Protyka (07.02.20)

Freitag, 07. Februar 2020 geschrieben von:

Pjatk 7.2. 18:00 Informaciske zarjadowanje w Chróšćanskim gmejnskim a kulturnym centrumje wo spěchowanskich móžnosćach za čestnohamtsce skutkowacych

  18:30 Čitanje z Hansom-Jürgenom Schröterom z chorwatskej wječerju w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  19:00 Wotewrjenje wustajeńcy k 125. narodninam serbske­ho molerja a grafikarja Fryca Latka w Choće­buskej Galeriji Braniborska

  19:00 Předstajenje ruskeho cirkusa na lodźe we Wojerowskej Łužiskej hali

Sobotu 8.2. 10:00 „Hornčerić z hornčerjom Hamsonom“ w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  13:00 135. zapust w Turjeju (Tauer)

  13:00 Zapust w Tšadowje (Stradow)

  14:00 Čitanje Róže Domašcyneje a předstajenje fotow Jürgena Maćija we wobłuku projekta „Dorfbegräbnis“ w Žitawskim Schillerowym forumje

Protyka (31.01.20)

Freitag, 31. Januar 2020 geschrieben von:

Pjatk 31.1. do 2.2.   Koparski turněrowy kónc tydźenja mustwow młodźiny A do F w Radworskej „Slaviji“

Pjatk 31.1. 18:00 Swjedźeń składnostnje 40lětneho wobstaća Workle­čanskeho Don Boskoweho domu; započatk z Božej mšu we Worklečanskej kapałce

Sobotu 1.2. 9:00 Nawi přichoda w Budyskej studijnej akademiji

  15:00 Koncert dobyćerjow Wojerowskeho regionalneho wubědźowanja we wobłuku 57. zwjazkoweho wurisa­nja „Młodźina hudźi“ w awli Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija

  17:00 Swětłowobrazowy přednošk wo stawiznach Hućiny­ w tamnišej wohnjowobornej gratowni

  18:00 1. kapičkowy wječor w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  20:00 Póstnička Sorabije w Lipšćanskim TV-klubje

Wutoru 4.2. 8:30 Dźěćacy ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla­ „Zabyty ptači kwas“ we Wojerecach

  10:00 Prózdninski program „Lóštny póstniski čas – wšitko wo camprowanju“ w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

Protyka (24.01.20)

Freitag, 24. Januar 2020 geschrieben von:

Pjatk 24. do 26.1.   Stawizniska dźěłarnička „Stawiznički za přirodowu a dožiwjensku šćežku“ domizniskeho towarstwa Radiška a biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty w Stróžanskim šulskim muzeju „Korla Awgust Kocor“

Pjatk 24.1. 18:00 Kulinariski wječor „Najlubše jědźe Awgusta Sylneho“ w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  19:00 Knižna premjera LND: Benedikt Dyrlich předstaji 2. dźěl swojeje awtobiografije „Leben im Zwiespalt“ w Drježdźanskim literarnym domje Villa Augustin

  19:00 Nowolětny koncert Heidemarje Wiesnerec w Lipšćan­skim Schumannowym domje

Sobotu 25. a 26.1.   Rjemjeslniske wiki w Choćebuzu

Sobotu 25.1.   Ptači kwas

  9:30 Hłowna zhromadźizna Serbskeho ewangelskeho wosadneho zwjazka na Michałskej farje

  11:00 Koncert Rakečanskeho Pawołskeho chóra we Wojerowskim Łužiskim centeru

  16:00 Předstajenje nowych spěwarskich w Slepjanskej narěči „Něnter comy Boga chwalić“ w Slepjanskej cyrkwi

Njedźelu 26.1. 10:00 Kwasne wiki w Budyskim hotelu „Best Western“

  15:00 Ptačokwasny program pěstowarnje „Chróšćan kołć“ w Chróšćanskej „Jednoće“

Protyka (17.01.20)

Freitag, 17. Januar 2020 geschrieben von:

Pjatk 17. do 20.1.   Swjedźenske dny składnostnje 600lětneho wobstaća bratstwa swjateho Bosćana w Chrósćicach

Sobotu 18.1. 10:00 Bajkojte zarjadowanje za dźěći pod hesłom „Wucho­wajće bajki“ w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynje

  10:00  Dźeń wotewrjenych duri na Kulowskej Wyšej šuli „Korla Awgust Kocor“

  10:00  Wiki móžnosćow we Wojerowskej Łužiskej hali

  16:00 9. kulturna zyma w Chróšćanskej putniskej hospo­dźe: Ćeta Monika baje bajku „Rapuncl“

  20:00 Multimedialna instalacija Jana Bělka z organistom Franzom Danksagmüllerom we wobłuku Mjezynarodnych dnjow Oliviera Messiaena 2020 w Zhorjelskej cyrkwi swj. Pětra

Njedźelu 19.1. 8:30 Kemše z Božim wotkazanjom w Poršicach

  16:00 Předstajenje inscenacije „Ludźo, njedźiwajće so“ z lajskej dźiwadłowej skupinu Šunow-Konjecy w Nowosličanskej Dinarjec kulturnej bróžni

Póndźelu 20.1. 15:00 600 lět bratstwo swj. Bosćana: Hłowna zhromadźizna bratstwa na Chróšćanskej farje

Srjedu 22.1. 8:30 Dźěćacy ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla „Zabyty ptači kwas“ w Kamjencu

  10:30 Dźěćacy ptači kwas Serbskeho ludoweho ansambla „Zabyty ptači kwas“ w Kamjencu

Protyka (10.01.20)

Freitag, 10. Januar 2020 geschrieben von:

Pjatk 10. a 11.1.   Kubłanske wiki w Choćebuzu

  20:00 Jolka-swjedźeń w Nuknicy pod hesłom „Sioux tepi­ bozanku“

Njedźelu 12.1. 10:00 Nowolětne pućowanje Róžeńčanskich młodych swójbow

  16:00 Nowolětny koncert Noweje Łužiskeje filharmonije na žurli Kamjenskeho hotela „Město Drježdźany“

  17:00 Předstajenje inscenacije „Namrěwstwa dla zawrje­ne“ z lajskej dźiwadłowej skupinu Kulowskeho Bratrowstwa w Chrósćicach

Póndźelu 13.1. 19:00 Literarna rozmołwa „Přechody“ w Kamjenskej měšćanskej bibliotece

Wutoru 14.1. 17:00 Dźeń wotewrjenych duri na Ralbičanskej wyšej šu­li

  19:00 Přednošk „Drohotnosće Radeburgsko-Łužničanskeje hole“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Pjatk 17. do 20.1.   Swjedźenske dny składnostnje 600lětneho wobstaća bratstwa swjateho Bosćana w Chrósćicach

Protyka (03.01.20)

Freitag, 03. Januar 2020 geschrieben von:

Sobotu 4. a 5.1.   Nowolětny brunch w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynje (stajnje wot 10.30 hodź.)

Sobotu 4.1. 10:00 Zymski „Kulow-cup“ w Kulowskej wjacezaměrowej hali

  15:00 Halowy koparski turněr TCM w Chróšćanskej „Jednoće“

Njedźelu 5.1. 9:00 Wosebite kemše składnostnje 125. posmjertnych narodnin fararja Józefa Nowaka w Radworju

  17:00 Předstajenje „Hodowneho oratorija“ w Kamjenskej Marinej cyrkwi

  17:00 Předstajenje inscenacije lajskeje dźiwadłoweje skupiny Kulowskeho Bratrowstwa „Namrěwstwa dla zawrjene“ w delnich Sulšecach

Póndźelu 6.1. 18:00 Přednošk w rjedźe Budyska akademija w Budyskej studijnej akademiji

Srjedu 8.1. 19:30 3. filharmoniski koncert „Pikantne“ Noweje Łužiske­je filharmonije na hłownym jewišću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

  19:30 Předstajenje hudźbno-literarneho programa Serbskeho ludoweho ansambla „Linki a zynki“ w bašće Budyskeho SLA – Gabriela Marija Šmajdźina čita basnje Marje Krawcec

Štwórtk 9.1. 19:30 3. filharmoniski koncert „Pikantne“ Noweje Łužiske­je filharmonije na hłownym jewišću Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła

Protyka (27.12.19)

Freitag, 27. Dezember 2019 geschrieben von:

Pjatk 27.12. 17:00 Škotowy turněr w Nowej Wjesce

Sobotu 28.12. 13:00 Nowolětny wolejbulowy turněr w Pančicach­Kukowje

Njedźelu 29.12. 14:00 Předstajenje hodowneje hry w Zdźěri

  16:00 Hodowny koncert z młodźinskim chórom Effata w Kulowskej katolskej cyrkwi

Póndźelu 30.12.   53. Budyski silwesterski běh ze startom a cilom na Młynkec łuce

  13:00 29. halowy koparski turněr wo pokal CDU we Wor­klečanskej sportowni

Wutoru 31.12. 21:00 Kónclětny pišćelowy koncert w Kamjenskej Marinej­ cyrkwi

Sobotu 4. a 5.1.   Nowolětny brunch w Čornochołmčanskim Kraba­towym młynje (stajnje wot 10.30 hodź.)

  15:00 Halowy koparski turněr TCM w Chróšćanskej „Jednoće“

  15:30 Hodowny a jubilejny koncert chóra Meja składnostnje 125lětneho wobstaća cyłka w Radworskej „Meji“ (wot 15 hodź. swačina)

  19:00 Lětny swjedźeń Kulowskeho Bratrowstwa z premjeru dźiwadłoweje hry „Namrěwstwa dla za­wrjene“ w Kulturnym domje w delnich Sulšecach

  19:00 Hodowny a jubilejny koncert chóra Meja składnostnje 125lětneho wobstaća cyłka w Radworskej „Meji“ , po tym reje z kapału CON-TAKT

  19:45 9. kulturna zyma: Přednošk Bena Justa „W 117 dnjach z Chróstawy do Santiaga de Compostela“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Protyka (20.12.19)

Freitag, 20. Dezember 2019 geschrieben von:

Sobotu 21.12. 20:00 Rockowy spektakl w Chróšćanskej „Jednoće“

Njedźelu 22.12.   Adwentne wiki na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  16:00 Adwentny koncert z Guntherom Emmerlichom w Lubijskej Mikławšskej cyrkwi

  16:00 HC Schmidt čita w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje najrjeńše ruske bajki

  19:00 Wolejbulowy turněr młodźinskeho towarstwa Pawk w Pančičansko-Kukowskej sportowni

Srjedu 25.12. 10:00 Delnjoserbske hodowne kemše w Choćebuskej Serbskej cyrkwi

Štwórtk 26.12. 14:30 Zjawne wodźenje po Wojerowskim Zusowym kompjuterowym muzeju

Pjatk 27.12. 10:00 Předstajenje klankodźiwadła „Kolebawki“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  10:00 Bursa nawrótnikow w Budyskim powołansko­šulskim centrumje

  17:00 Škotowy turněr w Nowej Wjesce

Sobotu 28.12. 13:00 Nowolětny wolejbulowy turněr w Pančicach-Kukowje

Protyka (13.12.19)

Freitag, 13. Dezember 2019 geschrieben von:

Pjatk 13. do 15.12.   Teschenske wiki we Wojerecach

Sobotu 14. a 15.12.   16. bajkojty adwentny spektakulum wokoło Kamjen­skeje Słodarnje; stajnje 14 do 23 hodź.

Sobotu 14.12. 9:00 Paslenje hodownych darikow za šulerki a šulerjow­ 6. do 8. lětnika we Worklečanskim Don Bosko­wym domje

  20:00 Adwentny koncert ze Sofiju Talvik & band we Wojerowskim Składźe čo. 1

Pjatk 20.12. 11:00 Hodowne spěwanje Kulowskeje zakładneje a wyšeje šule w Kulowskej katolskej cyrkwi

Sobotu 21.12.   Rockowy spektakl w Chróšćanskej „Jednoće“

  19:45 9. kulturna zyma: Přednošk prof. Gerda Gellißena „Na zapadźe putnikować – na Via regiji wot ukrain­skeje hranicy hač do Zhorjelca“ w Chróšćanskej putniskej hospodźe

Njedźelu 22.12.   Adwentne wiki na Mortkowskej Jakubec twjerdźiznje

  19:00 Wolejbulowy turněr młodźinskeho towarstwa Pawk w Pančičansko-Kukowskej sportowni

Protyka (06.12.19)

Freitag, 06. Dezember 2019 geschrieben von:

Pjatk 6.12. 19:00 Koncert z Berndom Pittkuningsom w Radom (Radens­dorf)

  19:00 Adwentne spěwanje z chórom Židźino w Narćanskim wobydlerskim domje

Sobotu 7.12.   Adwentne paslenje dźěći na Chróšćanskej farje

  8:00 Wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu pod hesłom­ „Coo wotuća“

  11:00 Adwentne wiki w Kulowje

  14:00 Pólsko-serbska swójbna adwentnička z předstajenjom pólskorěčneho awdiowidejoweho přewodnika za dźěći w Budyskim Serbskim muzeju

  14:00 Adwentne wiki w Rakecach

  15:00 „Wiki rjanych wěcow“ pod Budyskej Mikławšskej wěžu

  16:00 Knižna premjera „Ein wunderliches Völkchen – Mord, Totschlag, Zank und Streit und andere wundersame Geschehnisse aus oberlausitzischen Städten und Dörfern“ w Malešanskej cyrkwi

  16:30 Adwentny koncert w cyrkwi klóštra Marijineje hwězdy

  19:30 Rejwanski kruch Serbskeho ludoweho ansambla „Wosrjedź nocy“ na žurli Budyskeho SLA

  19:45 9. dohodowny beneficny koncert muskeho kwarteta PoŠtyrjoch w Jasčanskej Rynčec bróžni

Njedźelu 8.12.   Adwentne wiki we Worklecach

  14:00 Adwentnička serbskich młodostnych w Ralbicach

  14:30 Rentnarska adwentnička gmejny Njebjelčicy w tamnišej „Bjesadźe“

Neuheiten LND