Słowa z ło (04.03.22)

Freitag, 04. März 2022 geschrieben von:

1 wobstatk lisća

2 Serb, Čech, Polak ...

3 wjes, wot brunicy wohrožena,

pola Běłeje Wody

4 štož je nimo

5 Beigeschmack serbsce (o=ó)

6 nic cyle koło

Mišnjanski pórclinowy muzej wuhotuje tuchwilu wosebity prózdninski „kurs Kniggeho“ za dźěći w starobje šěsć do dwanaće lět. Na zabawne wašnje a z pomocu woprawdźitych pórclinowych sudobjow posrědkuja jim bytostne maněry za blidom. Za ­jutřiše, zakónčace zarjadowanje su pod hišće přizjewjenja móžne. Foto: Jürgen Männel

Spěwytwórc Dirk Zöllner a mjez druhim jako gitarist skupiny Pankow znaty André­ Drechsler prezentujetaj jutře za tydźeń, 26. februara, w 20 hodź. swój ­aktualny program „Herzkasper“ w Budyskim Kamjentnym domje. Zajimcy njech maja so do spěcha, mnóstwo wopytowarjow je wobmjezowane. Foto: PR

Barokny hród w Ramnowje je wot jutřišeho znowa zjawnje přistupny. Tež tamniši restawrant potom zaso hosći wita, a to stajnje pjatk, sobotu a njedźelu wot 12 do 16 hodź. Mjez druhim poskića tam kuchar Danny Miethe sezonalne, regionalne a mjezynarodne kulinariske chłóšćenki. Wopyt hrodu kaž tež hosćenca je po płaćiwych hygienowych předpisach móžny. Foto: Steffen Unger

Křižowka (04.02.22)

Freitag, 04. Februar 2022 geschrieben von:

Wodorunje: 3 nic wótry, 5 serbski awtor, 6 kow, 7 bratr Mójzesa, 10 wobydler srjedźneje Europy, 13 nic horje, 14 wobydler južneje Pólskeje, 15 dwojožiwc

Padorunje: 1 prjedawša šwedska skupina, 2 postrow Sportej a narodej ..., 3 dźěl huslow, 4 dźěl nohi, 8 wubědźowanišćo, 9 grjekski pismik, 11 zmylk w drasće, 12 póda

Mały Wjelkow skići tójšto zajimawostkow, kotrež hodźa so wuchodźujcy wotkrywać. Jedna z nich je bjezdwěla tamniše ­pohrjebnišćo z historiskimi rowami Ochranowskeje bratrowskeje wosady. Pochowany je tam mjez druhim Jan Awgust Měrćink, wuznamny serbski tołmačer a misionar, skutkowacy mjez druhim w Kanadźe a Južnej Africe. Foto: SN/Hanka Šěnec

Kwadrataj (28.01.22)

Freitag, 28. Januar 2022 geschrieben von:
1 sobudźěłaćer, 2 španiske město, 3 južny płód, 4 dźeń tydźenja 5 grat za rubanje, 6 hrib, 7 domjacy inwentar, 8 nic bliska, 9 ruske žónske předmjeno, 10 kraj Sewjerneje Ameriki, 11 nětčiša pandemija, 12 wojerska pokazka

„Njewěsta njewjesta“ rěka lětuši ptačokwasny program SLA, kotryž předstaja tónraz trójce, a to w Chróšćanskej „Jednoće“ dźensa w 19.30 hodź., jutře, sobotu, w 16 hodź. a njedźelu, 23. januara, w 16 hodź. Přistup je jeničce pod prawidłom 2Gplus móžny. Kartki su tež při wječornej kasy na předań. Foto: SLA/Měrćin Pižga

Zyma je tradicionalny počas pjerjodrěća. Kak tele starodawne rjemjesło wukonjeć, pokazujetej na přikład towarstwo Rubiško a Lubnjowski projektowy běrow Lübbenaubrücke. Škleńčka jejkoweho likera, so wě, pobrachować njesmě. Přichodny termin budźe­ 3. februara we 18 hodź. Zajimcy njech přizjewja so pod telefonowym čisłom 0 35 42 / 40 36 92. Foto: Peter Becker

Płastowka (14.01.22)

Freitag, 14. Januar 2022 geschrieben von:
1 humoristiski, 2 pandemija, 3 wid, 4 wuraz z kartyplacanja, 5 nic wusko, 6 Klopfen zeserbšćene, 7 hudźbny cyłk, 8 nic pomały, 9 kopc z parkom w Praze

Neuheiten LND