Rozhłós (14.06.24)

Freitag, 14. Juni 2024 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:10 Rozprawa: To bě Slaviamařs 2024

11:20 Portret: Hudźbna producentka a wuměłča Sofija Cyžec

12:00 nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „Wólby do Serbskeje rady“ a kolumnu „Kukowskeju kokulow“

13:00 Tematiske wusyłanje: 400 lět Krabat

13:40  Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (07.06.24)

Freitag, 07. Juni 2024 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přinoškom wo abibalu Serbskeho gymnazija Budyšin

11:20 Oratorij „Podlěćo“ – 3. dźěl

12:00 nabožne wusyłanje

(Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškomaj wo spožčenju Myta Miny Witkojc a hłownej zhromadźiznje župy Delnje Łužica

13:00 Tematiske wusyłanje: Elementy w hudźbje II – Woda

13:40  Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (31.05.24)

Freitag, 31. Mai 2024 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

10:00 Namša w Gołkojcach we wobłuku 78. Serbskeho ewangelskeho cyrkwinskeho dnja (live)

11:00 Łužica tutón tydźeń, mjez druhim z přinoškom wo wopyće intendanta MDR w Serbskim rozhłosu

11:20 Komunalne wólby: Problemy a projekty gmejnow

12:00 75 lět 1. serbska kulturna brigada

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

10:00 Namša w Gołkojcach (live)

12:30  Serbski program za cyłu swójbu z live-rozprawnistwom z Gołkojc

po tym zbožopřeća

Rozhłós (24.05.24)

Freitag, 24. Mai 2024 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja a pokiwami

11:10 Słuchohra za cyłu swójbu: „Rubježnik Rumbo a naša woda“

12:00 nabožne wusyłanje

(Gabriš Nawka)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin z přehladom powěsćow tydźenja a pokiwami

13:00 Tematiske wusyłanje: Serbowce so rozmołwjejtej – Najlěpši serbski tykanc

13:40  Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (17.05.24)

Freitag, 17. Mai 2024 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń, z přehladom powěsćow tydźenja a z pokiwami

11:20 Komunalne wólby Budyskeho   wokrjesa (zjimanje)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mj. dr. wo wuběrku za wólby Serbskeje rady

13:00  Swjatkowne nałožki a hudźbne twórby

13:40 Nabožne wusyłanje (Till Wojto)

po tym zbožopřeća

póndźelu, hornjoserbsce

9:00 putniske kemše, live z Róžanta

10:30  hudźba za was

11:00 informacije a pokiwy, mj.  dr. k dnjej młynow

11:30 Po puću na swjatej dróze – Via    sacra

12:00 Oratorij Podlěćo 2. dźěl

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje (Christina Kliemowa)

Serbska zhromadnosć w Picnjanskej hladarni

Koncert pišćeloweje jězby we Wětošowskej cyrkwi (nahrawanje)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (10.05.24)

Freitag, 10. Mai 2024 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja a z pokiwami

11:20 K 200. narodninam

Marje ­Simonoweje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim wo staršiskich protestach pěstowarnje dla z rozprawu Kukowskeju kokulow

13:00 25 lět we Witaj-słužbje

13:40  Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (03.05.24)

Freitag, 03. Mai 2024 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja a pokiwami

11:20 Tematiske wusyłanje: 90. narodniny serbskeho komponista Jana Pawoła Nagela

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin z přehladom powěsćow tydźenja a pokiwami

13:00 Tematiske wusyłanje: Pjeć elementow hudźby (1.)

13:40  Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (26.04.24)

Freitag, 26. April 2024 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja a pokiwami

11:15 „To je mi swjate“ – zakónčenje seriala

11:45 Łužiski festiwal: Pro a kontra

12:00 nabožne wusyłanje

(Tomaš Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin z přehladom powěsćow tydźenja a pokiwami

13:00 Tematiske wusyłanje: Zrědka hrata serbska hudźba

13:40  Nabožne wusyłanje

(Katharina Köhlerowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (19.04.24)

Freitag, 19. April 2024 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z přehladom powěsćow tydźenja a pokiwami

11:20 30 lět dujerska kapała Horjany

12:00 nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškomaj wo posedźenju Maśicy Serbskeje a wo jubilaru Manfredźe Hermašu

13:00 Tematiske wusyłanje: Rěč a wěra (3.) – Moderne medije

13:40  Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (12.04.24)

Freitag, 12. April 2024 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Starosće ratarjow

11:50 9. drastowy bal w Ćisku

12:00 nabožne wusyłanje

(Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z kolumnu „Kukowskeju kokulow“

13:00 Reportaža: „Nalětny woglěd na burskem w Hochozy“

13:00 Tematiske wusyłanje: Pišćelowa krajina Delnjeje Łužicy (3.)

13:40  Nabožne wusyłanje

(Cyril Pjech)

po tym zbožopřeća

Neuheiten LND