Freitag, 21. Juni 2024

Wliw kosmosa na medicinu

Wojerecy. Astronomiske towarstwo Wojerecy přeproša zajimcow dźensa, pjatk, na přednošk „Čłowječe ćěło w swětnišću – Za strowotu čłowjeka na zemi kaž tež w kosmosu“. W 19 hodź. chce Volker Möckel „dopóznaća a rizika astro- resp. kosmonawtiki w zwisku ze strowotu“ rozjimać a „z praktiskimi přikładami rozłožić, kak so na medicinu dźensa wuskutkuja a kak móhli ju přichodnje wobwliwować“. Zarjadowanje wotměje so we Wojerowskim planetariumje, zastup płaći 3,50 resp. potuńšeny 1,50 eurow. Čłonkam a čłonam hosćićelskeho towarstwa je zarjadowanje bjezpłatne přistupne.

Jubilej wohnjoweje wobory

Freitag, 02. September 2022

Pjatk 2. do 4.9.   Wjesny swjedźeń w Hrodźišću składnostnje 800lětneho wobstaća wsy

   Staroměšćanski festiwal w Budyšinje

Pjatk 2.9. 17:00 Wotewrjenje wustajeńcy „SerbskiKonsum – der Laden für sorbische Accessoires“ w Stróžanskim Domje tysac hatow

  19:00 Wosebita filmowa nóc z premjeru serbskeho dźěćaceho filma „Mała wjera“ w Pančicach-Kukowje

  19:30  Němy film Charlieja Chaplina „The Kid“ z     přewo-    dom na pišćelach w Budyskej cyrkwi swj.    Pětra

  20:00  Filmowy wječor „Łužiske dohlady“ w Budyskim Kamjentnym domje

Sobotu 3.9. 13:00 Finalny běh wo Němske dumperowe mišterstwa w Drjowku

  10:00 Budyski klankodźiwadłowy swjedźeń pod Starej wodarnju

  14:00 Lětnje pućowanje Serbskeho ewangelskeho towarstwa a serbski swjedźeń na Jaworkec/Maćijec statoku w Hrubjelčicach

  14:00 Swójbny swjedźeń towarstwa Kolesko w Slepom

  17:00 Ekumeniski nyšpor na dworowym swjedźenju w Hrubjelčicach

  18:30   Swěčkowy swjedźeń a 3. hrodowy koncert w Nje  - swačidle

  18:30 Předstajenje „Der nixt tanzt“ we wobłuku Łužiskeho festiwala na Trjebinskim Šusterec statoku

  18:30 25. swěčkowy swjedźeń a 3. hrodowy koncert w Njeswačidle

Donnerstag, 20. Juni 2024

20. junija. – 26. junija 2024

Budyski filmowy ­palast:

Alles steht Kopf 2: nj 12:15 a 12:45 | wu 10:00, 12:15, 12:45 ) | sr 10:00 a 13:00 ) | pj, so 22:30 | wšědnje 14:30, 15:00 (nimo sr 14:40, 15:30) | wšědnje 17:00 (nimo pó 17:30) | wšědnje 19:30 (nimo pó a wu 19:45) Arthur der Große: wšědnje 14:40 (nimo sr 9:45 a 12:15)| nj a wu 12:15 Bad Boys: Ride or Die: wšědnje 17:10 a 20:00 | pj, so 22:30 Beautiful Wedding: pj a pó 17:20 Chantal im Märchenland: wšě­dnje 19:45 (nimo pó a wu) Das Geheimnis von La Mancha: pj, so, pó, wu 15:30 | nj, wu, sr 13:00 | wu a sr 10:45 Die Dschungelhelden auf Weltreise: wu a sr 10:00 Furiosa – A Mad Max Saga: št, so, pó a sr 17:10 | pj a so 21:50 Garfield – Eine Extraportion Abenteuer: wšědnje 13:30 (nimo sr 15:00) | wšědnje 17:50| nj 13:00 | wu 10:00 a 13.00 | sr 10:30 a 12:30 Haiku!! Das Play-off der Müllhalde: so 20:00 IF – Imaginäre freunde: wšědnje 14:50 (nimo sr) | wšědnje 17:20 (nimo po)| nj a wu 12:30 | wu a sr 10:15 | sr 15:10 Kung Fu Panda 4: wšědnje 15:20 | nj, wu, sr 13:00 | wu a sr 10:45 Late Night with the Devil: št, so, pó, sr 12:15 Lonley Castle in the Mirror: št a nj 17:10 Sting­: wsědnje 17:30 a 20:15 | pj a so 22:20 Max und die wilde 7 – Die Geister-Oma: wšědnje 15:00 | nj, wu, sr 12:45 | wu a sr 10:30 Monsieur Blake zu Diensten: sr 14:30 a 14:45 The Bikeriders: wšědnje 17:40 a 19:45 | pj a so 22:20 The King’s Land: wšědnje 19:30 (nimo pó) Planet der Affen – New Kingdom: pj, nj, wu 17:10 | pj a so 22:10 Sneak Preview: pó 20:00 Tarot – Tödliche Prophezeiung: pj a so 22:20 2Unbreakable: pó 20:00 They See You: pj, nj a wu 20:15 | pj a so 22:30

Wojerowski CineMotion:

Freitag, 21. Juni 2024

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 „Přewodźamy Witaj-dźěći“ – Zakónčenje dołhodobneho projekta

12:00 nabožne wusyłanje

(Florian Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo swjedźenju na dworje Choćebuskeho Serbskeho domu

13:00 Tematiske wusyłanje: Projekt ZORJA – Prěni přeběh

13:40  Nabožne wusyłanje

(Till Wojto)

po tym zbožopřeća

Freitag, 14. Juni 2024

Telewizijny magacin Łužyca wěnuje so w swojim junijskim wudaću mjez druhim 78. ewangelskemu serbskemu cyrkwinskemu dnjej w Slepom a spožčenju Myta Miny Witkojc Madlenje Norbergerowej. Nimo toho pokročuja z „Pišćelowej jězbu po Delnjej Łužicy“.

Telewizija RBB wusyła Łužycu jutře, sobotu, w 14. hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje srjedu, 19. junija, w 2.30 hodź. Telewizija MDR pokaza magacin sobotu, 22. junija, w 11.45 hodź. W mediatece ARD je Łužyca wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupna.

Freitag, 31. Mai 2024

W přichodnym Rozhledźe wočakuje Was impuls kołowokoło namjezneho objekta – na wobrazne a pisomne wašnje. To je „něšto“, štož mnoho akterow zaběra, bjez toho, zo dalše zhromadne kajkosće mjez nimi wobstałe. Karoline Schneider pokaza na zwisk mjez židźanym rubiškom a serbskosću – wšako su serbske identity wjelorake a hybridne – tola kóžda z nich je na swoje wašnje drohotna.

Štwórty dźěl analyzy Hauptowych/Smolerjowych pěsničkow z pjera Měrka Šołty zaběra so z prašenjom za wědomostnym narokom zběrki. „Jeho najwjetša zasłužba pak běše a wostanje mobilizowanje swojich młodych rowjenkow do narodneho wozrodźenja a njepopušćenja tutoho zaměra čas swojeho žiwjenja“, měni Šołta wo J. A. Smolerju.

Wo serbskim wučerju „Waću“, wot kotrehož njemóžachu na Budyskim wučerskim seminarje „sprawne a němske zmyslenje“ wočakować, piše Evelyn Fiebiger.

Neuheiten LND