pjatk, 14. februara 2020

Lěta zawrjeny hosćenc při Klóšterskej wodźe je jedne z najstaršich twarjenjow w Pančicach-Kukowje – bórze je zwottorhaja

Mnozy zwjazaja čas swojeje młodosće ze žurlu a hosćencom w Pančicach-Kukowje, hdźež chodźachu a jězdźachu ze wsy a wokoliny, Wotrowa hač do Kulowskich kónčin a z Delan w 70tych a 80tych lětach kóždy tydźeń na reje. Bě dźě to cyle wosebita žurla w hornim po­scho­dźe z małej galeriju. Napřećo hosćencej, kotryž lěta Blochecy wobhospoda­richu, bě Nestlerec rěznistwo zaměstnjene. Daloko woblubowane kołbasy, šunki a słódne mjaso syły kupcow přićahowachu, tak zo so přeco dołhe rynki čakacych tworjachu. Ludźo w NDRskim času dźě tež druhdźe ničo druhe znali njejsu.

pjatk, 14. februara 2020

„Swět za durjemi“ rěka prěnja słuchohra za swójby, kotruž je Budyske studijo MDR Serbskeho rozhłosa na cejdejku nahrawało a wudało. Maria Untchowa je sej CD dokładnje naposkała.

Je jenož něšto hodźin po wudaću cejdejki „Swět za durjemi“, a sym do njeje cyle zanu­rjena. Spočatnje wšak na tym dwělowach, zo hodźi so tema – što stanje so z čłowjekom na proze mjez žiwjenjom a smjerću – na rozumne wašnje dźěćom sposrědkować.

Po tym zo sym sej stawiznu naposkała, pak móžu poručić, ju jeničce jako zakład za rozmołwu wo tymle łoskoćiwym prašenju njewužiwać. Awtoromaj Lubinje a Dušanej Hajduk-Veljković je so pytanje za wotmołwami na prašenje ma­łeje Měrki, hač ju wowka w mjezyswěće słyši a rozumi, přewšo wuspěšnje ra­dźiło. Na jara rozumne wašnje rysujetaj wonaj w fantazijepołnych idejach, što móhło so na proze mjez swětomaj stać.

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND