Freitag, 23. August 2019

Jubilejny swjedźeń w „Jednoće“

Chrósćicy. Chróšćanscy muzikanća swjeća 40lětne wobstaće. Na swjedźeń su sej znatu morawsku dujersku kapa­łu Boršičanku přeprosyli. Zhromadnje z čěskimi muzikantami, pod nawodom Antonína Koníčeka chcedźa hosćom jutře, sobotu, wot 19 hodź. w Chróšćanskej „Jednoće“ njezapomnity wječor wo­bra­dźić. Někotre lisćiki za „krótkorozsudźenych“ při wječornej kasy hišće maja. Ćělne derjeměće je zaručene.

Na „beerpongowy turněr“

Radwor. Radworski młodźinski klub přeproša lubowarjow piwa jutře wot 18 hodź. hač do połnocy na mjez druhim 2. „beerpongowy turněr“, a to na ležownosći młodźinskeho kluba. „Mamy ka­pacitu za 32 mustwow, startowy fenk za re­financowanje mytow wučinja pjeć eurow na wosobu. Hrate budźe po tur­něrowym modusu, přizjewić móžeće so wot 18 hodź.“, w přeprošenju rěka.

Klinčace nócne fantazije

Freitag, 23. August 2019

Pjatk 23. a 24.8.   Party na přibrjohu Brětnjanskeho (Bröthen) jězora

Pjatk 23. do 25.8.   Domizniski a drastowy swjedźeń w Bórkowach (Burg)

   Wjesny swjedźeń w Komorowje pola Rakec

   Wjesny swjedźeń w Chelnje składnostnje 500. róčnicy prěnjeho naspomnjenja wsy

Pjatk 23.8. 18:30 Wubědźowanje wohnjowych wobornikow zarjadniskeho zwjazka při Klóšterskej wodźe w Pěskecach

  19:00 Zjawne informaciske zarjadowanje Hajka Kozela a serbskich juristow na temu „ Nadpady na Serbow policiji efektiwnje přizjewić“ w Nuknicy

Sobotu 24. a 25.8.   31. wubědźowanje KnappenMan při Třižonjanskim jězoru

   Budyski klankodźiwadłowy swjedźeń pod hrodom při Sprjewi

Sobotu 24.8. 14:00 6. kołojězba kremserow k dnjej Hornjeje Łužicy w Bischdorfje

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy z fotami Choćebužana Ralfa Butkera na Njeswačanskim baroknym hrodźe

  20:00 Žortny program „Sexy forever“ z Olafom Schubertom na Kamjenskej Pastwinej horje

Njedźelu 25.8. 10:00 24. mjezynarodne hornjołužiske lenowe dny na Ram­nowskim baroknym hrodźe

  11:00 Holanski swjedźeń we Wochožanskim parku błudźen­kow

  11:00 Ekumeniska nutrnosć w Chelnje składnostnje 500. róčnicy prěnjeho naspomnjenja wsy

Donnerstag, 22. August 2019

22.8.–28.8.2019 Budyski filmowy palast:

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 14:45 (nimo pj), 17:00 (nimo nj) a 20:00 (nimo nj a pó) | nj12:30, 17:15 a 19:30 | pó 20:30 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 16:45 a 19:30 (nimo štw) | štw 20:00 | pj a so 22:15 Leberkäsjunkie: štw 20:00 | nj 17:00 Annabelle 3: pj a so 22:45 Benjamin Blümchen: nj 11:45 | štw, so, pó a wu 14:00 Playmobil: nj 14:30 Die Drei !!!: wšědnje 14:30 (nimo pj a srj) Pets 2: wšědnje 16:00 | nj 12:30 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 17:15 (nimo nj a pó) a 20:00 (nimo štw) | pj a so 22:45 Der König der Löwen: wšědnje 18:00 | nj 13:45 | štw, so a wu 14:30 Der König der Löwen w 3 D: wšědnje 20:30 (nimo pó) | pj a so 23:00

Kino-ekstra: Kursk: nj 14:30, 17:15 a 20:15

Wojerowski CineMotion:

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: wšědnje 15:15, 17:30 a 20:15 | so a nj 13:00 Anna­belle 3: pj a so 22:40 Benjamin Blümchen: wšědnje 15:00 (nimo nj) | nj 12:00 Child’s Play: pj a so 22:45 Der König der Löwen: wšědnje 14:45, 17:15 a 19:40 (nimo nj) | so a nj 12:20 | nj 20:05 Die Drei !!!: so 12:45 Die Frau des Nobelpreisträgers: srj 10:00 Ein Becken voller Männer: srj 17:00 Fast and Furious: Hobbs and Shaw: wšědnje 16:30 (nimo nj) a 20:00 | nj 17:20 | pj a so 22:25 Mein Lotta-Leben – Alles Bingo mit Flamingo: nj 14:00 Once Upon A Time in ... Hollywood: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 19:30 (nimo nj) | nj 19:40 | pj a so 22:10 Pets 2: wšědnje 14:30 (nimo nj) | so 12:30 | nj 12:55 Playmobil: nj 15:00

Freitag, 23. August 2019

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:15  Što měnja direktni kandidaća za wólby do Sakskeho kraj­neho sejma w Hornjej Łužicy k serbskim temam?

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

12:20 Dyrdomdej dźiwizna (7)

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dwurěčnych wuswědčenjach za šule

13:00 Projekt rewitalizacije rěčow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (H. C. Schütt)

po tym gratulacije

Freitag, 16. August 2019

Rowno (SN). Jutře, 17. awgusta, wusyłaja w telewiziji RBB wot 13.35 do 14.05 hodź. awgustowski magacin Łužyca. Moderator Christian Matthée wita přihladowarjow z Rownjanskeho Njepilic statoka, hdźež swjeći tamniše towarstwo lětsa 20. róčnicu wobstaća.

Dalše temy wusyłanja su wólby Rady za serbske naležnosće, warjenje z „Bu­bakami“ a nahrawanje noweje serbskeje hudźbneje produkcije RBB w Berlinje. Zajimawa je tohorunja serija měsačneho domjaceho wopyta pola znatych Serbow. Tónkróć pobychu pola wuměłče Marion Kwicojc w Lipsku.

Freitag, 23. August 2019

Spočatk pytanych słowow

je wupokazany.

1 kćějaca rostlina

2 dźeń tydźenja

3 nadoba

4 přewšo rjana

5 ćežke dźěło

6 bjez wědomja, koma

7 afriska pusćina

8 nic chuda

9 rěka Saale serbsce

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson