Křižowka (15.09.23)

Freitag, 15. September 2023 geschrieben von:

Wodorunje: 3 nic pozdźe, 5 tuchwilu, 6 włóžnota na rostlinje, 7 kachle, 10 dźěl awta, 13 stolica Letiskeje, 14 wobydler Tatrow, 15 wučbny předmjet skrótš.

Padorunje: 1 znamjo, 2 rostlina z drjewa, 3 Getreide serbsce, 4 parola, 8 spěw w operje, 9 nahladnosć jendźelsce, 11 waha zapakowanja, 12 polo, zemja

Křižowka (08.09.23)

Freitag, 08. September 2023 geschrieben von:

Wodorunje: 3 městno křćeńcy w cyrkwi, 5 na přichodnym dnju, 6 nic sedźeć, ležeć ani klečeć, 7 złoženje dźěła, 10 žro, 13 daloko-, 14 pospytna ­rumnosć, 15 nic hrube, nic krute

Padorunje: 1 sydlišćo, 2 wulkan Sicilskeje, 3 rozrězane drjewo, 4 dźěl bróžnje, 8 prěni, druhi ..., 9 nic mało, 11 era, 12 Wódra pólsce

Čitajće w nowym rozhledźe (01.09.23)

Freitag, 01. September 2023 geschrieben von:

W septemberskim wudaću Rozhlada namakaja so wjelorake zajimawe přinoški, na přikład interview ze zamołwitej za přełožki do ladinšćiny – jedna so wo rěč, kotraž wuchadźa z retoromaniskeje rěčneje swójby a kotruž nałožuja na sewjeru Italskeje, předewšěm w Južnym Tirolu, regionje Trentino a w prowincy Belluno – a praša so mjez druhim za statusom, kotryž rěč dźensa ma a kak so na wobswět přiměri. Kak Ladinjanki a Ladinjenjo swoju maćeršćinu widźa a po kotrym wašnju nowe wurazy stworja?

Dalši přinošk wěnuje so prašenju, wotkal tele dny w Delnjej Łužicy pěstowany nałožk łapanja kokota pochadźa a kotre prjedawše praktiki za tym tča.

Nowa serija k dotal zdźěla dewastowanemu Miłorazej so zahaji, kotraž w prěnim dźělu z wočomaj Kita Lorenca rozdźělny wobraz wo domiznje pomina a z tym drjebjenje přirody, domow, zrosćeneje zhromadnosće – abo skrótka: domizny – rysuje. Wobswětlenje njenasytneho koncerna, kiž ze chcyćiwosće za brunicu a honjo za profitom samo kěrchow z ćěłami a narownymi kamjenjemi dwójce přepołožić da.

Ze Smolerjec kniharnje

Freitag, 01. September 2023 geschrieben von:

Wot septembra budźe Smolerjec kniharnja stajnje wot wutory do štwórtka wot 11 do 17 hodź. wotew­rjena.

Wjeselimy so na waš wopyt.

Křižowka (01.09.23)

Freitag, 01. September 2023 geschrieben von:

Wodorunje: 3 karta bjez hódnoty, 5 spěšnje, 6 wójnski grat, 7 kónčkojte drjewo, 10 domjace skoćo, 13 w zašłym ­lěće, 14 tuchwilu, 15 měsac

Padorunje: 1 pos, 2 prjedawši kancler, 3 spěw ... lilija, 4 mały ptak, 8 pólske město nad Wódru, 9 žónske předmjeno, 11 lós bjez dobyća, 12 bóh lubosće

Křižowka (25.08.23)

Freitag, 25. August 2023 geschrieben von:

Wodorunje: 3 kwětka, 5 přez nje přińdźe swětło do jstwy, 6 splećene, 7 jednotka kajkosće bencina, 10 něhdyši pjenjez, 13 geometriska figura, 14 poschod, 15 srědk k pačenju

Padorunje: 1 jězdźidło, 2 dźěl mustwa, 3 wjes pola Běłeje Wody, 4 nihdy, 8 předmjeno Gotta, 9 grjekska stolica, 11 legendarny jendźelski kral, 12 jón dyrbi čłowjek kruty měć

Křižowka (04.08.23)

Freitag, 04. August 2023 geschrieben von:

Wodorunje: 3 koleso, 5 dźěl sady, 6 jendźelske korčmy, 7 wulka rjanosć, 10 sylny wichor, 13 Splitter serbsce, 14 pólske město nad Wódru, 15 stólc

Padorunje: 1 pos, 2 městno k spanju, 3 sportowc, 4 horni dźěl doma, 8 hara, 9 sportowe towarstwo, 11 ... a prok, 12 serbski antifašist (Pawoł)

Křižowka (28.07.23)

Freitag, 28. Juli 2023 geschrieben von:

Wodorunje: 3 wobkrućer sudnistwa, 6 južny płód, 7 stare, hižo njetrjebawše wěcy, 8 twarjenje, 10 dołhi kadla, 13 funkcionar Domowiny, 15 cyrkwinski dostojnik, 16 dźěćaca hrajka

Padorunje: 1 wbohi kadla, 2 škleńca za kwětki, 3 prěni w tabulce, 4 japanske město, 5 pozitiwna elektroda, 9 dźěl huslow, 11 lisćowe štomy, 12 běrna, 14 pruwowanje zrałosće

Křižowka (21.07.23)

Freitag, 21. Juli 2023 geschrieben von:

Wodorunje: 3 dobyćer při mejemjetanju, 5 wjes pola Běłeje Wody, 6 staw ćěła, 7 jednotka kajkosće złota, 10 lěsne zwěrjo, 13 politiske zjednoćenstwo, 14 starobny pjenjez, 15 chětro

Padorunje: 1 dosć negatiwne pomjenowanje wěsteje skupiny, 2 Bau serbsce, 3 ma lutowar na bance, 4 grjekska stolica, 8 chorosć, 9 satelit, 11 nic křiwa, 12 kazachski jězor

Křižowka (14.07.23)

Freitag, 14. Juli 2023 geschrieben von:

Wodorunje: 3 w přichodnym lěće, 6 klima, 7 arabski zaliw, 8 juhozapadny kraj Afriki, 11 hudźbna twórba Ravela, 14 słódki napoj, 15 někotrymžkuli, 16 stolica Jemena

Padorunje: 1 šulska žurla, 2 šlagrowa spěwarka, 3 knježićelka, 4 korčma, 5 čěske husitske město, 9 nima delnjoserbsce, 10 prje­dawši prezident USA, 12 wothłós, 13 kopar RB Lipska

Neuheiten LND