Freitag, 16 November 2018 13:00

Blachowe instrumenty, death metal a słowjanske zynki z jedneje ruki

„Blachowa kista“ rěka na trochu schowanej tafličce na kromje Nowych Poršic. Tam ma instrumentytwarc Constantin Nürnberger swoju dźěłarnju. W minjenych třoch lětach je sej ju krok po kroku w bywšej bróžni dźěda a wowki wutwarił. Byrnjež hišće wšitko hotowe njebyło, hižo pilnje najwšelakoriše dźěła wukonja, nadawkowa knižka je derje pjelnjena.

„W lětnich prózdninach mějach 60 pozawnow tu. To so najprjedy raz dźiwaš, kelko ludźi w našej wokolinje na tajkim instrumenće hraje. Ale mamy we Łužicy tójšto pozawnowych chórow – štož mje wězo wjeseli –, a kóždy instrument dyrbi so prawidłownje hladać, ewentualnje wuporjedźić a hłosować. A jedna-li so wo blachowy dujerski, wězo tež polěrować. Sym wuknył, zo směš hakle potom, móžeš-li so w blachu špihelować na wašnje, zo móhł so truhać, woprawdźe wo polěrowanju rěčeć. Wšo druhe je kepsanka“, młody rjemjeslnik powěda.

Kuriozity – dalmaciske

Agilny wuměnkar so jenož za časniki njehori, ale ma nadosć druhich ...

Jastwa za čas nacionalsocialistow centralny instrument ...

Hornisća su kónc wójny zapiskali

Freitag, 19 Oktober 2018 14:00

Na wopyće pola organista Chrystofa Mikławška w Serbskich Pazlicach

Kralownu instrumentow wobknježić je wulki dar. Dobry interpret zamóže přez nju ludźom do duše rěčeć, jich emocionalnje pozbudźeć a sensibilizować. Serbske katolske a ewangelske wosa­dy smědźa zbožowne być, zo maja wuběrnych organistow, kotřiž su sej na hudźbnej šuli a w priwatnym wukubłanju přiswojili hraće na krasnje klinčacym instrumenće.

Mjez tymi, kotřiž zamóža jako interpreća technisce a sensibelnje hudźbu pišće­low kemšerjam a připosłucharjam do wutroby rěčeć dać, je bórze 35lětny Chrystof Mikławšk ze Serbskich Pazlic. W dźěłarni jeho rjaneho, nowonatwarjeneho swójbneho domu hnydom začuwaš, zo je młodemu Serbej a nanej třoch dźěći – dźewjećlětneje Heleny, sydom­lětneje Luizy a dwulětneho Gabriela – hudźenje jara wažny žiwjenski eliksěr. Tutón zaćišć zwuraznjeja tam tři keyboardy, na blidźe ležace noty, při blidźe stejacy akordeon, na kamorje tačele a tačelak.

Keramika, akwarele, kaligrafija su dopokaz wysokeje kwality

Najrjeńše zaćišće sej sobu domoj bjerjetaj

Zhladowanje na Serbsku pratyju 2019

Pryzlojty respekt

Anzeige