Do kina (13.06.24)

Donnerstag, 13. Juni 2024 geschrieben von:

13. junija. – 19. junija 2024

Budyski filmowy ­palast:

Alles steht Kopf 2: wšědnje 14:30, 15:00, 17:30, 20:15 a 17:00, 19.30 (nimo pó) | so 22:40 | nj a sr 12:15, 12:45 | pó 15:20, 17:50, 19:45 Bad Boys: Ride or Die: wšědnje 14:50, 17:40 a 20:00 | so 22:30 Arthur der Große: wšědnje 15:10 | so, sr 12:45 Beautiful Wedding: wšědnje 17:20 Challengers – Rivalen: so 22:10 Chantal im Märchenland: wšě­dnje 20:00 Das Geheimnis von La Mancha: pj, nj, wu 14:00 | nj, sr 12:45 Furiosa – A Mad Max Saga: wšědnje 19:45 (nimo pó) | so 21:50 Garfield – Eine Extraportion Abenteuer: wšědnje 15:20 a 17:20 (nimo pj) resp. 17:40 (nimo nj) | wu 13:00 IF – Imaginäre freunde: wšědnje 14.50, 17:10 | nj, sr 12:30 King’s Land: wšědnje 16:50 (nimo pó) | pj, so, sr 19:30 | pó 17:10, 19:45 King Fu Panda 4: št, so, sr 14:40 | so, sr 12:30 | pó 15:10 Late Night with the Devil: št, so, pó, sr 17:30 | so 22:40 Lonley Castle in the Mirror: so 22:30 | nj 17:30 Max und die wilde 7 – Die Geister-Oma: wšědnje 15:10 (nimo pó) | so, sr 13:00 | pó 15:20 Lonely Castle in the Mirror­: so 17:00 Planet der Affen – New Kingdom: wšědnje 19:30 Sneak Preview: pó 20:00 Tarot – Tödliche Prophezeiung: št, nj, wu 19:30 | so 22:30 The Fall Guy: pj, nj, wu 17:30 They See You: št, so, pó, sr 19:45 | pj, wu 20:15 | so 22:00

Wojerowski CineMotion:

Do kina (05.06.24)

Mittwoch, 05. Juni 2024 geschrieben von:

6. junija. – 12. junija 2024

Budyski filmowy ­palast:

Alles steht Kopf 2: srj 14:45, 15:15, 17:00, 17:30, 19:30 Bad Boys: Ride or Die: wšědnje 20:00 | pj, so, wu, sr 14:30 | pj, so a wu 17:40 | sr 17:30 | pj a so 22:30 Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer: wšědnje 17:00 | wšědnje 17:30 (nimo srj) | wšědnje 15:00 (nimo pó a štw) Imaginäre Freunde: wšědnje 17:10 a 20:15 (nimo pó a srj) | nj 12:30 | pj, so a wu 15:15 | so 12:15 a 14:45 | srj 14:45 Late Night with the Devil: pj, so, pó, wu, srj 17:20 | pj a so 22:30 Tarot – Tödliche Prohezeiung: wšědnje 20:00 | pj a so 22:40 They See You: wšědnje 17:50 a 20:15 | pj a so 22:40 The Fall Guy: so a wu 17:10 Challengers Rivalen: pj a so 22:10 Überflieger – Kleine Vögel, großes Geklapper: štw 16:30 | so 15:00 Arthur­ der Große: wšědnje 17:00 (nimo štw a pó) | nj 12:15 Sneak Preview: pó 20:00 Planet der Affen: New Kingdom: wšědnje 19:30 Furiosa: A Mad Max Saga: wšědnej 19:30 | pj a so 22:00 | pj a pó 17:10 Lonely Castle in the Mirror­: so 17:00 Beautiful Wedding: so 20:15 Chantal im Märchenland: wšědnje 19:30 | pj, so a srj 15:15 Max und die Wilde 7 – Die Geister-Oma: pj, so a wu 14:45 |nj a srj 15:30 | nj 12:30 Back to Black: pj a so 22:30 Bei uns heißt sie Hanka: nj 13:00 Kung Fu Panda­ 4: nj 13:00 | pj, so, nj a srj 15:15 Civil­ War: pj a so 22:40 Das Geheimnis von la Mancha: pj, so, nj a wu 15:00 | nj 13.00 What Happens Later: wu a nj 17:20 King‘s Land: wšědnje 17:00 a 19:45

Wojerowski CineMotion:

Do kina (30.05.24)

Donnerstag, 30. Mai 2024 geschrieben von:

30.5. – 5.6.2024

Budyski filmowy ­palast:

Furiosa: A Mad Max Saga: wšědnje 17:00 (nimo štw) a 19:30 (nimo štw a srj) | štw 17:30 | srj 19:45 | štw 20:15 | pj a so 21:50 Bad Boys: Ride or Die: srj 17:20 a 20:00 Imaginäre Freunde: wšědnje 17:30 (nimo štw) a 20:00 (nimo štw a pó) | nj 12:30 | pj, so a wu 15:00 | štw 18:00 a 20:30 Late Night with the Devil: wšědnje 17:40 (nimo štw) a 19:45 (nimo štw) | štw 18:15 a 20:15 | pj a so 22:30 Tarot – Tödliche Prohezeiung: wšědnje 20:15 (nimo štw) | štw 20:30 | pj a so 22:40 Planet der Affen: New Kingdom: wšědnje 17:10 (nimo štw) a 19:30 (nimo štw) | štw 17:30 a 20:00 | pj a so 22:00 Beautiful Wedding: wšědnje 17:30 (nimo štw) | nj 13:00 | štw 18:00 Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer: wšědnje 17:30 (nimo štw) | pj, so, nj a wu 14:40 | srj 17:30 | štw 17:45 Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer w 3 D: wšědnje 17:10 (nimo štw a srj) | štw 18:00 The Fall Guy: pj, so, nj a pó 19:45 | štw 20:00 Arthur der Große: wšědnje 17:00 (nimo štw) | nj 12:50 | pj, so, nj a wu 15:10 | štw 17:30 Sneak Preview: pó 20:00 Chantal im Märchenland: wšědnje 20:00 (nimo štw) | pj, so, nj a wu 15:00 | štw 20:30 Civil War: pj a so 22:30 What Happens ­Later: wšědnje 19:40 (nimo štw) | štw 20:15 Das Geheimnis von la Mancha: nj 13:00 | pj, so, nj a wu 15:10 Abigail: pj a so 22:30 Max und die Wilde 7 – Die Geister-Oma: nj 12:20 | pj, so, nj a wu 14:40 Back to Black: pj a so 22:20 Bei uns heißt sie Hanka: nj 12:40 | pj, so, nj a wu 15:20 Kung Fu Panda 4: nj 12:40 | pj, so, nj a wu 14:50 Der Bewegte Mann: wu 19:45

Wojerowski CineMotion:

Do kina (23.05.24)

Donnerstag, 23. Mai 2024 geschrieben von:

23.5. – 29.5.2024

Budyski filmowy ­palast:

Furiosa: A Mad Max Saga: wšědnje 14:30 (nimo štw a pó), 17:00 a 20:00 | pj a so 22:30 Tarot – Tödliche Prophezeihung: wšědnje 20:15 | pj a so 22:20 IF: Imaginäre Freunde: wšědnje 17:20 a 20:15 | nj 12:15 | pj, so a nj 14:40 Planet der Affen: New Kingdom: wšědnje 17:10 a 19:45 (nimo pó) | pj a so 22.10 Beautiful Wedding: wšědnje 20:00 | nj 12:15 Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer w 3 D: wšědnje 17:00 Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer: wšědnje 17:30 | nj 12:45 | pj, so a nj 15:10 Rascal does not dream: wu 20:00 791 km: srj 14:30 a 14:45 The Fall Guy: wšědnje 19:30 Challengers – Rivalen: pj a so 22:10 Arthur der Große: wšědnje 17:30 | nj 12:30 | so, nj, wu a srj 14:50 Sneak Preview: pó 20:00 Chantal im Märchenland: wšědnje 17:10 a 19:45 (nimo wu) Civil War: pj a so 22:30 What Happans Later: wšědnje 15:20 (nimo štw a pó) a 20:00 Das Geheimnis von la Mancha: wšědnje 15:00 (nimo štw a pó) | nj 13:00 Abigail: pj a so 22:50 Max und die Wilde 7 – Die Geister-Oma: pj, so, nj a wu 15:10 | nj 13:00 Godzilla x Kong: The New Empire: pj a so 22:20 Back to Black: pj a so 22:20 Bei uns heisst sie Hanka: wšědnje 17:40 | nj 13:00 Kung Fu Panda 4: nj 12:45 | pj, so,nj a srj 15:00

Wojerowski CineMotion:

Do kina (15.05.24)

Mittwoch, 15. Mai 2024 geschrieben von:

16.5. – 22.5.2024

Budyski filmowy ­palast:

Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer: wšědnje 14:40 (nimo štw a srj), 16:00 a 17:00 | nj, pó a wu 12:20 The Fall Guy: wšědnje srj 19:45 Challengers – ­Rivalen: wšědnje 19:30 (nimo pó a srj) Planet der ­Affen: New Kingdom: wšědnje 16:30 a 19:30 | pj, so a nj 22:10 Beautiful Wedding: wšědnje 14:10 (nimo štw a srj) a 18:20 | nj, pó a wu 12:00 Arthur der Große: wšědnje 14:10 (nimo štw a srj) a 18:10 | nj, pó a wu 12:00 Sneak Preview: pó 20:00 Chantal im Märchenland: wšědnje 17:00 a 20:00 What Happens Later: wšědnje 16:00 a 20:30 Abigail: pj, so a nj 22.50 Das Geheimnis von la ­Mancha: wšědnje 14:00 (nimo štw a srj) | nj, pó a wu 12:00 Spy x Family Code: White: pj, so a nj 22:30 Godzilla x Kong: The New Empire: pj, so a nj 22:40 Max und die Wilde 7 – Die ­Geister-Oma: wšědnje 14:50 (nimo štw a srj) | nj, pó a wu 12:40 Back to Black: pj, so a nj 22:20 IF: Imagi­näre Freunde: wšědnje 15:00 (nimo štw a srj), 17:30 a 20:39 | nj, pó a wu 12:30 Bei uns heisst sie Hanka: wšědnje 18:20 Kung Fu Panda 4: wšědnje 14:00 (nimo štw a srj) | nj, pó a wu 12:00 ­Furiosa: A Mad Max Saga: srj 20:00 ­Tarot – Tödliche Prophezeiung: wšědnje 16:20 a 20:30 | pj, so a nj 22:40 Civil War: pj, so a nj 22:50

Wojerowski CineMotion:

Do kina (08.05.24)

Mittwoch, 08. Mai 2024 geschrieben von:

9.5. – 15.5.2024

Budyski filmowy ­palast:

Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer w 3 D: wšědnje 16:00 Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer: wšědnje 15:00 (nimo pó a srj), 17:20 a 20:00 | štw a nj 12:40 The Fall Guy: wšědnje 17:10 a 20 (nimo srj) | srj 19:30 | pj a so 22:40 Challengers – ­Rivalen: wšědnje 20:15 Planet der ­Affen: New Kingdom: wšědnje 14:10 (nimo srj), 17:00 a 19:45 | pj a so 22:10 Beautiful Wedding: wšědnje 16:00 a 20:20 | pj a so 23:00 Arthur der Große: wšědnje 18:10 | štw a nj 12:20 | štw, pj, so a nj 14:40 Civil War: wšědnje 18:00 Sneak Preview: pó 20:00 Chantal im Märchenland: wšědnje 17:20 a 20:30 (nimo nj a srj) | štw, pj, so a wu 14:30 | nj a srj 20:15 What Happens Later: nj 17:00 Abigail: pj a so 22.50 Das Geheimnis von la ­Mancha: wšědnje 14:00 (nimo pó a srj) | štw a nj 12:00 Spy x Family Code: White: pj a so 23:00 Godzilla x Kong: The New Empire: wu 19:45 | pj a so 22:20 Max und die Wilde 7 – Die ­Geister-Oma: štw 12:00 | nj 12:40 | štw, pj, so a srj 14:00 | nj a wu 15:00 | štw, pj a pó 16:10 Back to Black: wšědnje 19:45 (nimo pó a wu) IF: Imagi­näre Freunde: nj 14:30 Bei uns heisst sie Hanka: wšědnje 18:20 (nimo nj a srj) | štw a nj 12:10 Kung Fu Panda 4: wšědnje 14:00 (nimo póm a srj) | štw a nj 12:00 | nj a wu 16:10 Ella und der schwarze Jaguar: nj 12:00 | štw 12:40

Wojerowski CineMotion:

Do kina (02.05.24)

Donnerstag, 02. Mai 2024 geschrieben von:

2.5. – 8.5.2024

Budyski filmowy ­palast:

The Fall Guy: wšědnje 17:00 (nimo srj) a 20:00 | pj, so, nj a wu 14:50srj 16:30 a 22:40 | pj a so 22:30 Challengers – ­Rivale: wšědnje 18:00 (nimo nj) a 19:30 Planet der Affen: New Kingdom: srj 17:00, 20:00 a 22:20 Arthur der Große: wšědnje 17:30pj, so a wu 14:30 | 19:30 | pj, so a wu 20:15 | štw, pó a srj 20:30 Beautiful Wedding: srj 19:45 Civil War: wšědnje 18:10 Abigail: pj, so, nj a wu 20:30 | pj, so a srj 22:50 Sneak Preview: pó 20:00 Peterchens Mondfahrt: nj 15:00 | štw 16:30 Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer: nj 14:30 Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer w 3 D: nj 17:00 Spy x Family Code: White: pj, so a srj 23:00 Godzilla x Kong: The New Empire: pj, nj a wu 19:45 | srj 22:10 | pj a so 22:40 Chantal im Märchenland: wšědnje 20:30 (nimo nj a srj) | pj, so, nj a wu 14:20 | pj, so, pó a wu 17:20 | nj a srj 20:00 Max und die Wilde 7 – Die Geister Oma: wšědnje 17:20 | pj, so, nj a wu 15:10 Back to Black: wšědnje 20:00 (nimo wu a srj) | pj, so a srj 22:30 Das Erste Omen: štw, so, pó a srj 19:45 | pj, so a srj 22:20 Bei uns heisst sie Hanka: wšědnje 16:00 a 18:20 (nimo nj a srj) | nj 12:40 | nj a srj 17:30 One Life: nj 12:20 Kung Fu Panda 4: wšědnje 16:10 (nimo nj a srj) | pj, so a wu 14:00 White Bird: nj 12:30 Digimon Adventure 02: The Beginning: nj 16:45 | štw 20:00 Spuk unterm Riesenrad: nj 12:00 Ella und der schwarze ­Jaguar: nj 12:10 | pj, so, nj a wu 14:00 The Doors: wu 19:45 Das Geheimnis von la Mancha: nj 12:00 a 14:40 | pj, so a wu 15:10

Wojerowski CineMotion:

Do kina (25.04.24)

Donnerstag, 25. April 2024 geschrieben von:

25.4. – 1.5.2024

Budyski filmowy ­palast:

The Fall Guy: wu a srj 14:20, 17:20 a 20:00 | wu 22:40 Civil War: wšědnje 17:10: pj, so a wu 22:00 Abigail: wšědnje 18:00 (nimo štw a nj)| štw, pj, pó a wu 19:30 | so, nj a srj 20:30 | pj, so a wu 22:50 Challengers – Rivalen: wšědnje 17:00 a 20:00 (nimo wu a srj) | wu a srj 19:45 Spy x Family Code: White: štw, pj, so a nj 18:00 Chantal im Märchenland: wšědnje 14:40 (nimo štw a pó), 17:20 a 20:30 (nimo pó) | so a wu 22:00 | pj 22:30 Das Geheimnis von la Mancha: so 14:30 Max und die Wilde 7 – Die Geister-Oma: so 14:30 | srj 14:30 a 16:10 Back to Black: wšědnje 17:20 (nimo wu a srj) a 20:00 Das Erste Omen: wšědnje 20:15 (nimo wu a srj) | pj, so a wu 23:00 Godzilla x Kong: The New Empire: štw, pj, so a nj 19:45 | wu a srj 20:15 pj a so 22:10 | wu 22:30 Dune: Part Two: pj, nj a srj 14:40 Sneak Preview: pó 20:00 Bei ­uns heisst sie Hanka: wšědnje 16:00 a 18:20 (nimo pó) | nj a srj 12:30 | pó 17:40 One Life: nj a srj 12:20 Monkey Man: pj, so a wu 22:30 Kung Fu Panda 4: wšědnje 14:00 (nimo štw a pó) a 16:10 (nimo pó a srj) | nj a srj 12:00 White Bird: nj a srj 12:30 Oh la la – Wer ahnt denn sowas?: štw, so, pó a wu 16:00 Spuk unterm Riesenrad: pj 14:00 Ella und der schwarze Jaguar: nj a srj 12:10 | pj, so a nj 14:40 Raus aus dem Teich: nj a srj 12:00 | so, nj a srj 14:00 | pj a wu 15:00 Wish: so a wu 14:00 Arthur der Große: wšědnje 15:00 (nimo štw a pó) | so, nj a srj 17:00 | štw, pj, pó a wu 18:00 | so, nj a srj 19:30 | pj, pó a wu 20:15

Wojerowski CineMotion:

Do kina (18.04.24)

Donnerstag, 18. April 2024 geschrieben von:

18.4. – 24.4.2024

Budyski filmowy ­palast:

Chantal im Märchenland: wšědnje 17:20 (nimo štw a srj) a 20:00 (nimo štw a srj) | so a wu 14:00 | pj a nj 14:40 | štw 16:00 | srj 16:45 | pj a so 22:40 Back to Black: wšědnje 14:40 (nimo štw a pó) | štw a pó 19:30 | pj, so a nj 20:00 | wu 20:30 | so 22:40 Das Erste Omen: wšědnje 19:45 | štw, nj a wu 18:00 | pj a so 22:20 Challengers – Rivalen: srj 19:45 Godzilla x Kong: The New Empire: wšědnje 17:20 a 20:30 (nimo štw a wu) Godzilla x Kong: The New Empire w 3 D: pj a so 23:00 Dune: Part Two: pó 16:30 | so a wu 16:40 Bei uns heisst sie Hanka: nj 12:30 | pj a wu 14:00 | so 16:10 | pj, pó a srj 18:20 | štw 19:30 a 20:00 | nj 20:30 One Life: wšědnje 18:00 Ghostbusters: Frozen ­Empire: wšědnje 14:30 (nimo štw a pó) | pj a srj 17:20 Monkey Man: pj, so a wu 19:30 | pj a so 22:10 Sneak Preview: pó 20:00 Kung Fu Panda 4: wšědnje 14:00 (nimo štw a pó) | štw, so, nj a wu 16:00 | pj, pó a srj 16:10 White Bird: pj 22:40 Oh la la – Wer ahnt denn sowas?: wšědnje 16:00 Wunderland – Vom Kindheitstraum zum ­Welterfolg: nj 12:20 | pj a srj 14:40 Spy x Family Code: White: wu a srj 20:00 Spuk unterm Riesenrad: nj 12:00 | so, nj a srj 14:00 Ella und der schwarze ­Jaguar: nj 12:40 | pj, so, nj a wu 15:00 Eine Million Minuten: so a nj 14:20 Raus aus dem Teich: nj 12:40 Wish: nj 12:20 In voller Blüte: srj 14:30 a 14:45 | štw 16:40 | nj 17:20 Civil War: wšědnje 17:00 a 19:30 | pj a so 22:00 Abigail: wšědnje 17:00 a 20:30 | pj a so 23:00

Wojerowski CineMotion:

Do kina (10.04.24)

Mittwoch, 10. April 2024 geschrieben von:

11.4. – 17.4.2024

Budyski filmowy ­palast:

Chantal im Märchenland: wšědnje 17:15 a 20:00 | nj 12:00 | pj, so a wu 14:45 | so 20:30 | pj a so 22:40 Dune: Part Two: so a wu 14:15 | štw, pj, nj a srj 17:00 | pj a so 22:00 Godzilla x Kong: The New Empire: wšědnje 16:00 | pj, so, nj a wu 14:30 Kong: The New Empire: wšědnje w 3 D: 20:30 | pj a so 23:00 One Life: štw, so, pó a srj 17:30 | pj, nj a wu 20:00 Ghostbusters: Frozen Empire: so, pó a wu 17:45 | štw, pj, nj a srj 20:15 Kung Fu Panda 4: wšědnje 16:10 | nj 11:45 | pj, so, nj a wu 14:00 Monkey Man: wšědnje 19:30 Sneak Preview: pó 20:00 The Zone of Interest: wšědnje 18:15 Oh la la – Wer ahnt denn sowas?: wšědnje 18:30 Wunderland – Vom Kindheitstraum zum Welterfolg: nj 12:30 Imaginary: pj a so 22:50 Spuk unterm Riesenrad: nj 12:00 | pj, so, nj a wu 14:00 Ella und der schwarze ­Jaguar: nj 12:45 | pj, so, nj a wu 15:00 Eine Million Minuten: pj a nj 14:45 | pj a so 22:30 Raus aus dem Teich: nj 12:15 Wish: nj 12:15 Back to Black: wšědnje 17:30 (nimo pó) a 20:15 | pj a nj 14:30 | so a wu 15:00 | pó 17:00 Das erste Omen: wšědnje 17:00 a 20:30 | pj a so 23:00 White Bird: pj, nj a wu 17:30 | štw, so, pó a srj 20:00

Wojerowski CineMotion:

Neuheiten LND