We wobłuku 3. šachoweho tydźenja pod hesłom „Bautzener Türme Open“ wuhotuja wospjet tež simultany turněr „hry kralow“ na Budyskch Žitnych wikach – tu impresija z lońšeho zarjadowanja z ukrainskim wulkomištrom Sergeijom Owsejewićom. Tydźeń zahaja wutoru, 16. julija, z registraciju hrajerkow a hrajerjow w měšćanskej hali „Króna“. Foto: IMAGO/Matthias Wehnert

Płastowka (12.07.24)

Freitag, 12. Juli 2024 geschrieben von:
1 najwažniši planet, 2 wědu sej přiswojić, 3 bjez wědomja, 4 überhaupt serbsce, 5 ju trjebamy ke kopanju, 6 hrib, 7 naša domizna, 8 dźeń tydźenja, 9 stolica we wuchodnej Aziji

Spěwar a komponist Felix Räuber bě mjez hosćemi rjadu „Happy Monday Bautzen – Wjesoła póndźela Budyšin“, hdźež předstaji wurězki swojeho projekta „Kak klinči domizna“. Dźensa, pjatk, prezentuje wón w 20 hodź. we wobłuku projekta nastate krótkofilmy a hudźbu w Běłowodźanskim sociokulturnym centrumje Telux, zastup je darmotny. Foto: IMAGO/Matthias Wehnert

Rěblaj (05.07.24)

Freitag, 05. Juli 2024 geschrieben von:

Jeli pytane słowa 1–12 prawje wuhódaće a do prózdnych kašćikow dalše pismiki zasadźiće, wučitaće we wonkownych rjadach štyri sportowe wurazy.

1 łužiske městačko, 2 nic pozastaće, 3 spisar, 4 so lubjaca, 5 hrib, 6 spěw w operje, 7 Auszug serbsce, 8 lěsne zwěrjo, 9 Pfanne serbsce, 10 wuknjacy, 11 je přećiwo lačnosći, 12 stat USA

Artisća-komedianća skupiny Tridiculous (na foće) słušeja k wuměłcam, kotřiž wot přichodneho štwórtka we wobłuku mjezynarodneho festiwala nadróžneho dźiwadła Via Thea w Zhorjelcu/Zgorzelecu wustupja. Dohromady wuhotuja jón wjace hač 40 cyłkow, kaž mjez druhim pólska band Hańba, klankarka Anne Swoboda a španiska legenda Cia La Tal. Foto: imago/Chris Emil Janßen

Křižowka (28.06.24)

Freitag, 28. Juni 2024 geschrieben von:

Wodorunje: 3 kulturna epocha, 6 wjednik cyrkwinskeho chóra, 7 starobny pjenjez, 8 mužojo muslimow/hindu maja jón na hłowje, 11 južny płód, 14 jabłukowe wino, 15 wulke morja, 16 přewidny, njemućeny

Padorunje: 1 dźěl mustwa, 2 februar čěsce, 3 wjes blisko Radworja, 4 wubědźowanišćo, 5 něhdyši přistaw Roma, 9 zwjazk, pakt, 10 hnadny knjez, 12 běži do Dunaja, 13 Rutsch serbsce

Dobyćerjo křižowki z mytami

Freitag, 28. Juni 2024 geschrieben von:

7. junija w Serbskich Nowinach wozjewjena křižowka z mytami bě tónraz předewšěm na swójby wusměrjena. Mnozy čitarjo su sej tuž hłójčku łamali, křižowku wuhódali a nam prawe wu­hódanje „Łužiska ­jězorina“ připósłali.

Redakciska for­tuna dyrbješe dobyćerjow wulosować. Nad zastupnym lisćikom za swójby do Małowjelkowskeho pra­zwěrjenca wjeselić smě so swójba Lorencec w Njebjelčicach. Mały fanowy paket za Europeadu, přewostajeny wot Serbskeje kulturneje informacije připó­sćelemy Andreasej Pašce w Smječkecach. A swójba Čornakec w Radworju dóstanje w LND wušłu ­BOOKii-knihu wo hwězdach.

Čitajće w nowym rozhledźe (31.05.24)

Freitag, 31. Mai 2024 geschrieben von:

W přichodnym Rozhledźe wočakuje Was impuls kołowokoło namjezneho objekta – na wobrazne a pisomne wašnje. To je „něšto“, štož mnoho akterow zaběra, bjez toho, zo dalše zhromadne kajkosće mjez nimi wobstałe. Karoline Schneider pokaza na zwisk mjez židźanym rubiškom a serbskosću – wšako su serbske identity wjelorake a hybridne – tola kóžda z nich je na swoje wašnje drohotna.

Štwórty dźěl analyzy Hauptowych/Smolerjowych pěsničkow z pjera Měrka Šołty zaběra so z prašenjom za wědomostnym narokom zběrki. „Jeho najwjetša zasłužba pak běše a wostanje mobilizowanje swojich młodych rowjenkow do narodneho wozrodźenja a njepopušćenja tutoho zaměra čas swojeho žiwjenja“, měni Šołta wo J. A. Smolerju.

Wo serbskim wučerju „Waću“, wot kotrehož njemóžachu na Budyskim wučerskim seminarje „sprawne a němske zmyslenje“ wočakować, piše Evelyn Fiebiger.

Křižowka (31.05.24)

Freitag, 31. Mai 2024 geschrieben von:

Wodorunje: 3 britiska połkupa, 6 grjekska kupa, 7 město nad Łobjom, 8 nic ćežka, 11 dźěl Hamburga, 14 nic słabe, 15 Treppen serbsce, 16 pryskacy srědk

Padorunje: 1 dobyćer mejemjetanja, 2 nic spočatk (o=ó), 3 wjes z pomnikom Michała Hórnika, 4 wobydler kontinenta němsce pisane, 5 město w Poruhrskej, 9 sydło bohow, 10 koparski klub w Rostocku, 12 hudźbny instrument, 13 daty škit požadarjej

Křižowka (24.05.24)

Freitag, 24. Mai 2024 geschrieben von:

Wodorunje: 3 Wichte serbsce, 6 přichad domoj, 7 Senf serbsce, 8 pozdatny wobraz, šerjenje, 10 wysokosć, 13 howjaze mjaso a ..., 15 europska unija, 16 koparski klub Mailanda, 17 ... a Frantek

Padorunje: 1 něhdyša dźiwadźelnica a spěwarka (Hildegard), 2 wón wisa na cyrkwinskej wěži, 3 meja, 4 dźělčki materije, 5 Stoß serbsce, 9 grjekska stolica, 11 drasta, 12 prjedawša wustajeńca w Markkleebergu, 14 žónske předmjeno

Neuheiten LND