Protyka (12.07.19)

Freitag, 12. Juli 2019 geschrieben von:

Pjatk 12. a 13.7.   30. reje kuntworow w Salowje

Sobotu 13. a 14.7.   18. Błótowske rjemjeslniske a burske wiki w Bórkowach

Njedźelu 14.7. 9:00 Wodźene pućowanje po Dubrjenskim bahnje – start při hosćencu w Michałkach (Michalken)

Póndźelu 15. do 20.7.   Swójbny tydźeń pod hesłom „Mjenje stresa – wjace wjesela“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

Póndźelu 15.7. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Hórkach

Wutoru 16.7. 10:00 Prózdninski program „Dohlad do dźěła wowčernje“ biosferoweho rezerwata Hornjołužiska hola a haty na Sprjewinym dworje w Kobjelnju (Göbeln)

  14:00 Prózdninski program „Archeologija za dźěći“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

Srjedu 17.7. 10:00 Wodźenje po stajnej wustajeńcy w Stróžanskim Domje tysac hatow

  11:00 Zjawny kolokwij „Nałog ritualnego rejtowanja w germansko-słowjańskej wokolinje něga a źinsa“ w Lipšćanskim Duchownowědnym centrumje na Beethovenowej 15

Štwórtk 18.7. 14:00 Prózdninski program „Płokanski dźeń w muzeju“ w Kamjenskim Muzeju zapadneje Łužicy

  15:00 Dźeń wotewrjenych duri w Budyskim domje za hla­dane bydlenje Advita při tachantskej cyrkwi

Pjatk 19. do 21.7.   Wjesny swjedźeń w delnich Sulšecach

Protyka (05.07.19)

Freitag, 05. Juli 2019 geschrieben von:

Pjatk 5. do 7.7.   Mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2019“ w Hochozy a Chrósćicach

Njedźelu 7.7. 13:00 2. dźeń dźiwich zelow na Pomorčanskim (Pommritz) žiwjenskim kuble

  14:00 11. mjezynarodny nadróžny dźiwadłowy festiwal na Wojerowskim torhošću

  15:00 Wotewrjenje wustajeńcy wo Christianu Borcherće a jeho zwiskach ke kružkej pisacych w 1970- a 1980tych lětach we Wuježku

Póndźelu 8.7. 18:00 Bičwolejbulowa tura Radija Satkula w Njebjelčicach

Wutoru 9.7. 13:00 Prózdninski program „Wobrazy krajiny“ w Budyskim Serbskim muzeju

Srjedu 10.7. 10:30 Kemše na dźěćacym putnikowanju w Róžeńće

Štwórtk 11.7. 13:00 Prózdninski program „Kašpor Pětr Nohajca a Mar­ta Lute Wóčko“ w Budyskim Serbskim muzeju­

Protyka (28.06.19)

Freitag, 28. Juni 2019 geschrieben von:

Pjatk 28.6. 19:00 Wječorny program z kapału Kula Bula składnostnje 65lětneho wobstaća Dešankskeje rěčneje šule­ w Choćebuskim hosćencu „De Niro“

  20:30 Program SLA „Argentinske nocy“ we wobłuku Smochčanskich hudźbnych dnjow na terenje Domu­ biskopa Bena

Sobotu 29.6. do 6.7.   Młodźinska wuměna z Pawkom na Roskilde­festiwalu w danskim měsće Roskilde

Sobotu 29. a 30.6.   Wohnjowoborny swjedźeń w Mučowje

   48. jěchanski a skakanski turněr na Kulowskim jěchanišću

Sobotu 29.6. 20:30 Program SLA „Argentinske nocy“ we wobłuku Smochčanskich hudźbnych dnjow na terenje Domu­ biskopa Bena

Njedźelu 30.6. 8:00 Wodźenje po Wojerowskim zwěrjencu

  10:00 Spěwanje na Pastwinej horje; při hosćencu na Ka­mjenskej Pastwinej horje

  11:00 Piwowy ćah po Jiwowje (Eibau) z wobdźělenjom NSLDź

  14:30 Hudźbno-literarne popołdnjo při bywšej hajnkowni Haseloff krótko do Miłoraza při dróze z Rownoho

  14:00 Swójbna njedźela w Smochčanskim Domje biskopa­ Bena

  15:30 Lětni koncert chóra Meja w Radworju

  17:00 Lětni koncert z kantorom Martinom Baldeniusom w Sprjowjanskej (Sprey) kładźitej cyrkwi

Wutoru 2.7.   Putnikowanje serbskich wosadow na Marije wopy­tanja do Róžanta

Protyka (21.06.19)

Freitag, 21. Juni 2019 geschrieben von:

Sobotu 22.6.   Serbski swjedźeń we wobłuku Choćebuskeho měšćan­skeho swjatka

  7:30 Dźěłowe zasadźenje na Chróšćanskej cyrkwi

  9:00 Koparski turněr ministrantow ze serbskich wosadow­ w Pěskecach – započatk z Božej mšu w tamnišej kapałce

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Domje Měrćina Nowaka-Njechorńskeho w Njechornju

  14:00 Wosebite wodźenje po Wojerowskim Zusowym kompjuterowym muzeju składnostnje 109. po­smjertnych narodnin Konrada Zusy

  17:00 Folklorny program Serbskeho ludoweho ansam­bla „Naša duša“ składnostnje mjeńšinoweho festi­wala „Kalejdoskop kultur“ we Wrócławskim staroměšćanskim parku

Njedźelu 23.6.   Janske jěchanje w Kozłem

  9:30 Złota konfirmacija w Slepjanskej cyrkwi

  10:00 Archeologiske kolesowanje k hrodźišćam na zapadźe Hornjeje Łužicy, mjez druhim do Prěčec, Wotrowa, Kopšina a Kukowa

  11:00 Wuměłstwowy festiwal za swójby „Find Art“ we Wo­chožanskim parku błudźenkow

  12:00 „Serbski dźeń / Wendentag / Venstjě dan“ w Kulowcowym muzeju Lübeln (pola Lüchowa Danneberga)

Póndźelu 24. do 29.6.   Kompaktny kurs delnjoserbšćiny na Choćebuskej Šuli za delnjoserbsku rěč a kulturu

Protyka (14.06.19)

Freitag, 14. Juni 2019 geschrieben von:

Pjatk 14. do 16.6.   2. zetkanje sorabistiskeho dorosta w Budyskim Serbskim instituće

   Molerska dźěłarnička z Maju Nagelowej w Domje Měrćina Nowaka w Njechornju

Pjatk 14.6. 18:00 Sokołski koparski turněr starych knjezow w Radwo­rju

Sobotu 15. a 16.6.   Kulturna akcija Wuměłstwowy bus w Hornjej Łuži­cy

   Wjesny swjedźeń w Kulowcu

   Wjesny swjedźeń we Wojerecach Kinajchće (Kühnicht­)

Sobotu 15.6. 7:30 Dźěłowe zasadźenje na Chróšćanskej cyrkwi

  10:00 Dźeń młodźiny pod hesłom „Wěra zetkawa so z wědomosću“ w Čornochołmčanskim ewangelskim domje „Engedi“

  11:00 660 lět Słona Boršć – Pućowanje na slědach prjedow­nikow po stawiznach a kulturje domizny

  13:30 Swjedźenski ćah a kulturny program w Sprjejcach składnostnje 600lětneho wobstaća wsy

  14:00 Dźeń wotewrjenych duri w Stróžanskim šulskim muzeju

  19:00 Hudźbny wječor při Miłočanskej skale

Njedźelu 16.6. 10:00 Filmowy loop na temu „Domizna“ w Budyskim Serbskim muzeju (kóždu połnu hodźinu)

  10:00 Europske dny archeologije z pućowanjom ke Kopšinjan­skemu hrodźišću

  11:00 Dźeń wotewrjeneje knježerstwoweje štwórće w Drježdźanach

Protyka (07.06.19)

Freitag, 07. Juni 2019 geschrieben von:

Hač do 9.6.   25. mjezynarodne swjatkowne zetkanje VWjow na Lětońskim lětanišću

Pjatk 7.6. 18:00 Dźěłarnička k projektej „Lawski areal“ na žurli Budy­skeho Serbskeho domu

Sobotu 8. do 10.6.   Wjesny a swjatkowny swjedźeń w Pěskecach

   Błótowske bajowe nocy SLA pod Bórkowskej Bismar­ckowej wěžu

Sobotu 8.6. 10:00 Měšniska swjećizna Pětra Mróza w Drježdźanskej Dwórskej cyrkwi

  20:00 Koncert z Rolandom Kaiserom na Kamjenskej Pastwi­nej horje

Njedźelu 9. a 10.6.   Wjesny swjedźeń w Brěžkach

Njedźelu 9.6. 9:00 Primica Pětra Mróza w Kulowskej cyrkwi

  20:00 Koncert z Rolandom Kaiserom na Kamjenskej Pastwi­nej horje

Póndźelu 10.6.   Swjedźeń při młynje na kózłach (Bock­wind­mühle) we Łuze

  9:00 Putniska Boža mša serbskich wosadow na Róžeńčanskej putniskej łuce

  10:00 Tradicionalny koncert dujerskeje hudźby při hosćen­cu na Kamjenskej Pastwinej horje

  10:00 Młynski dźeń w Čornochołmčanskim Krabatowym młynje

  17:00 Předstajenje młodźinskeho dźiwadła „Přewrót w rjadowniskej stwě“ w Slepjanskej cyrkwi

Wutoru 11.6. 18:00 Koncert Maastrichtskeje a Wienskeje šole w cyrkwi­ klóštra Marijineje hwězdy w Pančicach-Kukowje

Protyka (31.05.19)

Freitag, 31. Mai 2019 geschrieben von:

Pjatk 31.5. do 2.6.   1017. Budyske nalěćo

   Staroměšćanski swjedźeń we Wojerecach

Sobotu 1.6.   Mejemjetanje w Lejnom (Geierswalde)

  9:00 „Dźeń mloka“ w Koćinskim Krabatowym mlokowym swěće

Njedźelu 2.6. 9:30 Dwurěčne kemše z fararku Jadwigu Malinkowej na Trjebinskim Šusterec statoku

  11:00 Dźeń kamjenjow z mineralijowej bursu we Wochožanskim parku błudźenkow

  14:00 Swačina na pólnej mjezy w Židźinom

Wutoru 4.6. 14:00 Fachowy sympozij wo hojenskich zelach w Pančičansko-Kukowskim klóštrje Marijinej hwězdźe

Wutoru 4.6. 19:00 Stajne blido serbskich młodostnych we Wojerowskim Łužiskim towerje

Srjedu 5.6. 10:00 Předstajenje Serbskeho dźěćaceho dźiwadła „Mały­ Muk“ w Budyskim Dźiwadle na hrodźe

  17:00 Hłowna zhromadźizna župy „Jakub Lorenc-Za­lěski“ w Slepjanskim Serbskim kulturnym centrumje

Štwórtk 6. do 9.6.   25. mjezynarodne swjatkowne zetkanje VWjow na Lětońskim lětanišću

Štwórtk 6.6.   Zahajenje předpředanje kartkow za XIII. mjezynarodny folklorny festiwal „Łužica 2019“

  18:30 Diskusija wo přichodźe delnjoserbskeje rěče pod hesłom „Mrěje delnjoserbska rěč“ w Choćebuskim měšćanskim domje

Pjatk 7.6. 15:00 Swójbne popołdnjo w Stróžanskim Domje tysac hatow

Protyka (24.05.19)

Freitag, 24. Mai 2019 geschrieben von:

Pjatk 24. do 26.5.   14. swjedźeń słowjanskeho srjedźowěka w Dešnje

   3. třikrajowy młodźinski skakanski turněr w Holešowskej Dubrawce

Pjatk 24.5. 15:00 Wědomostny kolokwij wo žiwjenju Słowjanow w srjedźowěku w Dešnjanskim domizniskim muzeju

Sobotu 25.5. 11:00 Přistawny swjedźeń we Wownowje (Oehna)

  13:00 Kolesowanski wulět z wjelčeje bróžnje Rěčičanskeho Erlichtec dwora do wjelčeho regiona

  14:00 Mejemjetanje w Njebjelčicach 

  15:00 Mejemjetanje w Róžeńće

  17:00 Předstajenje SLA „Wobkuzłaca klasika“ w Bukečanskej cyrkwi

Njedźelu 26.5.   Europske a komunalne wólby w Sakskej

  15:00 Wotewrjenje mjezynarodneje wosebiteje wustajeńcy „Wobrazy krajiny. Podobe pokrajine. Bilder einer Landschaft. Wobraze krajiny“ w Budyskim Serbskim muzeju

  15:30 Mejemjetanje w Pěskecach

  17:00 Předstajenje SLA „Wobkuzłaca klasika“ na žurli Budyskeho SLA

Póndźelu 27.5. 10:00 Předstajenje SLA „Maks a Moric“ w Žylowskej zakładnej šuli

  14:00 Čitanje Křesćana Krawca z knihi „Sej statok stajili“ w Malešanskim hosćencu „K wódnemu mužej“

Wutoru 28.5.   Mejemjetanje w Malešanskej Witaj-pěstowarni

  13:30 Braniborska serbska rada w Podstupimje

Protyka (17.05.19)

Freitag, 17. Mai 2019 geschrieben von:

Pjatk 17. do 19.5.   Němski drastowy swjedźeń w Lubinje

   Wjesny swjedźeń z mejemjetanjom w Němcach

Pjatk 17. a 18.5.   Židowsko-serbskej dnjej w Slepom

Pjatk 17.5. 19:00 Zarjadowanje we wobłuku rjada „Sakske křesło“ wo temje „Kak swobodnje rozprawjeja naše me­di­je“, mjez druhim ze šefredaktorom ZDF dr. Pe­te­rom Freyjom a ze sobudźěłaćerku MDR Ine Dipp­mann w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Nalětni koncert Załožby za serbski lud ze Serbskim muskim chórom Delany na Worcynskim hrodźe

Sobotu 18. a 19.5.   Mejemjetanje we Wěteńcy

   Mejemjetanje w Njebjelčicach

Sobotu 18.5. 9:00 Bursa trjebanych kolesow w Kamjenskim Bikehousu

  10:00 Dźěłarnička molerstwa ze židowskej wuměłču Judith­ Wetzka na Slepjanskej farje

  10:00 Mjezynarodny dźeń muzejow we Wulkodubrawskim elektropórclinowym muzeju Margarećina hěta

  10:00 Čaporowe wiki na Rakečanskim knježim dworje

  14:00 Dźěłarnička Kamjenskeje župy „Michał Hórnik“ k hotowanju družčeje drasty na Chróšćanskej farje

  14:00 Wubědźowanje wohnjowych woborow wo 10. pokal łužiskeje jězoriny na Blunjanskim sportnišću

  15:00 Nalětni swjedźeń w Šešowje

Protyka (10.05.19)

Freitag, 10. Mai 2019 geschrieben von:

Pjatk 10.5. 18:00 Knižne předstajenje „Noworjadowanje Europy 1919 a Łužiscy Serbja“ a podijowa diskusija w Budyskim Serbskim domje

  19:00 Wojerowske rozmołwy – tónraz z čěskim awtorom Jaroslavom Rudišom na žurli Wojerowskeho hrodu

  19:00 Filmowy wječork Serbskeho ewangelskeho towarstwa na Budyskej Michałskej farje

Sobotu 11.5. 9:30 Keramiska dźěłarnička Spěchowanskeho towarstwa za serbsku ludowu kulturu we Wulkej Dubrawje

  19:30 Koncert z chórom Budyšin a „Markkleebergskimi wokalistami“ w Smochčanskim Domje biskopa Bena

  19:30 Koncert skupiny Elbtonal Percussion we wobłuku Budyskich komornych koncertow w Budyskim Serbskim muzeju

Njedźelu 12.5.   Dźeń wotewrjenych duri składnostnje 85lětneho wobstaća wohnjoweje wobory delnje Sulšecy w tamnišej gratowni

  15:00 Mejemjetanje w Serbskich Pazlicach

  16:00 Mejemjetanje w Čornym Chołmcu

  17:00 Koncert z cyłkom Pennsylvania State University Concert Choir w Budyskej tachantskej cyrkwi

Wutoru 14.5. 19:00 Přednošk wo prěnich lětach železnicy a jeje wuskutkach na Hornju Łužicu; w Budyskim archiwowym zwjazku

Neuheiten LND