Znowa čitała ... powědku „Dótknjenje“ wot Angele Stachoweje

pjatk, 18. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(1 )
 W lěće 1980 je so powědka „Dótknjenje“ prěni raz w festiwalnej antologiji wozjewiła a žiwu diskusiju wuwabiła. Array W lěće 1980 je so powědka „Dótknjenje“ prěni raz w festiwalnej antologiji wozjewiła a žiwu diskusiju wuwabiła. Array

W serbskej literaturje chowaja so mnohe drohoćinki, na kotrež znowa skedźbnić je trjeba, zo njebychu so pozabyli.

Wotpowědne impulsy chce awtorka

serbskim čitarkam a čitarjam z rjadom „Znowa čitała“ dawać.

Před wjace hač štyrceći lětami wotmě so w serbskich medijach a w serbskej kulturnej zjawnosći jedna z najčilišich a najbóle přiwótřowacych so literarnych dis­ku­sijow. W lěće 1980 bě składnostnje V. festiwala serbskeje kultury tak mje­nowana festiwalna antologija, zběrka powědančkow „Tři kristalowe karančki“, wušła. Z njeje stej so wosebje dwě po­wědančce do serbskeho literarneho pomjatka, tež do mojeho, zaryłoj – „Da sym ja ta poslednja“ wot Bena Budarja a „Dótknjenje“ wot Angele Stachoweje. Poslednje mjenowane sym sej nětko ­hišće raz přečitała.

wozjewjene w: Kultura & wuměłstwo

Galerija

dalši wobraz (1) Angela Stachowa Foto: archiw SN
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND