Freitag, 05. März 2021
Dźeń a bóle bližace so nalěćo wuchodźowarjow do přirody wabi – wot přichodneho tydźenja samo zaso bjez wobmjezowanja na 15kilometrowski radius. A byrnjež hród w Stołpinje runja tamnym muzejam dale zawrjeny wostał, skići wón zhromadnje ­ze siluetu srjedźowěkowskeho městačka tež zdaloka impozantny, wulětahódny napohlad. Foto: Steffen Unger

Freitag, 05. März 2021

Sobotu 6.3. 14:30 Wirtuelne serbske swójbne popołdnjo z wóskowanjom jejkow na stronje schadźowanka.de

Njedźelu 7.3. 8:30 Kemše w livestreamje z Kulowa

  9:00 Kemše w livestreamje z Chrósćic

Póndźelu 8.3. 19:30 Wirtuelny ekumeniski póstny seminar Smochčanskeho kubłanišća swj. Bena na temu „Swoboda­ a zamołwitosć křesćanskeho čłowjeka – Kak móžemy zhromadnje žiwi być?“ z abatisu klóštra Marijineje hwězdy Gabrielu Hesseo

Srjedu 10.3. 17:00 Přirada za serbske naležnosće města Budyšina

  18:30 Gmejnska rada Radwor

  19:00 Filmowy a diskusijny wječor w Budyskim Serbskim muzeju – so korony dla njewotměje!!!

Pjatk 12. a 13.3.   Debjenje jutrownych jejkow w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje (stajnje 13 do 17 hodź.)

Donnerstag, 29. Oktober 2020

29.10. – 4.11.2020

Budyski filmowy palast:

Yakari – Der Kinofilm: štw, pj a so 15:15 | štw, pj, so a nj 17:30 | nj 14:00 Blumhouse´s Der Hexenclub: štw, pj, so a nj 15:15 a 17:15 | štw, pj a so 20:15 Zombie – Dawn of the Dead: pj a so 20:00 Die Kameliendame (balet): nj 16:00 Greenland: pj, so a nj 14:30 a 17:15| štw, pj a so 20:00 | štw 17:00 Mein Liebhaber, der Esel & Ich: štw, pj, so a nj 17:00 | štw, pj a so 19:45 The Mortuary – Jeder Tod hat eine Ge­schich­te: štw, pj a so 19:30 The Beach House: štw, pj a so 20:00 Drachen­reiter: štw, pj, so a nj 15:00 a 17:15 Jim Knopf und die Wilde 13: štw, pj, so a nj 14:30 | pj, so a nj 17:00 | štw 16:00 Die Boonies – Eine bärenstarke Zeitreise: štw, pj, so a nj14:45 Ooops! 2 – Land in Sicht: štw, pj, so a nj 15:00 Der geheime Garten: štw, pj, so a nj 15:15 a 17:30 | štw, pj a so 19:30 Mrs. Taylor’s Singing Club: štw, pj a so 17:30 Es ist zu deinem Besten: štw a so 20:00 Gott, du kannst ein Arsch sein!: pj 20:00 Peninsula: štw 20:00

Wojerowski CineMotion:

Freitag, 05. März 2021

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:15 Přinoški a hudźba k Mjezynarodnemu dnjej žony

12:00  Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin z powěsćemi a přinoškomaj „Što skići Pratyja 2022“ a „Nowa šula wokrjesa Sprjewja-Nysa bjez serbskeje wučby?“

13:00 Tematiske wusyłanje: Portret serbskeje žónskeje

13:40 Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Freitag, 05. März 2021
Telewizijny magacin Wuhladko zaběra so jutře, 6. měrca w 11.45 hodź. mjez druhim z prašenjom, kak móhli serbske jutry lětsa wupadać, po tym zo křižerjo loni prěni raz docyła jěchać njemóžachu. Dalše ćežišća budu reformowe plany ewangelskeje cyrkwje nastupajo změny struktury w hornjoserbskich wosadach, jubilej Budyskeho klankodźiwadła a „rekordna girlanda“, kotruž su Kulowscy karnewalisća składnostnje póstnic zhotowili. Nimo toho wěnuja wuwiwarjej serbskeho braille-pisma portret. Telewizija MDR wospjetuje wusyłanje pón­dźelu, 3. měrca, w 6.45 hodź., sćelak RBB 13. měrca w 13.40 hodź.

Freitag, 05. März 2021
Dźeń a bóle bližace so nalěćo wuchodźowarjow do přirody wabi – wot přichodneho tydźenja samo zaso bjez wobmjezowanja na 15kilometrowski radius. A byrnjež hród w Stołpinje runja tamnym muzejam dale zawrjeny wostał, skići wón zhromadnje ­ze siluetu srjedźowěkowskeho městačka tež zdaloka impozantny, wulětahódny napohlad. Foto: Steffen Unger

słowo lěta 2020

Anzeige