Freitag, 14. Januar 2022

Weteran NDRskeje sceny čita

Zły Komorow. „Kultowy“ awtor Alexander Kühne, předewšěm znaty swo­jeho romana „Düsterbusch City Lights“ dla, prezentuje zajutřišim, 16. januara, w rjedźe „Złokomorowske čitanje“ swoju nowostku „Kummer im Westen“. Kniha wobswětla čas krótko po politiskim přewró­će, jako „miliony ludźi połni nadźije a starosćow wo lěpšim přichodźe sonjachu“, kaž awtor swoju jako pokro­čowanski roman koncipowanu publikaciju wopisuje. Čitanje na jewišću Złokomorowskeho Noweho jewišća započnje so w 19 hodź., zastup płaći dźesać eurow na dorosćeneho resp. wosom eurow w potuńšenju.

Serbske wukubłanje JULEICA

Freitag, 14. Januar 2022

Pjatk 14.1. 19:30 Předstajenje „Holmes und der Theatergeist“ składnostnje 225lětneho wobstaća dźiwadła na hłow­nym jewišću Budyskeho NSLDź

Sobotu 15.1. 19:00 Wirtuelny jolka-swjedźeń

  19:45 Přednošk „Na slědach wjelka – łužiska přiroda a wjelk“ z Paulom Lipičom w Chróšćanskej putniskej­ hospodźe

Njedźelu 16.1.   Wólby wjesnjanosty w Bóšicach

Wutoru 18.1. 10:00 Budyski Serbski muzej po koronowej přestawce zaso wotewrjeo

Srjedu 19.1. 15:00 Darowanje kreje w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:30 Premjera dźiwadłoweho krucha „Der Reichs­bürger“ z Marianom Bulankom we hłownej róli na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Štwórtk 20.1. 19:00 Bjesada na Bukečanskej farje

Pjatk 21.1. 17:00 Zahajenje swjedźenskeho lěta k 750. róčnicy wobsta­ća Slepoho w tamnišej cyrkwi

  19:30 Ptačokwasny program SLA „Njewěsta njewjesta“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 22.1. 16:00 Ptačokwasny program SLA „Njewěsta njewjesta“ w Chróšćanskej „Jednoće“

  17:30 Majka Stockowa čita ze swojeho romana „Sprjewja – Blutmond“ w Lěšćanskim (Hornow) hrodźe

  19:30 Předstajenje „Holmes und der Theatergeist“ składnostnje 225lětneho wobstaća dźiwadła w Budyšinje na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Donnerstag, 13. Januar 2022
14.1.–19.1.2022 Budyski filmowy palast: Sneak Preview: pó 20:00 Spider-Man: No Way Home w 3 D: wšědnje 16:45a 20:00 Spider-Man: No Way Home: wšědnje 16:15 a 19:30 | pj, so, nj a wu 13:45 Scream: wšědnje 17:00 a 20:00 The King´s Man – The Beginning: wšědnje 17:00 a 20:00 | pj, so, nj a wu 14:00 Sing – Die Show deines Lebens: nj 14:30 Matrix Resurrections: wšědnje 16:45 a 19:45 West Side Story: wšědnje 16:30 a 19:45 | pj, so a wu 14:10 House of Gucci: wšědnje 16:30 a 19:45 Contra: wšědnje 19:30 (nimo pó) | pj, so, nj a wu 14:00 Clifford der große rote Hund: wšědnje 17:15 | pj, so, nj a wu 14:15 Lauras Stern: pj, so, nj a wu 14:15 Encanto: pj, so a wu 14:15 | nj 14:45 Die Schule der magischen Tiere: pj, so, nj a wu 14:45

Freitag, 14. Januar 2022

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi a pokiwami

11:20 Wědomosć a technologija: Mozy z kompjuterom zwjazać

11:45 Reportaža wo lětušim jolka-swjedźenju

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z powěsćemi a pokiwami

13:00 Lětna bilanca Serbskeho rozhłosa 2021 (2. dźěl)

13:40 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Freitag, 14. Januar 2022
Januarske wudaće telewizijneho magacina Łužyca wěnuje so poměrnje njeznatej powěsći z Mužakowskeje hole. Z filmom „Graby – potajnstwo dźiwich kadli“ přepytuje Wolfgang Albus staru baju wo „łužiskich centawrach“, kotřiž běchu něhdy serbšćinu nawuknyli, zo bychu serbskim holičam imponowali. Zhromadnje z fachowcami poda so Albus na jich slědy a pyta za wotmołwami, zwotkel tele mytologiske postawy pochadźeja. Mjez druhim rozmołwja so z muzejownikom Wernerom Měškankom, kiž powěsć interpretuje a „grabam“ wjace čłowjeskosće přicpěwa, hač bě to dotal z wašnjom. Telewizija RBB wusyła Łužycu sobotu, 15. januara, w 13.30 hodź. Wospjetowanje na samsnym sćelaku slěduje přichodnu srjedu, 19. januara, w 3 hodź. W mediatece RBB je magacin wot jutřišeho cyłe lěto kóždy čas přistupny.

Freitag, 14. Januar 2022
Zyma je tradicionalny počas pjerjodrěća. Kak tele starodawne rjemjesło wukonjeć, pokazujetej na přikład towarstwo Rubiško a Lubnjowski projektowy běrow Lübbenaubrücke. Škleńčka jejkoweho likera, so wě, pobrachować njesmě. Přichodny termin budźe­ 3. februara we 18 hodź. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 0 35 42 / 40 36 92. Foto: Peter Becker

Anzeige