Protyka (22.02.19)

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:

Pjatk 22.2. 18:00 Zarjadowanje Njeswačanskeho towarstwa pčołarjow „Při Čornicy“ z Konradom Geipelom na temu „Kotre rostliny su wosebje wažne za pčołki“

  18:30 Hłowna zhromadźizna towarstwa Njepilic dwór na Rownjanskim Njepilic statoku

  19:00 „Ludakowstwo za namrěwstwom (Erbschleicherei) – lóštne prawniske poradźowanje“ z Lutzom Teetzenom w Budyskim krajnym sudnistwje

Sobotu 23.2. 19:00 Maskowy bal w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  20:00 4. kostimowy swjedźeń Kulowskich Čorno-běłych panterow na tamnišim Starym dwórnišću

Njedźelu 24.2. do 1.3.   Zymske prózdninske lěhwo za dźěći wot pjeć do wo­som lět w Połpicy (Halbendorf/Spree)

Njedźelu 24.2. 11:00 Łužiske literarne dopołdnjo w Budyskim Dźiwa­dle na hrodźe z počesćenjom dobyćerja dźiwadłoweho myta „Łužicy 2019“ Olivera Bukowskeho

  14:00 Dźěćace póstnicy we Wojerowskej Kulturnej fabrice

  15:00 Seniorske póstnicy Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa w Njebjelčanskej „Bjesadźe“

  15:00 Předstajenje swójbneho musicala „Der Traumzauberbaum und das Geburtstagsfest“ z ansamblom Reinharda Lakomyja na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Pokiwy (22.02.19)

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:

Na póstnicy do „Bjesady“

Njebjelčicy. Princowski por Michał III. a Christina I. ze Šmigetoniskeje kaž tež Serbskopzaličanske karnewalowe towarstwo přeprošeja na 49. sezonu pod motom „Při póstnicach kaž w žiwjenju, kuli so někotrežkuli nimo“. Jutře, 23. februara, wot 19.30 hodź. budźe 1. kapičkowy wječor w Njebjelčanskej „Bjesadźe“. Njedźelu su wuměnkarjo zbliska a zdaloka wot 15 hodź. na swoje póstnicy witani. Pjatk, 1. měrca, budu w „Bjesadźe“ wot 20 hodź. žonjace póstnicy.

Dyrlich čita w hospodźe

Chrósćicy. Žiwjenski puć basnika a spisowaćela Benedikta Dyrlicha njebě płony, ale skerje kamjenjaty. Wo tym je njedawno wušła jeho awtobiografija: „Doma we wućekach“ – wurězki z jeho zapiskow, listow a pojednanjow z časa wot 1964 do 1989. Ze swojeje knihi čita Dyrlich jutře, sobotu, w 19.45 hodź. w Chróšćanskej putniskej hospodźe. Hižo w 16 hodź. su dźěći přeprošene na serbske dźěćace kino.

Hudźbna měšeńca

Čitajće w nowym rozhledźe (22.02.19)

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:

Jedne z ćežišćow měrcowskeho wudaća kulturneho časopisa je serbski film. Z filmowcom Pětrom Symankom rozmołwjachmoj so wo jeho dźěle, serbskich korjenjach a njewšědnych powołanskich pućach. Jurij Łušćanski předstaji hišće raz skerje njeznate aspekty ze žiwjenja a skutkowanja serbskeho filmoweho stawiznarja Alfreda Krawca-Dźěwinskeho, kiž je w decembrje w starobje 84 lět zemrěł.

Płastowka (22.02.19)

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:

Spočatk pytanych słowow je wupokazany.

1 dźěl statoka, 2 wólny kop při kopańcy, 3 škitny dźěl ćěła, 4 lěkowanje, 5 jednore jězdźidło, 6 grjekski pismik, 7 zjednoćenstwo, 8 dobyćer při mejemjetanju, 9 přistojne hraće = lisćowy štom

Rozhłós (22.02.19)

Freitag, 22. Februar 2019 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Sławna Kleiberec dirigentska swójba serbskeho pochada

11:45 Zymska hudźbna měšeńca

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z prezentaciju delnjoserbskeje warjenskeje knihi za dźěći a z komentarom „Tak widźu ja to k dnjej žonow“

13:00 Koncert po hudźbnych přećach

13:30 Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym Zbožopřeća

Do kina (21.02.19)

Donnerstag, 21. Februar 2019 geschrieben von:

21.2.–27.2.2019 Budyski filmowy palast:­

Mia und der weiße Löwe: wšědnje 13:45 a 16:00 | wu a srj 9:00 Immenhof: wu a srj 10:00 Club der roten Bänder: wšědnje 18:00 a 20:30 Alita: Battle Angel w 3 D: wšědnje 20:15 | pj a so 23:00 Drachenzähmen leicht gemacht w 3 D: wšědnje 16:00 Drachenzähmen leicht gemacht: wšědnje 13:34 a 20:30 (nimo pó) Feuerwehrmann Sam: nj, wu a srj 12.15 The Lego Movie: wšědnje 13:00 (nimo nj) | wu a srj 9:15 The Lego Movie w 3 D: nj, wu a srj 11:30 Chaos im Netz: wšědnje 15:45 | wu a srj 11:15 Der Junge muss an die frische Luft: wšědnje 18:15 100 Dinge: wšědnje 18:00 Glass: pj a so 22:45

Kino-ekstra: Climax: pó 20:15 | pj a so 23:00

Wojerowski CineMotion:

Pokiwy (15.02.19)

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Wo Jakubowym puću

Chrósćicy. Za jutře je sej Monika Gerde­sowa do swojeje putniskeje hospody w Chrósćicach Gerta Kleinsteubera z Delitzscha přeprosyła. Pod hesłom „Pěši po swěće“ móža zajimcy wot 19.45 hodź. zajimawu filmowu rozprawu wo Jaku­bowym puću w Portugalskej dožiwić.

Diskutuja wo šulstwje

Budyšin. Kak mysla Serbja wo ludowym namjeće za dlěše zhromadne wuknjenje w Sakskej? Z tymle prašenjom zaběra so podijowa diskusija póndźelu, 18. februara, wot 18.30 hodź. w Budyskim Serbskim domje. Jako rozmołwni partnerojo wobdźěla so Drježdźanski kubłanski wědomostnik prof. dr. Wolfgang Melzer, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ dr. Beata Brězanowa a rěčnik syće za sakske šulske iniciatiwy Frank Döderlein. Moderaciju změje Andrea Roth ze zwjazka za zhromadne šule w Sakskej.

Měnjenska bursa symjenja

Chrjebja-Nowa Wjes. Hobbyjowi zahrodkarjo su zajutřišim, 17. februara, wot 14 do 17 hodź. na Ladušec statok w Chrjebi-Nowej Wsy na 10. měnjensku bursu symjenja přeprošeni.

Smochčanski forum

Křižowka (15.02.19)

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Wodorunje: 3 nic w cuzbje, 5 klawěr, 6 hubjenstwo, 7 pomocnik při wuwalenjach a pod., 10 gähnen serbsce, 13 předawanske zarjadowanje, 14 wódnišćo, 15 ludowje: twjerda hłowa

Padorunje: 1 nócny wotpočink, 2 přitok Ryna, 3 słódny, 4 barba, 8 italske město, 9 kontinent, 11 so wě, 12 Dorn serbsce

Protyka (15.02.19)

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Pjatk 15.2. 19:30 Předstajenje Chróšćanskeje lajskeje dźiwadłoweje skupiny „Čeplski recept“ na žurli kulturneho domu­ w delnich Sulšecach

  19:30 Premjera němskeje inscenacije „Čěski paradiz“ na hłownym jewišću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

  19:30 Póstnička pod hesłom „Swět filmow“ w Šunowskej Fabrikskej hospodźe

Sobotu 16.2. 10:00 Wulka bursa akwaristiki a teraristiki we Wojerowskej Łužiskej hali

  14:00 Wulět do wjelčeho regiona z Rěčičanskeho Erlichtec dwora

  16:00 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ na žurli Budyskeho SLA

  16:00 Wulka galowa nóc operety we Wojerowskej Łužiskej hali

  19:30 Předstajenje ptačokwasneho programa SLA „To tla­ wěrno njej’!“ na žurli Budyskeho SLA

  19:30 Kapičkowy wječor w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  19:30 Podijowa diskusija „Kohle mit der Kohle?“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Njedźelu 17.2. 10:00 Zymsko-wědomostne pućowanje z rangerom Maikom Rogelom a chronistom Thejom Henselom k Olbaskemu jězorej

  10:00 Dožiwjenske wodźenje po stajnej wustajeńcy w Stróžanskim Domje tysac hatow

Rozhłós (15.02.19)

Freitag, 15. Februar 2019 geschrieben von:

Njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Hudźbne wusyłanje: Grjekska

11:45 Wobrazk z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Beno Jakubaš)

po tym Zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo europeadźe 2020, wo serbskich koparjach kaž tež ze serbskimi měnjenjemi wo kóncu wudobywanja brunicy

13:00 Wosebity nowolětny koncert (3. dźěl)

13:30 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym Zbožopřeća

Anzeige