Freitag, 11. Oktober 2019

Sejmarjo so zetkaja

Drježdźany. Přichodne wuradźowanje Serbskeho sejma wotměje so jutře, sobotu, w Drježdźanach. Prěni raz zetkaja so sejmarjo zwonka Łužicy. Posedźenje zahaji so w 13 hodź. w Ewangelskej wysokej šuli (stwa 3-317B) na Dürerowej 25. Posedźenje je zjawne. Wšitcy zajimcy su tuž wutrobnje witani

Znowa „šefa łapaja“

Budyšin/Chrósćicy. Dwójce předstaji Němsko-Serbske ludowe dźiwadło kónc tydźenja komediju Thomasa Steinki „Łapa­nje šefa“. Zajimcy dožiwja ju jutře, sobotu, w 19.30 hodź. w Budyskim Dźiwadle na hrodźe a njedźelu w 17 hodź. na Chróšćanskej Krawčikec žurli. Zeserbšćiła je hru Lubina Hajduk-Veljkovićo­wa. Hraja Anna-Maria Brankačkec, István Kobjela, Jan Mikan a Měrko Brankačk.

Paslić, wobkedźbować a wjace

Freitag, 11. Oktober 2019

Pjatk 11.10. 19:00 12. Kulowska nakupowanska nóc

Sobotu 12.10. 9:30 Rybarski swjedźeń při Wysočanskim (Weißig) Starym­ haće pola Wóslinka

  10:00 Kermušne wiki w Koćinskim Krabatowym mloko­wym swěće

  13:00 Posedźenje Serbskeho sejma w Ewangelskej wysokej šuli (stwa 3-317B) na Dürerowej dróze 25 w Drježdźanach

  19:30 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje­ šefa“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Njedźelu 13.10.   Kermuša w Kulowje, Hbjelsku (Gebelzig) a Hornim­ Wujězdźe (Uhyst am Taucher)

  10:00 Nazymske wiki z přehladku družin jabłukow w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  10:00 Tradicionalny nazymski swjedźeń z kirbsowym wubědźowanjom na rybarskim dworje w Małym Holešowje

  14:00 Hudźbny nyšpor TCM k spominanju na 225. po­smjertniny Michała Wałdy w Baćońskej cyrkwi

  17:00 Předstajenje hornjoserbskeje inscenacije „Łapanje šefa“ na Chróšćanskej Krawčikec žurli

Donnerstag, 10. Oktober 2019

10.10.–16.10.2019 Budyski filmowy palast:

Metallica and San Francisco Symphony: nj 17:00 Paw Patrol: nj 10:30 a 14:45 Gemini Man w 3 D: wšědnje 17:00 a 19:45 | pj a so 22:30 Der König der Löwen: wšědnje 14:15 (nimo štw a so) | nj, wu a srj 10:00 Shaun das Schaf: wšědnje 14:45 (nimo štw) a 16:45 | wu a srj 10:15 | nj, wu a srj 12:15 | pó 17:15 A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando: nj, wu a srj 12:30 Angry Birds 2: wšědnje 15:00 (nimo štw) | nj, wu a srj 10:15 a 12:30 | pj, so, wu a srj 17:15 Joker: wšědnje 17:00 (nimo štw) | štw 16:45 Joker:­ wšědnje 14:30 (nimo štw), 19:45 (nimo nj) | pj a so 22:30 | nj 20:00 Fast and Furious: Hobbs an Shaw: pj 22:30 Gut gegen Nordwind: wšědnje 19:30 (nimo štw a nj) Pets 2: nj, wu a srj 10:30 Playmobil: nj, wu a srj 12:15 Once Upon A Time ... in Hollywood: nj 19:30 | so 22:30 ES: Kapitel 2: wšědnje 19:15 (nimo štw a pó) | štw, pj a so 19:30

Kino-ekstra: Und wer nimmt den Hund?: pó 17:15 a 20:15

Freitag, 11. Oktober 2019

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo nowej akciji „Cyły tydźeń w holi“

11:20 Pućowanje po přirodźe wot Budestec na Lubin

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Thomas Haenchen)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo jězbje konfirmandow ze serbskej dušepastyrku do Lipska

13:00 Čěska ludowa hudźba

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym gratulacije

Freitag, 04. Oktober 2019
Budyšin. Swobodne dźěłowe městna w serbskich institucijach budu jedna tema přichodneho hornjoserbskeho telewizijneho magacina Wuhladko jutře, sobotu, w 11.45 hodź. na sćelaku MDR. Přichodne měsacy ma so tójšto dźěłowych městnow w serbskich institucijach znowa wobsadźić. Za někotre kaž za jednaćelstwo Ludoweho nakładnistwa Domowina maja požadarjow. Za druhe městna pak hižo dlěje podarmo zajimcow pytaja. Přińdźe přichodna změna generacijow w serbskich běrowach – abo wostanu někotre stólcy tola prózdne? Dale rozprawjeja wo nowym oratoriju „Hrodźišćo“ z pjera Měrćina Weclicha a Madleny Nasticcyneje a kak su so akterojo na njón přihotowali. Nimo toho póńdźe wo nowu wustajeńcu w Budyskim Serbskim muzeju „Sorbian Street Style“ a wo Křesćana Zahrodnika, kiž je nowy němski mišter w mnohostronskim jěchanju amaterow. 30lětny Chróšćan je w Hannoverje-Langenhagenje titul dobył.

Donnerstag, 10. Oktober 2019

Kulow (SN/MWj). Hnydom cyły kónc tydźenja přichodne dny w Kulowje kermušu swjeća. Zazběh budźe jutře dwanata kuzłapołna nakupowanska nóc. Wot 19 hodź. přeproša wikowarjo, přemysłownicy a towarstwa, dundać po romantisce wobswětlenym měsće. Na wopytowarjow čakaja jewišćowy program, mjez druhim ze Smjerdźečanskej rejwanskej skupinu, paslenje za dźěći w lutowarni a w katolskej pěstowarni, wustajeńca wo 30. róčnicy měrliweje rewolucije w Forellowym centrumje, grafitijowa dźěłarnička w torhošćowej pasaži kaž tež překwapjenki w jednotliwych wobchodach.

Sobotu přeprosy zawod Krabatowy mlokowy swět w Koćinje na žnjowodźakne a kermušne wiki. Regionalni poskićowarjo postaraja so wo wulku paletu wudźěłkow. Ratarski zawod sam poskići samodźěłany twarožk a běrny ze swójskeje produkcije. Dale zastupjene budu Ring­pfeilec rybarstwo z Rakec, Domanic ratarski zawod z Hózka, Helmec ratarstwo z Jitka, Ermerec pjekarnja z Njedźichowa, Čórlichec zahrodnistwo z Koćiny a dalši. Kulowska skupina přirodoškitneho zwjazka NABU přihotuje znowa wulku přehladku hribow.

Anzeige