Dodawanje přez roznošowarja abo póštu 

  • wječornik (wot póndźele do pjatka)
  • pjatkowne wudaće
  • měsačne wudaće w němskej rěči

Serbske Nowiny skazać


połny přistup za Serbske Nowiny online a za e-paper

  • cyłe wudaće online čitać
  • archiw poslednich wudaćow
  • wšědnje so aktualnje informować

Serbske Nowiny online skazać

 

Za šulerjow lětnikow 1 do 8

  • kóždy měsac bajki a stawiznički, comicsy, zajimawostki ze wšeho swěta, z přirody a techniki, k tomu spěwy, recepty, žorty, hódančka a wobrazy k wumolowanju
  • jenički serbski časopis za šulerjow mjez 7 a 14 lětami w Němskej

časopis skazać

 

Za serbskich pedagogow

  • z wědomostnymi a na praksu wusměrjenymi přinoškami k serbskej rěči a serbskemu kubłanju wobroća so wón wosebje na wučerjow a kubłarjow
  • časopis Serbska šula wuchadźa štwórćlětnje

časopis skazać

słowo lěta 2020

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND