Donnerstag, 24. Juni 2021
Horni Hajnk. Čitanje w Hornim Hajnku na zahrodźe Jurja Brězana z loni w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłeje literarneje zběrki „Susodźa“ njehodźi so připowědźeneho špatneho wjedra dla wotměć. Zarjadowanje bě dźensa wječor planowane. Měrka Mětowa z LND zdźěli, zo knižnu prezentaciju pola Brězanec swójby přesunu. Nakładnistwo chce nowy termin sčasom wozjewić.

Freitag, 18. Juni 2021

Sobotu 19. a 20.6.   75. serbski ewangelski cyrkwinski dźeń w Mosće (Heinersbrück)

Sobotu 19.6. 9:00 Zwjazkowe předsydstwo Domowiny

  11:00 Wodźenje po wosebitej wustajeńcy „Do swěta sunje­ne“ w Muzeju Budyšin

  18:00 Aquamedialny koncert z Carolinu Eyckec a z chórom a orchestrom SLA na přirodnym Gójacskim (Goyatz) jewišću

  18:00 Młodźinski nyšpor w Róžeńće

Njedźelu 20.6. wot 8:30 Online-zarjadowanja składnostnje 100. róčnicy wobstaća biskopstwa Drježdźany-Mišno

  10:00 Dźeń wotewrjenych zahrodkow w Kamjencu a wokolinje

  14:00 Ekskursija Kamjenskeho Muzeja zapadneje Łužicy­ na Wotrowske hrodźišćo

  15:00 Wotewrjenje personalneje přehladki Maje Nageloweje „machot časa. wot běłeho k čornemu“ w Budyskim Serbskim muzeju

  16:00 Digitalne wodźenje po Wopomnišću Budyšin na Youtube-kanalu

  17:00 Chórowy koncert Serbskeho ludoweho ansambla „Pój wutroba, a wjesel so“ na byrgarskej zahrodźe SLA w Budyšinje – Koncert bu chorosće dla wotpra­jeny; narunanski termin njebudźe!

Póndźelu 21.6. wječor Live-hudźba w dźewjeć Kamjenskich hosćencach a barach jako zarunanje hudźbneho festiwala „Fête­ de la musique“

Donnerstag, 29. Oktober 2020

29.10. – 4.11.2020

Budyski filmowy palast:

Yakari – Der Kinofilm: štw, pj a so 15:15 | štw, pj, so a nj 17:30 | nj 14:00 Blumhouse´s Der Hexenclub: štw, pj, so a nj 15:15 a 17:15 | štw, pj a so 20:15 Zombie – Dawn of the Dead: pj a so 20:00 Die Kameliendame (balet): nj 16:00 Greenland: pj, so a nj 14:30 a 17:15| štw, pj a so 20:00 | štw 17:00 Mein Liebhaber, der Esel & Ich: štw, pj, so a nj 17:00 | štw, pj a so 19:45 The Mortuary – Jeder Tod hat eine Ge­schich­te: štw, pj a so 19:30 The Beach House: štw, pj a so 20:00 Drachen­reiter: štw, pj, so a nj 15:00 a 17:15 Jim Knopf und die Wilde 13: štw, pj, so a nj 14:30 | pj, so a nj 17:00 | štw 16:00 Die Boonies – Eine bärenstarke Zeitreise: štw, pj, so a nj14:45 Ooops! 2 – Land in Sicht: štw, pj, so a nj 15:00 Der geheime Garten: štw, pj, so a nj 15:15 a 17:30 | štw, pj a so 19:30 Mrs. Taylor’s Singing Club: štw, pj a so 17:30 Es ist zu deinem Besten: štw a so 20:00 Gott, du kannst ein Arsch sein!: pj 20:00 Peninsula: štw 20:00

Wojerowski CineMotion:

Freitag, 18. Juni 2021

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja

11:20 100 lět znowazałoženje biskopstwa Drježdźany-Mišno

12:00 Z 75. serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja w Mosće

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

10:00 Live-wusyłanje Božeje słužby na Serbskim ewangelskim cyrkwinskim dnju w Mosće

12:30 Přinoški, powěsće a live-rozprawy z ewangelskeho cyrkwinskeho dnja

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Freitag, 04. Juni 2021

Wot junija prezentuje so serbski tele­wizijny magacin Wuhladko w nowym ­šaće, mjenujcy z wjetšimi płoninami ­za wulke wobrazy a panoramy, kotrež mnohostronskosć serbskeho žiwjenja ­hišće lěpje pokazuja. Po wjacorych lětach w znatym designje bě nětko načasu, nowe ­puće kročić. Wšako so tež wašnje, kak ­přihladowarjo a přihladowarki telewi­zijny program sćěhuja, stajnje měnja. Wo tym přeswědčić móža so zajimcy ­jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Mjez druhim rozprawjeja tam ­wo rozpušćenju Sakskeho wukubłan­skeho a wupruwowanskeho kanala SAEK. Jeho Budyska wotnožka je jara ­wjele pioněrskeho dźěła na polu serbskeje rěče w elektroniskich medijach wukonjała. Nětko so prašeja, kak z tym dale póńdźe.

We Wuhladku zaběraja so tež ze stolětnymi sta­wiznami Drježdźansko-Mišnjanskeje diecezy, kotruž bě bamž ­Benedikt XV. lěta 1921 znowa załožił, po tym zo bě něhdyše biskopstwo Mišno za čas reformacije zašło. Nimo toho ­předstaja dwurěčnu zawodowu nowinu, kotruž su njedawno w zawodźe TDDK w Nadróžnej Hrabowce wudali.

Donnerstag, 24. Juni 2021
Horni Hajnk. Čitanje w Hornim Hajnku na zahrodźe Jurja Brězana z loni w Ludowym nakładnistwje Domowina wušłeje literarneje zběrki „Susodźa“ njehodźi so připowědźeneho špatneho wjedra dla wotměć. Zarjadowanje bě dźensa wječor planowane. Měrka Mětowa z LND zdźěli, zo knižnu prezentaciju pola Brězanec swójby přesunu. Nakładnistwo chce nowy termin sčasom wozjewić.

Anzeige