Rozhłós (28.05.21)

Freitag, 28. Mai 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 150. narodniny

Mikławša Andrickeho

12:00 Nabožne wusyłanje

(Wito Sćapan)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškomaj wo hłownej a wólbnej zhromadźiznje župy Delnja Łužica a wo serbskim slědźerskim dorosće

13:00 Serbska hudźba: Mjez přiswojenjom a eksotizmom, 3. dźěl

13:40 Nabožne wusyłanje

(Tobias Jachmann)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (21.05.21)

Freitag, 21. Mai 2021 geschrieben von:

njedźelu, hornjoserbsce

11:00 Łužica aktualnje, mjez druhim z powěsćemi tydźenja

11:20 Hdyž w zahrodkach wšo kćěje

(z nalětnimi spěwami)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Tomasz Dawidowski)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30 Postrow za dźěći, powěsće a aktualne přinoški wo podawkach tydźenja w Delnjej Łužicy, mjez druhim k 40. posmjert­ninam Fryca Kitlarja

13:00 Hudźba a literatura k swjatkam

13:40 Nabožne wusyłanje

(Till Wojto)

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Rozprawa wo premjerje inscenacije „Ganz anders wer: Erwin Strittmatter“ Złokomorowskeho Noweho jewišća

11:15 Serbska hudźba na Youtube

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

20:00 Radijo Satkula

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Christina Kliemowa)

12:45 Postrow dźěćom: Wowka baje „Kwakulu“

13:00 Wódne młyny w Błótach

13:30 Tematiske wusyłanje k dnjej biologiskeje wjelorakosće: Wo rybarstwje a wudźenju

po tym hudźba tydźenja a zbožopřeća

Rozhłós (14.05.21)

Freitag, 14. Mai 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Tema: Přećiwo brojenju žiwidłow

11:40 Hudźba k 30. posmjertninam Jurja Winarja

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo akciskim planje za zwužitkowanje serbskeho kulturneho herbstwa

13:00 Serbska hudźba: Mjez přiswojenjom a eksotizmom

13:40 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pitkunings)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (07.05.21)

Freitag, 07. Mai 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Hudźba a postrowy k dnjej maćerje

11:45 Portret maćerje składnostnje swjedźenskeho dnja

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jadwiga Malinkowal)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mj. dr. z přinoškomaj wo serbskich mužach, dopominacych so na swoje maćerje, a wo rěčnym entuziasće Wylemje Janhoeferu

13:00 Hudźba k dnjej maćerje

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (30.04.21)

Freitag, 30. April 2021 geschrieben von:

sobotu hornjoserbsce

11:00 Hudźba a krótkopowěsće

11:20 Powěsće za dźěći

11:30 Domizniske zajimawostki: Kobłarnja we Wudworju

12:00 Historiske kamuški (4)

12:30 Sportowe pokiwy

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Status serbšćiny jako cuza rěč

11:45 Baćony tu zaso su

12:00 Nabožne wusyłanje

(Měrćin Deleńk)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškomaj k 70. róčnicy załoženja Instituta za serbski ludospyt a wo oratoriju Korle Awgusta Kocora „So zwoni měr“

13:00 Tema: Dźěło a rytmus

13:40 Nabožne wusyłanje

(Hartmut Leipner)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (23.04.21)

Freitag, 23. April 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Bonus za studentow wučerstwa?

11:45 Nowe hudźbne nahrawanja

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo bywšim wučerju Delnjoserbskeho gymnazija Choćebuz Jurju Wroblu a z komentarom k Swětowemu dnju knihow

13:00 Serbske ležownostne mjena

13:40 Nabožne wusyłanje

(Madlena Norbergowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (16.04.21)

Freitag, 16. April 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Serbšćinu njezabyli

11:45 Historiske kamuški biskopstwa

12:00 Nabožne wusyłanje

(Gerat Wornar)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškomaj wo serbskej abiturje 2021 a wo žarowanskej hudźbje na pohrjebach

13:00 Tematiske wusyłanje: Zorja – delnjoserbski rěčny projekt za dorosćenych

13:40 Nabožne wusyłanje

(Bernd Pittkunings)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (09.04.21)

Freitag, 09. April 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Hebrejšćina a serbšćina

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jan Malink)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo ročku, ptaku­ lěta 2021, a z pokročowanjom rjadu „Kukowske kokule – Report z Hornjeje Łužicy“ wo lětušich křižerjach

13:00 Hudźba po přećach připosłucharstwa

13:40 Nabožne wusyłanje

(Christiana Piniekowa)

po tym zbožopřeća

Rozhłós (01.04.21)

Donnerstag, 01. April 2021 geschrieben von:

Ćichi pjatk, hornjoserbsce

11:00 ewangelske a katolske wobrjady ćichi/wulki pjatk

11:20 Rekwiem

12:00 Nabožne wusyłanje

(Krystof Rummel)

delnjoserbsce

12:30 Nabožne wusyłanje

(Till Wojto)

12:45 Wot lěta 1891 wuchadźa ewangelski časopis „Pomhaj Bóh“

13:40 Wo nastaću nabožinow: křesćanstwo

sobotu hornjoserbsce

20:00 Jutrowna nóc, live z Chrósćic

Jutrownička, hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Oratorij „Nalěćo“

12:00 Nabožne wusyłanje

(Jens Buliš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z reportažu wo debjenju jutrownych jejkow

13:00 Tematiske wusyłanje: Szczepańskojc mandźelskaj w Serbach

13:40 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Jutry póndźelu, hornjoserbsce

11:00 Jutrowne rozprawnistwo, mjez druhim z facitom křižerjow

11:40 Čórlichecy z Kulowa – portret swójby, kotraž hižo wjele lět Bože mšě sobu wuhotuje

12:00 Nabožne wusyłanje

(Thomas Haenchen)

20:00 Radijo Satkula

delnjoserbsce

12:30  10. smjertny dźeń fararja a literata Herberta Nowaka

13:00 Serbska jatrowna namša

13:40 Wo jutrownym spěwanju

po tym zbožopřeća

Rozhłós (26.03.21)

Freitag, 26. März 2021 geschrieben von:

njedźelu hornjoserbsce

11:00 Łužica tutón tydźeń

11:20 Regionalne rozdźěle pola katolskeje narodneje drasty

11:45 100 lět nowozałoženje biskopstwa – historiske kamuški (2)

12:00 Nabožne wusyłanje

(Beno Jakubaš)

po tym zbožopřeća

delnjoserbsce

12:30  Aktualny magacin, mjez druhim z přinoškom wo ponowjenju Hochožanskeje pěstowarnje

13:00 Lóštne stawiznički wo domjacych zwěrjatach

13:40 Nabožne wusyłanje

(Manfred Hermaš)

po tym zbožopřeća

Neuheiten LND