Přednošuje wo putnikowanju

Donnerstag, 11. August 2022 geschrieben von:

Chrósćicy. „Putnikować za klimowu sprawnosć – wot Pólskeje hač do Glasgowa“ rěka hesło němskorěčneho přednoška jutře, pjatk, po wječornych kemšach w Chróšćanskim Hórnikowym domje. Referent je Wolfgang Eber z badensko-württembergskeho Heidenheima. Wón je wjac hač tysac kilometrow dołhi puć pěši sobu běžał a bě tež do organizacije sobu zapřijaty. Započatk je w 19.45 hodź.

Wodźa po wustajeńcy

Budyšin. Štóž njeje dotal hišće wustajeńcu „Party w 21. lětstotku“ w Budyskim Serbskim muzeju widźał, móže to na přikład njedźelu, 14. awgusta, nachwatać. Tón dźeń poskića dwě wodźeni po přehladce, mjenujcy w 14 hodź. serbsce a w 15 hodź. němsce. Wustajeńca je hišće hač do 4. septembra přistupna.

W prózdninach do muzeja

Mittwoch, 10. August 2022 geschrieben von:

Budyšin. Budyski Serbski muzej ma w prózdninach wjacore poskitki za šulerjow a šulerki přihotowane. Jutře, štwórtk, zaběraja so dźěći wot wosom lět wot 10 do 12 hodź. z woznamom kwětkow a mustrow. Wobhladaja sej wušiwanki narodnych drastow, pomolowane meble, keramiku a druhe eksponaty z typiskimi debjenkami. Tež někotre serbske pěsnje a basnje wo kwětkach rěča. Zhromadnje sej zmysł a pozadk kwětkow a ornamentow wuwědo­mja a do knižki zběraja. Přinošk płaći 5,50 eurow. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 03591/2708700 abo e-mejlnje pod adresu .

PoŠtyrjoch spěwaja w barje

Budyšin. Rjany hudźbny wječor dožiwić a sej k tomu słódnu kapku zesłodźeć dać móža zajimcy zajutřišim, 12. awgusta, w Budyskej barje „Sundowner“. Wot 20 hodź. zaspěwa tam spěwna skupina PoŠtyrjoch wuběr swojich znatych acapella-titlow. Jako hosći přeprosyli su sej dujersku skupinu „Tutn und blasn“. Wšitcy su wutrobnje witani.

Darmotnje do prazwěrjenca

Dienstag, 09. August 2022 geschrieben von:
Budyšin. Składnostnje 30lětneho wobstaća Budyskeje wobdźělenskeje a wobhospodarjenskeje towaršnosće (BBB) wulosuja kóždy měsac atraktiwne myta. W awgusće wulosuja 30 swójbnych zastupnych lisćikow do Małowjelkowskeho prazwěrjenca. Na wulosowanju wobdźělić móža so zajimcy hač do kónca měsaca z mejlku pod adresu . Hač dosrjedź přichodneho měsaca dobyćerjow zwěsća a jich na to pisomnje informuja.

Na rozmołwu do bary

Montag, 08. August 2022 geschrieben von:
Budyšin. Iniciatiwa „Budyšin zhromadnje“ přeprošuje na přichodnych štyrjoch wutorach stajnje wot 19 hodź. na wosebite rozmołwne koło do bary „Sundowner“ na zahrodźe Serbskeho ludoweho ansambla. Tam chcedźa so wo tym rozmołwjeć, što městu najbóle tyje, što je zesylnja a čehodla měli wobydlerjo tu wostać. Hłownje dźe wo to, so wo zhromadnosći w měsće rozmołwjeć, rěka w přeprošenju organizatorow. Skupinu „Budyšin zhromadnje“ su w decembru 2021 jako reakciju na zdźěla namócne koronowe protesty załožili. Po prěnim zetkanju ­jutře, 9. awgusta, budu dalše zetkanja 16., 23. a 30 awgusta. Na nje su wšitcy zajimcy wutrobnje witani.

Na wjesny swjedźeń

Freitag, 05. August 2022 geschrieben von:

Sernjany. Z natočenjom piwa a z wubědźowanjom wohnjowych woborow započnje so dźensa wjesny swjedźeń w Sernjanach. Wot 21.30 hodź. budźe kino při Klóšterskej wodźe. Jutře wot 14 hodź. přizamknje so soccerowy turněr. Wot 21 hodź. budu reje pod hołym njebjom z kapału „Die Wehder“. Njedźelu zahudźa Chróšćanscy muzikanća k rańšemu piwku. W 14.30 hodź. slěduje swójbne popołdnjo ze sokolnistwom Winde a ze zabawu za wulkich a małych.

Filmy we wowčerni

Stróža. Druhi raz přewjedu na dworje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži filmowe wječory we wowčerni. Dźensa wot 20 hodź. widźa wopytowarjo film „Contra“. Dale pokazaja „Die Wiese – Ein Paradies nebenan“ (12.8., 20 hodź.), „Willi und die Wunderkröte“ (19.8., 18 hodź.) a „Das Pubertier“ (26.8., 20 hodź.)

Dróhu bórze ponowja

Mittwoch, 03. August 2022 geschrieben von:

Róžant. Po wšěm zdaću wot 15. do 26. awgusta ponowja statnu dróhu S 92 mjez Róžantom a Smjerdźacej. Puć dóstanje nowu asfaltowu worštu. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, budźe dróha za to dospołnje zawrjena. Wobjězdka powjedźe do wobeju směrow po S 97 a K 9232.

Techno při skale

Miłoćicy. Pjatk, 5. awgusta, zahaji towarstwo Meta Solis swój lětuši festiwal samsneho mjena při Miłočanskej skale. Mjez druhim zahudźi Paul Geigerzähler, elektronisku hudźbu prezentuja na přikład Ida Bux, Knytl, STOI a Ignomus. Zastup wučinja minimalnje 5 eurow.

Tomaš Žur hraje

Montag, 01. August 2022 geschrieben von:
Budyšin. We wobłuku Budyskeho pišćeloweho lěća zahraje srjedu, 3. awgusta, kantor Berlinskeje katedrale swj. Jadwigi na wuměnku Tomaš Žur twórby mjez druhim Césara Francka a Oliviera Messiaena. Wosebita chłóšćenka budźe kruch „... Er sa(h) tie(f) ...“ Jana Cyža we wobdźěłanju Friedemanna Böhme. Koncert w cyrkwi swj. Pětra započnje so w 19.30 hodź., zastup je darmotny. Zarjadowacy Cyrkwinskohudźbny skutk Budyšin pak wjeseli so nad šćedriwymi darami.

Dróha zawrjena

Freitag, 29. Juli 2022 geschrieben von:

Lejno. Wot 1. hač do 19. awgusta ponowja wokrjesnu dróhu K 9211 w Lejnom (Geierswalde) pola Wojerec we wobłuku křiwicy při hosćencu „Zur Gruben­lampe“. Twarskich dźěłow dla budźe ­dróha w mjenowanym času dospołnje zawrjena. Wobjězd budźe wupisany.

Informuja wo dźěle rangerow

Stróža. Přirodoškit w najwšelakorišich formach steji w srjedźišću 11. rangeroweho dnja biosferoweho rezerwata ­Hornjołužiska hola a haty jutře, sobotu, w Stróži pola Hućiny. Wot 10 do 16 hodź. móža mali a wulcy wopytowarjo na dworje zarjadnistwa biosferoweho rezerwata kaž tež na přirodnodožiwjenskej šćežce při Hućinjanskich hatach zajimawosće wo dźěle rangerow zhonić.

Z kolesom putnikować

Smochćicy. „Mjez časom a wěčnosću – Putnikowanje z kolesom w žiwjenskich fazach změny a přewróta“ rěka zarjadowanje, na kotrež přeprošuje Smochčanske kubłanišćo swj. Bena wot srjedy ­do njedźele, 31. awgusta do 4. septembra. Mjez druhim wopytaja wobdźělnicy Zhorjelc, Kulow a Worklecy. Přizjewjenja přijimuja hač do srjedy, 10. awgusta.

Krječmar zaso nawjeduje

Donnerstag, 28. Juli 2022 geschrieben von:

Lejno. 27 škotowarjow, mjez nimi jedna škotowarka, je so předwčerawšim na škotowym turněrje serbskich seniorow w Lejnje wobdźěliło. Z Křesćanom Donatom móžachu nowačka witać. Najwuspěšniši bě tónraz Manfred Rohark z 2 980 dypkami před Herrmanom Wokom (2 773) ­a Achimom Mejglom (2 653). Po sydom hrajnych kołach nawjeduje nětko zaso Herbert Krječmar před Siegfriedom Rawu a Wolfgangom Kühnom. Přichodny turněr wotměje so 30. awgusta w Radworju.

Přeprošuja na swjedźeń

Serbske Pazlicy. Z natočenjom piwa a wubědźowanjom hornjeje přećiwo delnjej wsy započnje so jutře, pjatk, wjesny swjedźeń w Serbskich Pazlicach. Wječor sćěhuja lampionowy ćah za dźěći a reje. Sobotu w 13 hodź. pokročuja z koparskim turněrom wjesnych mustwow a w 15 hodź. ze zabawu za dźěći. K rejam zahudźi wot 21 hodź. kapała Logarhythmus. Něhdźe w 23 hodź. předstaji ­mło­dźina swój program. Njedźelu poskićuja wobjed z pólneje kuchnje. Wot 15 hodź. budźe swójbny swjedźeń z kapału Horjany kaž tež z dźěćacym a młodźinskim programom. Wšitcy zajimcy zbliska a zdaloka su witani.

„Lózy hólcy“ wustupja

Křižowanišćo zdźěla zawrjene

Mittwoch, 27. Juli 2022 geschrieben von:
Słona Boršć. Wot 1. awgusta kładu na podlěšenej Handrija Zejlerjowej w Słonej Boršći nowy kanal za dešćikowu wodu a ponowja wopłóčkowy kanal. Wotrězk dróhi budźe tam hač dosrjedź septembra dospołnje zawrjeny. Zo móhli nowe roły hižo wobstejacym přizamknyć, dyrbja křižowanišćo na Słonoboršćanskej wot póndźele dwaj tydźenjej połojčnje za­wrěć. W tym času rjaduja tam wobchad z amplu.

Anzeige