Hraja zaso škot

Montag, 25. Oktober 2021 geschrieben von:

Radwor. Přichodny škotowy turněr serb­skich­ seniorow wotměje so jutře, wutoru, w 14 hodź. w Radworskim „Słodeńku“, něhdyšej lutowarni napřećo cyrkwi. Nowačcy su kaž stajnje lubje witani. Dalši­ turněr budźe w nowembru w Bu­dyšinje, kaž hłowny organizator Měrćin Nowak zdźěli.

Pjenjezy za pišćele přepodali

Wojerecy. Jězorinowa załožba Woje­rowskeje chorownje je tele dny z nahladnej sumu pjenjez ponowjenje pišćelow Woje­rowskeje katolskeje cyrkwje na Karla Liebknechtowej podpěrała. Čłonaj załožboweje rady Thomas Delling a Uwe Blazejczyk přepodaštaj zastupjerjam wosady symboliski šek w hódnoće 45 000 eurow. Sobudźěłaćerjo Drježdźanskeje pišćeletwarskeje firmy Jähmlich nětko pišćele wurjedźa, trěbne dźěle narunaja a instrument znowa hłosuja.

Wot dźensnišeho puć ponowjeja

Budyšin. Na Hasy Käthy Kollwitz w Budyšinje su dźensa mjez dróhomaj Při rězar­ni a Jordanowej asfalt ponowjeć započeli. Dźěła traja po wšěm zdaću tři tydźenje, a to w dwěmaj wotrězkomaj. Přijězd do centruma zarjadow pak wostawa dale móžny, infor­muje měšćanske zarjadnistwo.

Komorny koncert w cyrkwi

Freitag, 22. Oktober 2021 geschrieben von:

Budyšin. Ansambl FisFüz wuhotuje jutře, sobotu, w 19.30 hodź. Budyski komorny koncert w Marje-Marćinej cyrkwi na Bebelowym naměsće. Wopytowarjo dožiwja program „Lale – Colours of Eurasia“. Ansambl FisFüz je skupina hudźbnikow, kotřiž so na orientaliske melodije, wirtuozne improwizacije a zapadne harmonije koncentruja. Orientaliske jazzowe trijo aranžuje tohorunja tradicionelne aziske twórby a je hudźbnje znowa ­interpretuje. Lisćik při wječornej kasy płaći 18 eurow, potuńšene 15 eurow.

Štó je šmóratko zhubił?

Pančicy-Kukow. Na pólnym puću mjez Chrósćicami a Kozarcami bu srjedu, 13. oktobra, smartfon typa Oppo na­makany. Štóž je jón zhubił, móže sej šmóratko w twarjenju zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe w Pančicach-Kukowje wotewzać.

Na knižnu premjeru

Wotewrjene durje k jubilejej

Donnerstag, 21. Oktober 2021 geschrieben von:
Budyšin. Na swoje 425lětne wobstaće zhladuje tele dny Budyska měšćanska biblioteka na Hrodowskej. Při tej składnosći přewjedu tam sobotu, 23. oktobra, wot 14 hodź. na dźeń wotewrjenych duri. Na wopytowarjow čakaja napjate epizody ze stawiznow biblioteki, robotery, najnowše medije k wupožčowanju, knižne čaporowe wiki, wustajeńca a poezijowe přesadźowanje wosebiteho razu. Wšitke poskitki su darmotne. Jeničce za přesadźowanje wot 18 hodź. zběraja wosom eurow zastupa. Wobmjezowaneho městna dla je trjeba so za tónle programowy dypk přizjewić, a to pod telefonowym čisłom 03591/ 534 827. Zajimy měli płaćiwe postajenja korony wobkedźbować a so do zarjadowanja wobhonić.

Radźićeljo wuradźuja

Mittwoch, 20. Oktober 2021 geschrieben von:

Ralbicy. Wobzamknyć wužiwanje zbywacych srědkow z pawšale k skrućenju wjesneho ruma 2021, to budźe jedna z temow posedźenja gmejnskeje rady Ralbicy-Róžant jutře, štwórtk, we 18.30 hodź. w Róžeńčanskej gmejnskej sydarni. Dale póńdźe wo to, kak wužiwać přiražku za spěchowanje serbskeje rěče. Zajimcy su přeprošeni.

Hóstna hra w pólskej rěči

Dróha zawrjena

Dienstag, 19. Oktober 2021 geschrieben von:

Brěžki. Wot wčerawšeje póndźele ponowjeja asfaltowu worštu statneje dróhi S 285 wot wotbóčki při zwjazkowej dróze B 96 pola Noweje Bukojny hač k wjesnej kromje Brěžkow. Twarske dźěła maja hač do 29. oktobra trać. W tym času je dróha po dołhosći 2,2 kilometrow dospołnje zawrjena. Wokołopuć wjedźe přez Mučow a Kulow.

Dźiwadło „wuchodneje identity“

Budyšin. Towarstwo Kamjentny dom přeproša na dźiwadłowy wječor pod hesłom „Kak zdokonjeć spomóžne wuměłstwo za wuchodnych Němcow?“, a to pjatk, 22. oktobra, w 19 hodź. Dźiwa­dłownik (Theatermacher) Noah Voelker z texaskeho Austina, hrajerka Rika Weniger z Neubrandenburga a choreograf Burkhard Körner z Mittweidy chcedźa ze swojim programom přepytować, hač tajke něšto kaž „wuchodoněmska identita“ eksistuje. Předstajenju přizamknje so zjawna rozmołwa. Zastup při wječornej kasy płaći dźesać resp. wosom eurow za wosoby z prawom na potuńšenje.

Předstaja knihu

„Fenki“ posledni raz

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:

Budyšin. Němsko-Serbske ludowe dźiwa­dło pokaza jutře, sobotu, swoju kołwrótnu komediju „Dołhož fenki běža“ w 19.30 hodź. na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź. Je to poslednje předstajenje a hrabnjenčko měsaca, kóždy lisćik płaći jenož wosom eurow. Dźiwadło poskića simultany přełožk do němčiny. W dźiwadle płaći incidency korony dla prawi­dło 3G. Testować dać móža so zajimcy do předstajenja w testowanskim centrumje na Burskej hasy. Wón je sobotu wot 17.30 hodź. wotewrjeny. Test płaći za wopytowarjow dźiwadła pjeć eurow. Termin móžeće hižo nětko přez internetnu stronu NSLDź skazać. Lubowarjo serbskeho dźiwadła njech lóštny kruch njeskomdźa.

Prózdniny z instrumentom

Koncertuja w cyrkwi

Donnerstag, 14. Oktober 2021 geschrieben von:

Budyšin. Ansambl The School of Night wuhotuje přichodny Budyski komorny koncert zajutřišim sobotu, w 19.30 hodź. w Marje-Marćinej cyrkwi na Bebelowym naměsće. Na wopytowarjow čakaja w atmosferje Božeho domu jendźelske spěwy, zanjesene na lutni (Laute). Cyłk The School of Night bu 2005 załoženy. Zastupne lisćiki poskićeja w Löbnerec hudźbnym domje na Kotołskej a w turistiskej informaciji na Hłownym torhošću. Skazać hodźi so lisćik tohorunja pod telefonowym čisłom 03591/ 534 412. Při wječornej kasy płaća kartki 18 eurow, potuńšene 15 eurow. Koronowe postajenja maja so wobkedźbować.

Wustajeńca přistupna

Kamjenc. Pućowanska wustajeńca wo česćowanju swjateho Bosćana w Chróšćanskej wosadźe je hišće hač do njedźele, 7. nowembra, w Kamjenskim sakralnym muzeju cyrkwje swjateje Hany přistupna. Boži dom je wot póndźele do pjatka stajnje wot 10 do 18 hodź. kaž tež sobotu a njedźelu wot 11 do 16 hodź. ­zajimcam přistupny.

Puć dale zawrjeny

Kulinariska jězba po swěće

Mittwoch, 13. Oktober 2021 geschrieben von:

Wojerecy. Na tak mjenowany street- food-festiwal přeprošeja wot pjatka hač do njedźele na swjedźenišćo při Wojerowskim gondlowym haće při Łužiskej kupjeli. Tam móžeš so na kulinarisku jězbu po mnohich krajach a kontinentach swěta podać a najwšelakoriše jědźe woptać. Mnohotnosć jědźow, kotrež na městnje čerstwe přihotuja, a jich kwalita stej jónkrótnej. Festiwal je přistupny pjatk wot 14 do 22 hodź., sobotu, wot 11 do 22 hodź. a njedźelu wot 11 do 20 hodź.

Doba zapodaća namjetow so kónči

Wojerecy. Župa „Handrij Zejler“ přijimuje hišće hač do pjatka, 15. oktobra, pod www.domowina.de namjety za wubědźowanje „Moja najlubša kamishibai-powědka“. Tematiski zakład přinoška měła serbska bajka abo baja być. Wurisanje je dźěl projekta „Žiwa kuzłarska křinja serbskich bajkow a bajow“. Kamishibai je forma dźiwadła z papjerjanymi figurami na „kašćikojtym jewišću“.

Radźićeljo wuradźuja

Dienstag, 12. Oktober 2021 geschrieben von:

Njebjelčicy. Wobzamknjenje wo přiměrjenju staršiskich přinoškow za žłobik, pěstowarnju a hort w Njebjelčanskej gmejnje budźe jedna z temow přichodneho posedźenja Njebjelčanskich gmejnskich radźićelow. Woni schadźuja so zajutřišim, štwórtk, w 19.30 hodź. na gmejnskim zarjedźe. Dale zaběraja so radźićeljo z próstwu wo twar hale z naprawu za kompostowanje a podstajenje techniki w Miłoćicach.

Informuja wo wubědźowanju

Wojerecy/Lejno. Sakski krajny kuratorij za wjesny rum přewjedźe štwórtk serbskorěčne zarjadowanje, hdźež informuja wo sakskim wubědźowanju simul+. Wone podpěruje projekty, kotrež towaršnostnu zhromadnosć skruća, žiwjenske wuměnjenja polěpšeja a tak k strukturnemu wuwiću w Sakskej přinošuja. Informaciski wječor wotměje so w 17 hodź. w Lejnjanskim hosćencu „K Lipje“. Při­zjewić so trjeba njeje. Škitne postajenja korony dla pak maja zajimcy wobkedźbować.

Přednošuje wo koncertach

Montag, 11. Oktober 2021 geschrieben von:
Budyšin. Na swoje přichodne zarjadowanje přeproša Budyski archiwny zwjazk jutře, wutoru, w 19 hodź. na Hrodowskej čo. 12. Tam přednošuje Měrko Šołta wo wosebitym rjedźe koncertow, kotrež mjenowachu „Bautzener Landhauskonzerte“. Te bě organist Budyskeje tachantskeje cyrkwje, hudźbny pedagoga a komponist August Bergt 1802 do žiwjenja zwołał. Wón je so 17. junija 1771 narodźił. Tohodla zaklinči we wobłuku přednoška Bergtowy „Divertimento“ w C-dur, zanjeseny wot ansambla Consonare pod nawodom Evelyn Fiebiger. Wobmjezowaneho městna dla měli so zajimcy přizjewić, e-mailnje pod ­ abo pod telefonowym čisłom 03591/ 534 878.

Anzeige