Rozhłós (02.09.22)

Freitag, 02. September 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 100 lět sport w Radworju

11:45 Kónctydźenske pokiwy

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „30 lět Serbski institut“ a z „Dowolowymi impresijemi z Bretonskeje“

13:00 Tematiske wusyłanje: Serbski kwas

13:40 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (26.08.22)

Freitag, 26. August 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:30 Projekt TCM a gmejny Chrósćicy „Mór a lubosć“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Chrystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo mytowanju dobyćerjow wubědźowanja „Naša wjes ma přichod“

13:00 Tematiske wusyłanje: Wobrys žiwjenja Bernharda Natki

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (19.08.22)

Freitag, 19. August 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 live z hornjołužiskich zawodow – zjimanje akcije

12:00 Nabožne wusyłanje

(kapłan Florian Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo projekće „Serbski tranzit“ a reportažu „30 lět Zarjad Picnjo“

13:00 1. dźěl: Muzikaliski wulět do klasiki, 2. dźěl: Skandinawiska

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (12.08.22)

Freitag, 12. August 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 Rjadowniske zetkanje serbskich maturantow lěta 1959

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „Kulowskeju kokulow“ wo lětnim kursu za serbsku rěč a kulturu Serbskeho instituta

13:00 Słuchohra: „Duch w pincy“

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (05.08.22)

Freitag, 05. August 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 Witaj-dźěći přewodźane (12.)

11:45 Lěsny woheń w Sakskej Šwicy

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „30 lět zarjad Picnjo“ a reportažu wo pilotowym rěčnym projekće „Zorja“

13:00 Tematiske wusyłanje: Zajimawostki kołowokoło kóčkow

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (29.07.22)

Freitag, 29. Juli 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 „Słuchać a dobyć!“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo woprašowanju „Łužiski monitor“ a julijskej kolumnu „Tak ja to widźu“

13:00 Tematiske wusyłanje: Muzikaliski wulět do klasiki

13:40 Nabožne wusyłanje

(Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (22.07.22)

Freitag, 22. Juli 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Historiske serbske hudźbne nahrawanja

11:45 Direktor Křesćan Korjenk so rozžohnuje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Pětr Mróz)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom „Serbske žiwjenje w Drjenowje

13:00 Tematiske wusyłanje: „Tak kaž dźěd, tak tež wnuk“

13:40 Nutrnosć z Katharinu Köhlerowej a młodej wosadu Dešno

po tym zbožopřeća

Rozhłós (15.07.22)

Freitag, 15. Juli 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 Wusyłnje live ze swjedźenja SFAW w Hórklach

12:00 Nabožne wusyłanje

(fararka Jadwiga Malinkowa)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo 20. narodninach WITAJ-pěstowarnje „Villa Kunterbunt“

13:00 Tematiske wusyłanje: Ducy po Jakubowym puću

13:40 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (08.07.22)

Freitag, 08. Juli 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń z aktualnymi powěsćemi a pokiwami

11:20 Tematiske wusyłanje: „Katolska cyrkej a pjenjezy“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo nowowutworjenym dźěłowym kole serbskich muzejow

13:00 Tematiske wusyłanje: Petra Tietzowa w hudźbnym portreće

13:40 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (01.07.22)

Freitag, 01. Juli 2022 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:10 Live z Bukec (1)

11:20 “Wulkotny tydźeń europeady“

11:45 Live z Bukec (2)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Aktualny magacin, mjez druhim z „doškrabkami europeady“ a přinoškom wo wuwitanju w Lubinje

13:00 Tematiske wusyłanje: Serbske hudźbne tradicije

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Neuheiten LND