tym zeznajomeć.

Ćerpjeć na dušaty dych 1. dźěl

wutora, 05. decembera 2023 spisane wot:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (33).

Rizikowy faktor za mnohe chorosće

póndźela, 20. nowembera 2023 spisane wot:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (32).

Z něhdźe 1000 přistajenymi a 75 wukubłancami je Wojerowski Klinikum Łužiskeje jězoriny najwjetši dźěłodawar regiona. Přistajeni dźěłaja tu w 14 fachowych wotrjadach a na třoch institutach. Dohromady 24 rěčow mjez nimi zasłyšiš – tež serbšćinu. Andreas Kirschke je so z jednaćelku klinikuma Juliane Kirfe wo šansach a zaměrach projektow we wobłuku změny strukturow rozmołwjał.

Knjeni Kirfe, kotre šansy za klinikum widźiće w změnje strukturow?

J. Kirfe: Šansy su enormne, wšako je město Wojerecy móhłrjec w centrumje regiona změny strukturow. Runje strowotnistwo steji před hoberskimi wužadanjemi: Kak zmištrujemy wuspěšnje digitalizaciju, kak zawěsćimy nadal wulku ličbu dźěłowych městnow, kak nawabimy dołhodobnje a wobstajnje dobrych fachowcow? Na wšitke tute prašenja dyrbimy wotmołwy namakać.

Je klinikum na změnu strukturow derje dosć přihotowany?

Struktury za strowotu

póndźela, 06. nowembera 2023 spisane wot:
Strowotnistwo je wažny faktor za atraktiwitu regiona: Štóž so boji, zo tule za swoje dźěćo sčasom termin pola dźěćaceho lěkarja abo za sebje pola fachoweho lěkarja njedóstanje, budźe wo tym přemyslować, hač so ze swójbu pola nas zasydli. A dale a starša ludnosć sej wěstotu přeje, zo nje­trjebaš so kóždeje wažneje operacije dla do Drježdźan podać. Do tuteje wěstoty słuša za dale a wjac ludźi tež, zo při operaciji roboter asistěruje. Tohodla je techniski postup, kaž jón nětko tež we Wojerowskim klinikumje pokazuja, w zajimje ludźi. Wosebje we Łužicy, hdźež ludźo tradicionelnje wuwiće techniki jako něšto pozitiwneho hódnoća. Hdyž wo změnje strukturow rěčimy, njesměmy na to zabyć, zo njeńdźe jeničce wo hospodarstwo abo kubłanje. To najwažniše, štož narodninarjam přejemy, je strowota. Za to móžeš sam wjele činić, ale druhdy je pomoc trěbna – tohodla sej přeju, zo budźe wuwiće strowotnistwa w změnje strukturow dale a wažnišu rólu hrać. Milenka Rječcyna

Přičina smjerće čisło dwaj

póndźela, 06. nowembera 2023 spisane wot:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (31).

Spěšne jednanje pomha

wutora, 24. oktobera 2023 spisane wot:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (30).

Hdyž bańki pućuja

wutora, 10. oktobera 2023 spisane wot:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (29).

Big five a bolosće w hrudźi

póndźela, 25. septembera 2023 spisane wot:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (28).

Samodruhosć w někotrych ličbach

póndźela, 11. septembera 2023 spisane wot:

„Posłuchaj lěkarja, prjed hač jeho ­trjebaš!“, serbske přisłowo namołwja.

Tuž wěnuje so student mediciny ­Pětr Dźisławk znatym a mjenje znatym chorosćam, zo by je ­čitarjam trochu ­bliže rozłožował (27).

HSSL23

nowostki LND