Płastowka (09.10.20)

Freitag, 09. Oktober 2020 geschrieben von:

Spočatk pytanych słowow je wupokazany.

1 klima, 2 woblečenje

3 nic chora, 4 Rippe serbsce

5 mały chaos, 6 sydlišćo

7 jahody němsce

8 wopytowar Božeje słužby

9 nic słódke

Křižowka (02.10.20)

Freitag, 02. Oktober 2020 geschrieben von:

Wodorunje: 3 nic spočatk, 5 surowizna za pječeń, 6 druhi grjekski pismik, 7 wulke sudobjo, 10 Gepäckstück serbsce, 13 daloko-, 14 prawidło, regula, 15 wbohi kadla

Padorunje: 1 sibirske město, 2 swójbne mjeno Ćišinskeho, 3 žónski kóń, 4 tuchwilu, 8 posledni grjekski pismik, 9 znaty něhdyši ameriski sportowc (předmjeno Jesse), 11 Strecke serbsce, 12 knježićel

Křižowka (25.09.20)

Freitag, 25. September 2020 geschrieben von:

Wodorunje: 3 rola, 5 staw ćěła, 6 lisćowy štom, 7 wobydler susodneho kraja, 10 lud, 13 muske předmjeno, 14 třeći pad, 15 njeměr

Padorunje: 1 warjaca woda, 2 muske předmjeno (Zátopek), 3 reja, 4 městno z pomnikom Ćišinskeho, 8 grjekski pismik, 9 pozitiwna elektroda, 11 dźělne wotpłaćenje, 12 wotedawanje statej

Płastowka (18.09.20)

Freitag, 18. September 2020 geschrieben von:

1 hrib, 2 dalši hrib

3 počas, 4 druhe syno

5 dźěl cirkusa

6 kraj centralneje Ameriki

7 nic w nocy

8 kruty kow

9 wučinjene hesło

Na dnju wotewrjeneho pomnika móža sej zajimcy zajutřišim twarnišćo Rogeńskeho parka na kromje Choćebuza wobhladać. Wědomostna wolontarka Olga Volova-Höwler a referent za hladanje pomnikow Christoph Haase, informujetaj wopytowarjow wo stawje přetwara a wo planowanych dźěłach. Darmotnej wodźeni stej w 9.30 a 10.30 hodź. Foto: Michael Helbig

Rěbl (11.09.20)

Freitag, 11. September 2020 geschrieben von:

Jeli pytane słowa wodorunje prawje zapisaće a padorunje pod 1 a 2 dalše pismiki přidaće, wučitaće wosobje kwasa.

1 substantiw

3 nic mało

4 wulce

wučeny

5 francoske

město

6 spěw

w operje

Wosebite žadnostki móža sej zajimcy tuchwilu w Plüschkec optikarskim wobchodźe w Biskopicach wobhladać. Tam wustajeja nawoči znatych a prominentnych wosobinow. Mějićelka wobchoda Edith Plüschke pokazuje tule nawoči Julije Roberts, kotrež wužiwaše dźiwadźelnica w filmje „Erin Brokovich“. Přehladka je hač do 19. septembra widźeć. Foto: Steffen Unger

Horje a dele (04.09.20)

Freitag, 04. September 2020 geschrieben von:

horje:

3 swójbny,

4 jón trjeba parašutist, 5 chemiski element,

6 biblisce muž w paradizu,

7 nastanje při palenju

dele:

1 swójbny,

2 ličba,

3 plahowar sadu,

4 rubježnik, 5 strašna chorosć

Berlinska grafikarka a lawreatka Myta „Marktplatz Druckgrafik“ Lipšćanskich knižnych wikow 2014 Karla Neumeyer Orlando wužiwa tuchwilu lětni poskitk Małowjelkowskich sotrownjow, zo by w měrnej atmosferje dźěłać móhła. Tuchwilu rysuje w tak mjenowanej technice mezzotinto k temje krajiny w nocy. Foto: SN/Hanka Šěnec

Čitajće w nowym rozhledźe (28.08.20)

Freitag, 28. August 2020 geschrieben von:

Wšelako zhladujemy na wójny w běhu stawiznow. Jara wosobinsce čini to serbskemu čitarstwu wosebje přez knižne ilu­stra­cije znaty wuměłc Uwe Häntsch z po­mocu kolaže „Rjek“ ze serije „Menschen und Quadrupeden“ na titulu aktualneho wudaća Rozhlada. W njej rozestaja so ze swo­jim pradźědom, kotrehož mjeno je na wojerskim pomniku w Kulowje zwěčnjene. Srědk kolektiwneho wopomnjenja je Sedanski pomnik w Slepom. Z jeničkim serbskim wopomnišćom bitwy pola Se­dana před 150 lětami zaběra so Trudla Malinkowa a wopisuje nazornje, kak su ludźo ze Sedanskimi swjedźenjemi w kejžorskim času na dobyće bitwy spominali.

Serbska debata

Neuheiten LND