Rozhłós (14.09.18)

Freitag, 14. September 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Serbski narodny muzej?

11:45 Konferenca wo strukturnej změnje we Łužicy

12:00 Nabožne wusyłanje

(Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo swjedźenju Domowinskeje skupiny w Groźišću

13:00 Konferenca wo strukturnej změnje we Łužicy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (07.09.18)

Freitag, 07. September 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo dnju wotewrjeneho pomnika

11:20 Finska hudźba

11:45 Nowy direktor Serbskeho instituta sto dnjow w zastojnstwje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Bórkowskej šuli w zelenym a wo serbšćinje w swójbje

13:00  W spominanju na komponista Detlefa Kobjelu

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hans-Christoph Schütt)

Rozhłós (31.08.18)

Freitag, 31. August 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Tura po Łaćonskej Americe – pućowanske dožiwjenja

11:45 Wustajeńca Iris Brankačkoweje

12:00 Katolske nabožne wusyłanje

(farar Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo iniciatiwje za Serbski sejm a wo serbskej konfirma­ciji w Janšojcach

13:00  Delnjoserbski koncert po přećach připosłucharjow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Bernd Pittkunings)

Rozhłós (24.08.18)

Freitag, 24. August 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Korlu Bohuwěra Šěcu počesćili

11:30 Rozmołwa wo bičwolejbulowym finalu w Miłoćicach

11:45 20 lět Nukstock

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo škodach rybarjow horcoty dla

13:00  Estiska hudźba na festiwalu w Rudolstadće

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (17.08.18)

Freitag, 17. August 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 50 lět Praske nalěćo

11:50 Live z 50. jubileja Zdźěrjanskeje cyrkwje

12:00 Nabožne wusyłanje

 (Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowym digitalnym projekće Serbskeho instituta

13:00  Kokoty w Delnjej Łužicy

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Dieter Schütt)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (10.08.18)

Freitag, 10. August 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Bětnarjec mandźelskaj z pomocliwej žiłku

11:35 K 80tym narodninam Křesćana Krawca

12:45 Instalaterojo něhdy a dźensa

12:00 Nabožne wusyłanje

 (superintendent Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Picnjanskim rybarskim swjedźenju

13:00  Hudźbne pućowanje – Šotiska

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Helmut Leipner)

Rozhłós (03.08.18)

Freitag, 03. August 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo putnikowanju serbskich ministrantow do Roma

11:15 Suchota a horcota w Hornjej Łužicy

11:45 Rozmołwa z nowej intendantku Serbskeho ludoweho ansambla Judith Kubicec

12:00  Nabožne wysyłanje

 (farar Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom na temu „Serbska rěč w swójbach“

13:00  Choćebuski komponist Hans Hütten

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

Rozhłós (27.07.18)

Freitag, 27. Juli 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Młode hudźbne talenty: Mytowanski koncert z SLA

11:45 100. narodniny Jakuba Kućanka

12:00  Nabožne wysyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z naprašowanjom wo plastikowych wotpadkach a komentarom „Tak ja to widźu“

13:00  Carl Blechen 220 lět

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christiana Piniekowa)

Rozhłós (20.07.18)

Freitag, 20. Juli 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přehladom powěsćow tydźenja

11:20 Přewodźamy Witaj-dźěći

11:45 Hudźba do lěća

12:00  Nabožne wusyłanje

(Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo nowej wustajeńcy w Choćebuskim Serbskim domje

13:00 Serbski komponist Dieter Nowka

13:30 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća 

Rozhłós (13.07.18)

Freitag, 13. Juli 2018 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00  Live z Njebjelčanskeho gmejnskeho swjedźenja, mjez druhim z rozprawami a rozmołwami

12:00  Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo Serbskim blidźe Choćebuskeho Serbskeho muzeja a wo rěčnym kursu za dźěći

13:00 Madźarska mjeńšina w Rumunskej

13:30 Nabožne wusyłanje

(Helmut Hupac)

po tym zbožopřeća 

Anzeige