Hotuja so na swój program

Freitag, 17. Juli 2015 geschrieben von:
Sulšecy (SN). Hdyž w delnich Sulšecach wot dźensnišeho hač do njedźele na swój wjesny swjedźeń přeprošeja, změja tež wjesne žony swój podźěl na tym, zo so wón derje poradźi. Wone mjenujcy jenož njepjeku a njewarja, ale wuhotuja tež njedźelu wot 15.30 hodź. swjedźenski program pod hesłom „Girls’ Day – za žony njeje to problem“. Za njón su tele dny hišće raz pilnje zwučowali. Po dźensnišim natočenju piwa a wubědźowanju „Poraž wobornikow!“ přizamknje so jutře w 14 hodź. třělenje jědnatkow wjesnych mustwow. Wječor budu reje. Po njedźelnym rańšim piwku započnu so w 11 hodź. dźěćace wubědźowanja. Wjeršk budźe popołdniši program žonow a modera­tora Heika Hariga.

Swjeća jubilej

Donnerstag, 16. Juli 2015 geschrieben von:
Jaseńca. Z wjesnym swjedźenjom wot 17. do 19. julija zhladuja wobydlerjo Jaseńcy a jich hosćo na 650. róčnicu naspomnjenja wsy. Swjedźeń zahaja jutře, pjatk, w 19 hodź. z natočenjom piwa a z live-hudźbu kapały Fünf an der Feier. Něhdźe w 22 hodź. přizamknje so diskoteka z Ben Davisom. Sobotu zahwizdaja w 13 hodź. koparski turněr wjesnych mustwow. W 15.30 hodź. předstaja Jasčanske dźěći swój program, w 19 hodź. zahraja čłonojo Bjesady dźiwadłowy kruch. Wječor su wšitcy na reje z kapału Pardubická šestka přeprošeni. Dujerska hudźba zaklinči tohorunja njedźelu k rańšemu piwku. Cyły kónc ty­dźenja změja za wulkich a małych wopyto­wa­rjow pisany program ze skakanskim hrodom, šminkowanjom a dalše překwapjenki. Ćělne derjeměće­ budźe zaručene a zastup wšitke tři dny darmotny.

Poradźuje wo socialnych prašenjach

Dienstag, 14. Juli 2015 geschrieben von:
Budyšin. Wokrjesny radźićel Lěwicy a pra­wiznik Hajko Kozel přeprošuje jutře, srjedu, wot 14 hodź. na socialne poradźowanje do wobydlerskeho běrowa Lěwicy na Budyskej Šulerskej. Zhromadnje z w socialnym prawje wosebje wobhonjenym prawiznikom Gregorom Janikom pomha wón při rozrisanju pro­ble­mow, kotrež so často w socialnych prašenjach jewja, wosebje w zwisku z Hartz IV. Serbskich wopytowarjow poradźuje Hajko­ Kozel tež w jich maćeršćinje. Zajimcy njech dojednaja sej termin pod telefonowym čisłom 0171/ 282 54 94.

Z přepodaćom wuswědčenjow kónči so dźensa šulske lěto 2014/2015, a šulerjo runje tak kaž wučerjo a starši wjesela so na prózdniny a dowol. Mnozy podadźa so přichodne dny z awtom k morju abo do horow, nastupja jězbu z wulkej pa­sažěrskej łódźu, doleća sej snano samo do dalokeho wukraja a tam najrjeńši čas lěta přežiwja. Chibazo wostanu doma, hdźež móža so tež we łužiskej jězorinje abo prosće na zahrodźe wočerstwjeć.

Wšojedne, dokal sej wy dojědźeće abo dolećiće, njezabudźće na swój fotoaparat, wšako měli so rjane a zajimawe woko­miki zapopadnyć a zwěčnić. Na tele wobrazy su tež lětsa zaso Serbske Nowiny wćipne, wšako pytamy znowa najrjeńše dowolowe foto swojich čitarjow. Hač su to chowace so słónco za morjom, spektakularny napohlad w horach abo dźěćaca zabawa při domjacym swimmingpoolu – připósćelće nam swój najrjeńši wobraz e-mailnje na adresu abo z póštu redakciji Serbskich Nowin, Sukelnska 27, 02625 Budyšin. Njezabudźće nam napisać, hdźe je wobraz nastał kaž tež štó a što je na nim widźeć. Přichodne tydźenje chcemy po móžnosći prawje wjele z tychle wobrazow wozjewić.

Fota Ericha Schutta we Wětošowje

Freitag, 03. Juli 2015 geschrieben von:
Wobrazy tež w Hornjej Łužicy znateho fotografa Ericha Schutta móžeš tuchwilu we Wětošowje­ wobdźiwać. Wětošow je ródne město dźensa 84lětneho, hdźež je wón wotrostł a rjemjesło fotografa nawuknył. Hannelore During (naprawo) je so na jednym foće spóznała. Mnohe tam pokazane wobrazy su požčonki Choćebuskeho Serb­skeho muzeja, wšelake motiwy z města su prěni raz widźeć. Foto: Peter Becker

Znowa kurs čěšćiny

Donnerstag, 02. Juli 2015 geschrieben von:
Budyšin. Wot 10. do 15. awgusta 2015 zarja­duje Rěčny centrum WITAJ znowa intensiwny kurs čěšćiny za Serbow w Smjerdźacej. Čech Pavel Šlechta tam wšědnje šěsć hodźin wuwučuje. Popoł­dnju budu referenća w swojej maćer­šćinje k čěskej kulturje a stawiznam přednošować. Nimo wulěta do Ústíja nad Labem su zabawne wječorki planowane. Přizjewjenja přijimuje RCW telefonisce pod čisłom 0 35 91 / 55 04 00 abo e-mailnje pod .

Nowu CD Matthiasa Reima dobyć

Donnerstag, 02. Juli 2015 geschrieben von:
Budyšin (SN). Spěwar Matthias Reim koncertuje 25. julija na Kamjenskej Past­winej horje. Po lětušimaj poslednimaj wustupomaj skupiny Puhdys budźe to zawěsće dalši wjeršk na woblubowanym koncertnišću. Za njón je Maria Lawowa z Pozdec w našej jutrownej křižowce zastup­nej lisćikaj dobyła. We wšitkich znatych předpředawanišćach a pod telefonowym hotline-čisłom 01806 / 57 00 99 zastupne lisćiki poskićeja. Štóž tak dołho čakać nochce a chce hižo nětko raz najnowšu CD Matthiasa Reima słuchać, móže­ ju we wulosowanju Serbskich Nowin­ dobyć. Zarjadowar Kamjenskeho koncerta je nam tři CDje přewostajił. Štóž chcył jednu z nich měć, njech zazwoni jutře, 3. julija, wot 9.30 do 10 hodź. w redakciji SN pod telefonowym čisłom 03591/ 577 232.

Swjeća při towarstwowym domje

Mittwoch, 24. Juni 2015 geschrieben von:

Konjecy-Šunow (SN/MWj). Wobydlerjo Konjec a Šunowa njech sej za přichodny kónc tydźenja radšo žane terminy njezaplanuja. Wšako njeměli sobotu a njedźelu, 27. a 28. junija, swój wjesny swjedźeń na dworje Konječanskeho towarstwo­weho domu „Delany“ skomdźić. Blidotenisowe towarstwo a wohnjowa wobora na njón přeprošatej.

Sobotu po natočenju piwa přewjedu wot 17 hodź. volleyballowy turněr wjesnych mustwow. Hodźinu pozdźišo móžeš sej pražene dźiwje swinjo słodźeć dać, a w 19 hodź. přizamknje so film za dźěći­ ze stawiznu wo zajacu a wjelku. Tomu přizamknje so hrajny wječor, kaž z plakata wuchadźa. Po lěhwowym wohenju budźe w 21 hodź. kino za dorosćenych. Njedźelu k tradicionalnemu rańšemu piwku započnje so w 10.30 hodź. wubědźowanje­ wohnjowych woborow wokolnych wsow. Po zhromadnym wobjedźe pokročuja z volleyballowym turněrom. Popołdnju poskića dźědam a wowkam, ale wězo tež wšitkim dalšim wopytowarjam kofej a tykanc. W samsnym času su dźěći na swój swjedźeń přeprošene. Dale chcedźa so w blidowej kopańcy wubědźować. Wo ćělne derjeměće budźe na woběmaj dnjomaj postarane.

Hdyž Serbja w Choćebuzu swjeća, njesmě Hanamarina polka pobrachować. Jutře, 20. junija, wotměja we wobłuku 25. mě­šćanskeho swjedźenja delnjoserbskeje metropole znowa Serbski swjedźeń w Puškinowym parku. Hosćo móža so mjez druhim wjeselić na skupinje NaUnd a Die Folksamen, na zjednoćene delnjoserbske chóry pod nawodom Geralda Schöna, na rejwansku skupinu „Stara lubosć“ a na Grodkowskich holanskich hercow. Naše foto je na lońšim swjedźenju nastało. Foto: Michael Helbig

Zahrodowa nóc na awgust přesunjena

Freitag, 19. Juni 2015 geschrieben von:
Pančicy-Kukow (SN). Wočakowaneho hubjeneho­ wjedra dla su organizatorojo zahrodowu nóc „ W swětle 1000 swěcow“, kotraž měješe so jutře wječor w Pančičanskej klóšterskej zahrodźe wotměć, na 15. awgust, dźeń do zeloweje njedźele, přesunyli. Wudawane dobro­pisy wostanu wězo płaćiwe. Klóšterski a swój­bny swjedźeń Budyskeho wokrjesa pak so kaž předwidźane zajutřišim, 21. junija, wot 9.30 hodź. w Pančicach wotměje.

Neuheiten LND