pjatk, 29. septembera 2023

Hdyž so lěćo nachila a nazyma před durjemi steji, započina so sezona wosebiteje zabawy za dźěći pod hołym njebjom

Za pohibowanje nazymu wonka ze swójbnymi mamy tójšto idejow: kastanije abo žołdźe zběrać, tež jabłuka do korbikow; z hliny a cyhelow sej pizza-kachle twarić, na zahrodźe zhromadnje graty rjedźić, sej nazymski woheń wuhotować, kački picować, pućować, kolesować, zwěrjenc a park wopytać, šiplenki abo bozanku šćipać, w lěsu hriby pytać abo sej tam budu natwarić, z lisćom paslić, kamjenje hromadźić a z nimi mustry kłasć, hałužki abo kamuški pomolować, we łužach wokoło skakać a z wodu pancać, ze samotwarjenymi konikami wujěchać abo sej awto, raketu, čołm abo lěta­dło twarić atd. Prašeš-li pak so dźěći za typiskimi aktiwitami w nazymje, to ći zwjetša wo pušćenju zmija rozprawjeja. Wotžnjate pola dźě swójby nazymu rady za pušćenje zmija wužiwaja.

nowostki LND