Přepodadźa šćežku

Mittwoch, 05. Juli 2023 geschrieben von:

Radwor. „Na slědach zbóžneho Alojsa Andrickeho“ rěka šćežka, kotruž přepo­dadźa pjatk, 7. julija, w Radworju. Zajimcy su wutrobnje přeprošeni a zetkaja so w 14 hodź. před Starej cyrkwičku.

Z busom na festiwal

Chrósćicy. Na XIV. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica“ pojědźetej sobotu, 8. julija, do Chrósćic shuttlebusaj. Tam- a wróćojězba płaćitej stajnje dwaj euraj na wosobu. Prěni bus wotjědźe w 17.30 hodź. wot Budyskich Lawskich hrjebjow. Wón pojědźe přez Mały Wjelkow, Chelno a Radwor (17:55), dale přez Čorny Hodler a Njeswačidło (18:15) kaž tež přez Bóšicy a Jaseńcu (18:25) do Chrósćic. Druhi bus wotjědźe w 17 hodź. při Kamjenskim dwórnišću a pojědźe přez Njebjelčicy, ­Miłoćicy a Pančicy-Kukow (šula; 17:30), Wudwor (betonownja), Smječkecy (Hłowna dróha) a Róžant (pola Suchec; 17:50) Smjerdźacu, Šunow a Konjecy (18:05), Ralbicy, Nowoslicy a Hrańcu (S 101; 18:20) do Chrósćic. Wróćojězba budźe za wobě čarje w 24 hodź. Při­zjewjenja njejsu trěbne.

Wot dźensnišeho twarja

Montag, 03. Juli 2023 geschrieben von:

Lubjenc. Wokrjesnu dróhu K 7239 wot Lubjenca (Mehltheuer) hač do Jaseńcy (Jeßnitz) wot dźensnišeho w dwěmaj wot­rězkomaj wutwarja. Hač do decembra 2023 wostanje dróha dospołnje za­wrjena. Wokołopuć za čas prěnjeho twarskeho wotrězka wjedźe wot Jaseńcy přez Rabocy (Rabitz) a Hruboćicy (Grubditz).

Swoje prašenja wotbyć

Budyšin. Do lětnjeje přestawki poskića Budyski wyši měšćanosta Karsten Vogt (CDU) dalši wobydlerski dialog, tónraz za zapadne předměsto. Zarjadowanje wotměje so jutře, wutoru, w 19 hodź. w Fichtowej zakładnej šuli. Tam chcedźa wobydlerjow wo přichodnym wuwiću města informować a na jich prašenja wotmołwić. Zajimcy móža darmotnje a bjez přizjewjenja wobydlerski dialog wopytać.

Jahody w srjedźišću

Jenička žona dobyła

Donnerstag, 29. Juni 2023 geschrieben von:
Nowoslicy. Škotowarka a 30 škotowarjow je so předwčerawšim na dalšim turněrje serbskich seniorow w Nowosličanskim kulturnym domje wobdźěliło. Spočatnje zanjesechu Wernerej Richterej trójnu „Sławu“ k 95. narodninam. Wón wobsadźi na kóncu z 2 618 dypkami 5. městno. Najlěpje hrała je tón dźeń jenička škotowarka Sonja Krječmarjowa, kotraž wudoby sej nahladne 3 128 dypkow, před Wolfgangom Kühnom (2 914) a Hermanom Wokom (2 905). Cyłkownu tabulku nawjeduje Wolfgang Kühn, před Hermanom Wokom. Třeće městno wobsadźi nětko Eberhard Kroschk. Přichodny turněr wotměje so w juliju w Radworskim „Słodenku“.

Dalše poćeženje na A 4

Mittwoch, 28. Juni 2023 geschrieben von:
Słona Boršć. Na awtodróze A 4 do směra na Drježdźany wostanje mjez wotbóč­komaj Słona Boršć a Połčnica nabóčne pasmo twarskich dźěłow dla zawrjene. W tym času dyrbja tam wobchad hinak hač zwučene rjadować. Wobchad do směra na Drježdźany wjedźe dwučarowje na lěwej a na napřećiwnej jězdni. Wobchad do směra na Zhorjelc wjedźe tohorunja dwučarowje po nabóčnym pasmje. Šoferojo měli so na to nastajić, zdźěli ­awtodróhowa tzwr.

Chcedźa spěwać a čitać

Dienstag, 27. Juni 2023 geschrieben von:
Wuježk. Spěwny a čitanski wječork Bu­kečanskeje Bjesady wotměje so štwórtk, 29. junija, we 18 hodź. we Wuježku čo. 31a pola Krygarjec. Čitataj Měrana ­Cušcyna a Marko Grojlich. Klawdija ­Wićazowa z Kumšic spěwanje hudźbnje přewodźa. Wšitcy zajimcy su na tónle wječor wutrobnje přeprošeni.

Za bus na festiwal so přizjewić

Montag, 26. Juni 2023 geschrieben von:

Chrósćicy. Na program folklorneho festiwala pjatk, 7. julija, w Hochozy pojědźe z Hornjeje Łužicy bus. Wón wotjědźe w 17.15 hodź. z Radworja a w 17.30 hodź. z Chrósćic. Domoj wotjědźe bus w 23.30 hodź. Zajimcy měli so hač do 30. junija w regionalnym běrowje Domowiny w Chrósćicach pod telefonowym čisłom 035796 96254 přizjewić. Jězba płaći dźesać eurow na wosobu.

Radźićeljo wuradźuja

Pančicy-Kukow. Přichodne posedźenje zhromadźizny zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe wotměje so jutře, ­wutoru, w 19 hodź. w sydarni twarjenja zarjadniskeho zwjazka w Pančicach-Kukowje. Mjez druhim póńdźe wo wobsadźenje dźěłoweho městna we wobłuku twarskeho zarjadnistwa. Zajimcy su wutrobnje witani.

Plesternaki so zminu

Hórki. Twarskich dźěłow dla budźe wo­krjesna dróha K 9236 wot Hórkow do směra na statnu dróhu S 101 w času wot 10. julija hač dosrjedź awgusta dospołnje zawrjena. W tym času tam plesternaki wotstronja a puć z asfaltowej worštu pokryja, kaž krajnoradny zarjad zdźěli.

Z busom do Krupki

Koncertuja při cyrkwi

Freitag, 23. Juni 2023 geschrieben von:

Radwor. Chór Meja přeprošuje wšitkich zajimcow na swój nalětni koncert na zahrodźe při Radworskej farskej cyrkwi, a to njedźelu, 25. junija, w 15.30 hodź. Hižo do toho poskića swačinu. Klankodźiwadźelnik Měrćin Krawc program wobohaći.

We wsy zaso swjeća

Nowa Wjeska. Z natočenjom piwa a diskoteku započnje so dźensa 44. wjesny swjedźeń w Nowej Wjesce. Jón pokročuja jutře w 14 hodź. z wolejbulowym turněrom a w 15 hodź. z dźěćacym swjedźenjom. Wječor budźe znowa diskoteka. Po njedźelnym rańšim piwku dožiwja wopytowarjow wot 15.30 hodź. pisany zabawny program. K tomu poskićuja kofej a tykanc.

Na kreatiwne popołdnjo

Wojerecy. Dekoraciju z hliny zhotowić a připódla w serbšćinje wukmanić móža so zajimcy póndźelu, 26. junija, we Wojerowskim domje Domowiny. Wot 13.30 hač do 15 hodź. abo wot 15.30 do 17 hodź. su tam wopytowarjo pod hesłom „Wuměłstwo a rěč w bróžni“ na serbske kreatiwne popołdnjo z Mariju Šołćic přeprošeni. Zajimcy njech přizjewja so pod . Wobdźělenje płaći dźesać eurow na wosobu.

Lipa spěwa pod lipami

Donnerstag, 22. Juni 2023 geschrieben von:

Baćoń. Chór Lipa z Pančic-Kukowa wuhotuje pjatk, 23. junija, w 20.30 hodź. w Baćonju beneficny koncert pod lipami na zahrodźe při cyrkwi. Wunošk wužiwaja za ponowjenje tamnišich pišćelow.

Planuja kulturnu kofejownju

Njebjelčicy. W Heldec hospodźe w Njebjelčicach ma so 16. septembra wotewrěć kulturna kofejownja. Kóždu prěnju a třeću sobotu měsaca wot 15 do 19 hodź. móža so tam zajimcy zetkać. Změja składnosć zhromadnje kofej pić, hry hrać a swójsku kreatiwitu wuwiwać. Iniciatorojo pytaja ludźi kóždeje staroby a wšelakeho pochada z Njebjelčic a wokoliny, kotřiž chcedźa kofejownju ze swojimi idejemi wobohaćić. 30. junija we 18 hodź. wotměje so prěnja wuměna idejow w Heldec hospodźe. Na to su wšitcy wćipny a zajimowani přeprošeni. Kul­turna kofejownja Njebjelčicy nastanje w zhromadnym dźěle towarstwa Sowutu a Sakskeho statneho dźiwadła a je dalšim kooperaciskim partneram wotewrjena.

Terra preta w srjedźišću

Lipa spěwa pod lipami

Dienstag, 20. Juni 2023 geschrieben von:

Baćoń. Chór Lipa z Pančic-Kukowa wuhotuje pjatk, 23. junija, w 20.30 hodź. w Baćonju beneficny koncert pod lipami na zahrodźe při cyrkwi. Wunošk wužiwaja za ponowjenje tamnišich pišćelow.

Hudźba na mnohich městnach

Budyšin. Město Budyšin wobdźěli so jutře znowa na hudźbnym swjedźenju Fête de la Musique. Na třoch městnach młódši a starši hudźbnicy wot 15 hodź. zahudźa, a to na Hłownym torhošću, na Hrodowskej kaž tež na Bohatej. Při tym zaklinči dujerska hudźba runje tak kaž folk, country a pop. Po nutřkownym a starym měsće poćehnje Worklečanska kapała „Fünf an der Feier“ a na wjacorych městnach zahudźi.

Kamjenc. Hižo wjele lět je Fête de la ­Musique kruty wobstatk kulturneho ­žiwjenja w Kamjencu. Tam zaklinči wot 15 hodź. hudźba na dohromady dwanaće městnach, mjez druhim na Butrowych wikach, na Šulskim torhošću, w piwowej zahrodźe Seibelec puba, na zahrodźe Muzeja ­zapadneje Łužicy a w Marinej cyrkwi.

Přednošuje wo Africe

Montag, 19. Juni 2023 geschrieben von:
Budyšin. Na serbske popołdnjo z přednoškom Bena Bělka přeprošuje župa „Jan Arnošt Smoler“ srjedu, 21. junija, w 16 hodź. do Budyskeho Serbskeho domu. Beno Bělk přednošuje z wobrazami wo swojej jězbje do afriskich krajow Ghana, Togo a Benin. Do toho móža sej zajimowani wustajeńcu wubědźowanskich naćiskow za twar „Serbskeho foruma wědy na Lawskim arealu“ na žurli Serbskeho domu wobhladać. Wšitcy zajimcy su wutrobnje witani.

Neuheiten LND