Freitag, 21. Februar 2020

Čaporowe wiki za dźěći

Wojerecy. Wojerowski dźěćacy a młodźinski centrum NATZ zarjaduje jutře, 22. februara, wot 14 do 17 hodź. we wobydlerskim centrumje na Wojerowskej Hrodowej druhi raz čaporowe wiki za dźěći. Mjez druhim móža sej tam ludźo dźěćacu drastu kupić a ju měnjeć, tež dźěćace knihi a hrajki.

Serbsko-němska namša

Gołkojce. Zajutřišim, 23. februara, swjeća w Gołkojčanskim wosadnym domje w 9.30 hodź. serbsko-němsku namšu. Liturgiju nawjeduje farar Klaus Natho. Po kemšach wotkryja ponowjenu wopomnjensku taflu za fararja Karl Eduarda Haussiga w cyrkwi. 25. februara 1870 zemrěty, bě za wudaće prěnjeje serbskeje biblije hłownje sobu zamołwity.

Na zapust do Błótow

Tšupc. W překrasnej delnjoserbskej wsy hornich Błótow Tšupcu swjeća kónc tydźenja 195. zapust a 64. karnewal. Dźensa zahraje tam kapała nAund wot 19 hodź. k rejam, a něhdźe w 20.45 hodź. je tradicionalna poloneza. Jutře, 22. februara, tam młodźi a stari hižo wot 7.30 hodź. po wsy campruja, a wječor su znowa­ reje. Njedźelu potom swjeća wot 13.30 hodź. póstnicy při přistawje.

Politiska popjelna srjeda

Freitag, 21. Februar 2020

Pjatk 21.2. 19:00 „Hip. Fancy. Art.“ Modowa přehladka a live-hudźba w Budyskim Kamjentnym domje

  19:30 Žonjace póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Sobotu 22.2. 14:00 32. norski ćah k žonjacym póstnicam po Kulowje

  14:00 Póstnicy za dźěći Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  16:00 9. kulturna zyma w Chróšćanskej putniskej hospodźe: Ćeta Monika baje bajku „Njebojazny Jan“

  19:30 2. kapičkowy wječor Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  19:45 9. kulturna zyma: Přednošk Markusa Bjeńša „Serb w Južnej Africe“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 23.2. 9:30 Dwurěčne ewangelske kemše w Gołkojcach

Póndźelu 24.2. 13:30 Wulki róžowopóndźelny ćah norow po Kulowje

  19:30 Póstnicy k róžowej póndźeli Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

Wutoru 25.2. 15:30 Dźeń wotewrjenych duri we Łazowskej šuli

  19:00 Přednošk wo wobhospodarjenju lěsow w suchich časach w Njeswačanskej přirodoškitnej staciji

Donnerstag, 20. Februar 2020

20.2.–26.2.2020 Budyski filmowy palast: Ruf der Wildnis: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj), 17:15 a 19:45 Parasite: wšědnje 20:00 (nimo pó) Nightlife: wšědnje 17:00 a 19:45 | štw, pj, so a wu 14:15 | pj a so 22:30 Sonic the Hedgehog: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj), 17:15 a 19:45 | nj 12:30 Die Biene­ Maja: nj 15:00 Enkel für An­fän­ger: wšědnje 15:30 Die Wolf-Gäng: nj 12:00 Die Heinzels – Rückkehr der Heinzelmännchen: štw, pj, so a nj 13:45 Die Hochzeit: wšědnje 16:45 a 19:30 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 17:15 (nimo pó) Die Eiskönigin 2: wšědnje 14:45 (nimo pó a srj) | nj 12:15 Lindenberg! Mach dein Ding: nj 12:00 Birds of Prey: wšědnje 20:15 (nimo pó) | pj a so 22:45 Das geheime Leben der Bäume: wšědnje 17:45 1917: pó 20:15 | pj a so 22:30 Joker: pj a so 22:15 Knive Out – Mord ist Fa­miliensache: pj a so 22:15 Vier zau­berhafte Schwestern: nj 12:00 Die fanta­stische Reise des Dr. Dolittle: nj 12:15 a 14:15| štw, pj, so a wu 14:30 Bad Boys for Life: pj a so 22:15

Kino ekstra: The Peanut Butter Falcom: pó 17:15 a 20:15

Freitag, 21. Februar 2020

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo modowej přehladce w Kamjentnym domje a wo žonjacych póstnicach w Kulowje

11:30  Póstniske žorty

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo hłownej zhromadźi­znje Choćebuskeje Domowinskeje skupiny

13:00 Prěni telefon na wsy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Freitag, 14. Februar 2020

Choćebuz. Moderator delnjoserbskeho telewizijneho magacina „Łužyca“ Christian Matthée wita přihladowarjow sćelaka RBB jutře, sobotu, 15. februara, w 13.40 hodź. z błótowskeje Noweje Niwy, z tamnišeho hosćenca „K hornim Błótam“. Hižo 122 lět korčma wobsteji a tež wjele serbskeho bě so w njej wotměwało. Hižo lěta su wosebje ptačokwasne programy SLA jara woblubowane a derje wopytane. Wo lětušim spektaklu powěda režiser Marian Bulank.

W dalšich přinoškach „Łužycy“ předstaja noweho krajneho zamołwiteho za serbske naležnosće, pohladaja do zarjada za serbske wuwiwanje w Choćebuzu, rozprawjeja wo Choćebuskim komponisće a jeho lubosći k serbskej hudźbje, předstaja młodu žonu ze serbskimi korjenjemi a sposrědkuja kulturne pokiwy.

Freitag, 21. Februar 2020

Wodorunje: 3 dwanaće měsacow, 5 spo­dobna, 6 pomocnica při porodźe, 7 zežiwidło, 10 hara wo ničo, 13 dźěl bydlenja, 14 dźěl helikoptera, 15 Zehe serbsce

Padorunje: 1 połkupa Čorneho morja, 2 cyłk słowow, 3 chemiske pospytnišćo, 4 čěske město husitow, 8 Pocken serbsce, 9 stary muž, 11 přećiwo, 12 ratarsko-

Anzeige