Protyka (22.10.21)

Freitag, 22. Oktober 2021 geschrieben von:

Pjatk 22. do 24.10.   Ewangelski swójbny kónc tydźenja w Hainewaldźe

   Lan-party w Smječkečanskim młodźinskim klubje

Pjatk 22.10. 19:30 Předstajenje dźiwadła Teatr odnaleziony z Jelenjeje Góry „Malala – Holca z kulku we hłowje“ w pólskej rěči w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

Sobotu 23.10. 9:00 Dźeń wotewrjenych knihownjow z poskitkami Budyskeje měšćanskeje biblioteki

  15:00 Zakónčacy koncert we wobłuku hudźbneho prózdninskeho lěhwa SLA „Prózdniny z twojim instrumentom“ w Budyskim Serbskim domje

  21:00 Halloweenparty w Njebjelčanskim młodźinskim klubje

Njedźelu 24.10. 14:00 Klankowa parada NSLDź po Budyšinje hač k Dźiwadłu na hrodźe

  15:00 Kermuša na Rownjanskim Njepilic statoku

Wutoru 26.10. 10:00 Prózdninski program „Sćinowe bajki“ w Budyskim Serbskim muzeju

  10:00 Prózdninski program „Fantastiske wobrazy z pisaneho drjewa a hozdźow“ w Muzeju Budyšin

Protyka (15.10.21)

Freitag, 15. Oktober 2021 geschrieben von:

Pjatk 15. do 23.11.   47. Choćebuska hudźbna nazyma

Pjatk 15.10. 19:00 Nakupowanska nóc w kuzłapołnym swětle w Kulowj­e

Sobotu 16.10. 9:00 Wułójenje rybow z Wulkeho Ballackec hata w Złyčinj­e

  10:00 Fachowa konferenca „Zhromadnje žiwi być w Budyšin­je“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  19:30 Poslednje předstajenje dźiwadłoweje hry „Dołhož­ fenki běža­“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 17.10. 11:00 Zmijowy swjedźeń a swinjorězanje w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  15:00 Wernisaža fotoweje wustajeńcy wo němskich mjeńšinach na pjeć kontinentach swěta „5 x Němska“ w Budyskim Serbskim muzeju

  17:00 Předstajenje oratorija „Stwórba“ w Budyskej tachant­skej cyrkwio

Póndźelu 18. do 21.10.   Dźěłarnička AG Robotika na Budyskej studijnej akademiji (započatk stajnje w 9 hodź.)

Wutoru 19. do 23.10.   Hudźbne prózdninske lěhwo SLA „Prózdniny z twojim instrumentom“ w Budyšinje

Wutoru 19.10. 9:00 Zhromadny dźeń za dźěći 1. a 2. lětnika we Worklečanskim Don Boskowym domje

  9:00 1. wobswětowy dźeń w Kulowje

Srjedu 20.10. 15:00 Swójbne popołdnjo w Stróžanskim (Wartha) Domje­ tysac hatow pod hesłom „Přiroda w knize“

Protyka (08.10.21)

Freitag, 08. Oktober 2021 geschrieben von:

Pjatk 8.10. 18:00 Filmowy wječor w Radworskim młodźinskim klubje

  18:00 Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy „Sammel­surbium – Serbskosć na tworach a we wabjenju“ w Choćebuskim Serbskim muzeju

Sobotu 9.10. 14:00 Dźěłarnička serbskich Bjesadow w Rakecach

  19:30 Předstajenje dźiwadłoweje hry „Dołhož fenki běža“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 10.10. 10:00 Nazymski swjedźeń z přehladku jabłukowych družin w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

  14:00 Němsko-serbske kemše z předstajenjom narodneje drasty k žnjowodźaknemu swjedźenjej w Ptačečanskej cyrkwi

  14:30 Znowawotewrjenje Ptačečanskeje Šulskeje a domizniskeje stwy składnostnje jeje 20lětneho wobstaća

Protyka (01.10.21)

Freitag, 01. Oktober 2021 geschrieben von:

Sobotu 2. a 3.10.   DSF-party w Konjecach

   Domchowanka w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje (stajnje wot 11 hodź.)

Sobotu 2.10. 14:00 Hłowna zhromadźizna Maćicy Serbskeje w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskej Smolerjec kniharni składnostnje 30lětneho wobstaća

  19:30 Předstajenje programa SLA „Za Marju – Wosrjedź nocy“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 3.10. 10:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow w Koćinje

  10:00 Dworowy swjedźeń na Jitkowskim Helmec Krabato­wym dworje

Póndźelu 4.10. 9:30 Předstajenje „Čmjeła Hana chce do dowola lećeć“ w Radworskej zakładnej šuli

  17:00 Wokrjesny sejmik Budyšin

Wutoru 5.10. 13:00 Zaměrowy zwjazk Łužiska jězorina

Protyka (24.09.21)

Freitag, 24. September 2021 geschrieben von:

Pjatk 24.9. 19:00 Křesćan Krawc čita w Bórkowskej Błótowskej bibliotece ze swojeje knihi „Was wir in uns tragen“

  19:30 Předstajenje programa SLA „Štyri na raz“ w Ochra­nowje

Sobotu 25.9.   Superkokot w Nowej Niwje (Neu Zauche)

  10:00 Žnjowodźakny swjedźeń na Ćišćanskim statoku

  18:00 Oktoberski swjedźeń w Hórkach

  19:30 Spěwny wječor chóra Meja a Radworskeje młodźiny na dworje Radworskeho młodźinskeho kluba

Njedźelu 26.9. 13:00 Dźeń wotewrjenych duri w Domje kata při wětrniku we Łuze

Protyka (17.09.21)

Freitag, 17. September 2021 geschrieben von:

Pjatk 17. a 18.9.   Kurs wušiwanja a wjazanja křižerskich seklow z diplomowej tekstilowej fachowču Deliju Münchowej w Chróšćanskim gmejnskim centrumje

Pjatk 17. do 19.9.   Jěchanski a skakanski turněr konjaceho towarstwa Při Klóšterskej wodźe Pančicy-Kukow w Hórkach

   Wopomnjenski kónc tydźenja „Wojerecy 1991 – Dopom­njenki – Dohlady – Perspektiwy“

Pjatk 17.9. do 3.10.   Interkulturnej tydźenjej we wokrjesu Budyšin

Pjatk 17.9. 18:00 Hłowna a wólbna zhromadźizna župy „Handrij Zejler“ na žurli Wojerowskeje Kulturneje fabriki

Sobotu 18.9.   Party při klubowym haće w Serbskich Pazlicach

  15:00 Wopominanske zarjadowanje při Koslowskim pomniku

  11:00 Łužiske rybowe tydźenje: Zelowe wodźenje a warjenska dźěłarnička na temu łužiski karp na zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

  10:00 Dźěłarnička „Wot běłeho k čornemu“ za młodostnych a dorosćenych pod nawodom wuměłče Maje­ Nageloweje w Budyskim Serbskim muzeju

  19:30 Koncert SLA „Tam, hdźež tón měsačk swěći“ na hłownym jewišću Budyskeho NSLDź

Njedźelu 19.9. 9:00 Čaporowe wiki w Rakecach

Protyka (10.09.21)

Freitag, 10. September 2021 geschrieben von:

Pjatk 10.9. 19:00 Serenada w zelenym z předstajenjom „Moja archa­ Horni Hajnk 2“ w Stróžanskim (Wartha) centrumje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty

  19:30 Prapremjera serbskeje pop-opery „Carpe noctem – njeskónčna nóc“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Sobotu 11. a 12.9.  Nazymske wiki na dworje biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróži (Wartha)

Sobotu 11.9. 13:00 Lětnje pućowanje a serbski dworowy swjedźeń Serbskeho ewangelskeho towarstwa na Jaworkec/Maćijec statoku w Hrubjelčicach (start pućowanja: při pomniku w Bělšecach)

Protyka (03.09.21)

Freitag, 03. September 2021 geschrieben von:

Pjatk 3. do 5.9.   Wjesny swjedźeń we Wotrowje

Pjatk 3.9. 21:00 Summer-ending-openair we Wotrowje

Sobotu 4.9. 19:30 Předstajenje oratorija „Hrodźišćo“ Měrćina Weclicha­ w Budyskej „Krónje“

Njedźelu 5.9.   Dźeń wotewrjenych duri w Schmiedebergskim Winfriedowym domje

   Holanski swjedźeń we Wochožanskim parku błudźen­kow

  14:00 Blackbird-run w Hózku

  14:00 Nyšpor a poswjećenje ponowjeneho modlerskeho stołpa při Łazkowskim lěsu

  16:00 Předstajenje oratorija „Hrodźišćo“ Měrćina Weclicha­ w Budyskej „Krónje“

  17:00 Čitanje ze spisowaćelom Marcom Kunzom w Budy­skim hosćencu „Wjelbik“

Póndźelu 6.9. 18:00 Wosebite zarjadowanje Domowiny składnostnje 20. róčnicy šulskeho zběžka w Chrósćicach

Wutoru 7.9. 14:00 21. srjedźnostawski dźeń BVMW na Butrowej horj­e w Biskopicach

  18:00 Forum k wólbam zwjazkoweho sejma dźěłoweho wuběrka serbskich zastupnikow SPD, Lěwicy a Zelenych w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Protyka (27.08.21)

Freitag, 27. August 2021 geschrieben von:

Pjatk 27. do 29.8.   Staroměšćanski festiwal na Budyskim hrodźe a w rozwalinje mnišeje cyrkwje

   22. Nukstock-openair w Nuknicy

Pjatk 27.8. 19:00 Předstajenje „Serbski tranzit“ w Choćebuzu (zetka­nišćo: kulturne dwórnišćo)

Sobotu 28.8. 15:00 Dwurěčny serbsko-němski swjedźenski koncert składnostnje 140lětneho wobstaća Delnjo­wujězdźanskeho muskeho chóra w tamnišim kupo­wym parku

  18:00 Židowske čitanje w Smochčanskim kubłanišću swj. Bena składnostnje 1 700 lět židowskeho žiwje­nja w Němskej

Njedźelu 29.8.   Finisaža Mjezynarodneje rězbarskeje dźěłarnički w Miłočanskej skale Při Krabatowym kamjenju

  11:00 Poswjećenje historiskeje bróžnje na Trjebinskim Šusterec statoku

Póndźelu 30.8. 17:30 Finale Satkula-bičwolejbula w Miłoćicach

Protyka (20.08.21)

Freitag, 20. August 2021 geschrieben von:

Pjatk 20. a 21.8.   Hutowa Nights 2021 w Komorowje pola Rakec

Pjatk 20. do 22.8.   Měšćanski swjedźeń w Kamjencu

Pjatk 20. do 29.8.   Zabawny park na terenje Kamjenskeje Boršće

  19:00 Serbski wječor ze skupinu Brankatschki & friends w Budyskej Sundowner-barje

  19:30 Koncert „Tango bjez mjezow“ ze skupinu Tango Misterio na zahrodźe Marianny Britze w Budyšinje

Sobotu 21.8.   Łapanje kokota w Janšojcach (Jänschwalde)

  10:00 Kulturne narodninske wiki k 675. róčnicy wobstaća zwjazka šesćiměstow w Lubiju

  14:00 Přeni serbski literarno-hudźbny swjedźeń w Lubinje (Lübben)

Njedźelu 22.8.   Łapanje kokota w Dešnje (Dissen)

Póndźelu 23. do 25.8.   Dźěłarnička „Zhubjeni poeća“ we Wotrowje

Póndźelu 23. do 27.8.   Pućowanski tydźeń dekanatneho dušepastyrstwa do Zehrena

Póndźelu 23.8. 18:00 Satkula bičwolejbul w Budyšinje

Anzeige