Rozhłós (16.08.19)

Freitag, 16. August 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a hudźbu

11:20  Serb w Južnej Africe: Markus Bjeńš z Konjec

11:45  „Dyrdomdej dźiwizna“ (6)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim wólbnym forumje w Choćebuzu a wo projekće za šulske dźěći

13:00 Hudźbne nakładnistwa (2)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (09.08.19)

Freitag, 09. August 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:10  Moja hudźba –

Friedemann Böhme

11:45  Dyrdomdej dźiwizna (5)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuradźowanju předsydstwa Domowinskeje župy Delnja Łužica

13:00 Hudźbny konopej (3)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (02.08.19)

Freitag, 02. August 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 „Serbski rozhłós pola was“ – rěka wusyłanje hač do 12.30 hodź. ze Sernjan, we wobłuku swjedźenja k 600lětnemu wobstaća wsy su wšitke progra­mowe dypki – tež hudźba a katolske nabožne słowo fararja Gerata Wornarja – njeposrědnje z jewišća słyšeć

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wo Witaj-campje młodostnych

13:00 Portret: Ulrich Pogoda (komponist a hudźbny redaktor)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner

po tym gratulacije

Rozhłós (26.07.19)

Freitag, 26. Juli 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi

11:20  Putnikowanje po Jakubowym puću w Španiskej

11:45 Dyrdomdej dźiwizna (3)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo žnjach na Hochožanskich polach

13:00 Impresije z folklorneho festiwala „Łužica 2019“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hans Christian Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (19.07.19)

Freitag, 19. Juli 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20  50 lět čłowjek na měsačku

11:40  Nowa kniha „Znaki, pominaki, kopolaki“

11:50 Dyrdomdej dźiwizna (2)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo čołmikowanju młodźinskeho aktiwa Delnjeje Łužicy

13:00 Serbske hudźbne nakładnistwa

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Adelheid Dawmowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (12.07.19)

Freitag, 12. Juli 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:15  Projekt Witaj-dźěći

11:45  Nowy serial:

Dyrdomdej dźiwina

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dźěle čłona Serbskeje rady Wylema Janhoefera

13:00 Prěnje radijo we wsy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (05.07.19)

Freitag, 05. Juli 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Live z Mjezynarodneho folklorneho festiwala „Łužica 2019“ z Chrósćic z rozmołwami, rozprawami a reportažemi

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo folklornym festiwalu a wo serbskim zakonju

13:00 Akcija Mužakow – Wo pospyće załoženja serbskeje gmejny w Pólskej

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (28.06.19)

Freitag, 28. Juni 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:15 Słuchohra „Kuzłarske koncepty“

11:50 Wobrazk z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo 65lětnym wobstaću Dešankskeje rěčneje šule a wo serbskorěčnym kursu w Choćebuzu

13:00 Serbske slědy w Pólskej

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (21.06.19)

Freitag, 21. Juni 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:15 Hudźbny wuhlad na folklorny festiwal „Łužica 2019“

11:50 Wobrazk z narańšich Serbow

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim swjedźenju w Choćebuzu

13:00 Stawizny serbskich hudźbnych nakładnistwow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (14.06.19)

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Wusyłanje swjedźenskeje Božeje słužby z Budyskeje Michałskeje cyrkwje

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja

11:20 Michałska wosada 400 lět

12:00 Wjesny wobraz: Słona Boršć

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Janšojskej šuli

13:00 „Akcija Mužakow – pospyt załoženja serbskeje gmejny w Pólskej“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym gratulacije

Anzeige

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson