Freitag, 13. Dezember 2019

Wo zwiskach Serbow k Čecham

Chrósćicy. W rjedźe 9. kulturneje zymy póńdźe dźensa wječor w Chróšćanskej putniskej hospodźe wo zwiski mjez Serbami a Čechami. Wot 19.45 hodź. přednošuje tam dr. Lubina Malinkowa z Rakec na temu „Wo čěskich eksulantach a Serbach“. Zajimowani su tuž lubje witani­. Jutře, sobotu, přeproša putniska mać Monika Gerdesowa dźěći na dalše serbske dźěćace kino. Widźeć budźe trikowy film „Micka z Kocorkowa“. Započatk je w 16 hodź. Dalše informacije namakaće tež pod www.pilgerherberge­crostwitz.de.

Kamjenski spektakulum

Kamjenc. Na adwentne wiki wosebiteho razu sće tež lětsa zaso do Kamjenca přeprošeni. Tam wotměje so jutře a njedźelu 16. bajkojty adwentny spekta­kulum wokoło Kamjenskeje Słodarnje. Wiki su jutře kaž tež zajutřišim wot 14 do 23 hodź. wotewrjene.

Spominaja na wótčinca

Freitag, 13. Dezember 2019

Pjatk 13. do 15.12.   Teschenske wiki we Wojerecach

Sobotu 14. a 15.12.   16. bajkojty adwentny spektakulum wokoło Kamjen­skeje Słodarnje; stajnje 14 do 23 hodź.

Sobotu 14.12. 9:00 Paslenje hodownych darikow za šulerki a šulerjow­ 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Bosko­wym domje

  20:00 Adwentny koncert ze Sofiju Talvik & band we Wojerowskim Składźe čo. 1

Pjatk 20.12. 11:00 Hodowne spěwanje Kulowskeje zakładneje a wyšeje šule w Kulowskej katolskej cyrkwi

Sobotu 21.12.   Rockowy spektakl w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:45 9. kulturna zyma: Přednošk prof. Gerda Gellißena „Na zapadźe putnikować – na Via regiji wot ukrain­skeje hranicy hač do Zhorjelca“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 22.12.   Adwentne wiki na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  19:00 Wolejbulowy turněr młodźinskeho towarstwa Pawk w Pančičansko-Kukowskej sportowni

Donnerstag, 12. Dezember 2019

12.–18.12.2019 Budyski filmowy palast:

Die Eiskönigin 2 w 3D: wšědnje 14:30 (nimo pó a srj) 17:00 a (nimo srj) a 20:00 (nimo srj) | nj tež 9:45 a 12:00 Die Eiskönigin 2: wšědnje 15:00 (nimo srj) a 17:30 | nj tež 10:00 a 12:30 | srj tež 17:00 Last Christmas: wšědnje 20:00 | pj tež 17:00 Das perfekte Geheimnis: wšědnje 17:00 (nimo pj, pó a srj) a 19:30 (nimo pó) | pj a so tež 22:30 Der König der Löwen: nj 12:00 Joker: pj a so 22:45 Shaun das Schaf – Der Film: UFO-Alarm: nj 9:45 Maleficent – Mächte der Finsternis: nj 11:45 Systemsprenger: pj a so­ 22:00 Jumanji: The Next Level w 3D: wšědnje 19:45 (nimo srj) | pj a so tež 22:45 | srj 20:00 Jumanji: The Next Level wšědnje 14:30 a 17:15 Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers w 3D: srj 14:15, 16:15 a 19:30 Der kleine Rabe Socke: wšědnje 14:45 | nj tež 10:00

Seniorske kino: Über Grenzen – Der Film einer langen Reise: pó 14:30, 17:15 a 20:15

Freitag, 13. Dezember 2019

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi

11:20 Portret serbskeje dźiwadźelnicy Gabriele Marije Šmajdźineje

11:45 Adwentne woknješko „Hodowna wóń“

12:00 Nabožne wusyłanje

(propst Clemens Hrjehor)

po tym  zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin: 25 lět serbska rada w Braniborskej

13:00 Nowe hudźbne produkcije serbskeho komponista Kurta Karnawki

13:40 Nabožne wusyłanje

  (Madlena Norbergowa)

po tym gratulacije

Freitag, 06. Dezember 2019

Drježdźany. 4. europeada so bliži. Klětu wot 20. do 28. junija wotměje so wona w Korutanskej. Napjatosć tuž přiběra, a mjeztym je tež jasne, přećiwo kotrym mustwam matej serbskej wubrance muži a žonow w předkole nastupić. Serbski telewizijny magacin Wuhladko bě na wulosowanju w Awstriskej pódla a je tež hižo kwartěr serbskich koparjow kaž tohorunja tamniše hrajnišća wopytał.

Rozprawjeć budźe telewizijny magacin w našej maćeršćinje sobotu, 7. decembra, w 11.45 hodź. tež wo předstajenju „Serbskeho rekwiema“ w Ketličanskej cyrkwi. Tajki hudźbny kruch nazwučować a jón z přewažnje němskorěčnymi chórowymi spěwarkami a spěwarjemi w originalnej rěči zanjesć – za to dyrbiš zmužity być.

Dale wěnuja so nowej praksy babow w Swinjarni, stawiznam Drježdźanskich kapałnikow a što maja Serbja z nimi činić, kaž tež lětušej schadźowance. Wuhladko wospjetuja póndźelu, 9. decembra, w 6.10 hodź. na MDR a sobotu, 14. decembra, w 14.10 hodź. na sćelaku RBB.

Freitag, 13. Dezember 2019
Budyšin. Sobotu, 14. decembra, je Smolerjec kniharnja wot 10 do 17 hodź. za wšěch zajimowanych kupcow wotewrjena. Komuž hišće hodowny dar pobrachuje, njech přińdźe do kniharnje a sej z bohateho poskitka něšto wupyta.

Anzeige