pjatk, 30. septembera 2022

Po něhdźe 3,5 kilometrach mjez sydlišćom, lěsom a łuku dožiwja pućowar wotměnjawu šćežku

„Raz, dwaj, tři – wzmi sej kij“ – z kijemi abo na wozyčku dźěći štyrikilometrowske pućowanje lochko zmištruja.Nóžkujo po slědach bywšeje železniskeje čaryTřělany maja dołhe a najebać bliskosć k městu samostatne stawizny. Hakle 1913 bu wjes Budyšinej při­rjadowana. Tež w serbskich powěsćach je wjes swoje mjeno zwěčniła: hober Sprjewnik, kiž chcyše kłok a prok, kotrež běchu ­stari Serbja jemu zdźěłali, raz wuspytać, třěli kłok daloko na juh. A městno, z kotrehož bě třělił, rěka dźensa hišće Třělany.
Připódla
W 2020 naćisnjenym koncepće města Budyšina za zelenišća a swo­bodne přestrjenje je předwidźane, zo so wokomiknje tróšku zanjechana kónčina něhdyšeje železnicy jako zelene pasmo nahódnoći. Tak chcedźa je mjez druhim bliskowočerstwjenišću Sprjewineho doła při­zamknyć a kolesowarjam zwonka abo na kromje města zdobom wěsty a přijomny puć skićić.
Připódla

Myslimy-li na pućowanja, jewja so w myslach hnydom hory, doły abo łuki. Na kóždy pad njeskónčna při­roda.

pjatk, 23. septembera 2022

„Narodna drasta hordosć a předsudk (Prevzetnost in pristranost narodne ­noše )“ je titul wustajeńcy Wuměłskeje galerije Maribor w Słowjenskej, kotraž bu tam 26. awgusta wotewrjena.

Wustajeńca pokazuje nimo serbskeje tež słowjensku a dansku narodnu drastu w fotach, rysowankach a mólbach. Etnografisko-dokumentariski dźěl wobohaćeja načasni wuměłcy – słowjenska molerka Tina Dobrajc, danska fotografka Trine Søndergaard a němski fotograf Eric Schütt. Hdyž posłužatej wuměł­či z mólbami a fotami prowokantny element přehladki, wěnuje so wuměłc z fotami serbskich žonow, ­kotrež tradicionelnje wšědnje w narodnej drasće chodźa, bóle tomu měrnemu elementej. „Wšitcy třo wustajeńcu z aktualnymi prašenjemi, swojej naležnosću a refleksijemi wudospołnjeja a skića zdobom napjate wuměłske dožiwjenje.“

nawěšk

nowostki LND