pjatk, 07. meje 2021

Młodźina renowěruje

swój klub.

Předsydstwo młodźiny: městopředsydka Alena Šołćic, předsyda Richard Hawš a pokładnica Anne Cyžec Předsydstwo kluba: předsyda Jonas Pjetaš, pokładnica Tereza Zelnakec a městopředsyda Krystof Cyž Fota: Richard Hawš (1), alena šołćic (1), jakub langa

Wjes Pančicy-Kukow je drje jedna z najwjetšich ­­w  ­Serbach, njeměješe pak w minjenych lětach žadyn ­prawy młodźinski klub. Nětko so tam młodostni ­kołowokoło Richarda Hawša znowa organizuja. Jakub Langa je so z předsydu kluba rozmołwjał.

Serbske młodźinske kluby 4. dźěl

Kelko čłonow tučasnje w młodźinje sće, a kajka je konstelacija mjez holcami a hólcami?

R. Hawš: Smy 54 čłonow, a mamy někak runowahu mjez holcami a hólcami.

Štó wšo słuša do předsydstwa, a kak husto je woliće?

pjatk, 16. apryla 2021

Minjene lěto wozjewi wjelelětny direktor Nordfriisk Instituuta w Bredstedće, prof. dr. Thomas Steensen (69), atraktiwnu wěcnu knihu „Die Friesen – Menschen am Meer“. Mnohoworštowa publikacija twori pospyt, stawizny, kulturu, rěč a krajinu­ awtochtoneje mjeńšiny kompaktnje předstajić. Awtor wotmołwja zdobom na zajimawe prašenje za identitu: „Štó je Friza?­ Štóž chce Friza być, tón to je. Štóž so hinak rozsudźi, to njeje.“ Přetož wobknježenje friziskeje rěče njedosaha jako dopokaz, zo přisłuša něchtó małemu ludej bjez stata, wupřestrěwacemu so na sewjeru Němskeje a w Nižozemskej.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

  • Pnačičanski procesion - Die Panschwitzer Prozession.
  • Kulowscy křižerjo - Die Witticheunauer Kreuzreiter.
  • Njebjelčanscy křižerjo – Die Nebelschützer Verkündigungsprozession.
  • Chróšćanski křižerski procesion - Die Crostwitzer Osterreiter.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha
  • Ralbičanscy křižerjo - Die Ralbitzer Osterprozession.
  • Baćonscy křižerjo - Osterreiter in Storcha

nowostki LND