Dodawanje přez roznošowarja abo póštu 

 • wot 72,00 € lětnje za wječornik wot póndźele do pjatka
 • wot 28,80 € lětnje za pjatkowne wudaće
 • wot 6,00 € lětnje za měsačne němske wudaće
 • wot 32,40 € lětnje za studentow

Serbske Nowiny skazać


połny přistup za Serbske Nowiny online a za e-paper

 • cyłe wudaće online čitać
 • archiw poslednich wudaćow
 • wšědnje so aktualnje informować
 • wot 44,40 € lětnje (za abonentow ćišćaneho wudaća jenož 14,40 €)
 • wot 32,40 € lětnje za studentow

Serbske Nowiny online skazać

 

Za šulerjow lětnikow 1 do 8

 • kóždy měsac bajki a stawiznički, comicsy, zajimawostki ze wšeho swěta, z přirody a techniki, k tomu spěwy, recepty, žorty, hódančka a wobrazy k wumolowanju
 • jenički serbski časopis za šulerjow mjez 7 a 14 lětami w Němskej
 • wot 7,70 € lětnje

časopis skazać

 

Za serbskich pedagogow

 • z wědomostnymi a na praksu wusměrjenymi přinoškami k serbskej rěči a serbskemu kubłanju wobroća so wón wosebje na wučerjow a kubłarjow
 • časopis Serbska šula wuchadźa štwórćlětnje
 • wot 10,00 € lětnje

časopis skazać

nawěšk

 • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND