Freitag, 05. März 2021
Do předsydstwa Wotrowskeho ­młodźinskeho kluba słušeja ­Józef Škoda (městopředsyda), Cornelius Měrćink (předsyda) a Jonas Rjeda (pokładnik, wotlěwa) Wotrowska młodźina na Summer-ending-­openairuFota: jakub langa (2), rafael wjacławk (2)

2017 hrajachu Wotrowčenjo z klubom ze Serbskich Pazlic

paintball.

W lěće 2018 pobyštej

klubaj na Sputnik-springbreak-festiwalu.

wotrow

Wotrowski młodźinski klub 02 z.t. sta so mi­njene lěta jedyn z najwjetšich ­­a  ­n­ajpo­pularnišich­­ serbskich ­klubow. Štó pak ­jemu přisłuša a što tam tak wšitko

na nohi stajeja, to chcyše Jakub Langa wot nawody kluba Corneliusa Měrćinka wědźeć.

Kelko čłonow tučasnje we Wotrowje sće, a kajka je konstelacija mjez holcami a hólcami?

C. Měrćink: Nas je tučasnje něhdźe 60 čłonow w pře­rěznej starobje 18 lět. Podźěl holcow leži pola někak 40 procentow a je tuž jara wulki. Do našeho kluba słušeja młodostni z Wotrowa, Kašec, Jawory, Žuric, Swinjarnje a Kanec.

Štó twori předsydstwo, a kak husto je woliće?

Freitag, 19. Februar 2021

Lěto 2021je hišće młode, a runje tak młoda je nowa wuměłstwowa iniciatiwa, kotraž so pod mjenom „Swobodny społk“ na swójskej domenje https://swobodny-spolk.org w interneće předstaja: „Swobodny społk so za serbske, swobodne, kulturne a wuměłske tworjenje we Łužicy zasadźa.“ Trojorěčnje – hornjo- a delnjoserbsce kaž tež němsce – so iniciatiwa prezentuje, z čornoběłym logom w formje tróšku přesadźeneju połojcow koła. Z toho nastata dynamika dopomina na symbolej yin a yang. Wonej stejitej – tak wuči nas Wikipedija – w chinskej filozofiji za naprěčnej, přiwšěm na so poćahowacej dualnej principaj, kotrež mjez sobu njewojujetej, ale so wudospołnjatej: ćmowe a swětłe, zymne a horce, žónske a muske atd.

Što ma nam potajkim logo Swobodneho społka rjec? Kotrej napřećiwnej mocy so tu dynamisce zjednawatej abo so znowa nastajatej? Někotre mysle k tomu.

Prěni pokiw namakamy pod hesłom „Naša misija“, hdźež rěka: „Swobodny steji za swobodny duch a społk woznamjenja zhromadźenstwo hłójčkow z čerstwej fantaziju“. Potajkim dźe wo to, kolektiw (zhromadnosć) a indiwiduum (swobodu) znowa zapřimnyć.

słowo lěta 2020

Anzeige