Rozhłós (27.09.19)

Freitag, 27. September 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim wo hłownej zhromadźiznje CIOFF

11:20 Wurězki z oratorija „Nazyma“

11:45 Wo prapremjerje oratorija „Hrodźišćo“

12:00 Nabožne wusyłanje

 (fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z wuslěd­kami wólbow serbskeje rady a z prezentaciju „Pratyje 2020“

13:00 Małe ludy w Europje

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym gratulacije 

Rozhłós (20.09.19)

Freitag, 20. September 2019 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – mjez druhim wo serbskich studentach w Praze

11:10 Live z Hórčanskeho jěchanskeho a skakanskeho turněra

11:30 70 lět 1. serbska kulturna brigada

12:00 Nabožne wusyłanje

(dr. Jens Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z powěsćemi tydźenja a rozprawa wo superkokoće w Mosće

13:00 Moderna technika na našich wsach: koleso

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Christina Kliemowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (13.09.19)

Freitag, 13. September 2019 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń – mjez druhim wo premjerje NSLDź

11:20 Marja Grólmusec a jeje njeznate stronki

11:45 Matej a Jakub so wubědźujetaj

12:00 Nabožne wusyłanje

 (dr. Hans-Friedrich Fischer)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wo wote­wrjenju wustajeńcy w Slepom a z předstajenjom kandidatow za serbsku radu

13:00 Wo projekće SMiLE

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym gratulacije 

Rozhłós (06.09.19)

Freitag, 06. September 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń mj. dr. wo swjedźenju we Wuježku

11:20 Inkluzija w pěstowarnjach a šulach

11:45 Dyrdomdej dźiwizna (8)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo muzejowej nocy w Hochozy a Janšojcach

13:00 Serbske wabjenje za regionalne wudźěłki

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Madlena Norbergowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (30.08.19)

Freitag, 30. August 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a hudźbu

11:20 Do premjery  musicala Worklečanskeje šule „Quo vadis – dokal dźeš?“

11:45 Dyrdomdej dźiwizna (8)

12:00 Nabožne wusyłanje

(farar Daniel Dzikiewicz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin z kolumnu „Tak ja to widźu“

13:00 25 lět Zaspowske dixielandstomparje (hudźbny portret)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Manfred Hermaš)

po tym gratulacije

Rozhłós (23.08.19)

Freitag, 23. August 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:15  Što měnja direktni kandidaća za wólby do Sakskeho kraj­neho sejma w Hornjej Łužicy k serbskim temam?

12:00 Nabožne wusyłanje

(Christoph Rummel)

po tym zbožopřeća

12:20 Dyrdomdej dźiwizna (7)

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo dwurěčnych wuswědčenjach za šule

13:00 Projekt rewitalizacije rěčow

13:40 Nabožne wusyłanje

 (H. C. Schütt)

po tym gratulacije

Rozhłós (16.08.19)

Freitag, 16. August 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z powěsćemi tydźenja a hudźbu

11:20  Serb w Južnej Africe: Markus Bjeńš z Konjec

11:45  „Dyrdomdej dźiwizna“ (6)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Clemens Hrjehor)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo serbskim wólbnym forumje w Choćebuzu a wo projekće za šulske dźěći

13:00 Hudźbne nakładnistwa (2)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Katharina Köhlerowa)

po tym gratulacije

Rozhłós (09.08.19)

Freitag, 09. August 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:10  Moja hudźba –

Friedemann Böhme

11:45  Dyrdomdej dźiwizna (5)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo wuradźowanju předsydstwa Domowinskeje župy Delnja Łužica

13:00 Hudźbny konopej (3)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (02.08.19)

Freitag, 02. August 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 „Serbski rozhłós pola was“ – rěka wusyłanje hač do 12.30 hodź. ze Sernjan, we wobłuku swjedźenja k 600lětnemu wobstaća wsy su wšitke progra­mowe dypki – tež hudźba a katolske nabožne słowo fararja Gerata Wornarja – njeposrědnje z jewišća słyšeć

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin – wo Witaj-campje młodostnych

13:00 Portret: Ulrich Pogoda (komponist a hudźbny redaktor)

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hartmut Leipner

po tym gratulacije

Rozhłós (26.07.19)

Freitag, 26. Juli 2019 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z powěsćemi

11:20  Putnikowanje po Jakubowym puću w Španiskej

11:45 Dyrdomdej dźiwizna (3)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim wo žnjach na Hochožanskich polach

13:00 Impresije z folklorneho festiwala „Łužica 2019“

13:40 Nabožne wusyłanje

 (Hans Christian Schütt)

po tym zbožopřeća

Neuheiten LND